Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วิธีวัดระยะมงคลด้วยไม้บรรทัดหลูปัง

ในมิติของความกว้างยาวของทุกสรรพสิ่งล้วนแฝงไปด้วยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีโชคเคราะห์และดีชั่ว นี่เป็นกฏเกณฑ์ของหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณของจีนหลักหนึ่งซึ่งได้การทดสอบและค้นคว้ากันมานานและรับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แม้กระทั่งหลักการก่อสร้างและวิชาการออกแบบในสมัยปัจจุบันก็ยังได้ยอมรับหลักการโบราณแขนงนี้และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน  การเลือกซื้อหาบ้านที่อยู่อาศัย การเลือกบ้านเช่า หรือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยไม้บรรทัดของหลูปังในการตัดสินว่าขนาดของสิ่งนั้นจะนำความเป็นมงคลมาสู่ตนเองหรือไม่  ไม้บรรทัดหลูปังหรือที่เรียกว่า”หลูปังฉื่อ” มีประวัติเล่ากันมาว่าหลูปังเป็นผู้คิดค้นขึ้น โดยผ่านการทดสอบความแม่นยำมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานนับพันปี และเชื่อว่าในระยะความกว้างยาวต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อความสุขทุกข์โชคเคาระห์ต่างๆของชีวิตคนเรา  หากเราจะตกแต่งบ้านเรือนซื้อหาเครื่องเรือนก็ควรจะไม้บรรทัดหลูปังวัดระยะของขนาดเครื่องเรือนนั้นก่อน โดยหาระยะขนาดที่ตกตัวอักษรที่เป็นมงคล ก็จะนำความโชดีมาให้และถ้าหากขนาดนั้นตกระยะที่ไม่เป็นมงคลแล้วก็ย่อมนำโชคร้ายมาสู่เราเช่นกันไม่ว่าเราจะทำการต่อเติมบ้านช่องที่อยู่อาศัย หรือสั่งทำเครื่องเรือน ในการใช้ขนาดกว้างยาวใดใดก็ควรจะต้องใส่ใจให้มาก เพราะว่าขนาดระยะที่แตกต่างกันก็มีมิติความหมายแห่งโชคเคาระห์อยู่ภายในระยะนั้นๆ และก็ควรจะใช้ไม้บรรทัดหลูปังในการช่วยกำหนดขนาดที่เป็นมงคลก้ย่อมที่จะให้ให้เป็นหลักประกันได้ว่าสิ่งนั้นๆจะนำโชดดีมาสู่ และหลักการนี้ก็ได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำความถูกต้องมาโดยตลอดแม้กระทั่งในปัจจุบัน สังคมชาวจีนโดยทั่วไปแม้แต่ในโพ้นทะเล เช่น ฮ่องกง ไตหวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างก็นิยมใช้ไม้บรรทัดหลูปังกันอย่างแพร่หลาย

ในไม้บรรทัดหลุปังนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบนเรียกว่า “มาตราหลูปัง鲁班尺” นิยมใช้วัดฮวงจุ้ยแบบหยางหรือขนาดการก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องเรือนต่างๆ อีกส่วนหนึ่งด้านล่างเรียกว่า “ติงหลันฉื่อ丁兰尺” ใช้สำหรับวัดระยะฮวงจุ้ยแบบหยิน ป้ายสถิตย์วิญญาณบรรพบุรุษ ศาลเจ้าที่ หิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในแถวบนสำหรับวัดฮวงจุ้ยแบบหยางนั้น หรือ “มาตราหลูปัง鲁班尺” มีอักษรกำกับอยู่ 8 ตัว โดยเริ่มต้นจาก 財、病、离、義、官、劫、害、本 โดยตัวอักษรทุกตัวจะมี 4 ช่องและแต่ละช่องก็จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดบ่งบอกถึงโชคเคราะห์ต่างๆ เช่น  “登科、富贵、迎福、大吉 ในการวัดระยะต่างๆตัวอักษรสีแดงเป็นตัวแสดงถึงความมีโชคดีและศิริมงคล ส่วนตัวอักษรสีดำแสดงถึงผลร้ายและเคาระห์กรรมต่างๆ

ส่วนในแถวล่างที่สำหรับใช้วัดระยะฮวงจุ้ยแบบหยินนั้น หรือ“ติงหลันฉื่อ丁兰尺”มีอักษรกำกับอยู่ 10 ตัวเริ่มจาก “丁、害、旺、苦、義、官、死、興、 失、財” โดยตัวอักษรทุกตัวจะมี 4 ช่องและแต่ละช่องก็จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดบ่งบอกถึงโชคเคราะห์ต่างๆ เช่น  ““财德、论事、无嗣、灾至、口舌” ในการวัดระยะต่างๆตัวอักษรสีแดงเป็นตัวแสดงถึงความมีโชคดีและศิริมงคล ส่วนตัวอักษรสีดำแสดงถึงผลร้ายและเคาระห์กรรมต่างๆ