Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เราอาจจะสังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจบางอย่างในการหาหน่วยกำลังของระบบษัฑพละ และนี่ก็่เป็นตัวอย่างหนึ่ง โดยเป็นการเชื่อมโยงกำลัง กันระหว่างไตรภาคพละนี้กับทีคะพละ ที่จะอธิบายต่อไป

3.4 ทีคะพละ
ช่วงแรกของวันจะเป็นช่วงที่ให้กำลังแก่ดาวพุธ  ช่วงเที่ยงวันให้กำลังกับดาวอาทิตย์ ดาวเสาร์จะเข้มแข็งที่สุดเมื่ออยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับลัคนา (อัสตะลัคน์-จุดที่พระอาทิตย์ตก )พระจันทร์และดาวศุกร์จะเข้มแข็งในเวลากลางคืนอย่างไรก็ตาม ในระบบ ทีคะพละ ไม่ได้ให้ค่ากำลังของดาวอังคารตามเกณฑ์นี้

3.5 วรรษะ มาสะ ทินะ โหรา พละ

วรรษะพละ  คือกำลังของปี อ้างอิงการพิจารณาของหน่วยกำลังตามวรรษะพละนี้จะยึดตามดาวเจ้าการของปี ซึ่งจะได้ 15 ษัทฎิอัมศะดาวเจ้าปี คือดาวที่เป็นเจ้าวันในวันแรกของปี ยกตัวอย่างเช่นวันแรกของปีเป็นวันอาทิตย์ ปีนั้นๆจะครอบครองโดยดาวอาทิตย์ (พระอาทิตย์เป็นดาวประจำปี) โดยปัจจุบันนี้อยู่ในยุค กาลียุค โดยกาลียุคนี้เริ่มต้นประมาณ 4000 ปีมาแล้ว วันเริ่มยุคกาลี คือวันพุธ แล้วมาเฉลี่ยต่อปี ก็จะรู้ได้ว่าปีนี้เริ่มจากวันอะไรแล้วถือว่าวันนั้นมีกำลังสูงสุดในปีนั้น กฎเกณฑ์นี้อาจข้ามหรือยกเว้นไปได้เนื่องจากคัมภีร์โบราณให้เกณฑ์การคำนวนตั้งแต่วันสร้างโลกว่าเป็นวันอะไรจนมาถึงยุคปัจจุบันว่าเริ่มต้นจากวันอะไร ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายมติ    (อ่านบทความเพิ่มเติม-มาตราเวลาและยุคต่างๆของคัมภีร์พระเวท) กฏต่อไปนี้เป็นวิธีการคำนวน ดาวเจ้าปี ตามกฏโหราศาสตร์ที่นิยมใช้กันทั่วไป


กฏ-ดาวเจ้าปี (วรรษครหะ)= (( ปีค.ศ. + 3 ) * 3 ) หารด้วย 7
ตัวอย่าง-(2004+3) * 3 = 6021, หารด้วย 7 เหลือเศษ 1 ดังนั้น ดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าปีในปี ค.ศ. 2004