fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

78729cacea16164ed81b5ce0caf4fa9d

ตามพระคัมภีร์แห่งพระเวทโบราณของพราหมณ์ พระพรหม พระผู้สร้าง และทำลายจักรวาลเป็นรอบๆเกิดเป็นวัฏจักรไม่มีจบสิ้น ชีวิตของพระพรหมคือ 120 ปีทิพย์เป็นเวลาเท่ากับ 1 มหากัลป์ และในทุกวัน(ทิพย์) พระพรหมจะทรงสร้างพระมนู อีก 14 องค์ในทุกๆวันของพระพรหม เพื่อให้พระมนูทำการควบคุม และพิทักษ์โลก ใน 1 วันทิพย์ ที่พระพรหมทรงสร้างพระมนูนั้นเรียกว่า 1 กัลป์

และเวลาในช่วงชีวิตหนึ่งๆของพระมนูแต่ละองค์นั้นเรียกว่า “มานวันตระ”  และใน 1 มาวันตระจะมี 71 ยุคย่อยในสี่ยุคใหญ่(มหายุค)  ซึ่งเรารู้จักกันดีคือ “จตุรยุค” คือ กฤดายุค(สัตยายุค,จัตยายุค)ไตรดายุค ทวาปรยุค และกลียุคซึ่งแต่ละยุคจะมีระยะเวลาแตกต่างกันจากมากไปหาน้อยสุดและคุณธรรมและอายุขัยของมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามสัดส่วน และจนถึงยุคในปัจจุบันก็คือ “กลียุค”ซึ่งนักคำนวนชาวอินเดียปัจจุบันได้คำนวนแล้วว่าโลกได้เข้าสู่ กาลียุค มาแล้ว 5114 ปี (นับถึงปี คศ2013) โดยเริ่มต้นของกาลียุคตั้งแต่วันแรม13 ค่ำเดือนภัทรปทในเวลาเที่ยงคืนตรงกับวยาฑิปัฏฏะโยค พระจันทร์เสวยอาศเลษะนักษัตรที่ 9 เมื่อ 5114 ปีมาแล้ว

ที่นี้เราลองมาดูกันว่า คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ในสมัยโบราณท่านได้จำแนกแยกแยะการวัดช่วงเวลาเอาไว้ได้อย่างละเอียดเพียงใดและทำไมจึงคำนวณและแบ่งยุคต่างๆออกมาได้ มีที่มาที่ไปอย่างไรต่อไปนี้คือการคำนวณหน่วยเวลาอย่างละเอียดที่ได้จากคัมภีร์พระเวท ซึ่งได้ให้แนวคิดของการวัดหน่วยเวลาที่เล็กสุดจนถึงใหญ่ที่สุด 

4536041e20441b3310552933b9252fca

และเวลาในช่วงชีวิตหนึ่งๆของพระมนูแต่ละองค์นั้นเรียกว่า “มันวันตระหรือมนูวันตระ”  และใน 1 มันวันตระจะมี 71 มหายุค  ซึ่ง 1 มหายุคก็จะมี4 ยุคย่อยเรารู้จักกันดีคือ “จตุรยุค” คือ กฤดายุค(สัตยายุค,จัตยายุค)  ไตรดายุค ทวาปรยุค และกลียุค ซึ่งแต่ละยุคจะมีระยะเวลาแตกต่างกัน จากมากไปหาน้อยสุดและคุณธรรมและอายุขัยของมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามสัดส่วน และจนถึงยุคในปัจจุบันก็คือ “กลียุค”ซึ่งนักคำนวนชาวอินเดียปัจจุบันได้คำนวนแล้วว่าโลกได้เข้าสู่ กาลียุค มาแล้ว 5114 ปี (นับถึงปี คศ2013) โดยเริ่มต้นของกาลียุคตั้งแต่วันแรม 13 ค่ำ เดือนภัทรปท ในเวลาเที่ยงคืนตรงกับ วยาฑิปัฏฏะโยค พระจันทร์เสวยอาศเลษะนักษัตรที่ 9 เมื่อ 5114 ปีมาแล้ว

ที่นี้เราลองมาดูกันว่า คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ในสมัยโบราณท่านได้จำแนกแยกแยะการวัดช่วงเวลาเอาไว้ได้อย่างละเอียดเพียงใดและทำไมจึงคำนวณและแบ่งยุคต่างๆออกมาได้ มีที่มาที่ไปอย่างไร

ต่อไปนี้คือการคำนวณที่สมบูรณ์ของหน่วยเวลาจากคัมภีร์พระเวท ซึ่งได้ให้ ความคิดของการวัดที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดของเวลา


กราติ = 1/34,000 ของวินาที
เวลาที่ใช้ในการฉีกกลีบบัวเรียกว่า ' ทรูติ '
100  ทรูติ เท่ากับ 1 ลัพภ์
30 ลัพภ์ เท่ากับ 1 นิเมศ
27 นิเมศ เท่ากับ 1 คุรุ อักษะ
10 คุรุ อักษะ เท่ากับ 1 ปราณ
6 ปราณ วิฆฏิกะ เท่ากับ ให้ 1 ฆฏิกะ หรือ ทาน
60 ฆฏิ เท่ากับ 1 วัน และ 1 คืน
นั่นหมายความว่า ใน1 วันและคืน จะมี 17,49,60,000,00 ทรูติ
ดังนั้นตามวิทยาการของตะวันตกในหนึ่งวันและหนึ่งคืนจะมี 86,400 วินาที ในขณะที่วิทยาการแห่งพระเวท , วันและคืน ประกอบด้วย 17,49,60,000,00 ทรูติ

F9cc391e7db71f1e7fa3ec50caf3b566

ระบบมาตราวัดเวลาอีกแบบหนึ่ง
1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง = 60 ฆฏิ
1 ฆฑิ = 60 วิฆฏิ (เรียกว่า พละ หรือ กาละ )
1 วิฆฑิ = 60 ลิปดา หรือ (เรียกว่า วิพละ หรือ วิกาละ)
1 ลิปดา = วิลิปดา 60
1 วิลิปดา= ปะระ 60
1 ปะระ = ตัดปะระ 60


ข้อมูลทางประวัติโบราณของอินเดียหรือข้อมูลทางโหราศาสตร์อินเดียมักบันทึกช่วงเวลาในรูปแบบหน่วยเวลา ฆฏิ และ วิฆฏิ ต่อไปนี้เป็นการแปลง:
5 ฆฏิ = 2 ชั่วโมง
5 วิฆฏิ = 2 นาที


*หน่วยเวลาที่ละเอียดในระดับไมโคร จากคัมภีร์พระเวท
60 ตัดปะระ = 1 ปะระ
60 ปะระ = 1 วิลิปดา
60 วิลิปดา = 1 ลิปดา
60 ลิปดา = 1 ฆฏิกะ หรือ ทาน
60 ฆฏิกะ  = 1วันและ 1 คืน


ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าในวันและคืนตามหน่วยเวลาจากคัมภีร์พระเวทจะ
มี 46,65,60,000,00 ตัดปะระ

*หน่วยเวลาที่กว้างในระดับมหภาค จากคัมภีร์พระเวท
สัตยายุค 4,32,000 ปี x 4 = 17,28,000 ปี
ไตรดายุค  4,32,000 ปี x 3 = 12,96,000 ปี
ทวาปรยุค 4,32,000 ปี X 2 = 8,64,000 ปี
กาลียุค 4,32,000 ปี X 1 = 4,32,000 ปี
1 มหายุค ( รวมจำนวนยุคทั้งหมดหรือเรียกว่า “จตุรยุค”) = 4,320,000 ปี
71  มหายุค = 43,20,000 X71 = 1 มันวันตระ
1 มันวันตระ = 30,6720,000 ปี
14 มันวันตระ = 4294080000 ปี

