Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ปกิณกะ


01. กำลังของศุภเคราะห์

ศุภเคราะห์ในราศีคี่จะมีกำลังดีกว่าในราศีคู่ เช่น ดาวพฤหัสที่สถิตในราศีคี่ จะให้ผลดีได้มากกว่า ดาวพฤหัสที่สถิตในราศีคู่


02. ความแรงของบาปเคราะห์

ความแรงที่เป็นบาปผลของบาปเคราะห์ตามธรรมชาติ ที่สถิตอยู่ในทวิสวะภวะราศีเป็นความแรงที่มีกำลังเต็มที่ , ที่สถิตอยู่ในสถิรราศีจะมีกำลังแรงปานกลาง และ ส่วนที่สถิตอยู่ในจรจะมีกำลังแรงน้อยที่สุด เช่นดาวเสาร์สถิตอยู่ในทวิสวะภวะราศีจะให้บาปผลเต็มที่ , ในสถิรราศีจะให้บาปผล 3 ใน 4 ส่วน และ ในจรราศีจะให้บาปผล 1 ใน 2 ส่วน

สมมติผลร้ายของดาวเสาร์

ในชะตาที่ 1 ดาวเสาร์สถิตอยู่ในเรือนที่ 12 ในจรราศี , ในชะตาที่ 2 ดาวเสาร์สถิตอยู่ในเรือนที่ 12 ในสถิรราศี , ในชะตาที่ 3 ดาวเสาร์สถิตอยู่ในเรือนที่ 12 ในทวิสวะภวะราศี

ชะตาที่ 3 จะได้รับผลร้ายของดาวเสาร์ที่สถิตในเรือนที่ 12 อย่างเต็มที่ , ชะตาที่ 2 จะได้รับผลร้ายของดาวเสาร์ที่สถิตในเรือนที่ 12 น้อยกว่าชะตาที่ 3  ( 3 ใน 4 ) และ ชะตาที่ 3 จะได้รับผลร้ายของดาวเสาร์ที่สถิตในเรือนที่ 12 น้อยที่สุด ( 1 ใน 2 )


03. กำลังของดาวเสาร์ และ ราหู

นักโหราศาสตร์แห่งแคว้นเกราล่ากล่าวไว้ว่า ดาวเสาร์สามารถให้ผลร้าย และ ผลดีได้มากกว่าดาวเคราะห์อื่นๆ 4 เท่าเว้นแต่ราหู ฉะนั้นไม่มีดาวเคราะห์ใดจะเทียบได้กับราหูในเรื่องให้ผลดี หรือ ผลร้ายแก่เจ้าชะตา คือว่าราหูเป็นดาวเคราะห์ที่มีกำลังสูงสุดในการให้ผลร้าย หรือ ผลดี

04. เกณฑ์อธิปตัยโทษ

ศุภเคราะห์ ( ดาวพฤหัส , ดาวศุกร์ , ดาวพุธ หรือ พระจันทร์ ) ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ ได้เกณฑ์อธิปตัยโทษ หรือ กลายเป็นบาปเคราะห์สำหรับเฉพาะแตะละชะตา โทษร้ายนี้จะมากที่สุดสำหรับดาวพฤหัส คือ ให้โทษร้ายได้อย่างเต็มที่ , สำหรับดาวศุกร์ คือ ให้โทษร้าย 3 ใน 4 ส่วน ( เพราะดาวศุกร์เป็นศุภเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วน ) , สำหรับดาวพุธ คือ ให้โทษร้ายน้อยกว่าดาวศุกร์ และ สำหรับพระจันทร์ คือ ให้โทษร้ายน้อยที่สุด

ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 10 จะให้โทษร้ายเพราะเหตุนี้มากที่สุด , ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 07 จะให้โทษร้ายน้อยกว่าเป็นเจ้าเรือนที่ 10 , ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 04 จะให้โทษร้ายน้อยกว่าเป็นเจ้าเรือนที่ 07 และ ถ้าเป็นเจ้าเรือนลัคนา จะให้โทษร้ายน้อยกว่าเป็นเจ้าเรือนที่ที่ 04

เกณฑ์อธิปตัยโทษนี้ เกิดขึ้นได้สำหรับแต่ศุภเคราะห์ที่มีกำลังเท่านั้น ถ้าศุภเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนของศัตรู หรือ ได้ตำแหน่งนิจจ์ หรือ เป็นอัสตางคต์ จะไม่เป็นเกณฑ์อธิปตัยโทษเลย


ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô