fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

7%20thai%20astrology

ตำราพรหมชาติ

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันอังคาร

ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระราหูแทรกพระพุธ ระยะนี้ระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดง ให้โทษ หรือจากที่อยู่อาศัย เจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธ กับราหูจึงจะดี

ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระศุกร์แทรกพระพุธ  ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง กิจการงานที่ทำไว้มีผลทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพุธ กิจการจะดีมาก ถ้ามีการลงทุนธุรกิจจะมีกำไร

ระหว่างอายุ 21 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ ระยะนี้ จงระวังจะเสียทรัพย์ หรือจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่าง ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธ จึงจะดี

ระหว่างอายุ 22 – 23 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคดีกิจการงานมีผล จะได้ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงบรรเทา

ระหว่างอายุ 24-25 พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้ จะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ บริวารจะให้โทษ ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะดี

ระหว่างอายุ 26 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้จะเจ็บป่วย เสียทรัพย์อัคคีภัยและเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ เหตุการณ์จึงจะเป็นไปในทางที่ดี

ระหว่างอายุ 27-28 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระเสาร์ ระยะนี้การหาโชคลาภทางไกลไม่เกิดผลประโยชน์ ควรทำกิจการอยู่กับบ้าน จะเกิดผลประโยชน์ดี โชคลาภก็ดีเจริญก้าวหน้าดีมาก ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 29 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ตอนต้นปี จะเสียทรัพย์ แต่ตอนปลายจะมีโชคลาภดี การงานทุกอย่างจะประสบผลดีทุกประการ ควรบูชาพระราหูกับพระเสาร์ จะมีโชคลาภดีขึ้น

ระหว่างอายุ 30-31 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระวังกิจการงานทุกสิ่งจะประสบผลเสียหาย ทางได้ก็ดี ทางเสียก็มากและศัตรูคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทาได้

ระหว่างอายุ 32 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ระวังจะจากที่อยู่อาศัย กิจการรอยู่อย่างเสียหายเดือดร้อนต่าง ๆ  ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 3 เดือน พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับการงานมีผลดี ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 34 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ญาติมิตรหรือบริวารจะเป็นศัตรู การงานทุกอย่างหวังผลน้อย ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์จะดี

ระหว่างอายุ 35 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังการเจ็บป่วยลาภผลหาได้น้อย และระวังหญิงผิวเนื้อดำแดงเป็นศัตรู ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์ จึงจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 36-37-38 ปีกับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานทุกอย่างประสบผลดี เป็นอันมาก ตลอดกับทั้งชื่อเสียง เกียรติยศสุขสบายใจ ควรบูชาพระพฤหัสบดี ลาภผลจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 39-40 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ระวังจะเจ็บป่วยตามร่างกาย ลาภผลดีน้อย การงานทุกอย่างมีแต่ผลเสียหาย ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี ทุกสิ่งจะเบาบางลงและประสบโชคลาภ

ระหว่างอายุ 41-42-43 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างมีผลดีตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 45 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และเสียทรัพย์จงบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีจะได้ลาภจากมิตรสหาย

ระหว่างอายุ 45-47-48 ปี พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีแต่ระยะต่อไป ควรระวังศัตรู จะทำให้เสียทรัพย์ และเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์เสียจึงจะประสบผลดี

ระหว่างอายุ 49 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเกิดเดือดร้อนเป็นความ จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอังคาร กับพฤหัสบดี จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 50-51-52 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดี กิจการงานทุกอย่างมีผลดีมาก พร้อมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ จงบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 53-54 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี จงระวัง ผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเสียทรัพย์ กิจการทุกอย่างมีผลน้อย ควรบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี เหตุการณ์ต่าง ๆ จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 55 ปี กับ 4 เดือน พระราหูเสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังจะเกิดการเจ็บป่วย เสียเลือดเนื้อ และถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหู จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 56-57 ปี กับ 4 เดือน พระศุกร์แทรกราหู จะได้ลาภทรัพย์ สิ่งของต่าง ๆ และข้าทาสชายหญิง ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหูจะโชคดีมาก

ระหว่างอายุ 58-59 ปี พระอาทิตย์แทรกพระราหู โชคลาภพอมีบ้างแต่ระวังการเจ็บป่วยเสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 60-61 ปี พระจันทร์แทรกพระราหู ระวังจะเสียทรัพย์และเดือดร้อน ต่าง ๆ และคนผิวขาวเหลืองเป็นศัตรู ควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62 ปี พระอังคารแทรกพระราหู ระวังจะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกสิ่งเสียผลมากกว่าได้ผล ควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะดี

ระหว่างอายุ 63 ปี พระพุธแทรกพระราหู กิจการทุกอย่างมีผลดีแต่ระหวังการเจ็บป่วย ศัตรูเป็นชายนัยน์ตาโต จะทำให้เดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธกับพระราหู จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 64 ปี พระเสาร์แทรกพระพุธ ระวังเสียทรัพย์ และต่อไปจะได้รับความสุข และจะได้ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพุธ เหตุการณ์จะดียิ่งขึ้นไป

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู ระวังการเจ็บป่วยไข้และเกิดวิวาท กับญาติมิตร ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระราหู เหตุการณ์จะเบาลง

ระหว่างอายุ 67-68-69 -70 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานใด ๆ ที่ทำไว้จะได้รับผลดี ควรบูชาพระศุกร์ จะมีลาภทวีขึ้นไป ตามลำดับ