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwwAAACgCAIAAAAuK3wkAAAgAElEQVR4nO2dTW4rQZadayfvAWzb6EaXVJAHNuyWwGE3IEGzKhQIcAEJboDgBggZRqMnEjcgaWR7ImkDItAeUyugVpA7iB4c5KnLG5GRwV+R0vlAPOhJzMz4uXHjxI3IiD/0fv3WRx999NFHH3300cd+Qgh/6P36/ad//ONf//wXffTRRx999NFHH33+9I9//JtI+uuf/xKEEEIIIUQIf/3zXySShBBCCCE8EklCCCGEEAkkkoQQQgghEkgkCSGEEEIkkEgSQgghhEggkSSEEEIIkUAiSQghhBAigUSSEEIIIUQCiaTN+Vgsbq9vsGf57fXNx2Kxza36l1e9X78vzs4n4/FkPN5hOoUQQgixARJJG1LXdf/yajgYhEYtXZydb6yT+pdXkEez+weIpLqud5peIYQQQqyHRNKGzO4f7Ol3iANtFgH6XC7n73NoI0ilnadWCCGEEOsikbQzhoPB8+PTljeZ3T/0L692kh4hhBBCbEORSJq/zxEvYZBjMh5jpimE8Pz4dHF2ji/M7h94FWItt9c3mEuav8/x+8/lkkt5hoPBZDzGn+6mU0Zl+GX7oGDiNxdn51aRjKqKQR2bhjhtdV3z6Yjf8P6fy+VwMGAanOKZjMd4LufUZvcPvPlwMOhfXn0ul7x///IKU2YoPZv9zFOsSIqfiFt9LpfrFmNd17gbboiisHcTQgghhKNIJA0HA4RJer9+o+Ontnh7eaX+gIJBj05lMKoqLLVh34+ufTIefywWWIIzu3+4m04ppEZVdXF2ji9bEWO/g5kpJq9/eYXnIpFITzJtVmbdXt/w/lhjdHt9gwzavIQQPpdLZAdyJDTya/4+r+saEu3i7Lyua2S8rmvKOCuS8Pvb6xtIEzyFUiYYkVTXde/X77eX11FVUfZZWVNejFwV/vbyarMmkSSEEEJkWC+SxD6V2uL58YldOJUEvoDeHSEN6JWPxeJjscDim8l4jAgThMjs/oFaAUIHP1uRlPwOFADCJ4jljKpqVFVtaftYLC7OzqGHrEh6e3m1gZkQAgXW3XRqwz8QSbgPX22j3LGRqlgkIdkoDagoxnWYRxdJsrExypq1ihF/gk56fnxiUUgkCSGEEBnWWJOETteJJIsVSXfTKeIrz49PCES5kAmAvkk+CD8nH+S+w/DM7fUNIj35tIUQPhYLiBUXqbq9voF0wBdm9w+Y1eJ3GEkKRjviay6DSZH09vJ6cXaOm9xNp/3Lq/7lVZtIYhElI0lrFSNmBjlPJ5EkhBBCdFIqkmb3DxA6mLLpFCJQA4yFIHaSFEnxy1zriiREcT6XSySAb+a3pS2EcHt9g2iTvT9T6yJJuBaKx4qk2+ubu+kUsqZNJHEyDpdjEg3yCPfflUgqL0aJJCGEEKKEIpGEWSGIJAZC8kIEagDyxU7x4Jt2Tqqzd3dfw1/xwW+4ahtLc6hy2tIW2kWSvdDOcyESU9e1FUkQOskM4nLmESnEX/Hoi7NzxH5ikWSFWsiKpA2KEbfC/XvN+m7tySSEEELEFIkkzENx4Tb6104hgj4YUsD9CYGlz+WycLrNigNcAjGB70C44CpMk3WmjcGn4WAAtRRWRRJFHu+AaA2WMfE3Tr7YzSQpj7B6mmuPXOklI0n2bvYLKDdqmvJixPJ5/oYqE9ncfucCIYQQ4vtRJJLQDduu3S7TsV9zIon6oy2ShIkqdx/bu8/f51gfHUeSnEDhd0rSFprgCl+LCybcwhCLTRufggnHYCJJLvbD7GOtEr7G9+bwLh6FjhNJfBPNqij7FBsxKi9GLjNnJIn7FzBhQgghhLBoM0khhBBCiAQSSV8AI0DYO0BbbAshhBBHiETSF4CNK7nvpUSSEEIIcYRIJH0ZfClPIkkIIYQ4QiSSvgy7F+VXp0UIIYT4/nwsFsPBAG8sfSwWt9c3+e9LJAkhhBDiR4Ctc7B7zqiqOnfAkUgSQuwSbHvx1akQQog0iCS5/XfaWEMkYauhztjUjwWnvKGIPpfL+AwWcWBOwmK5Exg2FTtds4mPdv5pIPvcR+2EiDeNE4eHpyD0fv3mUZviy1lDJM3uH54fn26vbz4Wi5KZvO8BtvDmbo3z9zkPcYM1o0DwG8jS+fsc59d+bco3hmoPPfdmW03am0zG49n9wzZLr6gkIP8n43GJmDh+i8XZzMgLDtU53QVqeE/TWT6P2cHrnBvfmW0NK/l2lGRPW2PPYC1zMh6/vbyu1fBx/vdWid4anPMdmlPJvzYxewLjpa9ORQ4c/0AnsBOFtBNPvgGbtfqNU4vHsR3N7h/atP5mvdIaIgkeBEeYlczkHRU4lGODC9HRoldGR/u5XNrO7G46xREiH4vF3XQ6GY9HVXW68YAQArqiEAKOoNnscDecY4OfMU7duPuHZcPuMYuMk2o6Lzx+i/1cLj8Wi8l4DLM56bHj7P4BayEpRq0CwPmPG9gAbgILnL/P4eN2mGxLsrFnvm8tE99fV/Ecg0ji5vs4xXyHd0Zh7vCGG3P8Iik0J6bDZe2k6Hbiyddl41a/cWrhOTHFn29Qm/VK661JwkwetkAsSf3xsLFIgtPvX15hpFjXNdqbPb2Ex+UCuPLdpf2g2PODGblZt7rdTbht5mZJio+LcSfMZDghi53dPxwg+ojT+tbylVCZnV/jCTwsaneiDs8xXAt3k72KpLix57/vLBObeqw1Y4WW8rU6CS/7PD8+3U2nEklHwvZFtxNPvgGbtfptUotDtzr9/Ma90k9ZuL2xSNqA+ftcC1fFuiDSvu+n3E2na0mxw0i3Hwv2lf3yZUzz9/ns/mH+Pv+uIunkUNEdD0UiyZ0gayc7MJPqVucEsxKQ8Wp3VTz7yJEongKpYdcS8vBXt8CQyYMMik+iDUYkIZTXizYoQoIvzs4/Fou6rjmO5GCRMX+m5OLsHNFR14tYkYTpUrcKj8WCEH08d5vMKVJFFcyH8m6cCcat7MiJEfU4wMgU2iLlg2zCUG72QNy2+kVquVumi7gynfg+L+T9Q3Qib2imNePpak7BJG0JqbVzz5tZbEitQuu02La1zO5CFgv/a82GN3FBbJd+W2v2trZ8Ls7ObciTQyt3yDGLun95ZXvNjNm31U7S8FyDDatdQrxQgAbjskY3gkTaPh51wSS56uAWKVAGGXeRsXnXcBCztMVr8z4cDKxd8UJbLGz1mG2xNeiKyxVR5sJkq884Uruww7kFO86MLZAmba3CVqttTe7n3urbFZw6KayaELmLfOJtq7SpxQ1Zvz1zyLptBW2Xty2paXMCvH++6DJ5gcLGtez7kFSYFp77uVziEZ0hYWtXcTNMuk2WPFL7/PiElCRtElGli7NzWgUKARlBam3ldk4XPD8+sZnbJhYiHxu73PKXcItEEtr/28srGpU1ccSl8fNkPMZTGdu0psmrYEx2apDWgB9wLRYE8JcodNQNVj8weXgKV+biv1g97b4TQsCKFvwSS4jwe4QEYRmMwo2qCjdBLdp5BKwOu5tO8SdbnVYkwS6x1oFfQDu098Q6p8l4jLVNcU5Ro1y2AveH79hWPaqqt5dX5IWNkBXHYowTYwMGd9MpewX0o1g6g0yNqootJCMpbIcBl8rah/Vz8hgX0mRh66gI/hLlwM6Ja8I+l0s2Qjgj2hLKdlRVuBXrbgOLxc8sH7TMTovl4TOhcff0UPSA1m1ZkcRKgSWjoPBLeCUkDEYOQU9bRaGhX0G+mHI4KTyRS4hc7uycC6QPq7jN7Ntqp83wsD7sY7GwFtImkmCNdlDBv07GY5bM/H3OgoJV2PUNuAS+C/lFJc7f52gySXeRt3lIWKSWa585HILPxFVIA5UcagTGyYXertXbGQrn31wRtV0IccwE0OVmHKlVAzZ3Nhmh6RedBdJ6bcfTKZKYKdvDsdVnqibvLjKJt60SSgJFAUeHb+KqpEhqu7ytU8s4Ad6fpZQsukxekOaLs/O3l1c3TuCQ7/nxiU2ycylnRiQlHaD9GvwwfVRsk1ymwh6KhcDRGtKPrqFzVTXci23mVss6Hxvb545FEnzlcDCAQGZZI7cQkvgNPQgHtXGXgwqDbLS9I7UeLA8ZtoKafopd2sdigZftOfANUdwL2BaO8mLvgi9wwG0bsJX2bDxo2FTQsEJbnXEkyY0hUEr4cNGutc44pwAzrxy5ujJH+rn6khdifpcDbhYp+lGmkK2616z7QZLc0M31mkmR5IoICgx3w+tmbBL2Qnt/OCAOIj8WCyQbZcXyuZtOOSbmgCk024UhgvX28soK2sxi+WiWiX1cm8VyUMWymr/P67qmzbvCjCNJTAwSzN7UrvWmVSdtFfdkaaBeUKR2sEvBioTBZyEx9hFtZt9WO22GF7fQjEhCJwGbQa9JV8jRZ9xDQCWjvlyAhANKjjcy7iJj86wjyB1nTqGR4LiP9XK2UTBt5f4tRJ1Z0l1AKF+cnSNJeUcK4kiSbQ7WhcYWSJNeSyQlSziOJHVWjXMXmcQnWyW+wKB+JpKUuTzZqbV9P6QiScmiy1cErYgti20B+hvttH95ZTvuNtpEUpsDxF+52JwuKGljdV2jF7ByH3+iCoRdIZ2dIgnewM4A8EGxj40LecciCSDdYdXEYRxvL68YFNqyC+3jcroVOG6bVmSVBZScmmVx4D5Mnr1PWyTJwp67BBu9gKyG/8XQtk0kJZ/uSgm4qROX09DIC3ZssUgCNFDXCDGaZH8WzJ4FYbWHfn58su8LuMTbMV+bSEoWkY1zuGks+1/ckyOJeEEMjY3fh0SwQ0kmg47GjsM2sFjUKWwVP1uf3mmxwUQ7+uatjTaRZBPDxhK/DYAdBOJn0VZxuXU6yYbwbF4JwT25mJff7zR7YGunzfBYpCUiCZ09JrsxaGYVo5O2N7SdGWSQHWdncGkrtPlgBJn7KwYbtqtwPgEiNbkMqNO/tfUfTvSwEbEq89+PEzMzIfCk5cQWuK5I4lWxSIpvEicj4y46Ex+MaoF3tTWbFEltl4dsp5b8vi15/rUt12154RiAit/KXLRiWss2kaSMA8xjbYxeiOm3vRvCuvRFnSIJwz8EioaDAYaCGFS0+diwv0hSaMKG+LlQJCFOTqu1VzEoDX0aiyQ73ZNv2yidsJFIcmK5t7okxTExr/3DXEZVBTG7E5GUtGCb0zj+GYsk2Bl+7hRJqFM7S8KiKBFJ6IGSIskVEdoG7z9vlkowYO4ujOezLM5nZUTScDBgyLdEJGUsliNmtOFYJOUtNhj/aF15p0ia3T+gkGOj4h3iX9qoJ9cBwHd3iiQnZ+3382YPbO2UiyRMfDMB9rawH0wmoktwVcxxdvxoBJkmzaxcaOKFcZ9XKJKczYcmAhEvEHRW6iyTecyLpNDi30pEku2nUY9biiQ7nWRxFnh4kdTmLkoS71SODVytK5IynVry+xuLJJeXyXjMpRcuqbATKoZtRFKbA+SKqzZB42wMDi0WSaGZDYf0iRPQllpUOpw53Wmbjw2mkO1wK0+pSEI8My5rTlK4Dhu9LNxTf3Ulkw2iogRjkeRGhC4xttzpiNcSSZNmmbbVPZ/LJftaG7PhAmR+mYsJZs2khhNJvWYpWfLp1iPQyDjN35ZTF3fFDB2XT9I4XCSTN4lnPUKjh0Ikkmx+4w7j7eUVMymcggmmu+JsDoQIi4j3n6xumRiLJAx8Q+T1OAfvRFIvmm4DiCKESCSta7EoTCohPNGJpLzFhlX/2G8m7J1IcmaGxDCQbrOGaS/UfvwsW8J4M9b+KS+ShmZZMfwvv583+7h2MoYXzJ6rCNRbU+yZVbGzZq6WO5K7saAdIcSdGQpq2KxmRVFgRxYb9OoUSUmbD4052ZotEUmjqkLu3Nc4bZT3b66Ikhdad2HnTy2xSHKOi4EoNCVrV20WmBFJbHf2Z1ducVl1iqQ2d5FJPFuxS4N1RFYksfm3XZ7v1GxqnUuxmjsvkuK8IISGMScWw8QiiQ4klIkkuiDnjtocIJonBg9hdXImtkkkoH95Naoq9FmxRu8cCRC2RKrA3uq0eOxjg1HVuNa9s5Jkjek2LMVFcbS9NcAq7zeLIp+bRXa0DzeIH1VVLJJsgKezbc+aeVm3CNFeyIZkL7fNBoPFSTO1zN/zy25yyi5MjkUSUsKW31ZKwfRPronGOXXBEgxWXEZQO4iUMAwej2JdySAqYNfltRVdaJwdZDheuGMs147mZ83+y/FDXU7j/9p2YlOCbz6vbhfmukmbU6xYggy1ymNdi+WcAue/YpGUt1iXTVpIzyzkpLthFtABs9O1WaOX7BRJQ7PiMhSIJAgI5AJuzsb2M2Yf107e8NCvMERk55jsUB4Zpy+z5eAs4bllH7nbZo9HbnTZb9br0I9tZvOhGcfbQigRSZgaQATUzhgyWmbvGfs3V0TJC527sK8U2VQlI0k2wAzbRpdjS7jNAttq3PoHdJb2bplWnK+ajLvIJJ4/98zKa5sRN0nkYt7x5flOzabWiqTP1RXZmcaSzAv+ZcgQf3UiyXqqEpFEu5o1a+Hho9ocIEZNn81axr6Z53I2ib6JLnfevH/Kp8MhWG+TF0lIpx2x2MwmfSz+22/e6Qkt3a5jvbPbEPNwup5q0WptRiOsCbLLsfdxUS/WCu/T2bZDs4TTdgaU9r1mzaMtqUn0vjfqEuscXS8yXH01NDTzMvxCXJ3unW1XStaO4xe823L6sfqaK0wQUa6+eZWXk1lOFNqPfaWWgoC/fF7ddMvNL1AsumKZr76oHBeRFUnOZmzV2PJPRpJ6q6+Guru5NUzD6BXuDSyWV+E+WG7iRFLeYkPUGjFN4958drse2CmSZCSp1xLldiLJxVDzIokBIZSDje3nzT6unbzhcekALYdCv29e1oWaSfagz9HucMkplZnZSHrWvFDtlgC6W/VXJ8TbbB7laU2uUCTZlNhkuKKwt7X+zRVR8kK7xD6sTmjaVFlHGvsi9iWz1W07QrsFuhqxfok2EJuKa8VJu0pWTcZdZBJvZ2NtUdiPU2bWjcSX5zs1m1o3u2cNoK3o2vLCoA51ttsOdLa6hXqnSGK+7qbTuLtpc4CMPcebs7jaZG+Fr2GoYL/v3vbNiyQkw7qU3mrQKPaxodG1cQ1m+CmbSQohhBBCrMV+RRLnrTl7utv7C7FbOCJsW5gshJBjFz+H/Yqk2f0DpjARz1dbEkcOlrLhX4kkIZLIsYufw94jSZxAVVsSxw+n+Wer+3QLIYgcu/g5HGJNEt+3t4uqhDhauFb0y08e3Tklb3MIUYIcu/gJaOG2ED8IiSQhhChHIkmIH4REkhBClCORJIQIwWwCNH+fS0gJIUQ4RZH0/PiETa56zQ6kyR3kThTu2Iktwjp3TD9pbGZP920ybu92zKaIRNpNAt1pytx3DvvO43SFL0joScHjNZKnU7fB7V7b9gL9WnabPN4NJwH8nFXe39I2SmDGuSf4V6doW05MJOGtillzwrnbWvobgEMhQgg42dhtFP7NsLs5YxHoyfkFt1e1PQ3wqLAnFic918diMWuOijzOLBwbdlvzu+nUbZHcBgYGEKA4OsoeS/Ll7DZ5uBu3sEf3+RNE0re0jRLsBvSz+wd3zuaJcmIiiSqVY/fvJJLcBvw4UPO79ljxmRL2hLVTwR2nMKoqe+rW8YDd/7BJf2dH1Vs97UjEuFMscGxISZfmTsXBQQ3lkYZ9s9vkubvh0KdvL5K+q210Eh/twmMTT5oTE0nHDATcV6diExC1agsO2+jdt8E15pNz3HbS2R1XlweH1Oa/01s9AukHglmPE7X5jG1gG7Bv0G99FT/Wb/xkikQST6rjmX+T8djNMsTTqFgGgXDIxdm5PVyQK1GGgwE2OA5NWJJLR+MHcVsOHFDnTtvlgRL4AtL8uVzyoD53YGHyFNLNgOtB+ju/jGCDPZQbV0GLIAufyyUmR+yBf/sDB5fiQZPx2B3NiPBDvsOIz5G151DinOqeOYjXnYaLnvuQc4vlOgD1gvTzaHSUhrXw0GTqAD0QTnZE0cG8M8FU23hRzvZwVjZDd1C2+46tTbusJD5p9RuAUuKhtnkYEOXoAt7ABrl52O0B2njeNtDSO02UDZaXxxXtjuylLfEL7gDX4WBwivNHjrXGD6dlG46Tc+n7o0gkDQcDLMJiHJ7aBQf52j7DFtn8fT6qKnhntiiKGy6DmN0/3E2nFFJ2zsKKpN6v328vr7ghDvjF05EkaBTYHIQXrA1+ASZoc7RbkQSz7hRJDEjibHPmK5jeCPv9o1gOv84RZ9Hzv6gaO8UegwYTQhhVFaNQbFH4K37PMMaoqp4fn1BZcBz85T4z9zfKY36oF3SZtHP8wG4D9gZxf/hoYr520DnhWPKPxWI4GKBe0I5C47jtHdgT0KQn4zGrxtrk8+MTbnIYNX8YYKv5UgWwZ2R8VFVQAPCTF2fnby+v8F3sCA/fxm0usMylcy2ta7DwBkhtCIFu3Iok2hJ+iS1YsckkGsvbyyvt5KSDlOWt+7Rsw3GKLn1/rBdJovekdkGN4mtwqahUrgBFxUPNfCwWH4sFOhVELDjOmN0/WM9LW4wjSeiWoIKphIJZrtQWSdqfSLLZz3+nruu76RTvFnHWA1fN3+dvL6930ymKFBr88CKJ3jA0Mb+6rjs7DBY+PSBblH2RikVEi7Liw/bEewXJYJrzYWeYGUqAgySqpfn7HEKBfc+BRVJd1/mOB4OH4WCAlyVhUR+Lhc21q984ktQzK/9wh7qu5+9zBhjWGmGfBCUiyb5/SgPA2O9uOoXZBNMRHriNO9vAWLFTJCUbLCs6FklttsS3Pmf3D6OqQh5tNOLkWMtvnJZtxJyWS98ra6xJgnZxIsliRdLddIp1Z7CPtvcaMEuVfBB+jh/EcCXcNJOEWNRkPK7rGr2XrWB7z/B1IimEMH+fw4ZoPbwKxmeNbLNGEq+J7pUtb8cQgYXGcUBJh4HUxi3K4ooItsHByoFFEnIEX59/7t10akUtaweSF7qfNbWZSHILwG1vlMe+TpIBVhdaLCojkvgFJ5IQOWM38DNFksWKD/gfNgd2hGH9Nh4vhu0VT266V41w1VpvZcc+LRlJcg+15eamEb6BSCr3G+TIbSPDqbj0vVIqkhD66zWnWXWKJEwncRiKSFJSJMWV2imSer9+I3rplBB7mmMWSaEJYsciKTQdMLufQ0aS7Pu6IQQGhMP6IglzdiUtCgue+JTDtCiIG/4X84mZ7+PtZQbP3X5OkJIuLngYbNgvA6PfYSORhAlrlhjvgDFx8pJvwDYiCZczTG47wnCoNu5CwnzcrkQSJnDjS2KRZI3npEXSun6DHLNt5DkVl75XikQSlmZDJOGHTpGENWKIuD4/Ptk/BbPIOql8nUhyX3Or3uidseqIffzRiiTYff/yalRVWEXrRJJN28EiSagR+14bK6g8tjEcDN5eXrFeD6EX96Jc3KJ6ZrH/wVoUgt78b97ZYRkcGz+8mL2cK/bw34NFkrgeqBM0jaTbRbi3t/rKBRPwuVxigyW0d65q4h24NOEniyTOKw2b3ThRRHCVmGlyHWF5G98sWuBsg+/E2E++vmAzvdVVCiEEhE/wWjvauFuLFosk6/lPWiSt5TfA8dtGnlNx6XulSCRhKMmF21BLeZEUGlcL6e3+hMASxjcl021W8dg1//b3ThXZNd0hEkl2cLMrChduI/FQ5VBLTiTZXBwmkuRiSDHlkSREDTESiq9Ktig+95CRJEby4LAQH00yabYCh2eBVnAiyQqaw0SSyseCAC8Wwfzi9QTuTS40HFQHVqNDJqLB2pdP5+9zjBp7325rpXKRhALBypvQhA249BWBAdcR7rWN522jMJKE7KN12N9DPTOz8b5HsUiydzhpkbSW3wCnZRsxp+LS90qRSOKqPVZn8j3SWCTxhc+2SFKyzVhBw23abSSJt41FUpumdsEV21XsisJIEsbuDKhCzPGvs+Z0CHAYkTRc3aIzHmWWiyROpScrNxmbtU85WIuiPO11bQHFITW/5jZEiBXGntJM8qae5DPaMgMkawqBB/ySDYf7JvdW580xn9K599LJsUEkiUF0uyQghHA3ncbRAv53t2280zYKRRLv4woBlhD3CCQWSXY4etIiKazjN8Bp2UbMCbn0/aHNJIUQQgghEkgkCSGEEEIkkEgSQgghhEggkSSEEEIIkUAiSQghhBAigUSSEEIIIUQCiSQhhBBCiAQSSUIIIYQQCSSShBBCCCESSCQJIYQQQiSQSBJCCCGESCCRJIQQQgiRQCJJCCGEECKBRJIQQgghRAKJJCGEEEKIBBJJQgghhBAJJJKEEEIIIRJIJAkhhBBCJJBIEkIIIYRIIJEkhBBCCJFAIkkIIYQQIoFEkhBCCCFEAokkIYQQQogEEklCCCGEEAkkkkQrn8tl//Kq9+v37P7hY7Ho/fo9f59/daKEEEKIAyGRJFqBSLq9vhlV1aiq+pdXX50iIYQQ4nBIJJ02dV1fnJ2/vbzu6f6T8bj363fv1+/hYPC5XO7pKUIIIcQRIpF0qgwHA8gXBXjyzO4fUFCz+4fP5XIDqXc3nc7uH0IIw8EAP4ifyedyeXt90/v1+/b65nO53Gz2+fb65mOxwPBG89dCHDk/SyQ9Pz6hv7y9vpmMx6fb4b29vFIhfSwW+OXz49PF2TkFQf/y6vnxKb7q4uwcl0zG47vpNHn/uq4pwm6vb+6m00IpRkUSPz1DXdf/9fxPuPDv/9N//t93/6vwwk7m7/P+5RWE0d10OhmPN+iW6rq+vb5B6e3WZubvc1TZxdn57P5hOBjsvNe09UhTOQYoOHq/fqMx7qpsWao7ry+q5Pn7PNN8OpOHa3e+yI91PRwMnh+fhoPBDm9+PPyQbIoj4QeJpM/lkl3+7P7hG4gkaD74WSysRo6olpxMmd0/jKoKjh7zaG295qiqMFamWioRSdZhIQ2FJdy/vPof/+2/43FX//Ofer9+70onfSwW6JNGVbVZlwYm43H/8m/peaEAABZfSURBVIohpZ0AlYAq+FwuUc677TWtkaNXPh6ddHt9Q/uENe6kbFGqkMUfiwVW1G1/W/CxWEBqj6pqm5q6vb4ZDga71cRWtM3uHy7Ozr+levgh2RTHww8SSfP3OfpLeOTyOMfGQMqUd0t1XZd3FehTb69v6roOZnTFQE4yj4z0jKqqLWHz93l8qxKRhG/yM6qqi7Pzzqv+3//5v/aq/9L7u96v33/8+38oKIP1GA4GGy/e+lwuEerYoUjiei98Ls7O+5dXO+w1MSqw9bhbxbANjOnyc3t9s5OydaU6qqp9SMP5+/z2+mbjy58fn+bv8x2KJFfXKM/vpx5+SDbFUfGDRJJlOBhMxuMDPGWtBozoC0TPydG/vDryyByC89vcYbciSZwumMbd8ib7mF39sczuH7YJFQvRRpFIYmiBwmIyHruJlXgFAIIWt9c3/csru0TRrkWAWMGfMB2AIS+/bB8UTCDk4uzcdngYL8ZpaEubFUkYemKlzsdige/zr/aJjPQijM+hqn2cjaYwzOOW+Ni1wxz4XpydJ0sJF9pCYGbtyip8jeuNMOTi3TDwTa5NwYIbppb/7V9eIfGo/bw3R8wM3/9YLFAIto4QVUIZ4jcwu7quEeFg3Gsfs06AIon7P6E2GdXAQ21lOUlkRRIMgwU+HAxcnIbTlKhu5DeEgBACv0YTdfXSdnloZhnYgjqXotuleHgE7ZzZYarY2BF1g30yGcFYLKvSBTVDCPb7tAeun+MjUB2z+wd4icLhAWzGxkqZeOtz+KB9RBqsSMqXGH1FvEqPIokGiSLFze1yQ66yQn1ZO7RKq810M5d/LBa8pHN+nM7BFiksM9+mwqoRoqJdC0LRsYj4LNZyvpSwEL6o8oRYhyKRhIgIrBz2Te1iV7PC6K0fnL/PR1WFjpw+BaY/GY8/FguuDbqbTikR7DSNFUn2O5PxmN8ZDgZsKkgk0tOWtmBEEma44GShgSDRer9+fy6XuAMmAj4WC0zVfS6XnAi3K4FwFW97e31zcXYOR3l7fcMlPv3LK3alXPrDFFrfNxwM0JnBHcBTQEqOqur58en58QlpZmlj3UxYFUn4Kx86HAxsvAolFkKAM8KX4XHYA3Wqlsl4jNkH9IgoZ/TlwQTJ315eWWt4qHWmXIa5p4ANRRLKLYQAm0Q3w19i2RYuwQIUOm6bMFQufvP28oprWeMsVarYpEhi/YZmPe9kPK7rOnM51Bg7hs5oJSQIqhv7XfG26HVcqpBfJIbPZSGgOYemx3p7eUWN409sX1YiWHuAkcB68US0CP6ypB5RONj5gsIOP7ATxdCLbbnktmthRVKmxJA71ODncomEWS+Eqocb5LXwCfxlaMK0aEehXSS1mW7b5Sgc3gp6PdPSuejQimA25EybskY4HAzgo2wLsiUZGh1s/U9d152ltOVCMSGSrBdJgnQIRrs8Pz7RxG3HjLWN6PjhTKFRKDWwEpbDiNn9gxtz4GcrkpLfgReGdEDTZU/QlraQiiTBt/KtMQ5MkVQEb3AJFm+ycOgE76ZTyCkKAsiOuq4hrVyOMMR0KcefkNq3l1cKSqQhNL0UREnPrDricJB9mK0LJAyxHC73/lwu76ZTG9hDat0ArkQkXZydo0ygJm2ZhxDqusaSZ2QZf+UAFF4ShgHfum+RxCEpHDpHtOzXWe+QLLxDHElCH0PvzM6DFZSPJNkWYVVC5vLQrCK3ecnkelRVVhDT9hBaiEWSCxvD8qmAreW7KCadgy2HpD3wEVYQWzGaBxWEsQGDCmyw7JuZ2X2LpEyJYcsJ1q+z6jiSBCdJ18q2jPVqnZGkpOnmL0el0EjytWCdgxNJ+TaVNEK2IGv2HMbYZEDs5ksphHA3nWrGTeycNdYkoXN1IsliO+a76RTOAk2ibQ6FkY/4Qfg5+SD3HYQ9EK2B+smnLaTWJPUvr9AzwZfFqzJtIM1dSJGEIA16zbbl4TZ5NuW4BH9CfAubXHPKIM4U4zcuF6G9LlBE+BOC8HSXLrXlIgnPimUNO0XcBK6Zj+CfMAqHRKD3zIsktzjXee023Jok+FxUAXxuvKzbvc4WJ8xFSSkOUNQ2SUmRZLHzBZnLYRtWeZQvjnHvSycjSfwmgzF4Ymz5k9X3Q+3En4002MdZvYLEMP5ULpJCI4b4RCYectwK7tAlkuK1wD0zk9hGvCappMTiGVXbrNiOZs07qi6SZLOfFEkWa7qZy+Ec+KfCWogjScxCZ5tyRmh9QtvT7QKMTCnB8XYmXoi1KBVJs/sHdK6cd88LEUyssDNDWCUpkmJ/tK5IwogEgzYMZTYTSRimYDQWdzxWI7oL7exer5ndh7bIi6RMyrHeCMN9q5/crZhOdAyQXCFVFy7EhT/ZTCVFUl3XFFhxLdiyzYuk0My+xSIpNAsjEMkLe1sfnRRJDNcnl3W7lCRFEsKB+K/tPFjgdo4gtIukEC08Krl8Y5GEMAzH+kmRxDJJWn6bSELookQkYXjAu621rB6J5+S+W7SHm+O/+44kgZISc4ImKZI4LWW7fxvudVNUbSLJhYsKL++sBQTG7C7/sUjKt6mMSLK7QlhikZQsJYkksQ+KRBLmqrk0uCRaw7fZ0b86jWLDtp0iyX3t2bw8jN9wIfOs2f6nRCTxEvzGLkh0Isk+MSOSkGU7guwUSZmUY/IOi5YwYWczxWKxMQzEsdycGhOGS95eXuOi4KyEE0l2cXo+mMTpNoClWraO4IuxHgsxEutb0ckxL/uLJPXMYlI4dMoa59AnzXJ+J5Kc2eBrLBkrktz7/Fbl9JoVrCwu1Jotk8zlG4gkppzTbZNmdR3keCySbI0UiiRMEGMRUrx3ZSySXEkWiqTP5RLmBF+EuU6beK6hZOLzd4ttqSSSZMszZEuM7s6t+IkN0t3QOj0nLKzK4eAHv4lNN395uUjCGrjQeBu4plgktbWpTGLgu7C2L277sUhKlpKm28Q+KBJJ6LA53zSM3rcCrvdF043XEYcm6IIWVTLdxpXUoZmhg9PHdyDacBW658JI0qxZWRxWX6pyIgm9SOd0WwiBgRyWQF4kZVLuJvXdJB3uzOk2/Obt5RWFQw/u6mLWLCC1f2IcKBZJPbPXUf7NF0gfm0dMiHDhNpaKIztQS04k2afvL5L09vJql3r0Vl/RYgLYnTuXjYRZXTIxLxAEI5KcIHAzj3ZxK59iv5O/fAORhG6GQ210VFxzDYN3IsnWSKFIohFC1rtKTIqk5JtNeToTb8VK2FskCQZvJ1jbSsyud44jSc4grbKx6yZtYdr/wm5pFUnTzV9eLpI6G3KmTZFYJPWaEwI+Fovn1A7ayem2uJRGVbW/UyzFj6VIJHHFnJ0MKhFJDH62RZKSaxesSJo3L6/GkSS2E7dwsiRt8U3sop+2SFKy57YiyWm+TpHElOMONuWz1dfx2iJJzBFDBZxiK6yLEAkyXkJB0Ft9wTvGbgEQ5ys0MbN+85o3vs/LUcu8fE8iifOhduDOLCcjSc4+0Um4+IdbxW9FUltwYrj6znz8Qn7m8i0jSQwuogHSKpyBPT8+OZ1RIpJmZh133LST0232bnmRxBfr8OqTTTyWA8YpYeIzt90Y9zJ8psSSb86HFoO0C5ytSLLGYF+bn6/upxBSppu5fN3pNt6cs12xSGprU8yXE0moR2eillgkxaWkLQDEnvihm0mKnVN+CIkQG4Dj8746FeJImWkzSbEfJJKEEMeO4gRCiC9BIkkIIYQQIoFEkhBCCCFEAokkIYQQQogEEklCCCGEEAkkkoQQQgghEkgkiVbsiZI9s0O0+OHYE697zYaxYi1UhkcOtzKP95ATP4rTE0k4I4V7FfI49KPCHpZkT8A+Brg/J3Y2ajv7KTQbtWFrx5/mxOkisSFe22lr3wnu5nd7fYMuvO2b2EJzdv/w9vJ6SMPgNpLcffGrtubaPiVfVYYOegOcJ4MDar4qMeXQweIUlJ1vP4ujb3BaFPbU3eHNM5Q7Z3EwTkwk4ewOnv8MezpCkYRuJjSnHXGD2i8HzgX77cIRJLe4tV/GZtk8m+Ww6f0a7D7aOLvm24skCEFYKc7cyIikt5fXUVVx2+vyE3a3BEfOPT8+ze4fsI31V3Uh26fkq8rQ4rzBqKpOpVe2R+FOxuNRVe1cLuPgaugVu/v5/oid88XZ+XFGAX4UJyaSbAgUw4gjFEn2QFwO0Y5kN+r4gAJ3nlT+2mMr6n0QHwmSPOjmm2HnVXvN2cYlFxaei7IrYMDozt0Bugdmhyk5cBkS5w1sbOyYcQ4WKd+rgz2MSGIo1zpniaQv58RE0iHBMAItkE6Qdmx/+UPYXiRB4+4qPUfFj7WW7Tt4TDEcchSB4Ci0oD0EjUrxwN3SKZbhusQptAsnjnw2f3uRBFewgQD9IUPTY6ZIJLkTZMPqcZhukRCvglkgjnJxdm5PKOR6neFgwFlw283wy/ZBGPfgdEbehEniKZL4AtL8uVzy9FB3wmje6HH6JqaiJ+MxXBjuyZPbO/0aB2qcyOAYyB5Mi0Kzp8zGJ2LyN/TgXFXNjDhXy2fxIFU+Ah3DcDDAbBprOT55156WxebqzmcN5mDXNrCGA1WcL7TkaaC4yqUqc5Any8RlOaw6HZwkb0WMK1V0nJ0SZ0tryWSZ6UEvEttPZy27LHcaUpxlu+CDVc900uo6DTLJ7P4BgbqSDt5mFsnLZzbzRJTVZDzGyco49oTz+L3Ugb7bpOR4ytA1wI/FgvbgJg0569ozCyt3lcK6rmmBcNH5WnPzgHVdU+k67cVVBLZ2OpPNYnEtDlAkbWBvIYRRVWFGNS+S8l5XfBVFImk4GGD5aq85fpnaBQdZ224e1sMeAmd3Y4U17kZx87FYcGXc3XRKITWqKp7TZEUSrAc3nIzHOPCSSUIHjJ4ewgue7m46RVOx3qFTJNnTNOu6nozHdV3fTaeUFGjkmb7THVqOIkI7seMSek909rP7h+fHJ+oV/BJ3QFNBvuq6RtHhO7iVbfa2JxgOBmjwUGB44tvLKy7nixtWJKFlzt/ntpTwSwgLZJDZLxFJn8ulOwc+CVdJ23viKpcq+0tb4CgHVJ/Nss1FaBQSezh0WixV3BzSh79sY0tryWSZpoIyR1dhXXa+ll2W84bUlmXeigY2HAyYTv4yb5BtoEzgBPLftJlFr5PPbBvwPPgZ9fK5XL69vNqz4W6vbzLp2SAlR1KGYVUkfS6XVmHACVMMUbhAWNPk9pHCzsQ7kWRHdxil869MajCDk85ks1hci3O/3MDemP1OkZTxuvn7i72yXiSJAyxqFyxdxNfQBXLojMV0GKZDzXwsFljwiA8iTOyl3OAYP8eRJAgsNGAqoWCWK7VFktYSSRdn5/EEihur2cWDjo/Fwg5E6AI4AI17IE7N4J5IM+MH9kFobBzxJJu9faWOfTAfMbt/GFUVCpwdczKSlGyuLGp6+U6RxBSWR5Ls/V0kCaniivJMgbtStbmY3T+ws2TC7K4HH4sFjXyv1pLJsqtlG24MXbUcZzlvSG1ZjqMgNp1xFGSt7pMp7Ozg181sCZQ4eJOIv7+bTjM1vkFKjqQMw6pIwuiUTglRJcb1mRIMb/aXQoTx8g7EiiSkk44ducCdIXbxe+vfOpMdR5KSImkbeyuPJEkkHRVrrEmyUWirXYgVSRhGw5gQiOqlZmQxBZN8EH6OH4S5AAyCrUjCMAiDeEgu64bsPUOBSELv6yZQEE6zNyk0X+cd2nqg0DQJipjk1kSusXV6K/cGuwvsJUUSyI9p7FB4hyLJ5sspBmYHkcL+5RUiAfGbg67AEZ9L5iKZMPyXVdMpknZlLW1ZRs2iL4GOsQF54Gq5M8th1ZAyWZ5F71cnoyD2tm1/aqOwgycbZNaBILedLLNV3Bk7XDclx1OGrikhKjZ/n0NqWCuF3If+2GsKJ+Zl0jasSMKEGhIGJ2nrC0/BnEOIXFOnSIq/GSIPsIG9hQKRBBRJOjZKRRJGWj2zHCQvkqDoGftBJCkpkmJn1CmSer9+owE4JcQB8U5Ekp1A4SC7MDbgsN4BJUn1E4uk2f0DxlXQAfHd2kTS28troUjC2628fEuRhMj8DkXS53KJYCGrIBZJ9Oa91PKRjEhK1lpSJHFKpUQkbWkt+SzDobMnSOqtTG/d9uhYJCWzvHEH32aQMTsUSeWtMjSrYTCsKo8kbZCS4ylDa1ewUujFUVVBfKwrkrZMYaEeddNtSBuSDYW3rkhyyd5YJJXbm0TSiVIkkjDpC5GEHzpFEroKBCefH5/sn8Lq/EKnSHJf65vX/q0Swqoj+67KNiLJdlfs9tZakwS4upCzP5jywHp2jOScSGLaykXS8+NT//IKw2K7npp5dyLJ1oUVSb3VnbU7RdLbyysywgB4vjQKp9u4QAdqEkXtssOSKRRJ6AVRrbGzTook+2rCXq2lM8voolhThSIpn+WQEknJLHOKgcK6s4PPG2RMuUhiYtbNLLGrbvHf+ft8rTVJG6TkeMqwt7qFNH6wc8RWJMXTbbtNYWfLIpyjREMbVRVkEIvXiqSeebkhFknJZLtiCV0iqdze7KMlkk6RIpGEtc/PzcJt2GteJIXG7OAU3J8QWELDK5lus4oHK5m46x1/71SRXdMdIpFkQylJEIV2Eyjrvt3GrpdBhUmzgTVDAv3VHT7QwpmjEpHUa7YJ4cjJNcVYJNn+wIokzhPhDq65xvNH8FmYCSrxFCUiCXEpLlPgi9k2O3ZNQKFI6jX7s38sFs/RDtpt0218Yt6Vb2ktnVlGepiGQpGUz3JomW6LszxbXdkdVjv42Eo7DTKmXCThbrx5eWbts7Z/u23dlBxPGSJrHJvBBdGcnEjaawrL5zSZMEa7UcKxiYboXU4X5G5LtiuWsCqS4tnYcnsjm4mk8kUdYk8UiSSuZaMpJLfXi0US3UdbJCm5lsUKmnmzTbuNJNm31p1Ish9ras+r+4+50WSS5GYqszV3voGSYDbtYkNmx4kkJrtcJGFPBFdHNu9OJFmBaKtguPpuvyvS/uq+4VR+Lo8ZCqfbJs27/XbfBJsdFycvEUlcn2tHmW0Jw3+twu705ltaSz7LSI+tphKRlM9ySImkZJZpWlalWcNwfXOnQSazv24kyWanJLOEw7zedvskrZWS4ynD2epL7G64GEeS+HGjyi1TmHfXMfw+kodxu81UHEliFZckexa92++SZ9vvWvZGykVSxuuKw6PNJIUQQgghEkgkCSGEEEIkkEgSQgghhEggkSSEEEIIkUAiSQghhBAigUSSEEIIIUQCiSQhhBBCiAQSSUIIIYQQCSSShBBCCCESSCQJIYQQQiSQSBJCCCGESCCRJIQQQgiRQCJJCCGEECKBRJIQQgghRAKJJCGEEEKIBBJJQgghhBAJJJKEEEIIIRKsiKTrf/6X///v/66PPvroo48++uijz/U//8vfRJI++uijjz766KOPPvYTQvjDv/3rv+qjjz766KOPPvroYz8hhD987bSfEEIIIcRxIpEkhBBCCJFAIkkIIYQQIoFEkhBCCCFEAokkIYQQQogEEklCCCGEEAkkkoQQQgghEkgkCSGEEEIkkEgSQgghhEggkSSEEEIIkUAiSQghhBAigUSSEEIIIUQCiSQhhBBCiAQSSUIIIYQQCSSShBBCCCESSCQJIYQQQiSQSBJCCCGESPAfJZapCQvzgIcAAAAASUVORK5CYII=

