ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทสวดมหากา


มะหาการุณิโก   นาโถ          หิตายะ   สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา   ปาระมี   สัพพา                ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ   เต*  ชะยะมังคะลัง

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล        สักยานัง   นันทิวัฑฒะโน

เอวัง   ตะวัง   วิชะโย   โหหิ             ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก                      สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก   สัพพะพุทธานัง             อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ                   สุยิฏฐัง   พรัหมะ**  จาริสุ

ปะทักขิณัง   กายะกัมมัง                 วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง                ปะณีธี   เต   ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ   กัตวานะ                   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

** อ่านว่า พรัมมัง

****************