Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ ระยะนี้สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย หรือเดือดร้อน รำคาญใจอาจย้ายที่อยู่ก็ได้ จงระวังหญิงขาวเหลือง จะเป็นผู้ก่อความยุ่งยาก ให้ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์จึงจะเกิดลาภผล และสิ้นกังวลใจ

ระหว่างอายุ 18 กับ 8 เดือน พระราหูแทรกพระจันทร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไป มีแต่สิ่งเสียหายเกิดขึ้นได้ จะเสียทรัพย์ เดือดร้อน ผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระราหูกับ พระจันทร์จึงจะดี และจะมีลาภ

ระหว่างอายุ 19-20 ปี พระศุกร์แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปเกิดลาภผลดีตลอดจนผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะ มีชื่อเสียง และพบคู่ครองด้วย ควรบูชาพระศุกร์กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 21 ปี พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ ระยะนี้จะเสียทรัพย์ทำอะไรลงไป มีผลน้อย ภายในจิตใจกลุ้มเสมอ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา และจะพบคู่ครอง

ระหว่างอายุ 22 ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ในระยะนี้จะมีความเดือดร้อนอยู่เสมอ ตลอดกับญาติมิตรสหายก็เหินห่าง ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 23 กับ 3 เดือน พระพุธแทรกพระอังคาร ระยะนี้โชคลาภดี ทำอะไรลงไป เกิดผลดี ตลอดญาติพี่น้องก็สรรเสริญ และผู้สูงศักดิ์จะนำลาภผลมาให้ ควรบูชาพระพุธกับพระอังคาร โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 24 ปี พระเสาร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ระวังจะย้ายที่อยู่อาศัย หรือเจ็บมือเท้า มิตรสหายจะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์กับพระอังคาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 25 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสแทรกพระอังคาร ในระยะแรกนั้นดี โชคลาภต่าง ๆ พอมีผลดี แต่ระยะหลังมีหญิงหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 26 ปี พระราหู แทรกพระอังคาร จงระวังเคราะห์ให้มากจะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหายควรบูชาพระราหูกับพระอังคาร จึงจะบรรเทาและสิ้นเคราะห์

ระหว่างอายุ 27 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์แทรกพระอังคาร ในระยะนี้ได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ผลงานทุกสิ่งที่ได้กระทำไว้ย่อมเกิดผลดีทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคาร

โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 28 ปี พระอาทิตย์แทรกพระอังคาร จะเดือดร้อนใจภายในครอบครัว บุตรภริยาจะจากไป หรือเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ศัตรูดำแดงจะทำให้รำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 29 ปี พระจันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ หรือคู่ครอง ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานประสบผลดีเยี่ยม ควรบูชาพระจันทร์กับพระอังคาร โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 30-31 ปี กับ 8 เดือน พระพุธเสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดีทำกิจการงานดีทุกประการ ชื่อเสียงดีและจะได้คู่ครอง ระวัง จะเจ็บป่วย ควรบูชาพระพุธ จะบังเกิดผลดียิ่ง

ระหว่างอายุ 32-33 ปี  พระเสาร์แทรกพระพุธ จงระวังผู้ใหญ่จะหารเรื่องราวได้ เดือดร้อนใจ จะเสียทรัพย์ หรือคนรักจะจากไป แล้วมีชายผิวดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระพุธ จึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 34-35 ปี กับ 11 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระพุธ ระยะนี้เดินทางไกลไม่เหมาะสม ถ้าอยู่กับที่จะเกิดลาภผลดี ทั้งจะได้คู่ครองอีกด้วย ผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ควรบูชาพระพุธ จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 36-37 ปี พระราหูแทรกพระพุธ จงระวังคนดำแดง เป็นศัตรูจะเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่จะเสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหูกับพระพุธจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 38-39-40  ปี กับ 3 เดือน  พระศุกร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคลาภบังเกิดผลดี มีผู้คนนำโชคลาภมาให้และมีหญิงสูงศักดิ์จะให้ลาภ กิจการงานดีมาก ควรบูชาพระพุธกับพระศุกร์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 41 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ จงระวังเคราะห์จะเสียทรัพย์ เดือดร้อนต่าง ๆ เกิดจากคนผิวดำแดง ทำให้เสียหาย ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธถึงจะดี

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สุขกาย สบายใจ และจะได้ผู้คนลูกเมีย ผลงานที่ทำไว้จะบังเกิดผลดีทุกประการ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพุธจะดีมาก

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้จะผิดใจกับญาติ คู่ครอง อันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 47 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วย มือเท้า และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เสียทรัพย์ เพื่อนฝูงญาติมิตรเหนียมหยาม ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 48-49 ปี พระพฤหัสแทรกพระเสาร์ จงระวังภัยต่าง ๆ จะเดือดร้อน ถ้ายังอยู่บ้านเรือนประสบผลดี จะได้โชคลาภทรัพย์สินของต่าง ๆ ควรชาพระพฤหัสบดี กับ

พระเสาร์ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 50 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ในระยะแรกไม่ดีเสียทรัพย์ แต่ระยะหลังจะมีโชคลาภดี กิจการงานมีผลดีทุกประการ ควรบูชาพระเสาร์กับพระราหูจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 51- 52 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรู คู่อิจฉานำเรื่องมาให้เดือดร้อน เสียทรัพย์ ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์ ภายหลังจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 53 ปีพระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้อาจทำอะไรมีผลน้อย มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี กับ 4 เดือน  พระจันทร์แทรกพระเสาร์ จะได้ลาภต่าง ๆ กิจการงานดีมีผลดีทุกประการ จะได้คนรักผิวขาวเหลือง และมีผู้ใหญ่นำลาภผลมาให้ ควรบูชาพระจันทร์จะมีโชคดีมาก

ระหว่างอายุ 55 ปี พระอังคาร แทรกพระเสาร์ ระวังจะเสียทรัพย์ เดือดร้อนใจนานาประการ หรือต้องจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์จึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 56 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ ระยะนี้มักเดือดร้อนใจ เกิดจากชายดำ นำทุกข์มาให้แต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินและของใช้ต่าง ๆ โชคลาภดีควรบูชาพระเสาร์

โชคลาภดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 57-58-59 ปี กับ 5 เดือน พระพฤหัสบดี เสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภผลดีทุกประการ ย่อมจะได้คู่ครอง ได้ทรัพย์สินของใช้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัส ลาภผลจะดีมากขึ้น

ระหว่างอายุ 60-61 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี จะได้ข้าทาส ชาย หญิง และทรัพย์สินต่าง ๆ แต่ภายหลังระวังคนใส่ความให้ได้รับความทุกข์ อันบุตรบริวารข้าทาสจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ควรบูชาพระราหู กับพระพฤหัสบดี โชคจะดี

ระหว่างอายุ 62-63-64 ปี กับ 8 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระศุกร์ โชคลาภจะเจริญก้าวหน้าดี

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัส จงระวังจะเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดี ภายหลังจะบังเกิดลาภผลดีทุกประการ

ระหว่างอายุ 67-68-69 ปี  พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรก ๆ มีลาภผลดี แต่ตอนหลังให้ระวังศัตรู คิดทำร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์กับ

พระพฤหัสบดี ภายหลังจึงจะดี

ระหว่างอายุ 70 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัส จงระวังจะเสียทรัพย์ถูกโทษทางอาญา เจ็บไข้ต่าง ๆ เดือดร้อน ควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัสบดี จึงจะค่อยบรรเทา