3229f97e1f875410219b283030b6fa24

หน่วยเวลาที่กว้างในระดับมหภาค จากคัมภีร์พระเวท

สัตยายุค 4,32,000 ปี x 4 = 17,28,000 ปี
ไตรดายุค  4,32,000 ปี x 3 = 12,96,000 ปี
ทวาปรยุค 4,32,000 ปี X 2 = 8,64,000 ปี
กาลียุค 4,32,000 ปี X 1 = 4,32,000 ปี
1 มหายุค ( รวมจำนวนยุคทั้งหมดหรือเรียกว่า “จตุรยุค”) = 4,320,000 ปี
71  มหายุค = 43,20,000 X71 = 1 มานวันตระ
1 มานวันตระ = 30,6720,000 ปี
14 มานวันตระ = 4294080000 ปี

ในคัมภีร์กล่าวว่าโลกจะจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลาของ 8,64,000 ปี ในทุกๆรอบของมาวันตระ คือจำนวนเวลาครึ่งหนึ่งของจำนวนปีของสัตยายุค ก่อนที่จะเริ่มต้นของแต่ละ”มานวันตระ” โลกก็จะยังคงจมอยู่ใต้น้ำและหลังจากการจบสิ้นในแต่ละ มานวันตระ

ดังนั้นใน 14 มานวันตระ หรือ พระมนูทั้ง 14 องค์ คือ จำนวนรวมของปีทั้งหมดคือ
17,28,000 x 15 = 2,59,20,000
( จำนวน ปี ใน สัตยายุค )
+ 14 มาวันตระ = 42,9 , 40,80,000
1 กัลป์ = 4320.000.000 ปี
ดังนั้นเวลาหนึ่งวันและคืนของพระพรหม = 4,320,000 มหายุค x 100 = 4,320,00,000 ปี
ซึ่งหากจะเปรียบว่าเสี้ยวเวลาๆหนึ่งของชีวิตของพระพรหมอาจจะเท่ากับอายุของมนุษย์เรา 100 ปี  ดังนั้นหากชีวิตของพระพรหมมีอายุ
100 ปี(ทิพย์)จะเท่ากับ 4,32,00,00,000 x 360 x 100 = 1,555,200,000,000 ปี(มนุษย์)

 

B5d3d41cdef02d2160e56eb099f62bd6

หลักการเทียบยุคต่างๆในคัมภีร์พระเวทในอีกแบบหนึ่ง

1 ปีของมนุษย์  = 1 เทวะอโหราตระ หรือ เทวะอโหราตรี  (1 วันและ 1 คืนของเทพ)
360 เทวะอโหราตระ = 1 เทวะวัฏฏสาระ
12,000  เทวะวัฏฏสาระ = 1 จตุรยุค

(12,000 เทวะวัฏฏสาระ มีการแบ่งเป็น  กฤดายุค มีระยะเวลา  4,800 เทวะวัฏฏสาระ ,ไตรดายุค มีระยะเวลา  3,600 เทวะวัฏฏสาระ
ทวาปรยุคมีระยะเวลา   2,400 เทวะวัฏฏสาระ  และ ของกาลียุค 1,200 เทวะวัฏฏสาระ  ซึ่งรวมเป็น 1,200 * 360 = 4,32,000 ปีของมนุษย์)

71 จตุรยุค = 1 มันวันตระ (ช่วงชีวิตของมนุ 1องค์)
14 มาวันตระ = 1 กัลป์ (1 วันของพระพรหม)   2 กัลป์ = 1 วัน + 1 พรหมาราตระ (ราตรี)

360 วันของพระพรหม  = 1 พรหมาวรรษ (ปี)

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAw4AAAHeCAIAAAC9gcscAAAgAElEQVR4nOydwU4zQZSd8yb/L3mbQMQyEYhEyg7EbkYTSzxAy7soC4sXaHkzmg2wibICXgB4ASzNrM0TmCfoN6gsTnzmcqu63Lbbdtk+n6xfYJfb1dX9U8e3bp37HwZ//uqhhx566KGHHnroET/+7V//9T8M/vz9z//xP/3TP/yjHnrooYceeuihhx54XP2X//rvUumf/uEfgxBCCCGEWPAv//zPkkpCCCGEEGkklYQQQgghWpFUEkIIIYRoRVJJCCGEEKIVSSUhhBBCiFYklYQQQgghWpFUEkKIorkfDid1ve9eCHG6SCoJIUSJPD8+0Sb4Zz7fd3eEOF0klYQQ/59JXQ/+/L27uW2aJoRwd3P79vK6706txvdsdn15Nfjz9+Ls/GE8fhiP992jNWmaBiLp+vLq+fFp390R4qSRVBJC/H9GVYVIxvRrendze315Bc10QFxfXkEkPT8+QSod3CkASKWH8fh+OJRUEmK/SCoJIf6d++EQwYxDFBk/8/n0awqFBMG07U+EoOkuZVZqD9l6cXb+PZtt0EchxKZIKgkhjpDnx6fry6sdfMrF2Xl3Tfn28rpS+/jtWI/jIqkQYgdIKglRENOvKYM6eAZLMPgZuUTIX5l+TfkuhB+wZHZxds6Xpl9TJO7ggA/jMbKDk8fBNIzn7X4rLMbh+bubW0Y4fuZzLNXh1+/ZjM3uh0NO5LYP9u22/aiqeLKMo/zM52jAoUi+JYTQNA2etwLCSqW3l1e86+3lNW6cHKWmaRhgu7u5ZVa17QMGkGfUdnVwUjgve3XCIoaHf+2nMKEbsTFcjp/5nIe6u7nVqpwQO0NSSYiCuB8O74dDTO2YyCmVJnXNiXZUVRdn53gL1NX0azqqKuToQCL8zOcXZ+fXl1eY+yECpl/T5HE+3z+4MIRPhwLAwalL7odDBkWsVMJnoZ/fs9nF2TkOhbdD60Cj4O2uPT968Ofv5/sHTuRhPL67uUXHMm9hh/F25qFbqQRhgWdwQHT+7eW1bZTubm6hXZqmub68wgg0TXNxdk6NBeHy+f6RuTqjqqIGggBit9Ef5KG/vbzirHkt0Ofv2YzqTVJJiH0hqSREQTCqxP3hlErPj082AgRxgAZMx6YU+J7N3l5eMctifuUEnzzO28srp16rgaBXsMx0cXaO9pRH/Pl7NrOBKG7amtQ1xB8kAiTO92zW1p5SAMlGby+vGJCf+Tz5lp/5fFLXjD+1SSVGlZCozp9/5vPkKDVNwwicvQQYW/yLM7q7uYW+SY4qQlCINuHjRlXFGCFOgSElDDIOhf6MqsoG1XhSq676CSE2RFJJiOLAXOukUtwAP0/qGnPq28srdYld5QkLWYP4R9txXGMcwR787ubWHtwtwFns/nZoOAgRq7Ta2uNXrIg1TUOplHzL9GvKCFZojyqBh/H4+vJqUtcUlE5ttI2Sk0qjqoI2vb68uh8O4+RxO6oMRN3d3CJuxKuJZxjiwtgmDyVVJMR+kVQSoiwYacCcvVQqfb5/IKMFoQ5M50mpFJskLZVKODhTZ+zBO0ol7kSDUukolbjql5dK4besXCqVEBuDxooP2zZKvASMSDGqtFQqYeiwfIbYks08ux8OEQ/D6bRJJflPCrFfJJWEKAjskIJUwg9LpRL3nzP5ZvA725o5y0ulEtKM0BhHoLsPdJLLTxosUo+R2MSMaWbkYMVtsMh0tke2JKUSertUKoVFgleIpNJgkWOOZ7AQhqUrd9j8KLlQkI08LZVKiBthQDCMPBTzwzCA7lpw0VBSSYi9I6kkREFM6hoe2Vh24Q4p18xNqwOzbc1JJaw3dVyAQ2YS88TtwaFLYqk0/ZpSLrDbbE9FAmUD3dBFKjEXp4tUQk8oFvEkokp4O5Sczap2h82PkpVKOAWuiC2VSmjATHl7Nakd8YnuWiALSgtwQpSApJIQBQFVYSdUZAi5ZrFU4ia1OKqEQFF8kPg4ycaZgzP65aJKdt872mCrV3JxMKSkEj+xi1QKxq0xDhTxXGw2dBxVyoySlUpQk3xpqVSiHkJv7dXES/E+PvvrYBV/SyHElpBUEkIIIYRoRVJJCCGEEKIVSSUhhBBCiFYklYQQQgghWpFUEkIIIYRoRVJJCCGEEKIVSSUhhBBCiFYklYQQQgghWpFUEkIIIYRo5ZdU+h//7b//yz//sx566KGHHnrooYceePzPf/zHf5dK//k/nQ1M3Ww99NBDDz300EMPPQaUSnc3t//2r/+qhx566LHfx//+X/9r8Ofv//0//2fvPdFDDz30wF+kf1OukhCiHP5lkRmw744IIYTSuoUQ5SGpJIQoB0klIURxSCoJIcpBUkkIURySSkKIcpBUEkIUh6SSEKIcJJWEEMUhqSSEKAdJJSFEcUgqCSHKQVJJCFEckkpCiHKQVBJCFIekkhCiHCSVhBDFIakkhCgHSSUhRHFIKgkhykFSSQhRHJJKQohykFQSQhSHpJIQohwklYQQxSGpJIQoB0klIURxSCoJIcpBUkmsz/dsdn15Nfjz9/ryavo1vb682nePxJEgqSSEKAdJJbE+98Ph92wWQvieze5ubiWVRF9IKgkhykFSSazJ28vr4M9fPhBemtT1vvvVJ6Oq+nz/2HcvThFJJSFEOfQmlX7m87ub24fxuMfOiQ15fnwa/Pn7M5/jV6yRQdm8vbz2+1lN01xfXvGzNuHt5fXi7BzyC1GrsDiXwZ+/dze3TdOE38t/bNYjOH7vhxVdkFQSQpRDP1LpZz6/ODu/Hw6XSqWH8RgTnm35PZvhSTsvYrJ0gYrp15ST6PRriifvh8PBn7/3wyF+fXt5lWILITyMxxgZypeLs3MopOnXdPDnLwRHDFQvRAmvCHXJ3c0tD4h1N1ymi7NzXpFN+JnPB3/+4lDPj08QKxB5+Nz74fD58SmEcHdzix+eH5/ubm4zx7Tay3YyvvHYEo05RLxv8Yli20gqCSHKoTep1DTN8+NTXqNM6hqC5ns2uzg7t/PQ28srJc6krjlJY4bGBI+fbXJM0zQ/8zlmUx5QUglgoKxUsmQiMdQi06/pw3g8qeumae5ubiEy8EwIoWmai7Nz/NxjTPF7NrNyZPDnbwhhUtd8Eg2gztns4uy8LaAFmYWThRJqu/EgxKkm+fPz41PyvhXbQ1JJCFEOfeYqLZVKo6riz/fD4c98/jOff89m/HLPt0/qmgGA58cnTJOYwi/OzhFCuB8O0QCxE2oCSSVLUipRXyb5ns0mdf0wHo+qClrh7eWVwRjoJ/xwPxx+vn9sbwcc+hBCgA6zC3DTr6mNJFHJxYyqyuZR4bZJ3ni40yZ1Pfjzd1RVvJ/j+7bf0xQxkkpCiHLYqVSyYMqx86uVOBdn53ZNhBEFqCVMY5RKgAs0RyyVKBf4WJpylJRKdze3HbOVbeQGUCp9z2ZY45t+TUdVlZdKLgfcrcDG/MznD+Mxg4vXl1d2AW5S15/vH1xyxZNtZ4ToF1KpmqZBh5M33vPjE/qJE+eZWiSVdoOkkhCiHPYslUIID+MxlBBnLBfzoFTi85j2GEhomuZhPGauzBFLpTWIpZJdzOrydvcMBUTTNKOquru5vTg7hwrpParEVbbryyv2GfGk7lElHMRJpZC68T7fPxDORFRJUmmPSCoJIcphD1JpVFV2vYxz2FKphLUe5PwivoI5b1RVFE/IPjlWqbR5VKnj4CA5CR/hXrIC4n44tHqll6gSlsD4K5KQEEdkB5Ba3jFXCXni/ERKpfjGs9lX7kyJpNJukFQSQpTDrqUSZZDdWI7ZcalUwg9Y7kGWCeY8HAqTJfZMHatUWgMrlbqLSCxvQWS4l6yAYIo36CWqhHxqrLshNQ1qZu0dcO52spvg3I2HV7mQJ6m0R3YvlZjyiES9XrZzCtEX+GrHbSXY2pJ/CwxWuCaj3bubsLeokk00CSEgJoRZKr8AZxUS876R7cvjSyoRK5W6R6Tw3zK5N95JJdugrwU4a6HElDVG1O6Hw5V8lRhVii0Awu8bL/zeGCiptEd2LJXs3y78gUpefSH2xfRrin0n37PZ28urm0CToA1WXTIpCqILcusWQhTHjqUSzbSopyWVRGncD4fYAN4xPgT/PKRJxF8mXaqDyCOpJIQojn6lkrOt78KhSKWO1va06UdLdxC2tw5kcQSan0XLMa5a2nTA/GetCsw7bIzZZlIyNM4O85Q3hE68NrEyHu1ks3g8Q2S/DB1jH7sMV2PdQHGm7kgqCSGKo0epFNvWx2DLiN0ccBBSqbu1faboEIxVmR2ITIY4r7FpGn5W0u4fW2ryn7Uqn+8fPBr7RitjdsP2DWYim380EzmQ+PH5/oFPwWI9RztulhxPngib2c/KG91hi/dgURSB6rCtTAWEGseNB6eaxA/M+LQ/f75/0Mgw/BaCJ57qJKkkhCiOHqVS3rYewBsCxlp45iCkUkdr+9BZvnBjaSyVYDnLX52tHfeTdvwsqydYeiFuZqdtnqAN1cAm9+3llT6x2yjdiKTMt5dXu33Emv/ZZvYZjqd9KU7qdafpuLu5ZYImVA4lV0iVqcD4s9Q3W+I4UG+QRN+zGa4phhR7GtgZXFP8j1C2k6SSEKI4es9V6hJVsgs6ByGVLBlr+xACclwGy2o12sgELNMYt4CVBqNKbnuETXzp/lk4cjKTBtgIGcyHQwg2oMWpnZ+O2E/XUesG+hBLJbczJtaIHE/rkevsc4ORO23c3dyy+CZkfWgvU8HlP3SPUglLmRhGCl9cKRjXwVWOUgnP4DbABrpTDixJKgkhimPHUgkUElVyezaXZvwstbYPIXABBWYcyYkZcyp1SbyKZ9NrnAaycqfLZwFkHOfXyzjxQwA5JYTp3NnqxouDxOZRdcwQwvFDtNw5+L2JmM2IHU8bknH2uZ/vH7Z0UgziZLZyZZcyFVwPdat7k7r+ns1cjPD68goWPKOqsiZ2tjaGpJKkkhCiLE5ZKq1Hxto+hICi13iybSXFTeccCrqsMRHYBntCNPd3+SweefDnb8bp4/P9g9EU5v3sMqrkIkA2edyajMSBovD73DNRpUxRJn6o00BLy1RgrFyVixACXAlDtJwKeR0WVna8f6xcpmI+TSSVhBDFccpSqXtUqaO1fdM0tlmyBCSDEMBWyIZecV4+98Mh29tEnC6fZV+d1HUmpuKyf3ARN8lVWimq5JKoXGZYPtfKjWdbrpKrOpCkTSq1lamAUTMCjYj2cUBwKUMklQaLauLIWGKuEhO6bSb4aSKpJIQojr1LpYOoj9Td2p75udjunp/X0QzTP/J5kQJsc5X4uZhQna1r5rMIF3QycgrREUaVoCp2swMuFkDI1uJoow9ddFJo3wEXL9vFtEmltjIVSOiGiET8j1IJp4CcbqtQubMvmKjkz3yOc8Sw22jTCSKpJIQojn1JJRtvyC+LFEJ3a3uXag2dEdoNfmhoxPADP8tmNLtJN/lZMVZhQIS1XR3WDN2xr1LSMsp+CsWoa9Y2ns5XKfzWXhnapFJbmQp0gENKXwPAV+3nWkVrE79wdvg13t93UkgqCSGKQ+VyhRDlIKkkhCgOSSUhRDlIKgkhikNSSQhRDoVKJVs0Holp++6ROAniJA+xFySVhBDlUKhUuh8O7T5MSSWxA5g+2TTNqKqsVYxDN+S2kVQSQpRDiVLJFbVGeKmX/Z9i2zijl8PCeq7Azr9tD5Sk0raRVBJClENvUgkliLfhRAKXrb5KVZ8O3OvL3bPJTbY9soMrdT8cWpkC4xa3eznelGvXc5duze2CpNK2kVQSQpRDP1IJRlj3w2FeKkFOOQsQzt/WhIPOHHlzDtGGs6HDdYmt29rebsffemlADNkn264UQ4Ox3//aXF9eWalkfed4RkmrN3r8szZCG/DWY5JcWNzbzmXH9iH2fQktd7XojqSSEKIcepNKTdNYv/Yktuziw3iMlRra8LNuM4y5WKFwS8Gq48bWJaCHfVwQIPlejD9eRTzGCqCH8ZhFhdquFPQT7op8ZYOVQJVHW8/IVVrAfeUKCLjSARmzO5ysK1YAT2FX5oJ9uB8O6b/3MB7z+fiuFishqSSEKIc+c5WWSqXv2WxS1w/jMedpV1UHMw2mQFRS1A64DWFdgpAqM5l8C9xd6QPL+gOf7x+MKuWv1PPjE+WILRaxOfZmgFCz9TubponLUrpanpn6nZDyF2fnaI/3MqqUlEqQVnS/hQ5L3tViJSSVhBDlsFOpZEnWCMSk8j2bPYzHmKhGVSWpRJiFw0dehUDKYN+7K7idz7+GnngYj1EtCNKHK3qMKnW5UnmptFL1yvBbKoXfNRkggFx1dMS0utfxhlpCTAjnxUPFUgnCkbXNITHj/uvuXQNJJSFEOexNKtlpm3AGwlbti7NzhAo02WwCy253jCqFEBAislLJHscuwC29UtuLKqEbNqqE+o5rR5XseaFed14q4Wjfs9moqljlW1KpFySVhBDlsGupZDdhxa/aFBA7vWmyAd2jSlYxIAUndM5VCotgj03W4WGxJtX9Sm0vqvT28urCRUilWjtXCSuJCFBhqJdKpUldQ5BhtCWV+uKwpJIscw8a1J3F342f+XxpUVh8KWKJWZtvII6VXUslzCs/83leKjHp2z0vOoKtXvifjDW4sMoOODvlW/GBCI2VSkuv1PaiSsgNYlQJ2UKb7IB7e3lFBveoqpCBlJRK9vSx6MYRkFTqi8OSSrLMPWjwVxGB4UzUmUy/pvgC+T2buS9s4ljZQ1TJ7Ta32AlYibEbwk3srNHR3VfJBXusF9HDeHx3c0txsPRKbU8qhcXXwb58laCBqJDs1j+bFGUNUZ32klTqiwOSSknL3L52fe4AyLt992Kf4H83AuQdfdfuh0Ps/0hOZAw4iaOhRLduIcSJ069UgqSmioXg3pIXK9e7M53B/BqbxIYQ7odDJ/QpxWyzHsmsxdvF9x7hNxx+dcHeVXficTM68+W/CPFQruVuwI6QXX6i2AGSSkKI4uhRKmGTppVKjEHmV6KTlrmcmLESjSfpGo8JOy9o8MakSSxnWW5ZsD6r98NhvmqQ1V42uokAMw3ArC65ODunGIp9U9EyN7irg3VzjCeDspO6xg848beX12SzUVVhoLovrz+Mxxk1DNszF31nCJlBZbumb5dEcHCOG8LtGHyajPAiYjB5TApBd7FEmUgqCSGKo0ephOm2bcdAZk02tsy1uSzM0kOeHLWXXQuOwRFCi0ms1WRowG2nYVm8yqYnQh3ieabWWWVGWWDt75O+qVsKZbFv2HJB3YMT4Sm7ZhYs/ec3bSDfo63/n+8fvFi4LtBhEEDWTgVDh10jdr0SLXEcdBvJuM66FqqIG3LD74ulbKeDQFJJCFEcvecqJaWSzdCPiS1znb5hKAjTKiI3+ZTNz/cPpwNoEovYg8u0sxO2s0ZzwLCDaVJoiZ+ZtogRoF0q0hDzvqmY/ts+dEMgPkIkldxFYTML5EveCmRp9W5sesWJf89mdteLXblzUSWbU/v28gq5hroFOIizrh1VFW4kvAQBB/2E7mUuqygESSUhRHHsRip1r7oTRzWsVEI6EZo5XwmHE1LWJBb7gu0C3Of7h/M/yywXcnMxpAP6AwcNNGBUCcqMD7zLHa1th00b6LxLb1/6FnaJYTA8ad9rm5FJXUNk5A1ml6ZpM5CGD7KHsvrMdsDt/+Xw/sznaB9b1zKqx5dYaQDLrJJK5SOpJIQojh1IpbwLa/x29wwlEQQN4g3wrO8ulQBW2aA2OLUjItI9qoR1HCeVMK9DXbnUKHQYUZDNpdIa2AiQ3ZyLPbbJZsDKo0xUyb2UxGkgHhaDyV/ZDPUJuMHNSiUaRjipdHdzizjiqKqYBEYdBq0sqVQ+kkpCiOLYtlRKrunEZCxzKYls0egQuZU6uACXNIllInNYSKXuuUrcKIfJmx3mLjbO95O6trvZ81Kp4wLcqlEll23tqkbaEtQu8Yt1rPm5bblKXUReUirBNgkJW4hLoRmKE+AT725ucQuxe4xQOqnEJVGsuOElLNfisNCs+X6KvSOpJIQojq1KpY46KWQtc60ksqk2eanEqE/SJNatQ620A86elO0w6+1QFtis7bBMKi3d0LcGsQBCKk/4Xa1oqU4CyR1w3HSW70lSKjGeB69/FG5COheVU1hkxLOHvKBW79otlrgoPDX6WEJCrTyIYrdIKgkhimOrUsnFP/Ib1tosc51UsrNjXodxc3jeJJaqqKOvknPCtMnjDJDwV/tqRipR2PWIc3PFdbEnzl2HcbOkYVLSYDbeRpckKZUY6YH8hXE/1y55aXBv2JsHr8a5aPyV64M4O2aLSyqVj6SSEKI4Dsite1W25Ou4DQ6oq0JsFUklIURxHLFUEkIcHIVKpR4rdSdj2itBpxPsLO29EsLhYpcGOtZOEqILkkpCiHIoVCr1WKmbuYE41KpqySZLYtuCpBJAHgOSJ54fn5xPriWZDCFEBkklIUQ5lCiVkpW61wsIuS2sSLtbaUMHy2qyM6oaDRhsw7BkZKikklgVSSUhRDn0I5W2Wqmbm13bGuwy9xA7SNGl3Xzi2qxdt9wuWfZyNSWVxKpIKgkhyqEfqbRJpe64nHVYLJYNFrWvnVurA5tvoQywtRWFjazAcpWVginsbGMhbGa1FzXHxdk5d35O6jrfq/2ySd3ySV3bWkiZEBovqB0xPGNH1UolDrutKpq8B8QpI6kkhCiH/hfgVqrUHVLlrK37LSbjjE8JK3VjXQyzMv6F120wcz8kVNM0CIPRu5aGYK5ZWBiL4YwwzeNdqGaw+XBtiU3qltsryEKhMdZWhBXXWXLSRt0olTCY9MHjYCZLmotTRlJJCFEOPUulVSt1J8tZY2pHzeelO+BYKICxH0SkwqKMZQgh9lv7ns0g19AZqKKkLRtc6hHzgK2ZTRJfe6B2xhp1y20kKVMnC++llS2XQTFWSamEbH2s1UKlvb28tpU0F6eMpJIQohx6lkqbVOoOi2kSJQmhUVB+MjN9uvKT15dXnLOTG/vjvJlkqhObYTrHHI+oGI7pag/tBptJ3SWXaL265dY61mqpGGhHROPcMCalEkQbrimWBeP+SyqJIKkkhCiJPqXShpW6w2KaRFVChCtQgWglqWTXyzaXSpO6ZtlwtKRUOhQ3+lXrlneMKoXftcq5usqX+LMdTEQBR1UFQSypJJJIKgkhyqE3qbR5pe5gpsn74dAub3VZgGNLNnZSiRWXbNXMOImbHWBO0sXZOUNlPOZeFuC6R5U2qVvePVeJo4eRXCqVGMeCPpNUEm1IKgkhyqEfqdRLpe5gpkkmfbvnY1xBx+vLK77RSiUmUdltcchEfhiPM1IJXWWUhcd8e3ktOa17k7rlHXfAsbokFiIvzs7bpBLHHGupvF6SSqKNkqWS7PvFLsGXfNbZXbpHGPV97WbtrXfxBOhHKnVPoMlU6g6/pVL3VF9uqkJL3knJqJKt84wdbUnTJiuVbE4Sj/kwHnfMytoXa9ct7+6rBJcmXCl3yez9QG00/ZpaU29JJdFGsVJJ9v1ixyBt9/nxCUsZSz3qnh+fkOYboj/LYm1KdOteld2Xvz4IC0ohDpdipZKz74cZ2L47JY4ZfKW/Hw65WTsPFg3ubm7vbm5jHX8oe7dL4xikkhDiyOhXKllHtH7JJPPtBnq6MsUQ9nJtjrtsZv1j2czWKUczHsq1bOtM5luruwrbqPEQnyZhHkII4e3l9eLs3DZz1bSYkOpGg7iSWRgW65zMsH1cNcE22/3NQxM7sRKSSkKI4uhRKiFFb6lU6mjfb4WIy8/bPTDL5YZfRAvgdhYW0QVYl8XNRlWFCZ7WIWFh52GbWZIr5hZrchu/112FjjUeupM8TQBtxExNpv48Pz5hfSCZbpsZjaSDINtzSJNVE+BowxPP1+yCpLO3pcsbYU9wNJ5aWCSJYlig5xCaCiHQtvBnPv98/8DZ2QRi3uR219QpI6kkhCiOHqUS5s78nNTdvp9GZfi5nIV4ZlVS94SF81mymQUZLe4lm1YYFlkH+TJHef/h0H4VMjUe1sOeC214eTVdVmVISaX8aCRPdvDbkQ6Jra5qQtM0ruhTW5o2JC+GBfEtKEvcqKOqwlVmTyBkrf8LWuI4EIXciwNzO/QQWa3WUY8yOijbaYGkkhCiOHrPVcpLpe72/Yhb4Gs6fiikFDQneyeV3IyeDJ9gEkVZAj6JDcL8Ne9G26VBaLkKeY21HvY0qVrsnh6Ayx0WcSNcVu7/zYwGLj1LmjJuZKNKVvxRrrlO5tUnLP0YAGOIyy7exVElnjiDRkx1Cgs9hydxkOvLK8gsvER/4MGfv5/vH6yLdeJIKgkhimPHUsmS96TFhMdHbGm7OS4PZvC7TFDbWxgVc54g9r22GYHLblg4ufB5680WsotrgHGODMmrkK/x4LKIluZLhd+nSSXhpNLPfP4wHlu/YrtS9vz4lB8N6BKKGLZkJ+0tZKsm8EnIoPyCpnXCQ8SIL3Ex1AlNqxHttf58/8DbB1ExBhgCI7bEDkOiwVNQUilIKgkhCqRYqYQv3Mj2RbGjEqJKNuZhzT6gBpLNgJ0IM3EU91IMapwv7Wd8FVaq8dAR23NKimRUiatsqB2OJzEm+agSql7iZy5d2VylWP9Zv1+SWXmMNRA/ETEwG8FiG5u9Tqlkt2w7qcTj4JZ2gwYVKKkUJJWEEAWyF6nUxb5/UtfMWwqpQkmbs2pUyWVbI+uIP3N6jpOysRWL55LJzlmasOKqJrThrkIX7+JVo0r2NOORxMW1C4U4TZtUhDTnfK6STXiCVILxIxug4lZcNcEpsMwOyjapBNskiGBExbgAh3VG+zylEhPnXSf5vI0qQWrTLFpSKUgqCSEKZC9SqYt9P6ai+Pl9EQsgpKUHY8qfbOZ0Ekju+bITbaYbXSx5B7/rSnWs8dCdzB49RpWwrsR1NwhfXNamaWxSUX4HHA/CFU/uiERUCeFJVzUB4Racx3QAACAASURBVDdu/bs4O29L626TSljohMbCShmasaznw3iMDlh5h2IM+EQe054Xc5XCwgcYReJHVSWpFCSVhBAFshep1MW+3y2j7FcqMZOXj5/53C7A2U3prlnSMCnpJBRvo4uxkbYM9iq4Lm3uMJQ8Tb5qF+CYGW0TsGiAxGbxaOAjeECkgTOt2zpFMXAVV01gM2qmJG1SCX2gDGLmPtojFzssyptwBPiqC0DGy4gcH4xDcuHyBJFUEkIUR7Fu3SKGZTSEOFaORCrx/+r9cKiSTEIcOpJKQohyKFQq2cgnwpVL34IEul4CuXlsfdk1ltsZHkfyXY8B/MygIaDKdfRTthSzl69f1zvRI5JKQohyKFQqIaEsLHIPu0glrBwvtd7fEKTLYcmZn7jSEawfxqiqulSK7khm0OjQCqHWlkh49NjLh4zOtsHfe7ruiSOpJIQohxKlktsdikjJUh9YGMZjt+T2+saaULZv3asXuc2reHsvU3I8aFYqIRPwfjg88VCKvXwovt12X0kq7RdJJSFEOfQjlbZaKhn2Wfmagtaba5e5StiZubOP2z3Wu2zbJIt1sxu2NKldRINOtbt+erkBJJX2i6SSEKIc+pFKHUslY/nDpYlwkrMOE1Z7ZZwngF3Dck67yNHBdk3u0Uh2A4YTdktnMFOy3S3JPaUsVd12sjggS3bbbKG4A/bIS1flWLIAO37ttl63VbXtsPARcbtYw6KgtN3FCjeOTGf6IlMK6mE8plTCplZ0CWYh6CRNU/JxPg7+wDgN4hlXxtLeVLziHJbkfSv6QlJJCFEOPUil7qWSWU0QPm9416iq8CS93RBCwKuY2DKRG8xY/NVKJaQ2o3vWaT7uBj6RBX3gQQe5Rp8SvBeeXbQvy+hC9AQfwQIItPaKx8GaldHTrA0cAfas8JYNy6qjB1Or6PP9g7M+zg4jzAYokAQrs8/3j6Wrn73QJpUwejQGtMY2dKq1NjAZA1wEyeyJT7+mOH5YGK8BSiVcF3rq8IrH963oEUklIUQ59JyrlC+V/D2bYQrnZGbt4cNirkJxQWxnW7oDzhnqW6mE1CWElJBMjZfibvzM59+zGeuKUwnZuAJasjYQYhJ5W3pElaBC8HNbB9DAGogNjP28A8IODmP4AeOTrI6OYAzXqnhYDC/7A62Ay4G3cxghGds60yPJYt1hMeaUSrYuAc/IRpIyVaXwXvrY8m7BhyalEpLl6d6GS5a8b0WPSCoJIcqhT6nUpVQySdZW5JSPsArckvJSyWULubwl+tYjiBLPoHE3knZqlEqYKTF9IrSTP1/O8XhjHB5jB1CjEdGvkJVKIYTryysIAjzi8bHjQKkBeYQnrRiCda87AvfTuVpIq+IS4TO5RMli3Rw0SiWnhCCSBlG57Lb+4Frg+G65NimVUKAA9yGCW3H/JZV6R1JJCFEO/e+Ay5RKtiSlAKacpmmwix6BlnxmcUYqYeUIUZZJXSelUtwNzIjxp2CCnNQ1FCFCMh2lEtbsklJpYGzyu0slrByhOk9y3cqOA5aN7m5ubUFEmynfJpWgWpBtnelMXySLdbOfvUSV7AFRkmmpVJrUNSKXCDdKKu0GSSUhRDn0IJW6l0oOv3cqxa9yysG29vj5mHgBDgeffk3xWVw/slIp2Q0sAA1ShZQpiZDlw8KQXaQSkq/D7/KQcQeYQo4D5tUJ52/0xJUKcjnLBJ+InzNSiXEgSKUNF+C6R5XiYt28mnzAjX2TXCUODgZqqVSC4KY+k1TaDZJKQohy6Cetu2Op5GCWmfJSicnO7vkYhmEApkCKEpv1YqVSshu0ZcpIJbyFAYwuUomaw0qluAP21aWBHCy6cYjs+GSqo0N58C1JqWTDOez2ztK642LdhGe0yQ44nimWFK0BQfg9jBwfiF3eY5JKu0FSSYiVwKIB/jBOv6ZLt+Ui25V/ZnfzR/5w6WcBrmOp5LDYgpSMeYTfUql72qxNAWZkCDcKs6RDFFWKu4Fbh++1WKlkE3c6RpXYARtVch1wHpL58pPYlsVf4xomSScqnCDf0hZVwn85PoMkp0xneiQu1k3sLbGJrxLcEHAod5vZ8efwQv2zM5JKu0FSSYiVQMqE3budb4891Jhokl+thaVEt+5Vccm5okd2aUEpBDkgqbSzLaJCZMCX5PvhkNuf8yDJFaVI469/uqsdxyCVhBBHRr9SKW+BtiH57Mxtw3w+pus1TYPQ6cBY3sfNrBcrm9mS22jGQ7mWbZ1p+9ZqjXCd4a09bBww3hA7GtZrF9Fid+Huh8O2b4ZxV+0ZMVEybhZSt1/SL7Bjs91gt0iLIKkkhCiQHqUS8t66SKU2u3xn929nX5vutnsDd+Qb0AcOYQA4h4VF2AA2YHGzUVVhDkYzFhXgPtM4qLC0GHlbiUn47XHnaWx4i8zIZBrihjCL0R4TtrHO2gb7b5JSKe7q5/sHz4hjFTcLqdsPWRwcB9CxWRJ44gx+12lwmRjcKI1sTptngjbMXUFPcLfT3RBexPHubP5HyGeMHAGSSkKI4uhRKmHyXiqV2uzyOcc4mwm0tJPrfg3cmUZJ3RMWLmLJZhakqriXbIpeWKzF50sGtYVk3l5eOTHTjcXqKjRIbm7dEFs9gh/NgJmVSrDwTX5o3FUXP4N6iJuF1O2HChDO5qZjsxgoY7wdg4aTwu3KXdK8OnRjtruCfuZzHAcbhpi9Cj85pOTiC4M1saPaDieQ7SSpJIQojt5zlZZKpaRdPn7GJMEjIEKDr+D4AV/K92vgzl0jTiq5niTd3TA7OtsX7KXlr3ln1y4NwiLw9vz4hBmXTiKMM8WWaRvybCo7OR81J5XC7104ts9xV20VKejRZDMS335JDdSxmQNWfzTvZVzQbnOJo0o8LINGTHUK5v7nQa4vryCz8BItefFfJulHeExIKgkhimP3Uilpl29nU06NmOz5sJWVySZSCV4h9rH0aJgIadZql4Hse20zAltdjgCfR3Up/tq2uEYYwGgDsykCcjhH208amLH9oN31A6LWPjIX1+Yquee7SKVkV4PRIrhV2prxXLYnlbi6Gn5v9A5mzdTF/KxitrfE5/sH3j6I6h/Ag9f6GGO4kPXlbp7jQ1JJCFEcu5dKSbt8TDCYsF22DWZrVsJ2R9txVMlGgKxxBkoFJJsBO8NlokrupRi463XpKpZyICw4wWMy3kZUKZmrxF+7SyXXVSTuuIracTMeZHtSKdZAlEroGH61zXCrc1h4Y9v9zk4q8Ti47fE8dRi+MEgqCSHETtmLVLILFpwPuKLBGWVS16gsiQZ7jyq5bOvn33W+mf0TJ2VjQzhPJJOrtDQTxVVNcNgAFZOQbCwEwqJ7rlL3qBJXpkKkhDpKpWRXY0s266AbCpBKsE2CVkZEkAtwyD2yz1MqMZLnpBKft1ElKHJ6KUsqCSHETtmLVEra5eOrtl26clnb+40qxQIIE3mI9mHldRJI7oCzM2imG5nVN5syz/CDWyjc0g44FMrEz0zE4a8dpVLcVUaSwmIDWrIZj7B7qYT1UDhZ4LzQjAG8h/EYMVSriTHsWFOzfeDNwFylsLjJUVjdjvNRIqkkhCiOPUaV4s3P/ArOX92Muy+pxBRdG1yxC3CYNZPNkoZJsa9SSG2ji7FhtiRMjefmQdtPqqLefZWsfZT1VQodpBLTwJNd5RkxiyvZDOxeKuGiUwYxwR/tB4vtCyjhYLfd4VUXp7SOGDbgymBSsiDYMSGpJIQojgNy6xasjyHEsSKpJIQoDkklIUQ5FCqVbBy4bf24DUQFmfa/oS9Wv0c7ejIhaCG6I6kkhCiHQqUSMsXCIvdwJalEm1FM2xtWGOj3aEcPs0dx4drUErZm7LZr4pCQVBJClEOJUsnlVyK81D1EgXS2++FwqWfa7o923LhNzsgbTeZmSiqJPJJKQohy6E0qJSsq9wI367Y1yJSz3i+Mje0LV6raro5xg0NcHzvZrN+dKZJKIo+kkhCiHPqRSsmKyjHct2kjNMly3Fi+GSxqd+eXvehvYSt+c0cGCywjLgUbCWsfh8aD3zVx8EOy0jh2Dse7T3Goi7NzyguaxO+FuFQ1jWsRKmuaJlkfO262kt8J/f45aCgkZN07rFSy19qOJ8XZce9BFUkklYQQ5dCPVEpWVI6hTQVmSsy4cTlueOTjVairTAQCSovHR0sWZQwLX1cc/PP942E8RrXksLCsoLkcGoSFVLJ1Fvnz5/sHxRA+hYUeKRYfxmMc1vZt98Slqq1XCqzJkvWx42bdXXSt1xydNmx5ajSjVMK1tuYl9HeB0sKT+dpS4viQVBJClEMPUilfUdnyPZvBSRYTMJ6Jy3GjqiJCEUt3wNFQHyW+8UCVbMzT8Mtnpcbv2exhPGaAhFvtEAGiugohYArnkhN9t9AxtEQFKJ4ITs2e0VJntm1jpZLNHIJha1wfO9msY20mLJVi0NB+EJWnRktKJfzAcea1dsUZnFOcOHoklYQQ5dCDVMpXVG4jWVsR0yTUzP1wCGezvFSyZqaY199eXmHNzi5hsmeQw0ol6APUNKDPKT8OfYBnP/WBFUMwvXVdsilKNkKzOdSjfCzVEJRKTuJQ/bj62Mlm3St+I0rEitPuULFUQpwPUUmY58bXWlLpBJFUEkKUQ29Sqa1MYBvJyASmyaZpRlWFpCKU9e4olRCfcFKJR+aMS6kEBYDiNdOvKd4YjFRCuszdza2tEWhzzNukEpcgM5lbuyEfVYrrYyebda/4zUJaGP+lUokWDKOq4mKoO6ak0gkiqSSEKId+cpUyFZUddndV/KoN59gsny4LcGERdEFnYqnEg1Aq4b2ImkAPIUcq/jj0mYdqk0qM+lAe9bsAt0lUKaSSkJL1sTfJVUIiPMuLLpVKYZGVj7dIKgkgqSSEKId+pFKmorLj8/0D1SXzUolJ3+75GKRj8112c7sVMcwuCkYqoX4ypmqutd0Ph8nZeqlUYriFI2D7ti/yO+CS9bE32QGHsUUgyg5a+K14bBV3DDgWbSWVBNi9VGLaot3EKsSRgRUSzoBLFz1QT5fT3MnWYOhHKnUvZ4HVNCtcLFYqxenebXCyd0GXOF7Cg1uphOeR9P38+JSMmuB2YWfaokq4C/kMV/T2yGCZr1K+PvaqvkpQVwwROalkrw4T2qz2klQSYPdSiSmGSJhrS7jU3SgOGgQFMNNZE5w2sPsHqwpuXj4pSnTrXhVZUApxZOxYKrkKAS4BwCKpJA4afGW9Hw5RrWtpe3x9vbu5vbu5je986K3t9LQsjkEqCSGOjH6lkrOt3/BQRUklBmuZYmideLnMHTejIbBtZuuUoxkP5Vq2dabtW6uNXnOGjm3zEOm3HQhmuSDTz15w2RdvL69xZ9jzeFiw89fF4+NyCMkTT4btk83QJS4TO5W/45vTmeMcMZJKQoji6FEqxbb1bcRG85jn7PdmK5X2bjQPMzlMwNZtHz8gHvD28ppshj2n4bfDC5172cxik0GTtBXKtM60XHD/mc8vzs7pGxyM1Uj47fpr93x06ed6XF9eWakEMcTOuMSAZKoA5Uu+HELyxONk0HwzfoTN+8yDbFSXJ8NqFugkzwvHt1uU0Ab3EtQhQlNh4ZyHBthVHX5vco+raBwckkpCiOLoUSrFtvVJkkbz2OiAnShsRrP+oozmMbOGEGyiFX1l42YW5KC4l2wlorBIM80s2STVQwy302KIrNuL3c7cNA2mc5sfw/oKmX6uDfZN8xScPbLbh7T0ZBGISpZDiE88ucU4bua2ddPjpotUgoDG/wV8BG5j6JtRVbmNNTQapKhCSxwH2pGpurYeA8KH1lOGojwccraTpJIQojh6z1XKS6U2o3munsRSqTSjeU6ZTiq5GT05s2Lam35NbYQGJ8VflxrmdXTUc6Ep5yE8qqp4BZCngw3U+X5uQpvdMcow2GcQXGFJU3dr2dhMXA4hPvGMcZ1tZqNuODJ3MSPSk49iwgeHcTKG5ezKXRxVsqVRETRiqlNI1WO4vrzCJcZLkHdYQv18/3Bq74CQVBJCFMeOpVLIGs0no0rbM5p3eTDQDUvfwinZWbfY99pmBMZyYSFE7FnbkFjb4hphZCIDV2eI8xC2a15oaZUQRFK+nxZmDvGRvwdiqYSanvG54w5xa4XERhNdOYTkiWfKIdhmwSgYtzjIfdyZmI21P2RpCkD96qJlVljbO4eV4AdRaYdRVX3PZta0mf+nLs7O3bU7ICSVhBDFsXuplDGab1uAK8do3uoJa/aBaT7ZDNipKxOtcS/FQGjmO4kkZXcVnFSycRcohhKiSvGqJepl4WcXB7K6J1kOAawRVbK2hYxXYQ2OH9cmRGINZJc1mftlm2EZmgekVLL1M1xXXZV6PE8dBk0pqSSEEP2we6mUMZpPSqWwNaP5VaNK8ZKW7a0tZuA6g7Qqu9+qLQdoaYqJTTNKAgEXx6WcYoil0ia5SptEldx6ovsUm8kEccMsNxsESpZDiE88Uw7BNXPhNJRSoFKMg3akTSrBNgmSGheIC3C4e+3ztpwozncQOefheRtVgnCn9bSkkhBC9MPupVLGaN5KJSs4SjCajwXQpK7t1jbMo0t1EkjuLLNTY6YbmdW3Np0UoqhJvKq1sx1w4bdUwoIRtw26ElWQa3iVK55xHthzqhxCfOKZcgi2GRKkrH/y92wGNYOaChyWmDaphGVTFLDC6TPlDuExaFOkQ/F/ATqJPriT5fEHxrQ5LFwGUXF16YUoEEklIURx7F4qZYzmrbdQPGHg571IJZu5wqiJXYDDdJhsljRMSvoVxdvoYvLFLp9/O/W3RU3Cb3uh3fsquQU4ax6BT7FJbLQ4ohhyg4xLH5dDWHridiRdM3bJlt/h5oOMCmmTSjgj3tXcB8DYKrQp6lXYMhV41YUzk4uSzwvTyxAFxg4ISSUhRHGoXO4BwcIXQhwrkkpCiOKQVBJClEOhUsnGV9t2JewYBoFh5V5UcYNy6F44WYgMkkpCiHIoVCqx0CxyD/culWy+HhaGJZWSMHsUF65NLWHPxW67Jg4JSSUhRDmUKJVc/T+El/YbonCbTq8vr/JpjKeJ2+SMvNHkKEkqiTySSkKIcuhHKtmykb2HW2B4ldm98txeznpLYFeCdeIqk+eooHpccjyu+G0X0Xg12zZorIekksgjqSSEKId+pBKXWrDzsE3WwJ7BbZvkxEzHiPBbe9nn2z4dZfwGpgY4a83kix5z76WNWjEtySowbshEtWc+2ZdRbO/EBdVpVULDledUxe9JXaMZi1dnbD9inqPy7LgEdpe1lUp7L88uCkRSSQhRDj1IJSy7cIZD1nOyJSvUYKbEjMv2sNIKC498vAp1lYlAQGmFqAY4pVKm6LGtZQjfNrTEG+H3hfOCpKAdGfXH5/tHscnLcUF1q1CtxyufwY5fa1UCa7KMmazjOVWe3V4CNKNUKq08uygESSUhRDlsRSq1KZvv2QyKBBNw+G0PHxa2nlA5jAbld8DRUN/VAHdRpUGq6PH3bIY5G12iIzsPTuHFwkMINdn+9+gVuw04IBCIsZkbYUa2vZowbM2UKLK0lWe3lwAtKZVKK88uCkFSSQhRDv0swGGCDIslmy5pKMnaipgmv2czLB7B2SwvlZyZaRxVYrNk0WPbIA6G8WjQRtiXh9gY6zAvLRLZIxQ6fCzVEJRKtv6OLREAuDQZF2tE4fG2wteOTHn2ZFRpe+XZxUEjqSSEKIfe0rppgzSqqi5rUsnIBKbJpmlGVYWiM9eXV/ns6TapxHU0NksWPbYNMlIJcgFvREtKpbYQSyE4qWSLFdiaDLbi99pRpZAtz962AFdOeXZRDpJKQohy6EEqNU1jtVEmVyn83l0Vv8pp8n44tAtbXRbg+EZEJhCO4kttRY+DSR/OSKXP94+Ls3OGYTh573gBbpOoUgiB9R2DkUpxJctNcpUy5dmTUilsrTy7OGgklYQQ5dDbDjhMZig1nNlM/vn+Af2Rl0pM+nbPxyAiwl/vh0OkCSNEwdWxtqLH6DwzZtzBKZVcPhYn77eX12LTuoGVSqyAzR1wyYrfm+yAy5Rnt4rHWnqWUJ5dlMbupVJcG5Uwam5rlApxxOC/A+bEn/m8ix0PYhCYJqZf02L3hq9H/wtw+QHCaloyhBN+S6U43bsNu3iEqBJDGjxIW9HjsLgnktZNVirZnCRO3g/jceGbs6xUiquOJCt+b+KrlCnP7j6L47b38uyiQHYslWxq46Su8X2Pdy+LByBi3fZfXjeqOBq4eZk5El3egu/J3L+8/W7ujhLduldl9xaUoHwLSiEOlB1LJVqzQugjrxFSyRUPcLkBFkklcTTgSy/udhdkbQP/Ze6HQ24nt4yqqvCwQp5jkEpCiCOjX6kU29Z3YdUdG3uRSvT1tVuP315eL87OIfswzyWbMdBr0xOdnwimTPvIDCO+PbZFnWOTvLhUQLLwA/I6bD87Rr6TzTbELqHEGiI+I2wHtn1wBaDsgFifueSJ2/FhMJ5GOTbkHxdmAC4vYjdYk8IDRVJJCFEcPUql2LY+xhrKx57+wUw83N/gygOEKBuPE+TSSgCbQB87OoBg6RDf4J8fnxD5jpth9qKtLk7k8/3DbrBwYYDk+rjFbbJx70WdAyvU4lIBceEH+o8Es6+5Yz5l3GztcSbcSW3zXzNnxPw29iEzjA/jsbXkjU+cn84LhDuN/n8Y3rgwg70KeakE3xaXt0fFzEPZDx2YmgrMQ8WtDiMh9IGfjjRZjAaW7fBeKw1LS3WSVBJCFEePUim2rY9xnv6YBjijWFtdplG68gDBSCX6ioVFEALPJysB9Aj6xrIHwO57dadAmItpX3I+LKFDqgNtbGMgeuJjAgx7svCDlV/cbd1xl27cLNP5LrikVVusKXlG7kn0p00qQaPwEiRP3GV/4nJbqUFFlSzMgEHISCWcIMX9w3iMruLKWtcYt2eZ9zOkEh2P6czH7T7WdhjbvOz/FBs8KyoKJakkhCiO3nOVukSVBgtPf7t/E9MPviJ/vn9wNnLlAYKRSraMEmYF6INkJYAewewVSyUnEeItLIwEoEwCx8SVX1wq75Y2aJNKmImThR9gHezWvAbdvN/iZpm+dQE1G/hrJt85Vo1UFRDKLIdq9yTZvdjJE2dxMBzNimCsNj4/PrUVZsCtu9QLEG/nvQppyKgSj+aiSvyPwHuJxS34YFQJ5TFQuoNSCaeGkeFodLkou0FSSQhRHDuWSqDN059RIpirWQGRjCphVoZugFKJ9UFeKnHxrkuGEMB397BIheHCjUvTYTNCV7Pwe+53siCzuAa6mMwlpRJXPEOq8AOmfJ4Ogg2DbhUF4mbJXrnM/Ti/x3bVXf1kqrI9I8Jaljg1t7Jm161wIvGJ89TiNVzIIJQbbyvMkNyYHPP8+GQvtA2A2TvZCW7+6u52dMnGIyEHGfazkghqCdFESSUhhFjCvqSSnVc4ozBCgL/gS6USqmhDFuDJVaXSqrgp3CY422rTcaAo/JZHmahSmywgXcI2sVRypQLiwg+IQLA9NVCxUSV3RvGnW5sidpVSw0ql+MRtrlJcR9yuYzq3Yd6ES6WSi4dRKqG0F28JdrhpGqRYYSjs3U6F5KTS3c0tTm1UVXwjo27YHNDRoWBnSCoJIYpjX1KJkyu+0+N5LCVw8WKpVKIVDabVbUeVXGKHq0HOXKVk/oebF9tylboUu+yyq9xJJWeBmyz84IIcuED95ip1jyotzVVKmvq6G8BeIEgl5zmHeyw+8e/ZzMXJsIBFwcQTjwszxHdUx6VD1rBnGhxOkFIJ1gAQN3gvT5YhTCeVBmbbAXvCRXCEnTI93AuSSkKI4tiXVGLMAH+48TNmCxhRjqqqTSrZOcamoWw1qhQLIKz6cWsbE8mX6qTQvgMuXrZzuKoJbViplFQVceEHt55Y8g64LjopLPQWmrGCAqFaTZ4498dhwCFB7LY7NIsLM9hPXyOqBL31vCiDgQqtuIFxw+BXxGVtdhSeZ4pV+H0t7DkibRzlyCAKJZWEECLHvqRSvDISjLdeWCxD8C3Wu9LGGAbGj36rUsl2gOEQuwDncm/ZrM0wKU4HttqrjUwmkGsWuzoNTKmAZOEHezoF+iphJNvOyA0yK2IhwTleqrOBvfjErUsTB5xmTkgMCqnCDGQ9qcQCGLirIWV+FpXpB8Y1w24Xta9Sp1pn/GAWMfkR+LU0vwBJJSFEcahc7mHB2i9CHCWSSkKI4pBUEkKUg6SSEKI4JJWEEOVwSFKJi+jYGaHKlN2xa96wKtl3j/rE5TecQg3jTC7CcSCpJIQoh4ORSm4LYo9pekcPNiwgqw4bUI9MKjFPAtt8TkEqMfUSp9ymlrDtdrdd6wdJJSFEORyMVHK2ENeXV6VVKu64B2T3MBrHoSt8+hxVVd7szuI8UXCflHkh+sJVJsfmpuT/BUklIYTYnN6kEkIX9u8ydzBuo+5dWy0hcn15tUshBQ+u3os6nSB0UVsPXoilpT37Inmfx/8dbNHslTY8b4KkkhBCbE4/UgkOVCgqiWecL1bmWz69KGwbThjWgIH1KfFZmf58vn/AKQuTE0IUKD3IT4ntMYIJwLC2M+1SMAdbWzasfbBLMIGgWwk9ISih4MTl/E5gcMKD47PwuXam5xvzZZjQH9qv2QHEEVztTHsKGWGRH4eMnQmHZekRcKVwOehOxoqS1s/XHbntQjRNk79JeiF5n8f/HeBMs56NXuaj3b1kBxltrFSyo0T/ldDyf23vSCoJIcqhN6mEknjJr7DWct6BJFz8ZUe5n+nXFH/TcUyWucGcRAvaQdZQblLXn+8fWBHDbIF/MUmH3x6mKF4dfjvbYnUPK0FIIce/EGFhMflxamQIAUkkdjGO7rcXZ+ccH06E6BumK5SKhHm8LcBks4usQZnjezbDW+htz0/nqf3M50jrxvBSOUE4tll+ZcYBhSHdxULePS49rMkyR0C4xVr04mcavOLaYbjiI7ddhXmvmAAAIABJREFUiBDCNsKZGXifx/8dbKlRVm/oWJwhiZVoNEUcVRXrD6AZpRJGCUOHK4Xnk//XSkBSSQhRDn3mKrVJpdg+n3zPZvhrjtKATD2OyyqhzjC+FiM3OZPWDVHFqBImWlbBDCG8vbzaAtrottVz8NJlVRpMzE3TsDEsR9HAbrxiVCmuwIyYAT6Fx4FUgpqBczxqmyMExQ9CuOvz/cNZncYnPli4xGJhCB+HqkMYZFvjCXE1aI7MilVmHOKL5UpQoTP5I+CsubeRsziLZVLPxUduuxBhxZynzXH3uf3vgGvqopiDbiU/Y6D48YUB7dHSDjJa2tsVIhuXm6OU/L9WApJKQohy2LpUQtSh49vjqZp/vjFfYq8T4g2ZP+s25oStc1xxiL+pJ/M5XGknRmXY+Hs2w2FRs8btUbf79SiVbPlDJ5XwKg5F8URJhIMj4pKsDe7AZMx/41NjMAOz5sN4jJBPPrknOQ6W5EWxHUgeAe/CZI9VqvjIyVKdrITQdiEyEbg8LhG+y3bL+D63/x1s9UcGhAa/K1+izJbtcFuydjArergx3KFiqYQYHr5C3A+Hby+v8Y0hqSSEEEm2K5WwINIx2TkvlTCR4Hs5WnaXSnc3t9Qo60kllki0KxqjqkLVQKTX8MiQdBQ0lEpURSEllTgCmHGtVGK4Ajqji1TCpIt1xvjUbB7VSlIpHgdLF6kUH+Hz/YNXFlonPnIyvoIjZy7E2lJpVZL3uZNKcXX0taNKwWhxBNWWSiXWuocWT94YkkpCCJFki1IpWWY5CRNLM1Lp8/0DMRX3fBL7uTg4G9sZAjX/7GIZcVKJ2stO5PfDoQ0kcD2I+UbohpVKWH/5mc8xaXG9jGEnKgkrldAMXeqSfkvR4GZEBkusVGI6dheplByHYFKMl0ql+Ag22cgd2e4Ri/vDIycvRNhgAW6lqFLbfe4qg8ZSaZNcJaxX4s7BRbSfG0ulEALEnK0bH3dYUsnBzR9uP4TdypCshiuEOCa2JZW666RgloEyUgkqgd/C83/WESbBz/ijxje6mRvzU5eoEn62cw9zje2RmXKE7+6IdtioEhQJFk2whkKN8vz4RLMoK5VwZCycjapqqVSi6LQzIqMUNn3bGhwsjcG0jQOPk0xKi6NK8RHsbjj7PFYb20ph2+hRfCHCTgwjMve5/e+AU+hxB5y9l6BT7eda6wGr7DnOkkod4Wo1liw5ejan3m7XEEIcJduSSgwzcAd4/o02uOJeolSyCSv5P+vcXRXM/iCQjCrFO7/iXCX87KRSnGXMb/n4q4qPYByFe7mxboITvzg7584+O7my22iGX93pJOEnuhkRid5uNOxlykvbtnEI2SsY5yrFR7DxFRdV4pJr3J+2hTZeiI5JcpuQuc9dkNXGITb3VcK9xBCRk0q2S9SgVntJKnXBuZsyePlwaJ6uJwi2du67F+J4OBi37lXZsQWlKI2l64miZHqUSvRji32/uiTsi21gbUG2waSudWVFjxytVBJCHC59SSUsnCHYSVPQeOmz7e1tvp00LnHPiy4glfP68iqvZrBfgVFwu5r88NsrGFhDfMX5RL9IKgkhiqNHqWS3ndKj1SXUJ9/b5tuJLSbx86IjGHyYVrS14Rox0zcplZ4jr+BgzFRDCJO6Lq1CqDh0JJWEEMXRe64SNA30TWzTkHxLm29nWKQx0faiqJowh0JeKgVTzQkCiFIp9grm0VjzCtdruycgTglJJSFEcfQrlaBmsFKWNP9Mvivj2wmPAHvwXvp5uGBvQfetPKGDVAJcP126VRkbZWhWLKkkekRSSQhRHNvYAUfbqo5RpYxvp92NK6m0HkulUtM0D+Mx60znpRKvDq6apJLoF0klIURx9CWVUB8QP9PVs2OuUmj37YSHha3SuGE/D51tRJVQFfT68grZYHmpxAKIWDZNWsAIsTaSSkKI4uhLKrHiXgiBRYG674Br8+20rrCSSuuxVCpBocKIDrW9M1Lp7eWVZTThZiepJHpEUkkIURw9LsDBedXu6u/uq9Tm28lc76Co0roslUp2kEMIWAaND2IX4KiQbE0CITZHUkkIURwluHULIQSQVBJCFIekkhCiHCSVRIK4YJkQu0RSSQhRDpJKwmMLpz8/PiGtMtnSmpoI0SOSSkKIcjgYqZRxihP9YgunY6du28hLKoktIakkhCiH3qQSQhFbqoUEdw3Nyithi0diEa33guqSSmJLSCoJIcqhH6kE9wsW7s5gK3Vbk1yIIfukbUnD1mDSaLRBNwMqfWLQWF2yu50MhK+7THjGRpisVMLOXlws6jCKM3sFhViKpJIQohx6k0pN0zw/PuWlEuZvzKNwzrUCyJYOQEvMyjZexfLRmIPpwyscn+8fLCrZNA1GsntB9evLK7zK2g4ogxUW5nuAUglGf/SCY4XLUVVBab29vNIfRYilSCoJIcqhz1ylpVIJjqt0FXt+fMI8+vn+wagSZmK4usGrHooKzz8/PtkwRi+rSEfJpK5HVcUhhULqWPoKaWF3N7f0yUVLxIeSUgm2xfg4VNp6e3n9ns3sRywtdCAEkVQSQpTDTqVSCAEhiofx+PP9A3MwSywF44f7PZs9jMcoeTiqKkol93GnJpVswnU+5chWQWJth44F1fEqAkIo1t2meCiV7m5u8RZoXBRscseUVBLdkVQSQpTDrqUSQkRWKgVT8dsuwI2qCoGN68srxJzijzs1qdSdh/GYC3BhEU/qGFUKi+pLYVE2a6lUmtQ1lvxQgElSSWyIpJIQohz2IJWwAIfcJs7BCCDZKkv3w6HNbpFUCqtElRDj4a8QSd1zlZjQjcSjpVLp8/0D2guRKkklsSGSSkKIctiDVGKy0cN4zDl4+jVFXjAn1Ifx2K4QSSqtxM98bhfgVtoB9zOfo9nF2Tn+bZNKvJpYIaW0lVQSGyKpJGh3gh082vIs9sh+okp82KIZD+OxdTu0QipIKq1OXJxkpYLqDCa5C2EvH7UR/qhZESypJDZBUunEwR8r/OHCN7H74VB/Q8S+OBi3biHE6XDoUgm2JvvuxQFDnzaWDZBUEntEUkkIURz9SiXMu4x6IkrRo219zKSuFfPOgDj0qkMkqST2haSSEKI4epRKsB2xUomTdD5pDwIrtjIJLTUDbCmhLZV4Og5gSEuf2ySoADH489f6DEsqiX0hqSSEKI4epRL9V5P1Cu220Piln/l8VFWYra3rW1wzgE+GECZ1fXF2nikcdOJgwO+Hw4xUwv5oOMvwSUklsS8klYQQxdF7rlJSKtlAUQzTZTCjs3GyZgAmfpTCDAuv3b46f5TkpRKjSpJKogQklYQQxbEbqdSljiS3cyZ1ld2HC7NWOJbBKK6nvh8AcCdxidj5t+SlElBUSRSCpJIQojh2IJXyhvUARYHQLC+VbKWBu5vbU5NKayCpJA4ISSUhRHFsWyq9vbwuzbxmrszdzS08fjJSCbW94ftqKzCeCIoqieNGUkkIURxblUpddFIIAQndWFCDv0BGKr29vEJaoQziqUmlNVhVKuUTy4TYKpJKQoji2KpU6lhIEVYCtKF/fnxaugBHhYS64H11/ijpKJXslbKlroTYJZJKQojiOHS3biHEMSGpJIQoDkklIUQ57FoqxTVcRYHA3Xjw5++oqpyTHlJW4VMskz2xJSSVhBDlsFOp9DOf393cYn59fnyytegd98Nh20ti28AnN4TQNM39cAi3GDzDfNimaUZVlSkIqgRMsQmSSkKIctipVGJAAltJ725u29L0JJX2RdM0MMll8O/i7JxSiUVG+VKbg5+kktgESSUhRDn0JpUQMeqrSKSk0ubY4p1Y64Q53hoF1SmVuiOpJDZBUkkIUQ79SCXU67kfDpdKJSgqzNacffGMjTBZqcRKTKwHHsysf3F2rk25MQgOYWSeH59Ql2pS1/ghX1DdXg5UfrBSKb6CS2uA6wqKVZFUEkKUQ29SqWma58envFRqmub68gqTJWbK6df0ezbD/G0nV0olFBbAz0gJx8+jqmL2TCZj5mSBdR5+bpoGuscWUYexXvxGezlgT/wwHtvspfgK5muA6wqKNZBUEkKUQ5+5Skul0vPj06SukePyM59zAkZ0ISmV7odDTNhYM8IE/z2b2fUgrfXETOp6VFUYNyokG0nKFMDi5cAF4g+h5Qrma4DrCoo1kFQSQpTDTqUS2iCcYPdVgaRUQq3KUVVNv6ZY4ItjIacz0dq8+HzKka1ChbhO0zSDP3/ZAKIn81nXl1co0TCqKkaAQvsVbIsq6QqKNZBUEkKUw66l0vXlFcNFmGvtS/yZUmlS11hLwrStibYjD+MxF+DCIp7UMaoEkHwWFrYObNx2Bdukkq6gWANJJSFEOexUKmG2Rjow0laWSqXP9w9M6giBnPhE2z2qhEAOf4VI6pKrZN+CMUfNcOYqtV3BNqmkKyjWQFJJCFEOO5VKP/M5AhUXZ+f4t00qMXSBgt5M+9VE2xHom/V2wAG7ow2LaCF7BdtqgOsKijXYi1QaVRX/10y/ptqYuXfaqjvY5+mLK8T22PUCHCpmYH7F1iq+ZIMlnFlhDkTjAE203Yn/yqzkq3Rxdp5crWu7gm01wHUFxRrsRSrdD4fY0fk9m3HbptgXbdUd7PNvL68XZ+eSSmLbqFyuEKI49iKVYAB2PxzGpQ/3wqiq2tzwT4G26g4uDwGGJvvurDhyJJWEEMXRr1SCBtp2lIgbQrGQh4CulVwwhu1ofP89m9nIbpfPPSAQbF6pZoAQe0RSSQhRHD1KpYfxGKvGealE9y/ufnBVBJYqEqzZ0ZsjhHA/HFpLjofxOC+VEC+Bk9n15RWSpdB55AgGU7KaoKx1fhCKAq6zNLPNt2TdSTuSWI+LnxdiS0gqCSGKo0epRP/VjFTCRgRIk4fxeFLXcRWBvFRCIqB7Ep6r7AZ8xdoOgu2laDCp60ldT7+m3CHBCFMyi9mFrwoHV+R+OMxLJewIwUWBkEV7uODGzwuxPSSVhBDF0XuuUl4qvb28cr8b93K6KgJ5qWRLCRG7iQE54xmpxE/EB/HjEFVi/5NS6RCzmpZKJTiSYDUT48YTfxiPqaIOcf1RHBySSkKI4tixVLJkqhlmpuR4/+/n+wfjTNQ3eakE7odDlNR0XioZqdTlsFsF7iQu2zr/lqVSCRtvEU5DYhNOHL/SO0BSSewASSUhRHEUKJVseZ8YJ5WwoZ2fSKGzVNPYeov0fUWSE4IoZUqlNVgqlehei7PjiXNtFEgqiR0gqSSEKI69SKXv2QwRESeVWNsnMyvbBTjkLTHsQYczPjJZ2MhSCr/308Fq/+7mFit6BS7AbSOqhGGcfk0RnOOJ87OcphRie0gqCSGKYy9SCULEaRHs+edLcUISQBgpRDop/oj8vE7LVhZYREQKT2JnXCyVri+vDiitGyyVSmEx+G7l0dUMkFQSO0BSSQhRHPuNKtmSJngjzegz1U5oFpAJrnRZKcMRrFG1LWAwqiooBnQpGJV2WHSUSoyWWQmLVHcXfhNiexyeVMJGkn33QgixRQ6xXO6+5mxpBSG2zcFIJX6rOyyzNSHEGhyiVBJCHCsHI5Xubm5hfduWBCC2ii21K3tcsW0klYQQ5XAwUgmWrA/jscp97wWa6aHoeptachuthVgPSSUhRDkcjFTChttDzF48AtxOYORUJnfcSCqJXpBUEkKUQ29SCbswNE2Ww6SuWd4cq5Z2EY17T2j60ksZKUkl0QuSSkKIcuhHKsH2A8Ug8y3bKkInn3eVvUMI98OhFuC68Pn+QYNglDoPIUzqGknxyJFvmgYVOlnAPJ+ExF3QdDr5fP8Y/PkLxxe0sVIJS3UMRFGHUZwpQ1+0IakkhCiH3qQSihblpRIqQiPCEVeKds/TZ8wak0gqdcTtH4b/yvXlFZPiR1XlLPUw8pkDMuz09vKKSzOqqunXFDUH0IxSCXWaWJmBEUfoJ9wwdze3B1fjU+wGSSUhRDn0mau0VCqFECZ1zWJGdjqf1HVcKZqVvadfU3jXSip1ZPo1tVEl6CGbYITiSs+PT4wkIcKUPBrqKiCqhPZoiaiSXc6jVGIRdUSh0B90hlfQaiwhLJJKQohy2KlUwoybrAhtK0W/vby6ktoP4zGiEffDoT3CqfEwHrtCSxmpYV2DQ6SEIJIgmPhkW7J2WESJoHhoE8xDxVLp8/3jYTxGsBC2vHHISlJJtCGpJIQoh51KJa6psT3m6Z/53M6jsVTCG5eKA0E+3z+YUcRcpbWjSsFUFUCEb6lUYqlL1GFwlzh+oxAWSSUhRDnsWiolK0IvlUr8+cQX4LpHlVypKdSx2iRXCfvpIFuvL6+WSqWwKImFt0gqiZWQVBJClMN+okquInR3qcT8G5EHkSRGlTDgm+yAexiPkcGNR5tUciUtry+vkLgtqSRWQlJJhN9WJjbvwj5v/+YIsSV2ndadrAidl0o2iCILyu6MqqpHXyWoK4aInFSy14ib2qz2klQSKyGpJODVhz9K+L6H7372+beX14uzc0klsW326datgthCiCSSSsLmG1xfXrGekstDwL6ffXdWHDmSSkKI4uhRKk2/prC3Za6eNUdlXNNGYTe3rRd5cFEUVBaHgqSSEKI4+pJKNLkIIcCYLYTA+ASWlX/mc+uwutS23pYMYupkvJCNhWmmV9o1aGdYj2oHbvEafT5K3l5e725uaUGcb4lNJF2qOwixPQ6mXK4Q4nToSyp9vn9wj2fTNJO6RqYd40ajqnJf2Oy20Bgrqh7GY2gdenNYD3qIpFFVuZ0NsWE9vjTa3aPHLZUQ24PdWqYZXdxCqrpD/LwQ20NSSQhRHH1JpUldj6oKkQkswMVSyWW6PIzHman34uwcR4MAwv6GpAc9tzvgV0qluDGjSicilcBSqYTBwcIo3E84Pg/jcVzdQYjtIakkhCiOvqQSUoA5p2ILLar0hMUCnJVKiA9lDvj5/gF3N9q6ugZuXyeF19JNoAcdVaJnns22zr9lqVSCTe7F2TlWUWkKgF+TVR+E2BKSSkKI4uhRKtnVNMSTsGqD6XxUVdbSwqYfJUGt6I5SCeIsaYkSN7ZO9wyZHDFLpdLn+wfUEkJKlEqolcRmkkpiB0gqCSGKoy+pxFrRAFLJJgIzVwmZQ0vrSzIjG9N80mCMC3BQP3c3tzhyF6l0PxwiZHI/HB5QscttRJVYHAmqlFKpreqDENtDUkkIURx9SSVMq/EOOEzS2LIO2/ouOin89qN3XqzI4+aKGxK6UUEIGcpLpRL2c/E4x60AlkqlEILdZmilUrLqgxDbQ1JJCFEcPfoqxcUx7AIcVVTHiAiPhocNWTl3AEgfekw/Pz4tlUrM+7bHOVY6SiUaKLiiSXHVByG2x+FJpYNLeBRroz+CJ4vcuoUQ5XAwUglf0WjaJo4YJMDiG7l8k08TSSUhRDkcjFS6u7mFi+4BpTqeCLYKL9JBNlw4gMXcw3jM2Ls4NSSVhBDlcDBSCZasD+Pxca/fHyLMY22aBjkEG16jh/EYx5QJ78kiqSSEKIeDkUrIpsy7w4nd4zYJX5ydM491bb5ns16OIw4XSSUhRDn0JpXgyeZKBIg9EhdUtytlCtiIkpFUEkKUQz9SCTWM7ofDpVKprSJ08nnM67bZ5nkwJ0KyoPqkrvEDcuTbMqbdsNttaK4iumuM7dCM/MH+xO3TDguzXfc8qrXbqKErECFOCkklIUQ59CaVmqax5QyTIF3XWpvYStHuefqMWTMSSaWOxAXVQwgML4UQ4IwXv5FFAzjslEpxRXQ8g8Z4MoSANlDP1FsobxkWqjp+Hv/a6yupdMpIKgkhyqHPXKWlUimEMKlrG+1guAIete55RCzw/P1w2MvuqhMhLqgeFlUd2KDNsojDjl95OZLl09kYBZuCkTtN09j4E32N8TyVHCx3EVWCsfKoqlBuQlLpZJFUEkKUw06lEspAJitC20rRby+vdha/vrx6GI8RwLgfDu0RTg2USbePNjERF1SHQGGD58cnu7IZE0sli9UxsEGa1DU+jlLJ3Q/8dFeWy0UN8XGocsoK8OLUkFQSQpTDTqUS19TYPllzO5ZKNutFkYYuJAuqd4wqAV4R1hO1xFKJ7SmVHsZj66tOqURzAfdBfC8VoXYJnCySSmLHYO1i370QhbJrqZSsCL1UKvHnE1+A6x5VShZU75KrRBDRuTg7x2VyaslJJStrrFSypay6S6X4I8SpIakkdob9Ho6MglFVNU1zsssXImY/USVXEbq7VDr6EpJ9kSyo3nEHHMB+NFpBWuEVUlKJztouqsSrvKpUcs3ESSGpJPLgux9rH9lMypX4fP+4ODt/GI8xf/FrfDl/f0ZVxT/m06+pSqDuhV2ndScrQuelkg2iyIKyO3FB9ZV8lWC6zdJ77v+nk0q2WBvljqus3lEqWTdLyeKTRVJJ5OHXsO/Z7O3lde21s7eXV3wDR0bspK6RvVBO9UlUiMeZYn/xvnt0iuzTrVt1408Km1QuRB5JJbGU++Hw4uz87uZ2k3mEXyBtxclJXRcSUgohPD8+YStxUQLu1JBUEjtCUkl0py+phGmGD4Qwk+FV2lVgu+imJyAOmd0kSuLmVJToIJBUEjtCUkl0ZxtRJdTbDqmkPa7ChBCWVh2woorznF3vZvaM3dZg0wyc6z2WsF3C37GmpHy+f3BYPt8/kFNhnUQGv2s2fM9meObz/YNuuliKspuEMmOYqSjA6k/3w6HVx04q8YrT/C/Zh8wBYx7G4y7FxeHJbO3xMtUUxPY4mHK5QojTYRtSiXNnvBX07eWVU2B+0zhdysJitgshYMq3RvZhsQdlVFX4lVIpdr3HbDf9mtptpMcqlUZVhcwbbBahj0kIYfo1pbJEzhBbvr28QuC+vbzaqk2oPcq8pXgMMxUFXPUn5nSH31LJXnFoXPde9iFzwBjaAmekEu4ZHPBhPJ7UdaaagtgqkkpCiOLoXSpxygxZ23rMppm55+LsHN/yIYAwxyeN7Bkgwa+USnFjRkROQSohqoRhgb0w9EcI4Xs2g9axidVN00BRQY6EhQpBcAV7gDCkbWPYVlHgZz7/ns34cdYawEql++GQASTujGvrQ9sB28hLJafgcWpt1RTEVpFUEkIUR+9SiZIoY1uPeFJ+6eTz/QMTrVs5sge0azfc7+n2+caNDzqqRM88lxbWBoYdegJKKG6QUQC4UrgKtmXbGLZVFLAHtH4o9rog7gjBhHICeKmtD8kDttE9V8meWlBUaedIKgkhiqNfqYSVEQqgTFQphBC7iLlXu0slrN0kLVHixpwL4Rh0WFJpVezIIEoXN7DjNvjz1wZpmJh/d3Nrywm0jWFbRQHiVl3tdcHCH/qAXuGltj4kD9jG5lIpWU1B9I6kkhCiOPqVSk79xLlK98Mh04GRSJs5lF1WcwEq+xJTZ+5ubuFt1kUqYQM8AhgH5Ba9RlSJgtVFlTjCtqgDUvKpUG1jVBTAr21j2FZRIITwPZsxEdt1D35y8Kjk7RFvjnN9SB6wjS5SiYntTiplqimI3pFUEkIUR79SianWIN4BZ1N3sQbXdihuowuLCZgv0ckQUykSuiHFkLC8VCphZxOPc8TzHwYcPzNXCSAnyRpnI60bVQfsdQyLeKGVSskxbKsoEBZhRWdiyQ+FPrNhyFgquT4kD9hGF6nEkgmu+nimmoLoHUklIURx9CiVsH/bPpP0VUJsY+k2b8Y88HAJLtYdwLnVY5u6O5qTSsz7tsc5SmwgJM4es6fPi3V9eZX0OnILcMkxbKsoEEzMxq54MjI0/ZrivbZ7cTdsH5IHbGOlqJKrPp6ppiB6R1JJCFEccusWQpTDEUqlg9s8IoRwSCoJIcrheKQSQ5Fr100UQhSCpJIQohyORyrd3dzeD4fwM913X44Qm95BHxohtoSkkhCiHI5HKiHpDxsW9t2XI4T7emBc26aWnPmHEOshqSSEKIfjkUrYmeJcN0QvONMUVHlM7hKSVBK9IKkkhCiH3qQSzME0TZYDNz/TMCa5RzquiL4JkkqiFySVhBDl0I9UgvPE/XCYnyYxT3PtxlprJCfsh/HY2rbyXTDMsKUJ6A+rvW/AWephzGPnPTiasC5SPgmJDraoyx0WlS/pHBN+SyXWmHReNbzWSsAXbUgqCSHKoTepBMfbjFSCzXxI1fn7fP/A7IuwBzxV4c0aFm5gnGidJa7VBJiDlavkoJdrXM/B2rzm6zm4ccalGVXV9GvaVseKDra4rHge+sldayEckkpCiHLoM1cpL5XCIqoUS6XnxyfqG8671gYX5qrTrykEmV1CQpUfHBkdSDq6njIck0FUJdSWVXeeuRbUnsTIoz1aIqpkl/MolViaAFEo66IbX2shHJJKQohy2KlUArFUcgeJp09IJXt8W2gJQQ5ErY579uWKJB9LTxYRu5CqHjCpa1dWvS1ZOyyiRFA8WL+zh4ql0uf7BwqF4rq8vbzmqzoIYZFUEjtm+jVVSoBoY59SydbNsQdpk0rBLCFRKiH/5vryClElzb4W5NozirN2VCmYKqH4g7JUKmF9bfo1HVUVHBwklUR3JJXEzsAfNHzzxALFqKqappFFnyD7kUrPj09IZLGBJbeyZqFUovCnVPp8/7g4O2fKy3HPvitFlSBW7P/2TXKVkDuPRDEIU76UlEohBKg0vEVSSayEpJLIg6wAprHalf2VwAyCbAH8GxZzmf46CbIHqYTkFdyIdqp2+doWWwj6fjjE4g6awfKHwRLNviDWSWGzHXAP4zEyuPFok0oMPuGA15dXULGSSmIlJJVEHv45+p7NuNFkDZAbgKnnezab1PXDeIyoUr8dFgfNfqQScrQRF+H2froAxF8OrFTCpMtm8CmwfdDsG0yIjjYKYTNfJVwvhoicVLKfxQif1V6SSmIlJJXEUu6Hw4uz87ub2ziRozv8q2h3407qWn+ads+oqordE308bt1CiKOhR6nUxYs1+dUimCwWfgns17L8h4yVAAAgAElEQVRVlMluvsXhrtuXuw3te95eXi/OznHbcyHCuujhPkeGhmvWb3/aMkCw2Nr7J66EpJIQojj6kkodvVjtW7iITGs3xERhVtLdspXWuHZrRay0XDTdxl+dWSsi6C5we3Cmu3AYwflyfy6j1JyhObbfsxnD1U3T4Hlrb4uQUmZwrPXx8+PT9eUV619Nv6Z4l/XIDZFUSrocx33IHDDmYTyGEM9LpXhA2j7aOTyH36sxMYicYYkAJ4XBwVnwhsS+chyfiVz5AmJWe9n7k5eSSostB79tpWP36Uld7/dWl1QSQhTHNhbgMl6stpmdYu3f9OnXdD3LVkyKocVrF3MSlx4olWKzVqTm2J0ThyiVrG8tAn7ce2tnaOQMseXbyysE7tvLK41LwmKTL/OW4sHBMIYQMBPjZw4sj2NzusNvqZR0OU72IXPAGNxaeamUHBB8CouXQ44gROTyHPJSCSf1PZs5v5iw2B/NfiJl3ia62AoNyT7j7KCErADCpeRmap6I/TnpPv35/pH/ZrJtJJWEEMWxDamU8WJlG86smL/57ZZxpo7mGhdn51itgABCy6T/qtv5y9kubszAyUFLJetbe315hYuC8fmezaB1bGJ10zRQVJAjYaFCEER5e3mFSMoMDq2POd1CQ/zM59+zGT/OLipZqZR0OW7rQ9sB28hLpeSAIPYzWNSG5y5y5/AcslIJess9iU/BoXjnQ1FNv6Y2ksRrETOqKnSPQz39mmJkGFXi/yb8hxr8+QvnIDwfu08H8x9zX0gqCSGKo3eplPdi5a9UTliYsAtwmGg7WrZ+vn/gr7xbYLKfa6NZdktvfgNEmVElDFcy3ysJhh16AkoobpAJycA1BsNrW7YNDkaVizixhoADnP10Dniby3FbH5IHbKN7rpL9CCiVh/GYsUZ7mnxLRiqxfALfSMfgEILdOIWFZtzP9sht+dcQYcguapoGV8F+nF3gpkpGNC7eFsZTcGGt3SOpJIQojn6l0lIvVvzMv/JhMffbLFe07G7Z2l0qYYmHEq2jVMJsVIhUWhV7ys6njQ3sgNhrEUxi/t3NrbUybhsc7pvGr0mpZKWAHfA2l+O2PiQP2MZ6Ugmn1qNU4tshR+B9yJZQZh2jSjiIk0ohBC5HUirhuwcGFsuyeamU+e+2AySVhBDF0aNU6uLFip9tKlII4eLs3Eml7rlKzMjmkh9fcituzLC5u7lFP7tIJeyTR5yjBFPpNaJKFKwuqsShYxIxTh+m/24VBtkwTirFg4Pu2YATNQQSYhhBtN1DvvNSl2PXh+QB2+gildyAhIW4xNLYelKJC3AuqookJKc+8TWjY64S7wSMNqUSxROlEvrAT89LJS3ACSGEpy+p1NGLFc8z1RowHXuNHXDWi9V9IXZeu0johmLDd/2lUgmJIDzOJq5C+8LuouIqDODqEqUScoGR7evWfTDd2nk9OTi4BHZzHGd6BAudiSU/FPpskHU5dn1IHrCNLlLJDUhY3EL42T7vpFLSpNC+iiQkfiV4fnxCQIi2nGH1HXBxH6x1Ir5v8L8GPYrDMqmEvP78QG0VSSUhRHH0aBYQhzqSXqyYM+x7bTP+me7oq8RmeLg8mIFxB8Dszq/p3LDtzsL2k3nfgxbP3vKxsZA4e8yeF6/C9eVV0uvIhUCSg8NVITRzUSUGkHhMRoaQkrzU5dj2IXnANrpIpfhCI6rEB78JuNhePgxDm81nY6HEQzGtm64HHX2VXB+sBQB6br+Q2EPlpRJWG/MDtVVOSCrl8wTF9lDJbrEqcusWYqvQgrJ8ZEG5C5gVaL9ViN1As+MDTT4V+0JSSQhRDkVIJRvTtguZvTCpa7hEFFtc5lixJbv33Zc0cZBZFIKkkhCiHPYvlbCpgV6omFx7PD78u5Cj1+NhxVJsye599yWB3YgxqqrMuv7eY78niKSSEKIc9i+V+M2eWWD9zqxI0MtsbhRbIlmyuxxsauTdza3dDxy33HHf9oXbObxHJJWEEOXQm1RCcKjM+MFpYqt1HsfqEu4xt3HJlZ4IW6iAvS+p9Py78Hhy31aPIHeykG8UkkpCiHLoRyphO+X9cLhUKmFnLMxP7TZC5P+yYB7ALIiZ3uYwxWWHg9lRaX14Gak6tbRiZ4zRdl1Qj8mG3LhrNzkxu1LnbEkrWzxjC193cffvCB0+sK+7aZrP9w+cJktPhFUqYLMMOO+QuD55MFKJ5ajcxlqKM2sJvSFx4fE2N6CYZOHxsOxKsdJnaLnQu0RSSQhRDr1JJdiG5qUSrLpQqXj6NZ3UNaL9z4tKwshrgesX5gM4h6KmNwvHxGWHQ2Ts9pwqB73e2R0isLPDz5m9+rbKN56hVKLgeHt5heCIS53zs3DJaFpDyYuWvcQaXX1HFKd0xcDRjY6ustA3kDs4NVrfOocPWw+Byu9hPLYmPTTv72sBKy483uYx7UgWHsdLySuFDtuocNuF3iWSSkKIcugzV2mpVIIpLcI/+FJO0YP3WiMvaJ04qhSXHYaLrisXkCwHvcnZHSiY7dr2oNkq33hmsCjxbd/SVuocR2CsAs1QJxJHxuzeywIWyp26QJd170VBx+61ihCjujg7R3tWwHb1yYORSjgdBGCg1H/mc6dK+12DtlJp0FK5zPHcUng8eaUwgIyrZS70jpFUEkKUw06lEksdQSQlrd9ZtYelZ/B80kQAUsl+ri0XkCwHfdC4FPilOSuYC5fuhE9GlSxt9sGIT9APF82+ZzMsHkEzJesyEmdq7DRK3JILcNANVgnhhuleATss1BIEuq1DnowqQWdAo+ARZ/bkpVL3kyWUSrGjcSZ8FRceX/tKSSoJIcROpRLmNpSchMpJSiVbMoaCICOVglmboFRqKwd9grgioDEcHIRM4gaZGZQHt8s6dze315dXF2fnSB3rJaoEIwn+Cg20SVTJdhh2+3mphKN9z2ajqhpVVTIJuoSoUmgpPJ68UnBJyFwpSSUhhNipVAohIFCEf51UYsiEM5Ytmp2XSkzHoVRaWg76EOkeVbIaYukSGGZTFjZnjpdbr3Fv4Udz6crm9Fi90ktUCQte7gQ3yVXi4iNUhb3x2qTSpK6tPttlVCl0zlUK7YXH17hSkkpCCLFrqYRID2YaK5W4vmCzUO0f7uTBbdVDzp34y760HPRxY7PasQaXb4zYGwacU7LLAnZvsfU7oX3ZzGU397XZ/vryqscdcKhVjrUnhNOSUsmeF4aIp7bjqFL3HXBthcfXuFKSSkKwQNOkrh/G41PbTy3CXqQS/zS7qBK2YdtnXP3kOOnESiVMAK6UtO3bSUmlsBjPQYeqHbxw+Itg9avbW27f4mwd7m5ueWVdMZO+pBL35FtTibV9lVgcEH/4rEaHFuGD5+W0146lUndfpbbC42H1KyWpJE4cO6/hj2rv/81F+ezfrVsIIRySSqIQsCWWDyYC7rtfYqdIKgkhiqNfqeR8z8XewRp6MmBpq6cjHG6NUhkQzQeP44PkPXVXKmkgqXSCSCoJIYqjR6kU+54nwb4BzqNcXW2ahqkqPbqxnzJwtb2+vIqlEpJWsRTObA1mH3ZMSUweJE71SzaLiUsaSCqdIJJKQoji6FEqxb7nSVD/h764ybpAtGgXm4ArAms995J1NuHWXecoBp+wzEbX5EHiDaTJZjFxSQNJpRNEUkkIURy95yotlUowl4qjSpiGEXDChKrAUi8kpZL1VuW2aBZ/RFTpezbL26clDxLbkiWbxcQlDSSVThBJJSFEcexeKnE+BpREWOjhw+66FQTmLC79Of+WpFRy3qrUNzwsq/RkTPmTBxlEZvdtn5VEUaUTR1JJCFEcu5dKsMblHG+lEn3/sTwnqdQL3aNKNlcJxYt2GVXiMSWVThlJJSFEcexeKsGMlL9SKk3qGn6neF5SKUlfUaU4fwhHZoMupvz95irxcyWVThlJJSFEcexeKsG9HT83TcPZF9u12ExSqS+SUim5K+3i7NxGlfDzznbAASuVklW2xHEjqSSEKI69SCUbFOHs66pNSyr1hZVKqFCEn2Ovo+nXlAb0GV+l/EE29FVi7fZBS+kIcdxIKomtw2LGRw9KwXT3shNtyK37pLBpQ/s9iBBJJJXEFqF339EXmOSXzrhenliDPUol1E6W5N0lo6raPE7Ty0GESFKoVLLBVURf990jsTKf7x8XZ+euIOu+sOH33rd8I+nhYTye1LXm117Yo1Sa1DXioFpoE0KAQqXS/XCI5WdU/5FUOkTeXl6xgaWEFMiH8RgJCqxT0eNEiE06P/P5iawz7oA9SiWk/fZ7hwghDpoSpZLLr0R4SYvQBwcDOXuPirudzBdn52538eY8jMe6S3tEuUpCiHLoTSphG+c24gdIldU3vFWZ1HXHzR2HwtvLK+pLJGuJi2NCUkkIUQ79SCUYgtm6km3NEGa4u7nlVMfYw8XZOZN/se7GGMDRJwX3DvKE4nqfcbPB76LZdHvL7621K03Qsjaj2V4+u9F6ExAZwp3w/Pi01C8OH207kLz9MvXk49syhOCOqbLzW0JSSQhRDr1JpaZp4KOaacYqS3A7xWrFqKrwJK3e4P+GV7cXrDpuOLxhoQaSzeKi2ZRKdHjjdYEAwrVGeQG0hCEbKlmGxeVjYlBfl+97NnMFm9paYh9A0zSTumYlhNBy+7XVk49vy7Co1hlUdn77SCoJIcqhz1ylpVLpezab1PXDeAxf+RDNf5hpsP0EAQ/tgFsPJ5XaclTjotmQIMnr8vz4xINQXX2+fzCqxMuHXbtcKev98uEWansVBZ4Q/kE2N84lvv1CSz355OlDb+GwHE+Vnd8SkkpCiHLYqVSyJOMcmJO+Z7OH8fh+OMSkK6lEkDtsH3FlAMDdZ2FhbpSZwpNRJUs8/ngLoiw4MiMuK10+l8IPcZMZAeynsytoydN5fnxC3S7Et2K3At5+bfXk49O35sIqO79tJJWEEOWwN6mUmZKbphlV1d3NLb7xI2ixScdOE+oq/JDJ7KZUQvwpbtAmlYIp+2AX4ODvsL3L54plOj7fPxA9QmgtKZV4mm315C14CSeIYVTZ+W0jqSSEKIddSyWbLBy/yjn1fji0FRAllcBKUSWbI58RFmERhrm7uUW0xlZNsitr7i38aASQKJXCKpeve1TJVS3I7PbHPYYTCVEZVHf7tdWTt7D/GKigsvPbpxypxMR/ubELcbLsWip9vn9gOslLJZtqEySVVufz/YOKx60xxWC/GLeVcSu+y9d2b6FUmn5Nke691cs3/ZpenJ2jY1xfa2ts96NZqRTffm315C3sP30rKJVUdn5L9CiVaP3P3QYrgby358en6de049v5HyqE8DOf5//38fsPPiX5ETRQFYWDXEZ8TZ1+TbV3+2jYQ1TJbSy32Lk2zqsVK2H/BOdb8sIhq4lGAJmL5f6mI3+I8mhLl4911vK5SiEE63vpxJA7o7Z68hbbf2gjlZ3fNj1KJVr/I4FvVUNUrKvitrG16/OfGEIYVRWimJn5Et9G8DOM0CSVDhqE2J8fn7hfeN89Ev1Qolu3EOLE6UsqOSnslobXoItUQmkUfFZe00OB8XF9eSWpdNDg69z9cAihvO/uiN6QVBJCFEc5uUoORbg3J7bdt1aubmkCurMtMmdf5RHscbpY/EPf4GeXD8p1dkadJYBOE0klIURx9JurlPSOx07beEmXIRw6Ztk1O0glLJYxQAUrOH4cN0PgmG2NkfRml4Nt9IiFieAtxz4nTeQPiKTt/qSuMT4YExtCw17atpNtexUj2TQNL1+bxT+vsn2jbYCDUI1l6jzGlx4Xi2/hvhBxcEgqCSGKoy+plPGOxyoJfrZO65wsMbHB250HRDNsKWVqmlM/mFa5uaGtMRKVuFXTfTQDGAhpZEzkD4uk7b7NIUMePX+GxElKpbZXkZLYNI0bJe4LscCQNiOVbD5ixlA3vvS2BoDtcOvQiIKRVBJCFEdfUinjHY9fEaGBIwDkSBxViqUSQz6x+uG0TY3V1phRpVilIRUdMQnsunh7eU2ayB80tN13UokObTRmi6VS5lUai8RSyckgXAu7JRaWftYYwtqUIMKUPJfkpbeebUFS6ZCRVBJCFEdfUqnNOx5TLGrgMDjhpBJIRpVAHCiyuDe2NXYuG/hohDogmGD2Ead1FyWVoDZcinq+vbXdxzUKi9HAezkaSamUeZWHdYt98QZDXHQrle6HQxcgxE3Ctwyydr6g7Z6RVDpcJJWEEMXR4wJcm3c8JtRRVWGz0iZSCTVt3Ee3SSXbGEqOJmH86Eld06EA82vhUmk9aLtvvWEhoayCjMVQ5lXYvPFXm5Fti3wH49RgpRL2+eNnKukuUSVL2z3D9VNxcEgqCSGKo19fpaR3/KSuYUmK6dNKJUyumDLzUgleTYhX2YyWeDNX3Bh55ZALdze3mLlZhfri7NyuSRUulbpHlZK2+64U96iq4soEVmRkXrWmbm7J0uUqOacGxJ9sTyZ1jcpIXXKV2CC+9NeXV3DNZQhzyWiK8pBUEkIUR49Sqc07HotufMlFld5eXvGSlUrOuf5+OMT8B1N7lg/iEZxUco2RjcTZF2EkpknZhZ7ypVJ3krb7KNoYfidHk7a07vhVRH04bkjq52fFkT9go0qoHRkWBW2mX9PuO+BCy6VHTIsvLfUEFgUiqSSEKI5+pVIyGxq7zOzzzCVyUSUbeLAzJQJF8Z5/hhbsBJ9sDCsgHBOLgDajnO89JqkUUrb7dgEuDrpQDCXd0q1UsrvngF2Aw/WND2KlknV4ij39l/oqJS89Mvp5Ix2oy8OJc3hSCRma++6FWIFk0qsQGYq1oBR7xC3e7fEg4tQ4GKlESa5J94Dg9zOpW7ESkkoiBr4PJRxEnBoHI5Xubm6xTpyvqSTKAampbvlDiC5IKgkhyuFgpBJW8ZERue++iE5gvw8MVPbdF3FgSCoJIcrhYKQSEusO1Mv/NGGqpsLdYlUklYQQ5dCbVPqZz219JVEItmi2EIeCpJIQohz6kUrY2no/HC6VSjDSiLfdJp93ZZmDcbwVXXBFs2NQG4vVr8KiemX4vX2XG5W5adYm12OTs9ssnazlLkRHJJWEEOXQm1Rqmgbuaplmk7qmkQaM1+jiHz//M5+7ssxBUmlFXNHsZAMY1FIMsfHdza2rYQ4BhGttSwQwh4zVtdpquQvRkf/X3hnlNK5la3goVRKv3dDisa+qVI+31SDe+uoqEgOImEDEBKwM4JwzAWACwASI1Pc5jCCMIDNwP3yXX+vsbTsmMck2+T9ZJTC2s7FT7D9rrf0vSyVjTDkMWau0USrVdT2vKixQ6z/3DpxXlZzEtF9tmTHmwW7VUqknedPsHKJKMW7EwY09zJPmA+rAoKgSh3X0cjemJ5ZKxphy2KtUYk7Vav8olWJ3noe7+2Sevp3NCGng/X+0fgF556Pcw1fkTbPbaIwqJZdqPIVIEvpJUaW2Xu7G9MdSyRhTDnuVSsqp6XgkUdJZKZdKnLhRHBjR2DS7DUklXPnzA9qkEi9ENVJMwLX1cjemJ5ZKxphy2LdUir11+kslfX3kCbj+UaXGptltl+VBXF1cUjGmPkdJZi05RS9NACk+xLZe7sb0pBypRNtU/T+yn6oxR8hhokp0gtxCKindY3rSM6rEHMCtVoozqddOTpFUWrwsKPfWYW293I3pyYBSiWo5VnpuEZOmA+sfv/2+eFn0PF0faa4nk9hdVfu5YL6w9OriMmlKL9r2m6JofPRJM+Aj/8A/UvZd1h07afeUSjE0YgvKj9JTKvHgeDpKkuYuAPGUOG3czmZXF5eSR2293I3pyYBS6XoykfT/9ePnRw1RX5dLSiQxU934ZpamWa/XN9Op/mRFrTOvKoWEcaRjWn24u6cXUMdlTbG0Pfrb2Uwrgvkba6k0Og7p1h3Luo0xRgwllRSw0Wf9HT9ubZRKMfd9dXF5fnqGOEty4rJKSbLqrGJp/EUslQqn8dGr7ITt/PQs+tiZsWCpZIwpjnJqlRIcIh2Kxcsi1lBKMkoRKnOar3rm3Li9rVaJLNZSlbaLiNjSIFGuaJqYIY0ZVXM8WCoZY4pj2FqlRu94siSaAjWPKl0is/uYs0MqkUFTgAoPMx3D1JtXR2kajvuTrHeMHpGPy8vJdZ1R//1kkSxSicwm5iZKksoFl0UnbddR/UZj4G3jRZKWBnr6Yr1eS9JdTyaxCjPnQ4/ejIjRtMs1xhwPQ0mlDu/468lEyul2NouLEjiez3KLl0WcgDmMhSmqz41SiSk5RiP4Glu4ZL+m+fPTM5Ur8XIYkuW9DagLrt+X5o00yMG9le1wrG6kdBIFo+M7klb6yJ1LpT4XSVoa5FJJfij1+4Po+KX6P/rWW2OKxFLJGFMcQ0mlDu94vuWDPrKDCSyPKuVSiaiS5rwolagiJ+nDLKup99ePn5pKsdio36NKMdfDy6EAeCEuwv4YGBvpWirWi/CvboJCd8+PT9ycGAS6urhsszuRXkSp8Mh4HBsvkrc0oBw7Bu14Chp5xyqZjz56MyIslYwxxTGUVGrzjmeenlcVioQIRyKVoDGqBI1RJTI+vBYdxNUCKFa6JPOlXj1KJUU7SFTl2aVypFJSvHzSZMYmdE8klaKIQd8gmHRK1FKR58cnacf4EGmEtfEieUuD68mEUwj4LV4WvEl0ysm3722RvO0evRkFlkrGmOIYMAHX5h1PfdLNdHoznbJ/a6mkpFhd1/OqYv6+mU4RajGdF89lvlyv17ezmap2JJWY5glRMPuWLJX6E61hdo8qxROj8VWfizS2NPjjt99VtSYl3TOq9NFHb0aEpZIxpjiG9VVq9I5nYtNcG6UScRGmzG6phFcTUobwxvPjE1Ms86vmS62ikjjgCwk16qiiN8/56Zkm6cKlUv+oUt5ygOKkLWqVkmMe7u4lQQjkdF+ksaVBbAo+r6p5VfWvVfroozcjwlLJGFMcA0qlNu948jX6URJVeri750dRoyRmudeTyfnpWTK1k+PL7Qdx1pWi0nzJ6zKLMyS9XDTMLFwqbYeiStutgEPK6NuHu3vyXIQSObfPMroYVbqdzbjPlK8tXhb9V8B99NGbEWGpZIwpjmGlUqN3fDJ3SirJs0dRpRh4iDMlUSVmd1UBL14WMXoRi8Rl+V2H+ZLl5RrJzXQapZKSQV9bKtX9fJWiWzpRt8QqSeX2yod2XwSiVJKhdvRi6Omr9NFHb0aEpZL5FPznwOxCsRaU5oDEsqHDXsQcG5ZKZkj0ETwuPDHmo1gqmRx8H0q4iDk2xiSV2vpym3LAbG1eVW09BIzpg6WSMaYcRiOV2vpym6LAU5gq10OPxYwYSyVjTDmMRirlfbnHa+r/haH+ccfm7cZYKhljymEwqfS2WsX+SnVdx1aUg2saFugOe80vRn7/ExMRh+VMsVgqGWPKYRiphC8IVu7sYSEuM3S3F4VaMScOGXl1sBaC8lrbDfVI2Hj/tTS67XS1NI/nNu6nZVKyiNoJOLMLlkrGmHIYTCqt1+u2SE90O03As4tpdV5Vt7PZ4mXxulxitIqTGKsVmPspFkZdeTLuSX7/Y8uqnHlV6VbHluaN+99WKy7V2PDBmO2wVDLGlMOQtUptUinpqRR5XS6xVrudzTD45zqaaLXSTQ19cAaLTZtNN/n937hcdl5VakoVGxjNq0qucdrPQ2E/XSotlcyOWCoNQmIvvgtxYY0xx8anSyV68fQ8PZrqaifTPNroejJ5XS6Zj49QKuXtkzbehPz+43LbcQodqbTaPz6XaI+LW7/OoiEDEUHafNovwGyNpdIgWCoZMwifK5Wo9e4ZYOiWSrT7UQOB45RKH6Xx/m80q1VOTcfzXJI/u7lU4kTXjJvdsVQaBEslYwbhE6USlUZ9Qgsq4u6QSs+PT+enZ0obHadU+lBUqe3+b4z3qEm42kz2lEr62gk4syOWSsaYcvgsqdRfJ9V1fXVxScVSh1Ri/pbpwHFKpf603f8++VBFlcjTbSGVupfXGbMRS6WtUYNY3Ft2iSrFNrGOKplj5rOkkiwA5BjZfSLH5PNrlEqxwsZSqZu2+0+Z18bTyaORp+spleLL2YLS7Iil0tZQ0FnX9eJlcTOdbv2fkfQ9n04f7u7PT88slczRMhq3bnMoGmvIjPlULJW2Q3EgfUbaOqqUpPtZtzHsaI0ZC5ZKZgOWSmb/DCuV7MRWGouXxfnpmTIDRLDQZHlqorG8UnlG/TSRiTHtsHhZnHz7jsuJaAy9JwLR7xkDlkpmA5ZKZv8MKJVuZzMSyt3T3utyiRM9U6zqAdbrtdZ1blzPGw+Ovq/qNKArsIeiQJb3Jsaw+XWSDDjGHPlrNZ7bNjaGoSSdxvD8+ERfBKyAiU51m7H15+Hu/uriUt62dV3fTKcoJH7H58cnHoc8h/M04tXFpdad8NOOaip6hiZSKRkS53a4AEak7ZKS0PxBxzvJMRTmbnwJUxSWSsaY4hhQKjGTbZRK9GXCtq0OUin2a9pYJa2DWVehuVwaSF9Tecla0fPTM5a26DBJB140LxbEHY1JndfS8Y3nto0tDqMOUgmXWkpC+ff58WmoCZ4ncj2ZNIqSfH1PUqia70GItEklPuzJO7cRLI7r3lJJRZ/oHpV1qroLgV7X9c10yjG6rKXSGLFUMsYUx+C1Shul0vnpGQmdJKrENEzAiaRP23UIhLC9rVaSHeenZ+R6mEdPvn2vQ/jh+fHpejJhiRnHcyKZoOfHJ10nSiVKtolYkIHiR23nto1Nw0ikElfmbjDswSf4NqmU3+FcA9G5Qd8iNFEqPCmJTkJi/NsmlYjP8TWF8G3mNfEUOnHFvhF6CxF+40HHO6nBWyqNDkslY0xx7F8qJYtDNWETgNHW7Rk2rypiMElCjaDF7WzGxBlflFNo1qTjaY5JQQ9aqv6zVHpdLolboJk4vuPcjrHVTVElIMAjAdcxwcuMreeq57pFKpGLTK6ci6f4e3EpYmAxFsjTVG0EtUYAAApJSURBVDinQypxZ3SpeLc7AlFC8S1GRW6ufpdK4KjS2LFUMsYUx/6lkqpPmOOjVKJRD1GlbqmEtsjlCBXHVxeXN9NpIpUodiHqo+M1s6JUcqlEEo0SHEVNOs7tGFsdpFLMFXKKUnV7iColAgiIGCU7G6NKi5eFLijVotvSpntIZUbHPtUeRQnVgR4ocUFLpS+JpZIxpjj2L5UIz+hbSSVaR2sq3SiVqOGlEXjjxJ9LJb6OUonDeC2lkxS5YZzx3Dp4wDae2z02VMuvHz8JUOk+cIoCTp8aVSILpvusATQm6dpqlSSG8NrN2xvk0ufh7j4+99isPQ9xRVCrXFaXirk2S6WvhKWSMaY49i+VoqUqkQaOp1hHh22USpoRVXsUoWgpXk2TsQqB63fdg5mkEnOKkRBGUjVxPKXt3O6xXU8mFFTdzmZRhRBV4utPjSp9SCdB4wo4LhLr1kVbVOnq4jKu7Ludzfg1ifN1JOAUuIpSSbco7q+zm2+pNDoslYwxxXEQqRTDD5IISdShT1SpI4bxulwmUikGQuJCOQWEoqxhtT/jSVaKSSq1ndsxNlQLUiz+KL7Ep0oluRicvFsr4YQUt7fV6vnxKVZrJb5KdahSz0WqpBJX1i+VrK2Llgrd2TeSnvGw5C0U3zbJzR/KdsHsDUslY0xx2K3b5Pzx2+8dGTFjPg9LJWNMcRxQKhH4Icm19UUI7STOkGZH8Ec49CjMMWKpZIwpjgNKJS0Q26WpBfm7rfuvGWOKYt9SifyuVpTE5QamfPjAHZ1aNp7C6mhVCfTxKTHmgFJJVTK7/GkiqmSpZMzXYN9SCU9VvCsaV4iYkvnjt9+1ljjvP9AIhas88Y0ttIwB1yoZY8rhAAk4FqbmizlN+bBG5urikj4MfU7Repyb6TQv/nDxgWnEUskYUw6DSSUsSm0XUQ6xxzWLaaNnWjT50GG71LFuAc4le35RMwoslYwx5TCMVMK1LLbgbkP2EhypPpQKLUSjEbM1GJCoWQFFpvOqUjunk2/f8WpTIVF0w8uhpUOivRqNWBBhHBwbO/DEeQP8+vFTvb71Hli8LBgP1iZ6G+B9wll+bxwJlkrGmHIYTCqt12vMXjsO01StcAJ1S9HczFJpELix+hbLtejVRkPsaK+n5uQ5qJloK8yRCKDYlxupJFthBY04EiVEkRNNA1S7xnuAbB1efLwNGBXDbrT0NV8SS6WhyHvNlnApY8bFkLVKG6VSbnqriIKl0rDQXVxRJe48ARsOUD9zCSB0TNsF+ameIBa3iirlrToVglJ3CB4xGcDYqj2+B26m03lVqWV6/d4hnOK22m+Po8FSaSgslYzZnb1KpUi0LXFUqSd598eO2moiNCfv3RwTJaS4ThJ8aovZSG9BjD/F9t1J2yb9bU3aHl1PJoopsof3gFpcxbcBaulmOqXtud8ex4Cl0lBYKhmzO2VJJVyXPBfuDo21k1qlXaJKuQbii9fl8nY2U6JNh9HOU/0mo1SSQkqk0tXFJWrsZjrVidJhvDeuLi799jgGLJWMMeVwAKmEJ2F0eEMqYSJA+bBKakykf1QpMT3ibm9dq1S3SKX1en0znZJBwz5Ah2ENgLhhp94bRLPqTCqpup94GJLo+fGJ35Q3ifabr42l0tZooSumHrvYjsc1s8R0RxRVsvmtGZB9SyUFCWIsl2lyXlXs7OltaDogkqSoEqVFu6yAa5RK1FlLY11PJr9+/OQwHuX56dnbasViN703WNH2tlqRWdNOBb3eViuN6uHuXr6XeIX7T94xYKm0Nfqv+rZa3Uynu/i+xiAx1Ycjkko2vzUDcrCoUvTppga5Dt0A/LbeHUXvBvFVakvA8QcUjUUYicN4lFoZdzOdxveGfqpXpOuWDlCiTZXjfOv87JFgqbQdfMzQxv+d7f6cJpc6Pz3jE87gY/4kus1vjfkQbpdrjCmOYaUSs+aIpvmvzcPdvZzS5NCmT3H6TNXzMGP2gKWSMaY4BpRK1EFulEpaMRrT0ORuVKzDTvbEw2IRT3TJ184468ciPCLoLMKo3/3PkvHE68TgrpJiyTF1u2trPjaGEcNFjCExB76ZTn/9+NmnPfZGYnqd1Hwdos5EkZ8fn3oe1vYqebA8eWqJ85wx3VgqGWOKY0CpRECiWypFHzKcvfCOPz89Q5pQkLd4WbDuJBpk1EEqUSOo1aAqDdTF+Zr1EFTSsLSCQj1JpXid2FY8SqXYHUFGG3W7a2vj2OIwOJ0xsDaWtRT8S3p914dR16/LZe6OG6FWtedhjS+h9b+UHDw/PvHU6lA5YKlkPoSlkjGmOAavVeqWSq/LJYIAH1RpC2p9CPlociU+0SiVzk/POIWABxM8lmDU+jBnL14WWtr5cHfPogcCIfV7zR9RJaIgEgpRKhEKIvaDPGIMba6tjWOLw9CNqkNU6XY2m1cVpwwilSLc7WRnXqva8zCBsa2+5ldLnpqlkvkQlkrGmOLYs1SKxEmU5QW3s9nz41Pc3xZVoicPJTV1kDic+3B3zypUJcUI3rC6k9gS+wloEYJicSj7o1S6uriMrvcxCdjo2to2tjroiWQ/Hh8YxtadUimpAU+kZOPxt7OZVpwIOYl86LAO4q9WO6pktsVSyRhTHIVIJZRKf6lEsiyXI3S9/PXjZ+JET1KMyxLyYb98yFgZ2iaVsOcgqqQxtLm2to2tDnoCPw7tf7i7lzFs/QlRJWJX+hYxt/VhjbRJJXTkNoM2R4mlkjGmOA4ilVQLHKWSSoN7SqWYz2qssJETff1eu03MJkaVqL8mxxQllExoX5fLeVXJJb/+c2TrpMm1tWNs/GpYVsbyJk6R1BgkqhQ7BNTvacQ6a4bd87AOVBefSCWyk4rGbbyOMbWlkjGmQA4ilZRui1Iprj5rk0qNvQ5RD8lLkE1Lokp8rVolXotqa7YkqkQij5CPrhzlWqNra8fYeAktNFNVOEOSLhkkqsTqPK6Palmv17kA6nlYBzI0jlIJ4avbmJdAGdOIpZIxpjgOIpVyC1wiOtpUMZMEURK5o61xJk6iSpJfcQUcioqRRFnDfkaSzPRJAu4kc23tGJvcg0n2Kb0VF9/VwyXgog8Ct1SuByfBM6nnYd2vklR/8zbQbbSfremJpZIxpjjs1m2MKQdLJWNMcYxdKpH5wkLp0GMxxuyKpZIxpjjGLpXwb4wL+I0x48VSyRhTHGOXSqqGsVQy5gtgqWSMKY6xSyVjzFfCUskYUxyWSsaYcrBUMsYUh6WSMaYcLJWMMcVhqWSMKQdLJWNMcVgqGWPKwVLJGFMclkrGmHKwVDLGFIelkjGmHCyVjDHFYalkjCkHSyVjTHFYKhljysFSyRhTHJZKxphysFQyxhSHpZIxphwslYwxxWGpZIwpB0slY0xxWCoZY8rBUskYUxyWSsaYcrBUMsYUh6WSMaYcLJWMMcVhqWSMKYc/SaW//eWv//uv//HmzZu3w24///5fJ9++//O//3HwkXjz5s0bf5H+Xyp58+bNmzdv3rx5y7f/+/e//wNPGHGn+ihHyQAAAABJRU5ErkJggg==

