Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

138. มาตรุมูลทธนโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 4 หรือได้โยคของเจ้าเรือนที่ 4 – (มาตรุมูละทธะนะ – ได้ทรัพย์เพราะมารดา)

ผล – เจ้าชะตาได้ทรัพย์สินเพราะความช่วยเหลือของมารดา


ข้อสังเกต – สัมพันธภาพนี้ ถ้าแปลความหมายด้วยอาศัยลักษณะของเจ้าเรือนที่ 4 ด้วย มูลเหตุของการได้ผลประโยชน์จะมีแตกต่างออกไปอีก ฉะนั้นถ้าเจ้าเรือนที่ 4 เป็นอังคาร, การกสิกรรมเป็นมูลเหตุที่ให้ได้ทรัพย์สินด้วย

--------------------------------------------