Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เรื่องผลของเรือน


01. ดาวเคราะห์ในภาวะสนธิ

ดาวเคราะห์ที่อยู่ ในภาวะสนธิ ( จุดร่วมของเรือน 2 เรือน ) จะให้ผลของเรือนทั้งเรือนข้างหน้า และ ข้างหลัง เช่น ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสถิตอยู่ที่จุดสุดท้ายของเรือนที่ 02 และ อีกดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสถิตอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรือนที่ 03 ดาวเคราะห์ทั้งคู่จะให้ผลเสมือนสถิตอยู่ในเรือนที่ 03


02. ดาวเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ ฯลฯ

ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ และ เรือนที่ได้ตำแหน่งนิจจ์ หรือ เรือนศัตรู ถ้าได้สัมพันธ์กับศุภเคราะห์ที่มีกำลังดี จะสามารถให้ผลดีได้บ้าง


03. ดาวเคราะห์ไม่มีกำลัง

ดาวเคราะห์ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 เป็นดาวเคราะห์ที่มีกำลังน้อยที่สุด แต่ถ้าได้สัมพันธ์กับศุภเคราะห์ที่มีกำลังดี สามารถให้ผลของราชาโยคได้


04. ความสำคัญของดาวเคราะห์ และ เรือน

การพิจารณาดาวเคราะห์ ในความมุ่งหมายเพื่อผลทางการพยากรณ์ให้มีความสำคัญสูงสุด     ( เต็มที่ ) แก่การที่ดาวเคราะห์เป็นอธิปตัย ( เจ้าเรือน หรือ เกษตร ) ให้ความสำคัญ 3 ใน 4 ส่วน แก่การที่ดาวเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนอื่นที่ไม่ใช่เรือนเกษตรของตัวเอง , ให้ความสำคัญ 1 ใน 2 ส่วนแก่ดาวเคราะห์การก ( เจ้าการ ) และ ให้ความสำคัญ 1 ใน 2 ส่วนแก่ดาวเคราะห์ที่ได้เกณฑ์ของดาวเคราะห์อื่น

การพิจารณาเรื่องเรือนก็เช่นเดียวกันให้พิจารณา

-                    เจ้าเรือน

-                    ดาวเคราะห์เปลี่ยนที่อยู่ในเรือน

-                    ดาวเคราะห์ที่เป็นเกณฑ์แก่เรือน

-                    การกสำหรับเรือนนั้น

05. ไม่ใคร่มีความสุขกาย

ชะตาที่เจ้าเรือนลัคนาสถิตอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 เข้าร่วมกับบาปเคราะห์ด้วย นานๆ สักครั้งเจ้าชะตาจึงจะได้รับความสุขกาย


06. นัยน์ตาไม่ปกติ

ถ้าเจ้าเรือนที่ 02 สถิตอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 06 หรือ เรือนที่ 12 เข้าร่วมกับบาปเคราะห์ และ ได้สัมพันธ์ที่มีกำลังดีกับเจ้าเรือนลัคนาด้วย ยังผลให้เจ้าชะตาเดือดร้อนเพราะนัยน์ตาไม่ปกติ


07. ตาฟาง

ถ้าเจ้าเรือนลัคนา และ เรือนที่ 02 สถิตอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 และ สัมพันธ์กับดาวเสาร์ และ ดาวศุกร์ ยังผลให้นัยน์ตาของเจ้าชะตามองไม่ค่อยชัดเจนในเวลาค่ำคืน หรือ ที่สลัว


08. ตาบอด

พระอาทิตย์ และ ดาวศุกร์ ถ้าสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา และ เจ้าเรือนที่ 02 อยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 เจ้าชะตาจะตาบอด

หมายเหตุ

ถ้าเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตั้งแต่ข้อที่ 05 – 08 เป็นเรือนที่ได้ตำแหน่งอุจจ์สำหรับดาวเคราะห์ที่กล่าวมาแล้ว เรื่องการผิดปกติของสายตาจะไม่เกิดขึ้น


09. ทศา

เรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของเจ้าชะตานั้น พยากรณ์จากมหาทศาที่คำนวณได้จากนักษัตรเป็นมูลฐาน ซึ่งจะไว้ใจได้มากกว่าวิธีอื่นๆ เช่นการโคจรของดาวเคราะห์ ฯลฯ


10. การศึกษา

ถ้าดาวพฤหัส , เจ้าเรือนที่ 04 และ ดาวพุธ สถิตอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 พร้อมกันทั้ง 3 ประการ การศึกษาของเจ้าชะตาจะไม่สมบูรณ์ ถ้าทั้ง 3 ดาวเคราะห์นี้พร้อมกันสถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เรือนโกณ เจ้าชะตาจะได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี


11. การเงิน

ถ้าทั้งเจ้าเรือนที่ 02 และ ดาวพฤหัส สถิตร่วมกันอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 การเงินของเจ้าชะตาจะไม่รุ่งเรือง ถ้าทั้ง 2 ดาวเคราะห์นี้สถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เรือน เกณฑ์ การเงินของเจ้าชะตาจะรุ่งเรืองมากน้อยเช่นไรก็แล้วแต่กำลังของดาวเคราะห์นั้น


12. คำพูด

ถ้าทั้งเจ้าเรือนที่ 02 และ ดาวพฤหัส สถิตร่วมกันอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12 คำพูดของเจ้าชะตาจะไม่มีอิทธิพลไม่มีน้ำหนัก ถ้าทั้ง 2 ดาวเคราะห์นี้อยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เรือนโกณ คำพูดของเจ้าชะตาจะมีอิทธิพลมีน้ำหนักดี


13. บุตร

ถ้าดาวพฤหัสสถิตอยู่ในเรือนที่ 05 , เรือนที่ 07 หรือ เรือนที่ 09 เจ้าชะตาจะมีบุตรดี ถ้าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนที่ 05 , เรือนที่ 07 หรือ เรือนที่ 09 เจ้าชะตาจะมีบุตรมาก


14. ฉลาดมาก

ถ้าดาวพุธสถิตอยู่ในเรือนที่ 05 ซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวพุธด้วยแล้ว เจ้าชะตาจะฉลาดมาก


15. ความสุขจากบิดา

พระอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนที่ 05 หรือ เรือนที่ 09 ซึ่งเป็นเรือนเกษตรของพระอาทิตย์ด้วย จะทำให้เจ้าชะตาได้รับความสุขจากบิดามาก


16. แผลเป็น

ถ้าเจ้าเรือนที่ 06 เข้าร่วมลัคนาอยู่ในเรือนที่ 05 , เรือนที่ 07 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 09 หรือ เรือนที่ 10 เจ้าชะตาจะมีตำหนิ หรือ แผลเป็นที่ร่างกายมาก


17. โรคที่ทวารหนัก

ถ้าเจ้าเรือนลัคนา และ เจ้าเรือนที่ 06 สถิตอยู่ราศีเมษ หรือ พิจิก และ ร่วม หรือ ถูกเกณฑ์ หรือ สัมพันธ์ที่มีกำลังของดาวอังคาร จะยังผลให้เป็นโรคในทวารหนัก


18. ตายเพราะไข้

ถ้าดาวพุธ , ดาวเสาร์ , พระจันทร์ หรือ ดาวอังคาร ดาวเคราะห์หนึ่งใดใน 4 ดาวเคราะห์ที่กล่าวมานี้เป็นเจ้าเรือนที่ 06 และ ร่วมลัคนาพร้อมด้วยสถิตในเรือนลัคนา เจ้าชะตาจะตายเพราะไข้

ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô