fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ


ต่อไปนี้เป็นวิธีหาเวลาและชั้นฉาย เวลานาฬิกา และชื่อแห่งคราส เป็นแบบที่ท่านโหราจารย์เรียบเรียงเพิ่มเติมขึ้นไว้ เบื้องท้ายตำราสารัมภ์ ดังนี้ :-

ถ้าจะทำชั้นฉายเมื่อแรกจับ ให้เอาทินาฒตั้ง เอา ๖๐ คูณมหานาฑี บวกวินาฑีขึ้น แล้วเอา ๗ คูณ เป็นพลอักษร ตราไว้

ตั้งสุทธประเวสกาล ถ้าเป็นคตคราส เอา ๖๐ คูณมหานาฑี บวหมหาวินาฑีขึ้นเป็นพลหาร ตราไว้

ถ้าเอษฐคราส เอาสุทธประเวสกาลลบทินาฒ เศษเอา ๖๐ คูณมหานาฑี บวกมหาวินาฑีขึ้น เป็นพลหาร ตราไว้

ตั้งพลอักษร เอาพลหารมาหาร ผลลัพธ์เป็นฉายา เศษเอา ๑๕ คูณเอาพลหารมาหาร ผลลัพธ์เป็นองคุลี เศษเอา๔ คูณ เอาพลหารมาหาร ผลลัพธ์เมล็ดข้าว แล้วเอามาศฉายามาบวกด้วยฉายาที่คำนวณนี้แล้วเอา ๗ ลบที่ชั้นฉายา เป็นวิสุทธิฉายาเมื่อแรกจับแล

ถ้าจะทำชั้นฉายเมื่อเวลาปล่อย ให้ตั้งสุทธโมกษกาล ถ้าเป็นคตคราส เอา ๖๐ คูณมหานาฑี บวกมหาวินาฑีเข้า เป็นพลหาร ตราไว้

ถ้าเอษฐคราส เอาสุทธโมกษกาลลบทินาฒ แล้วเอา ๖๐ คูณมหานาฑี บวกมหาวินาฑีเข้า เป็นพลหาร ตราไว้

ตั้งพลอักษรเอาพลหารมาหาร ผลลัพธ์เป็นฉายา เศษเอา ๑๕ คูณ เอาพลหารมาหารเล่า ผลลัพธ์เป็นองคุลี เศษเอา ๔ คูณ เอาพลหารมาหาร ผลลัพธ์เป็นเมล็ดข้าว แล้วเอามาศฉายาอาทิตย์ ในเพลาเที่ยงวันมาบวกด้วยฉายาที่คำนวณนี้ แล้วเอา ๓ ลบท่ชั้นฉายา เป็นวิสุทธิฉายาเมื่อเวลาปล่อยแล

ถ้าจะทำเป็นเวลานาฬิกา ให้รู้โมงนาฑี ให้เอา ๔ คูณมหานาฑี ถ้ามีบาทบวกขึ้น แล้วเอา ๑๐ หาร ผลลัพธ์เป็นนาฬิกา เศษเป็นบาทแล

ถ้าจะรู้ว่าพระราหูจับพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นคราสอย่างไร? ให้เอาจำนวนที่กินมิสิ้นนั้น มาลบ

จันทร์พิมพ์ดู ถ้าเหลืออยู่เท่าใด ว่าพระราหูกินพระอาทิตย์ พระจันทร์เท่านั้น

ถ้ากิน ๑ ถึง ๘ ว่ากินส่วนหนึ่งยังเหลือ ๓ ส่วน เรียกบาทคราส ถ้ากิน ๙ ถึง ๑๖ ว่ากินกึ่งดวงเรียกอัฑฒคราส ถ้ากิน ๑๗ ถึง ๒๔ ว่ากิน ๓ ส่วน ยังเหลือส่วนหนึ่งเรียกว่า เพ็ชคราส ถ้ากินแต่ ๒๔ ถึง ๓๒ ว่ากินสิ้นดวงเรียก สัพคราส


------------------