ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************