fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

7%20thai%20astrology

ตำราพรหมชาติ

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืน

ระหว่างอายุ 17 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์   ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และศัตรูผิวเนื้อดำแดง หาเรื่องให้เดือดร้อน  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 18-19-20  ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินและกิจการงานที่ทำไว้มีผลดีทุกประการ และได้พบคู่ครอง ชื่อเสียงดี  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดี และมีชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานดีทุกอย่าง  ควรบูชาพระ อังคารกับพระ ศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 22-23-24  ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระ ศุกร์  ระยะนี้ โชคลาภจะดียิ่งขึ้นไป

ระหว่างอายุ 25-26  ปี พระ เสาร์แทรกพระศุกร์    ระยะนี้ ควรระวังอุบัติเหตุ เคราะห์และอัคคีภัยต่าง ๆ และเสียทรัพย์ เจ็บป่วยนานาประการ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 27-28-29-30 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระศุกร์    ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานทุกอย่างมีผลดี เกิดลาภเพราะผู้ใหญ่  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระศุกร์  ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 31-32-33  ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระวังเสียทรัพย์ เพราะชายผิวดำ ทำให้เดือดร้อน หรือจากที่อยู่ เจ็บป่วยต่าง ๆ    ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 34  ปี พระ อาทิตย์เสวยอายุ และพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระหว่างอุบัติเหตุ เจ็บป่วยต่าง ๆ เสียทรัพย์หรือจากที่อยู่อาศัย หรือรับโทษทางอาญา ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 35  ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์  จงระวังจะเสียทรัพย์หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ    ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์ ภายหลังจะเกิดลาภผล กิจการงานใด ๆ จะบังเกิดผลและโชคลาภ จะได้คู่ครองเนื้อขาวเหลือง หรือผู้หญิงเป็นผู้นำโชคมาให้

ระหว่างอายุ  35 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์    จงระวังภัยต่าง ๆ หรือเจ็บไข้ได้รับความทุกข์ยากต่าง ๆ เสียทรัพย์ การงานมีผลน้อย  ควรบูชาพระอังคาร กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 36 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์   จะบังเกิดลาภผลสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ตลอดกับญาติมิตร บริวารคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ  ควรบูชาพระ พุธ กับพระอาทิตย์จะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 37  ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์   ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้บริวารหรือคู่ครองด้วยและทรัพย์สินต่าง ๆ  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอาทิตย์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 38 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์   ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บไข้ อุบัติเหตุเสียเลือดเนื้อ และจะเกิดความกับหมู่ญาติมิตรของตนเอง ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 39 ปี พระ ศุกร์แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้รับความยกย่องจากผู้ใหญ่และบรรดามิตรสหาย  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์  กิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้าดี

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระจันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานต่าง ๆ ประสบผลดียิ่ง ตลอดกับทั้งที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ จันทร์ โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 42  ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ร้อนใจ เสียทรัพย์ คนดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเกิดเจ็บป่วยด้วยของแหลมลม หรือจากญาติมิตร  ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 43-44 ปี 4 เดือน  พระพุธ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี กิจการงานทุกอย่างประสบผลอันดียิ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศดี  ควรบูชาพระ พุธกับพระจันทร์ ลาภผลจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระวังศัตรู จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ ระวังอัคคีภัย อุบัติเหตุการป่วยไข้นานาประการ

ระหว่างอายุ 47-48 ปี 7 เดือน พระพฤหัสบดี  แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ โชคลาภน้อย ระวังระหว่างสามีภรรยาจะทะเลาะกัน หรือจากที่อยู่อาศัย หญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์ จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 49-50  ปี พระราหู แทรกพระ จันทร์   ระวังจะเสียทรัพย์เพราะผู้ใหญ่ ลาภผลหาได้น้อย ระวังชายดำ หญิงขาว จะยุยงให้ผู้ใหญ่เกียดตน  ควรบูชาพรราหู กับพระจันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ มีชื่อเสียงเกียรติยศ หมู่คนสรรเสริญ เกิดความสุขดี  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 54 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ ระวังเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือชายดำแดงทำให้เดือดร้อน ญาติมิตรจะเหินห่างหรือเจ็บไข้ต่าง ๆ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ  55ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง   ระยะนี้ จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ หรือชายผิวเนื้อดำแดง จะทำให้ได้รับความทุกข์  ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 56 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้ลาภผลเพราะคนมีศักดิ์ จากการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระพุธ กับพระ อังคาร จะมีผลดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ  57 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อน ด้วยบุตร ภริยา หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ย้ายที่อยู่อาศัยทำให้เสียทรัพย์    ควรบูชาพระอังคาร กับพระ เสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 58  ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ตอนแรกได้โชคลาภมีผลดีทุกประการ แต่ให้ระวังหญิงคิดทำลายให้เสียทรัพย์  ควรบูชาพระราหู กับพระ อังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 59 ปี พระ ราหู แทรกพระอังคาร   ระยะนี้เคราะห์ร้ายให้ระวังจะพลัดพรากจากของที่ตนรัก เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเจ็บป่วย มีภัยต่าง ๆ  โชคลาภ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคารจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 60   ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ โชคลาภดี การงานที่ทำไว้จะเกิดผลดีทุกประการ ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้คืนมา  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ อังคาร จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 61 ปี กับ  พระ ศุกร์ แทรกพระอังคาร ระวังเสียทรัพย์หรือได้รับความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัย จะเดือดร้อนหรือมีภัยต่าง ๆ มารบกวน   ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62  ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ข้าทาสหญิงชาย กิจการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระ จันทร์ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 63-64-64  ปี พระพุธ เสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง    ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานทำไว้ส่งผลดียิ่ง จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ และคู่ครอง สิ่งของสูญไปจะได้กลับคืนมา  ควรบูชาพระ พุธ จะเกิดโชคลาภดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 66-67  ปี พระเสาร์ แทรกพระพุธ ระวังจะเสียทรัพย์ฝูงชนเหยียดหยาม ชายดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 68-69-70  ปี พระพฤหัสบดี  แทรกพระ พุธ  ระยะนี้ เดินทางไกลไม่ดี เคราะห์ร้าย ถ้าอยู่กับที่จะมีโชคลาภดี และกิจการงานประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระพุธ จะมีโชคลาภดียิ่ง

ระหว่างอายุ 71  ปี พระราหูแทรกพระพุธ แทรกพระ   ระยะนี้ จะเสียเงินทรัพย์สมบัติต่าง ๆ จะสิ้นไป เกิดการเจ็บป่วย  ควรบูชาพระราหู กับพระ พุธจึงจะบรรเทา