Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

3. กาละพละ

วิธีนี้จะวัดความเข้มแข็งของดาวแต่ละดวงจากมูลฐานกำลังในช่วงเวลาต่างๆ  การพิจารณากำลังนั้นจะมีข้อกำหนดดังนี้

3.1ทินะราตรีพละ หรือ นะโตนะตะพละ การพิจารณาหน่วยกำลังตามระบบนี้จะคำนวนจากเวลากลางวันกับกลางคืน ดาวจันทร์ ดาวเสาร์และ ดาวอังคาร ซึ่งมีกำลังมากในเวลาเที่ยงคืน แต่จะอ่อนพลังจนหมดในเวลาเที่ยงวัน ดาวเหล่านี้เป็นดาวบาป-เคราะห์ (จันทร์ข้างแรม-เป็นปาปเคราะห์)หมายความว่าดาวจันทร์ เสาร์ อังคารมีกำลังตอนกลางคืน เพราะกลางคืนมองเห็นพระจันทร์ กลางวันจะมองไม่เห็น ดาวอาทิตย์ก็เช่นกัน ดังนั้นคนที่เกิดกลางคืน ถึงพระอาทิตย์จะเด่นเป็นมหาอุจน์ก็ไม่ได้กำลังตามความหมายนี้  พระอาทิตย์ ดาวพฤหัส และดาวศุกร์ จะมีพลังระหว่างกลางวัน เที่ยง และหมดพลังในช่วงเที่ยงคืน ดาวเหล่านี้เป็นศุภเคราะห์  ดาวพุธดาวแห่งการปรับตัวจะได้รับพลังตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน (ตามหลักดาราศาสตร์ดาวพุธจะอยู่ใกล้อาทิตย์มากที่สุดโดยระยะห่าง และจะห่างกันไม่เกิน 3 ราศี แสดงว่าพุธได้รับการถ่ายทอดกำลังจากอาทิตย์ตลอดเวลา และทำให้มีกำลังทั้งกลางวันกลางคืน ดังนั้น
จึงไม่มีเพศ) นั่นหมายความว่า เมื่อพิจารณาโดยเกณฑ์นี้ดาวพุธจะได้คะแนนสูงสุดถึง 60 ษัทฎิอัมศะ

ดาวจันทร์ ดาวเสาร์และดาวอังคารจะได้หน่วยกำลังสูงสุดถึง 60 ษัทฎิอัมศะเมื่อเจ้าชะตาเกิดในเวลาเที่ยงคืน  แต่จะไม่ได้หน่วยกำลัง ใดใดเลยหากเกิดเวลาเที่ยงวัน และดาวอาทิตย์ ดาวพฤหัส และดาวศุกร์จะได้หน่วยกำลังสูงสุดถึง 60 ษัทฎิอัมศะเมื่อเจ้าชะตาเกิดใน เวลาเที่ยงวันและไม่ได้รับหน่วยกำลังใดๆหากเกิดในเวลาเที่ยงคืน หากเจ้าชะตาเกิดในเวลาที่อยู่ระหว่างนั้นค่าหน่วยกำลังก็จะเฉลี่ยๆไป
3.2 ปักษพละ ช่วงหนึ่งปักษ์ เท่ากับ 15 วันตามจันทรคติ เมื่อพระจันทร์เริ่มเป็นข้างขึ้นจะเป็น ศุกรปักษ์เมื่อพระจันทร์เริ่มเข้าข้างแรม จะเป็น กฤษณปักษ์

-ดาวศุภเคราะห์ที่จะได้ความเข้มแข็งคือ พฤหัส,ดาวศุกร์และดาวจันทร์ (นับจากวันขึ้นแปดค่ำ ถึงแรมแปดค่ำ รวมถึงดาวพุธด้วย ดาว
เหล่านี้จะมีพลังเข้มแข็งในช่วง ศุกรปักษ์
-ดาวกลุ่มบาปเคราะห์คือ พระอาทิตย์ , ดาวอังคาร ดาวเสาร์ รวมถึง ดาวพุธที่เสียและ ดาวจันทร์ จะเข้มแข็ง ในช่วง กฤษณปักษ์
แรมแปดค่ำ ถึงขึ้นแปดค่ำ
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วง ศุกรปักษ์  ดาวศุภเคราะห์จะได้รับหน่วยกำลังมาก และดาวบาปเคราะห์จะได้หน่วยกำลังน้อย
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วง กฤษณปักษ์ ดาวบาปเคราะห์จะได้รับหน่วยกำลังมาก และดาวศุภเคราะห์จะได้หน่วยกำลังน้อย
-หน่วยกำลังสูงสุดที่จะได้รับจากเกณฑ์นี้คือ 60 ษัทฎิอัมศะ
-พระจันทร์จะได้รับกำลังเป็นสองเท่าเสมอ

กฏ-ผลกำลังจากปักษพละ จะขึ้นอยู่กับมุมระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ สูตรคือ ปักษ์พละ = (จันทร์ - อาทิตย์) / 3

3.3 ไตรภาคพละ
การพิจารณาหน่วยกำลังตามระบบนี้จะยึดจากการแบ่งช่วงเวลาในหนึ่งวันโดยช่วงเวลากลางวัน(หมายถึงช่วงที่อาทิตย์อุทัยถึงอาทิตย์ลับฟ้า) โดยแบ่งให้เป็นสามช่วงเท่าๆกัน และช่วงเวลากลางคืน ก็สามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงเช่นกัน (เวลากลางคืนนี้นับเฉพาะ ช่วงพระอาทิตย์ลับฟ้าถึงพระอาทิตย์อุทัยเท่านั้น) ผลกำลังจะถูกเฉลี่ยโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์

-การให้หน่วยคะแนนในระบบนี้ ดาวพฤหัสจะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ เสมอ
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วงแรกของเวลากลางวัน ดาวพุธจะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วงที่สองของเวลากลางวัน พระอาทิตย์จะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
-หากเจ้าชะตาเกิดในสุดท้ายของเวลากลางวัน ดาวเสาร์จะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วงแรกของเวลากลางคืน พระจันทร์จะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
-หากเจ้าชะตาเกิดในช่วงที่สองของเวลากลางคืน ดาวศุกร์จะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
-หากเจ้าชะตาเกิดในสุดท้ายของเวลากลางคืน ดาวอังคารจะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