ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทพาหุงมะหาการุณิโก

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง    ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                  ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง        โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                 ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิตะวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา    จิญจายะ   ทุฏฐะวะจะนัง   ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ   โสมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท              ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง   วาทาภิโรปิตะมะนัง   อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต   ชิตวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง   ปุตเตนะ   เถระภุชะเคนะ   ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง      พรัหมัง   วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ   วิธินา   ชิตะวา   มุนินโท             ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา     โย   วาจะโน   ทินะทิเน   สะระเต   มะตันที

หิตวานะ   เนกะวิวิธานิ   จุปัททะวานิ                   โมกขัง   สุขัง   อะธิคะเมยยะ   นะโร   สะปัญโญ ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

*******************************

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง    ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                  ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง        โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                 ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิตะวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา    จิญจายะ   ทุฏฐะวะจะนัง   ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ   โสมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท              ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง   วาทาภิโรปิตะมะนัง   อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต   ชิตวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง   ปุตเตนะ   เถระภุชะเคนะ   ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง      พรัหมัง   วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ   วิธินา   ชิตะวา   มุนินโท             ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา     โย   วาจะโน   ทินะทิเน   สะระเต   มะตันที

หิตวานะ   เนกะวิวิธานิ   จุปัททะวานิ                   โมกขัง   สุขัง   อะธิคะเมยยะ   นะโร   สะปัญโญ ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

*******************************