 

อัตราเวลาการโคจรของดาวเคราะห์

ในอดีต ท่านมหาฤาษีโบราณท่านได้คิดคำนวนอัตราการโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวงในแต่ละวันโดยละเอียดดังต่อไปนี้

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAw4AAADuCAIAAAAfjMcFAAAgAElEQVR4nO3dT47qSp728dpJppTTt6HFsK5ADKvUIGZVKlliARajLvXAYgMWk6uaAJPWOwI2ALkBLN0akyswtQHvwD14dH4V14b8ZxtMnO9H1lHCySRNZBB+HBF2/OHl6ZmNjY2NjY2Nja28/fO33/7w8vT8n//vP/72l7+yfWn7rz/9+eXpefDHX+6+J2xsbGxsbGy1b4M//vLvqPS3v/w1xxf987ffXp6e//Hrr/feEQAAUL9//PorUakSohIAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUakqohIAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUel3zmk67A++9CNEJQAAPEZUyvM8z7JsMhq/PD2/PD3vNtsv/SxRCQAAjxGV8jzP18vVsD+YR9Eijr/6s0QlXyXHpNfpKkCvl6t77463pkGgQp6MxskxKfzvernS/w77g6+exgBALYhKeZ7n6+VqMhqrb+mrP0tU8tI5TSej8TlN8zx/O50mo/EsDK99826znUfRDffOH4s4tvMTpaK30+nl6VnP7DbbaRDY171O953MOo8istTnPWKlbds+f2PCBqRtf8oPEZXy/EeN/17nwcNFJffghGvmUaTODG2zMNRR/OI3P9zHviWyLHMLedgfKJJaVNKn0v0r9Drda69GVPqSR6y0bdtnotK3te1P+SGiUlWPFZX02VZnCerycB/7lrOo9CVEpS95xErbtn0mKn1b2/6UH6ozKmmc4uK0g91ma89nWWbfr7PGXqdrbVxyTKzLPc/zc5raVIbCZIVFHNu5pr1m7vQH2F/i7XTSpBM9s9tsd5utevt7ne45TW1at/urP+n2USk5JlbOhfdu3WNuLXQ7SHqdrnWNVJnM/jPQGFyhnK2E3Z65wsfeptcU/hAUeEGhus7CUKOcblS6+FdIjomeed0f7DvdqJRlmXqnVOfd3mJrdob9wbVuQs98WGnVRKhxyLJsHkVZlll77ja8F9vSlu9zfuUAZC8yj6Jhf6BjwTsvriORO0nDjUotLMPPU/lYn677sbpYdNaU6Sjslkm5HOwT90DVr6y2qHROU7dJWsRxr9NVydpMoDzPp0Gg8lLxqalaL1fWr16ISsP+wMpXkxWUwPSaqtnr5WoeRfrVszBUIaoS60++Xq70v8pk6lbRv+vlarfZ2i/9Ro/LjaOSyln1Q/XVPRhb/bPCn0fRZDRWOSfHZNgfqCiyLLMqqAOP24JAR2j7HM6jyD6c+sI9m3Q/9os4LkxyosCv0Sc3/5GNhv2BStWi0rW/glJRckwKpwT2ne7cMrfdKDQ735ib+Ig+rLRqftVOqsaquqrqntNUJf92Ol1sS9u/z+UDkF5t2B9kWbZerpJjsl6u7NBTfnFLRdMgsLfsRqUWluEnndNUswvUg6A48s6xO8/zeRTpvGUeRec0nYWhHfrL5fCI1a+stqi0Xq4WcWwJVAcJNU9uz4fN09SfRE/qT6Wv3aikF1E40Im4ta36u6oEZ2Gol3o7ndzcavkp/9EF1et0C3NI7fxev6L9V8At4tjOic9pap/VLMuSY2KnYi9Pz6pDOlVSPJ9H0ev+oMNDIY8P+4PyxUc/M1UelZsVbO6c7L7zsbcCn4Xh6/6g+kyBl7nV9XV/0GdZOVLfcO2vYL1KF6OS2g07AVXTpKbgWrPjtw8rrXVUT4NA1VJtizWwbrdcuS1t+T5fPADpedU66zJxz9gLL547l2pejEotLMNPco/d6tqZBoE+JteKrnBYSY6JnZlcLIeHq35ltUUl5RjFIxX9NAjKnWNucZtrUUmjb2rmVJoXBzhf94eLVye5UekaNa/r5Upt9ENcAafTYhWLe/DQGZK+xz7POiSrSPXkxcF1jtxlVivUfBTK7drHXn2Z0yBQy/u6P1DgH9JZyuv+sNts1RTaf73zV7jWq1RuN+wUy/XzRCVzrdJ+yHqmb6/efXYPQDp1VA/KNAhe94fP1IdrvUrf2582uHjsLrdObtGVW7nPzF15xOpnaotKiqJKl7MwVGtVMSrleT7sD3TZi7p/LpZv4UeMRSUbWC0nJ32PMrLSxlffeEuiUv7j5EBfW1TSiKSN7xKVPs/mLujk5pNRScd1FbsO1RT4h3TGmWWZfVTtv975K7wzAKfPiNoiHQCISvn1SqsehXeGM+zY+U5b2pDq++xyD0AazVG9spPJD1/8WlRqcxm+T5+U3WY7C0O9uw+Lzm3lFnHsHoLfKYdHrH6mzmndatRsKsBnopLuoaJNz1jXujp4dIrp9gEWpuaoL+79qKQMoYE8vaYVtD4kes0HikrlATj7LxW+RSWdKtk0PaLSJ7lDPDqmfjIq2XCPejqJSp+hwUp9rWEOff3+X+GdqKSxFeu6JyrJO12h5zS1sy+bnmJHJneS6LW2tLX77HIPQDbBwyYXvjh3qbj44vn1qNTmMvyQutZszsxnUqa6gfWMG5XeKbpHrH6mzqg0DQJ3svpnopKdebuDxDZ7TqeD7qBYISrpeHOxpyp3otLr/qDy1e65A1UaqFbVf6CoZJ/Vwj7bGKLly8IMYqLSJ9morkp7FobvRCX3SKy/iH3aiUqf8eJcEqhJhPr6/b9CISq5DY7df98eEpXy65VWh3+bGWaHH2tarbq+05a2dp9dhYOFzsltcMfqw7UXz38fldxPd5vL8EPTIHD3+cOoVG7l7L/eKbpHrH6mzqg0GY3dmVafiUp21lioizbPrtDGXexV0pTP8v64c5X0mr1Ot3xngcJB7qvv+l69SrYVZrfpkjfLl4U3RVT6JDuhUfUoTzly/wQvzt0pNfvhWpY1FLjLTfPu3brf/ytY6/Hy42Yi9iK6DtG+k6gk1yqtTlZ7ne7w99fYX7yLyrW2tM37bNwDkO6A6l4Y73ZnXnzx3JncXThytbkMP1Q+dr8flcqtnJuirhXdI1Y/wy0oq3qsW1ACAIAvISpVRVQCAMBjRKWqiEoAAHiMqFQVUQkAAI8RlaoiKgEA4LHfRaX//I/O3/7yV7Yvbf/1pz+/PD0P/vjL3feEjY2NjY2NrfZt8Msv/45KbGxsbGxsbGxs5Y0BuO9jAA4AAI8xV6kqohIAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUakqohIAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUakqohIAAB4jKlVFVAIAwGOeRKVhf3BO07v8aqISAAAee+yoNI+il6fnl6fneRTdax+ISgAAeOzOUWm9XCnrDPuD3Wb7pZ99O50UkhZxfK8upZyoBACA1+4ZlXab7TQI7Otep7terj7/48kxeXl6zrJsMhpnWdbMPn6MqAQAgMfuGZWG/YG6lLTNwrDX6X7pFaZBoB9saA8/g6gEAIDHHnuuUhvcPirNwlDh8r7daX6zoWFt1v25iGMr/LfT6b476YFzmuqEhyK9ARW1+4w7BYLCrwvl3LS302kyGlvjXDgOqrSTY1Ljb6wzKiXHxPZ+Fobu3pfnX6sy6WB/TtPJaDwZjd0BOP3IPIqG/UGv03VnI+ln7aq3QqW8sRtHpfVypTeukcc7zmf323q5KpetFX6e56qZ99g1r0yDwGLoPIq+2q+MT8qybNgfKOjbk5rDoCMK9bkWlPNt2LGvfBxUnOh1ui2NSuc07XW6mppd2PtZGOrrc5oO+4PX/eHtdFJ1mQZBckwWcbzbbO3JPM93m+2wP8iybL1cJcdkvVy5s5pUC+dRpGj1U0UlN1C+7g8cWhqyXq7KM+cKab7X6b7uD7fdL9+8PD27Z0GFh6iLzkjPaeq2los4ttkLWZa9PD3T4VER5Xx7u83WnYQzC8PX/WHYH7Q0Ki3iWHOPdNqtVJTn+dvptIhj+zbLN9brnhwTpSL7kfzHu1XHknqeLBPMo0h9Vz9nr5Lbr6hPHYeWJqia9Tpdd2CoHJW+dCECyuZRZGdB7hkRmlA4hE+DwK3Ak9H4q5ch4yLK+ZamQWDl+bo/KDa1Nyrlea5R2EUcr5crN/e4LCrZj6yXK70390fmUaQukyzLpkHwuj9YzdtttpPRuHAmWmW3K7p9VOIs/AbUT66y1bhbXhqAe3l6JipV517ece998Vz5EO4eswsP8W2U880oD+hrjX6qffYwKk1GY41iuD+i4Y95FNlJp1vzbIqcxvV+tqhEr9IN7Dbbi+Vsc+qnQcDZYXXTILCReiVRrlRoDr0dt0E534amR1uLoeyhr9selcoDcAXlqKSuo/z3UUnz2zU/qzzKViiFnyoqMVfpNtbLlc0nsKjkPpnnea/TZc5BFTqiFHpJ623g4GIOzW1QzjegkGA5SQVb2Gq87KnmqGStnmYglb+nHJWsDhXSVeHiYat5hVpYeHh7XAHnpfVyZZ9DdSAVntTXd97LxzfsD9xeJTtxQhMKrSVXZjWEcm5aoT+p7AF6lWxzZ3ObclSya4jcqKSE6F5eVIhKDSXHb+C+Sr5yy9nOAey2F4UJc/ge9/4ok9GYLqVGlU8sud9PEyjnphUyQDl9tjoq/Zy4WzcAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA89jBRyb1pU6sQlQAA8Fjbo5Ldxqa191okKgEA4LGao5JutOUuFV7ldltvp5NC0iKO29mllBOVAADwWs1RaRaGdtPt3WZrmel7dD94reDR2ttSE5UAAPBYzVHp7XTqdbqT0dhd1bWKaRC8PD3bOnEtRFQCAMBjbZ+r1H53iUpKkO4z7oJlrDFUl3I5s5ZTvc5pamvATYOg0Hms0mZhuOqs3lpR53meZZlqOO1GXd6vz6idDnz2cBHHDdXn2qKSW0VsJVENxrmTsm14rvBfyTEZ9gfu4We32fY63fZ/hm8clbIsG/YHqhD2pLvi/TyKWJ69uovlzArhtZsGgVoAjbO7Q/ZqUnqdLlGpuvVyVb4yZhHHbrtBfa7unfqM2r3uD0oderheruxK+drrc21Radgf2IjbIo5VRezzaTttUcn+S+9T6cqe1ECemsjkmMyjaB5F7Tz83z4qndO0sHL1PIosTWZZ9vL03NpZ8I/iYjkv4tjGglXObQ7x7Zdl2SwM7XP9uj+4rdssDPUMUam69XL1/oyIc5r2Ot2b7Y+X3q/PqJfCqE5f9Uxh2k+v033dH+r6dfVEpd1mO48i9eUqJGnvreuoHJXsv3S80U/pdfI8fzud3k4nJaRZGO4221rebRPuMgBXOIS7ZmHY5qldj6VQztMgcD+Kk9G4zTXzsagPyYr3dX9QNSYq1WIeReqiu9ZPf7HbCd9WqM+o3SKO18uV20SXo1KN5V/nAJwykJq2woG8HJXs4cvTs53xWFRyZVnW5tOd9kSl5JjMwrDl45WPpRyV3GxUeIhv0wiynZFr9FM9o0SlWmg8QkWqcQr3f99Op9be4/cRFeozaqcam/++iS4MwCla1PUb65zWbb1K2kv3v+yTWeiT1Pu08fKLUSn/0UfVTu2JSqKxSz6itaBX6ZbWy5V6l3W+qCeJSrXYbbZWjIUxevV/cH5VO6vPqJ2G3vJSE22XN02DoN72uZEr4DSyVnhmt9kO+wN9Ji0b6X1afSpEJR311Wlcy441oQ1Rqdfpui0dM2HrwlylRukD7j7UfdTca7VafrP+R+HeDdiNSprwQTWuxcX6fMf98dXr/lBuInabbeGW14XDYkWNRKXCdUN5nmu60nq5Ksw/sAE4fVshKs2jqDAY2UJtiEqaiMAVcLUrlDNXwNVu2B+8f8UQvUq1cC+S1Ql3Tn9SAz6sz6hXYQDOKrm+rvEXNRKVymla5982ldsqkN6nHdcv9irVO+JYuzZEJe6P0pByTOe+SvVSH7OK9OLcDqJSXdxbr6lLyRoN25iuVNGH9Rn1KvcaFCp5XbgFZVXcrRsAAI8RlaoiKgEA4DGiUlVEJQAAPEZUqoqoBACAx4hKVRGVAADwGFGpKqISAAAeIypVRVQCAMBjRKWqiEoAAHis/qike/TZTSYL9xr3D1EJAACP1R+VZmGou3Lneb7bbL2/sztRCQAAj9UflbQayWQ0nozGbV6QpC5EJQAAPMZcpapuH5XctZxYY6ghWklU5TwNArecNcTMwmS1cNfMcst5t9lq/UetGX7fnfTAtXK2NbN6nS7lXBctrld4knajRu6yp4X2uSF1RqXkmFxbKdAWynVXw7VPaWFBXK3JXGgl3aJpVWfVjaPSerka9gfnNFUpueWJGk2D4OIK4bMwnIUha7jWxeqwW5/PadrrdFXCu82WZVyru1jOWn1dZaty9nte6Q1kWTbsDxZxXIhKtBv1mgaB2uSbHQdri0pq3ZRsynu/22z1sNfpKkLNo8jCoM54FIBU1fQ6yTF5eXrW98zC0A5XizieR1FLzoFuHJXcYc3X/aHX6d7m9/5Usixzs/7r/qC5d3me61hCk9eE3WY7C8M8zxdxvIhje977S0NuzMp5GgRuK1p4iG/IsuycpoXl7nPajVplWebG+rfTyXJCc2qLSos4Vr+R+jxsZneWZckxsV4lO0FUZlLv0TyKkmNiM8Hdj6vVrbfTab1czaNIW3sGnm4cldwuXNUYTrgbpZG4QkcmTV4T7FA9C8N5FFmLwfG7XlbOu83WepWSY2LnsaioHJWEdqMWF6NS02dTdQ7ADfuDt9NpEcfr5cqikjKQfQLt0D7sD173B3UU6X3aiXvhNct1S7+iyq7W6PZRyc1GRKVGaYSiMJqc0+Q1QIdtfT0NAgbgGuKWc/77WRBU6boQlZpWGIC7Qe1tPCrleb5erqw73Vo9nThq5uY8itzvL7xmuQjWy9XPHJXoVbqx9XJVuOcFTV69NM3R8ug0CNwBuJ/kWtobKJSzzgT0UL1KDHTWgqjUNPeyG80Ma/o4WHNUKg/A2X/pQ2hv6XV/eHl6ft0f9A2fjEo6B+p1uu1pOpmr5B/d8MJ9WGj4aPJqpKmKbr/dLAyJSrUrl7PNCpVpEFDOtSAqNW0Rx1aTC811Q2qOSpbsbO6RPVSvr02/cqds55+LSlb/5lHUno80V8B5adgfXLwCzv6XJq8WhX4Oe5IBuHpdLOd5FBV6lajVtSAqNc2uUM5LndANqb9XybbC3utjacPkhSz1pV4lN5PdHfdV8pJ7HxrmKjXHbTH00dbzugkN9/upy8Vy1pWeVs7tOf98dESlprl3FNLlnE3jFpRVcbduAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUakqohIAAB4jKlVFVAIAwGNEpaqISgAAeIyoVBVRCQAAjxGVqiIqAQDgMaJSVUQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPAYUamqu0SlaRBcXGMIdbE1yLQVlstFXc5pams5TYNAa+1lWaYaroUO306ne+/mw3PXNLRyzp16PuwPKOcaaXE99xkVNWvA1eKd9rmhcq4nKmmxW1sidxaGWsHO6op9UIf9wW6zPaepN+u83jgqZVk27A8WcUxUatR6ubKVq9EcWyFc61+qyVvEsS0FPY+iiwtp40smo7Fbzvo6OSZ2UKGca/S6P+h4Z8/omMhyuXW51j43V871RCXb716nm+f5sD/QF6orWZbZ8uBvp9M8iuZR5M0ZzO2j0jlNr61cjbqslysWWm+aVra3s6bX/aF8tD6nqRoT1GW32epUdhHHtip7lmUvT8/eNMt3pDCqGGpPqmCJSnW51j43V8419yppF2dhOA2Ct9NJdUWHdiWkWRh6dgS6ywAcUalp8yiajMa9TpcxoNvQSFy5caB7r3bTINCJ6zQI3AKfjMZ6HlUs4ni9XF1soolKdXm/fW5vVDIaG9pttuvlqjBINOwPzmma57lSVMVf1B5EJS9pPEI1dr1cMTbRqPVyNRmN3R4meTud7K+AWuw228lorK8tM118iG9Qjc2vNNFEpbq83z4/RlTSJAN1Ql6LSj5VF6KSl3abrdVSjU1wwG7aerlyp2eqn8mn06q7S46JTQLL6VVqgIbecqJSw95vnx8gKr08PdvgN1GpOUSlpq2XKztIE5Ua8nY6ufOQbMg+/zHhg5xUI11b4/bbMVepXq/7g3tZljY3fRKV6vJ++/wYUclOU3TNnv2XRSXL3X4gKnlJQ0I6rkyDwMYsUK9hf1C+Ao7+pNoV+pPsSa6Aawi9So16v31+jKhkn0b3HDHPc8371tRvb+4UkBOV/KU7o2jaIF1KDXHv92NzleymSrZR/hUVytNSEfdVaghRqWnvtM8PEJV+QtytGwAAjzUVlTRq61kH0kVEJQAAPNZUVJqFYXJMPJvBfRFRCQAAjzXbq/QzLHlDVAIAwGPMVaqKqAQAgMeISlURlQAA8BhRqSqiEgAAHiMqVUVUAgDAYy2KSroZmi0C5d65vM2ISgAAeKxFUWkWhuc01W1kd5utu3BmmxGVAADwWIuiktbOnIzGk9HYXe/atV6uFnF84x17H1EJAACPtSgqfUgLarZtNajbRyV37Rvvb4Z+dyrte++Ft2wNMm3Wl7yIY6vkDzEQ33LnNLWV9SjSGyi0G/MoUuH3Ot3dZnvHHfODVtS2RkPHQS3/7G41/sZ6opIGzl6entXlMwvDWRjmee7u63q56nW69t6UeOy9ve4P+Y/6NOwPLA+5q2m2c63BG0el9XKl8lFw1KrsaMjr/qDqd+8d8dZ6uSrXYavkOSve12QaBBZD51HU63Tvuz9+K7Qb6+XKTvJ3m+3L0zNRtaJpEKjd0HFQdTs5Js21FfVEJWvv9Akc9gf6wurKNAgmo7GCTpZl9rmdR9Fus02OiX5c368n8x8JTD+lzNTCZHDjqOSOTr7uDzR5zdGHUGn+3vvirfVyVR5tLwzB9zpdnUrh216ent3++MJD1KjcbkyDwO1JKjzEV2VZNgtDG1F53R+UkLSWWkO/tOZeJSWbWRhOg+DtdHKPMbMwtL5Hm75tvUrKQOq0nIzG+pF5FCmP9zrdt9Pp7XRq4fnljaOSu1ZMlmU0ec1ZxPF6uTqnKVGpOfMo0gfcHRgqR6VrkxfxSfMoci8ufpSLZh5Rud3YbbbWq5Qck16ny8SJumgkTu3DbrMd9gfqz6t9oLPmuUrD/mARx7vNVvOvra6c01Rxxx66oWe32c6jSL1nOvxbTVovV1p5Vx3yRCXODm/DcjlRqVEaX1Md1rhbXhqAe3l6JipVp7PZ2udwwHWt3bC5Sj/Duqg3o54U62HS4KaKV70wNR4c649KmmusTkirK6/7gzt2djEqWbek+w57na61mNaStgq9Sl6y8WKiUqM0/q6v3fps1y5o7J4Bi4psbkf+I4nSsdGEi+2Gjug29djtNUB11kv6djq551T1ths1R6WXp2dN6M7z3I1Kins20FaOStMgsGesuXSH59QvRVRirtINvO4PhSspXp6eOVo3wb3TrEWlwu1nObRUpMN2oTeavo3aXWs3hv1BYa4SvaRV6L5C7kMljd1m65Zz26OSVQJdBqyvX/cH5T71q5ejknsosk914admYUhU4gq4G6NXqVHuCbc6kApP6us77+XjG/YHbq8S02Wa5rYbmpDn9iqRUyuy+ly4As5Oq1TJ2zsA504zcqd123ic3lI5KrkPLSrZT6lQbKJ7q3BfJb8RlZrm1mdr2mxuRwtvpfaI3Luu2CARmuO2G7pi6+XHfZXoUqrOrc/u1XB2n7baby10n1tQtnOC9vdwt24AADxGVKqKqAQAgMeISlURlQAA8NgjrQHXTkQlAAA8RlSqiqgEAIDHiEpVEZUAAPBYu6KSLZT7QIhKAAB4rBVRye7l/YhzvYlKAAB4rBVRqdfpzsJwEcePeGM0ohIAAB5rRVR6eXp+3R8Wcfy6P9xlB6ogKgEA4LEGo9Lr/vDJxZt0M/IHXeyaqAQAgMcajEqT0fgRe4m+6i5RaRoELEzWqHOa2hpD0yCwEL/bbHudrq0Zft+d9EB5JfZ775HntBhZ4aEWhtM6o6jiYruh5trdHnGqSQsVjoONlnOdUUlr+V5cFND9r2kQ2PqXduB53A/qjaNSlmXD/mARxxxUGjUNgvLK1ec0tVXBdS0CK7nWaLfZqszREPX0W9OxXq5sye15FPU63Ufs12+Vi+2Gy6eVKu7ow+Ng7eVcW1RS6NF5tpK11ZJpEFgSyrJsGgT6r7fTyQ48yTGZR9E8ih7us3r7qHROU5a7b5RWAreq+Lo/6FO3iONFHNu3rZerB8337VT7YuBw6eCdHBNrOuZRZBU4yzKif0XX2g3XPIrcTgR8z4fHwdrLubaoNAvD3WarlDcZjfUerNLMo2jYH1iQUgV6O53eTiclJP14LW/pxu4yAEdUuhnlfn3qZmGomswAXO2SY/LJqY34nkUcr5era03HLAxnYXj7vfKV226YLMvouqvRtcrcRDnXFpXmUWTnK9MgSI7JsD/QOYrOV+z05WLPmN7bt3/7HRGVPKYRCjtTnAYBA3ANmQYB0bM5b6eTWt1y05Eck1kYPu4UiBYqtBvu8wwx1+jacbCJcq4tKmnnbOKRhhJ1IEmOiTtke20Q8UGP/UQl762XK1XgaRC4A3Dls0Z8j8biOdtujobe8utNB3+C2lm7YexEC7W4VpmbKOfaopK6jtwDySejkj6iyljf/u13RFTyj+qk+1ClrRul2vNEpbowgaNRr/tD+UpDzS51e5I4kFd0rd2Q3WZbnuWNKi4eBxsq5zqvgNOdJO3hJ6OSWsnHPfYTlbw07A/KV7Ikx4QBuNoxofiW3KZjHkVcAVevi+2GTEZjhpjrdfE42NKdXyEAAAijSURBVFA51xyV3PbuS71KL0/PD3paSVTy0tvpZPdHcecc6Hapuh0GDV8tFnHMhOKbcZsOXY/MfZVqdK3deN0fHnQybpuVj4PNlXMrFjZ5aNytGwAAjzUSlTQ0/qALlXwVUQkAAI81EpVmYahBt59hkiBRCQAAjzXYq/STrHRDVAIAwGPMVaqKqAQAgMeISlURlQAA8FhLo9I8ih7lSmyiEgAAHmtXVNJt/XT13H335POISgAAeKxdUanX6WrtiAeaD05UAgDAY+2KSloaZRHH7gIpLUdUAgDAY7eLSrMw/DAAadWIx7p3JVEJAACP3SgqaWWchl78vm4flWZhaMs2PVCmfCzuWk7TIKCcm0N9voGL9Zk14Gpna0RaUet5t5JTztVdrM/JMXELv95lUmuLSoU1cfM83222Wgd32B+4a1a/nU7D/kDPW6Wxdz7sDx7l2je5cVRaL1dah1grV2sVa9TOypZybhT1+TYu1udFHFs8nUfRA11M01rr5apch9fLlVvO7tEQ33OxPifHpLk63FRUet0fJqPxOU3zH5lJAUg5SQlJFSjP8yzLhv3BernK8/ycpvMomkfRo0TvG0elyWisgspZrfpWdpvtLAzvvRd+oj7f3sX6fE5TCr+69XJl9dm4h7Msy16ennVkRC2sPpf7a2rUVFQa9gdq+JSmLWuvlyurNOc0VRfZOU0tIc3CsFzV2uzGUcldLoZP3W1Mg+CxejofCPX59i7W54vdIfiqeRRNRmMNp1wca5uFIedd9bL6vNtsh/2Bhqesd6YuDQ7ATYNAEVv3kyx/Di0qFTzWaO7to5J7LOHQ0rTdZuvrNLs2oD7f2MX6rM5+Sr46jWOqJDW4bP+VHJNZGD7W0a393Pqs+zLq1Evzlmqs0k1FJX329LUG1z4flaZBwH2VruEs/JaSY8Jc40ZRn2/pYn0+pynH77rsNtv36/Pb6cRcpboU6vPb6eQOSU1G4xo7luqMSjbDP3cuBNhttpqr9GFU0vwsdZ0Rla5hbsfN6FIDGrVGUZ9v5mJ9VqtLTqqLO8PEolKv03VL+LEOcK1Vrs8KG/awvVFJ3UjqE1rE8Xq5OqepnvxMVNpttuqXGvYHD1STuALOS/Qn3Qb1+TboT7oN92K3aRCo40ATmLgCrkYX63NyTCyVrperXqfbxgG4PM91iw69AXUzqlcpz/NFHH++V6m5SexN4L5KXircn4PrqJtDfb6Bi/XZbqpkG6Of1bn1WeXJ/atqd619tuGs2jtc2rWwySPibt0AAHiMqFQVUQkAAI8RlaoiKgEA4DGiUlVEJQAAPEZUqoqoBACAx4hKVRGVAADwGFGpKqISAAAeIypVRVQCAMBjRKWqiEoAAHiMqFQVUQkAAI8RlaoiKgEA4DGiUlVEJQAAPPa7qDT605//+dtvbF/a/v///u/L0/P//P3vd98TNjY2NjY2ttq3//nvv/87KrGxsbGxsbGxsZW3f/722x/+8euvbGxsbGxsbGxs5e1f//rXH+49FAgAANBeRCUAAICriEoAAABXEZUAAACuIioBAABcRVQCAAC4iqgEAABwFVEJAADgKqISAADAVUQlAACAq4hKAAAAVxGVAAAAriIqAQAAXEVUAgAAuIqoBADAHZzTtNfpDvuDLMvuvS81yLJsMhq/PD2vl6vkmHzvRZJj8vL0POwPzmla7+5VQVQCAOAOdpvtbrNdxPG3g8U75lH08vScHJPkmMzCsPbXL1svV9MgyPN8t9nOo+h7+W8aBOc0nUfRbrOtd/eG/UGv082ybL1crZerL/0sUQkAgDtotFdpEccvT8+T0firsaAKpZxpEHz7HQ37g5en52kQ1B6VJqNxr9OdBsE3gilRCQCAShZxvF6u5lGkh+c0nYXhLAzfTqeL3+C3eRR9u59st9lOg+AbvUqKht/7pR8iKgEA8H1vp9MsDF+eni0bzaNoMhpPRmNlo/I36LiuXh89c05TdahMRmMNEqlzRb9i2B/oi91mqx/cbbZZlvU6XY2y6b/UgZRl2TQI9G2LONYPag6Q5hJpr85pqof2W95OJ+2DRTqN4mnykPbTJiRpP8svkjtRyd0T62qyt6BXyPNc3zMZjW1+0nq5UlTSf+l9ndPU/S0uff87UentdFJZ6a198mUNUQkAgErUaWS5xHqV7NjvfsPr/rBerhRKZmE4GY3zPLeBoVkYvu4PylK9Tlc/rqj0djrpoK5Mo/E7O+RbVLK5OMoxijjD/kD5QL9R6W0yGmu+1DyK3k4nhZUsy/Tiel57ZfOQZmFo+7nbbMsvkjtRaRHHr/uDktZkNF7E8TlNLXvpba6Xq16nu16u3k4n60yyqKQcprlWH2aaa1FJ8c59a1962ZyoBADALb3uD5rQo3Bj6Uf/aykhz/NCr5J9T/77fiZ9v0WleRQpQil8KLVMRmP1aU2DwL1CTQNeyTFRkrDfq5A37A/mUXROU8sTF/fTXkQP3ag0jyKNPFrwUsbSKJt1X2lXbVqV++Ka/5RXiEoX39rnXzYnKgEAcEvqDbI0UzhOl6PSermyziFTiErqJdKxX2NthaikL/Q6hYv5LWMZyxO2b+U84e5n4UXsl+42W71Tjd/ZcKTG43qdrjt5y/0V5aiUZdmHE8Y/M1epEJU+87I5UQkAgBvT8JO+fieCaMKTLpGzbKRpT25U0rdpMEsxyFKLjZdp+M9G6PRkYQjPfCkqlV9EM5w05vXy9KwUYr04biHYM4UJT5qq1et01aGlN2jjhtdK9f2opNd8eXq2qPTJl82JSgAA3Jh7g4B3opJ1xrgxQlOObF6UJgzZtGXdSEmZQGlDv2i9XFkasKikDh71P7n78KWoVH4RhRJFJc3Eyi9FJbskUEHQDVt6TYtK7gSjd+598Jmo5O7PJ182JyoBAAC8g6gEAABwFVEJAADgKqISAADAVUQlAACAq4hKAAAAV/0fgujptoKS2QAAAAAASUVORK5CYII=

 

มาตราวัดเวลาทางโหราศาสตร์ฮินดู

 

60           ตาตะประระเท่ากับ    6 ปะราตะปะระ
60           ปะราตะปะระเท่ากับ    1 ปะระ
60           ปะระเท่ากับ        1 ฟิลิปดา
60           ฟิลิปดาเท่ากับ    1 ลิบดา
60           ลิบดาเท่ากับ        1 องศา
30           องศาเท่ากับ        1 ราศี