Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คู่มิตร และ คู่ศัตรู


ดาวเคราะห์

มิตร

กลาง

ศัตรู

๒ , ๓ , ๕

๖ , ๗

๑ , ๔

๓ , ๕ , ๖ , ๗

-

๑ , ๒ , ๕

๖ , ๗

๑ , ๖

๓ , ๕ , ๗

๑ , ๒ , ๓

๔ , ๖

๔ , ๗

๓ , ๕

๑ , ๒

๔ , ๖

๑ , ๒ , ๓


ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô

หมายเหตุ

อัสตางคต์ ( วิฑละ อัสตะ ) หมายถึง ดาวที่บังแสงกัน คือ ดาวใดก็ตามที่เข้าร่วมองศาแนวเดียวกับพระอาทิตย์ เรียกว่า ดาวดับ ไร้แสงกลายเป็นดาวที่ไม่ดี

การก หมายถึง ตัวแทน , สื่อชักนำ , ผู้นำทาง , ความหมาย , ร่างทรง

โยค หมายถึง การส่งแสงร่วมกัน ของดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป

ษัฑพละ หมายถึง หลักการคำนวณกำลังของดาวเคราะห์ต่างๆ ว่ามีกำลัง หรือ ไม่มีกำลัง


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\