Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

139. ปุตรมูลทธนโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 มีกำลังดีร่วมกับเจ้าเรือนที่ 5 หรือพฤหัสบดี และลัคนาธิปติเสวยไวเศษิกางศ – (ปุตระมูละทธะนะ – ได้ทรัพย์เพราะบุตร)

ผล – เจ้าชะตาได้ทรัพย์สินเพราะบุตรเป็นมูลเหตุ


ข้อสังเกต – มีตัวอย่างหลายรายที่หามื้อกินมื้อ แล้วกลับมีทรัพย์สิน ภายหลังที่บุตรอายุมากขึ้นและช่วยให้การงานก้าวหน้า หรือสร้างความเจริญให้เกิดความสะดวกทางการเงิน สัมพันธภาพสำหรับโชคนี้ ลัคนาธิปติต้องเสวยไวเศษิกางศ เจ้าเรือนที่ 2 ต้องมีกำลังและร่วมกับเจ้าเรือนที่ 5

ราศี (75)                                                                              นวางศ์ (75)

ชะตา (75)  เกิดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2438

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 18 ชั่วโมง กับ 25 นาที

ทศาอาทิตย์ 1 ปี 6 เดือน 13 วัน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 2 (พฤหัสบดี) ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 5 (พุธ) ลัคนาธิปติไม่ได้เสวยไวเศษิกางศแต่มีกำลังแน่นอน เจ้าชะตาไม่เคยประสพความแจ่มใสในชีวิตจนกระทั่งอายุ 50 ปี พออายุเริ่มเข้าปีที่ 51 เจ้าชะตากับบุตรร่วมกันลงมือดำเนินกิจการเล็ก ๆ และตั้งแต่นั้นมาก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นธุรกิจที่มั่นคง

การปรากฏมีโชคนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความเฉพาะว่า บุตรจะช่วยบิดาด้วยการเงิน อาจหมายความได้ว่าภายหลังที่มีบุตรแล้ว บิดาจะมีทรัพย์สิน เรื่องของสัมพันธภาพนี้ บุตรเท่านั้นที่นำโชคดีมาให้เจ้าชะตา

--------------------------------------------