Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

136. และ 137. ภราตรุมูลทธนปราปติโชค

สัมพันธภาพ

-      (136) – ลัคน์และเจ้าเรือนที่ 2 ต้องอยู่ในเรือนที่ 3 ได้โยคของศุภเคราะห์

-      (137) – เจ้าเรือนที่ 3 ต้องอยู่ในเรือนที่ 2 มีพฤหัสบดีร่วม และได้โยคหรือการร่วมของลัคนาธิปติ ซึ่งเสวยไวเศษิกางศ (องศาพิเศษ)

-      (ภราตรุมูละทธะนะปราปะติ – ได้ทรัพย์เพราะพี่น้อง)


ผล – เจ้าชะตาได้ทรัพย์สินเพราะพี่น้องและญาติ

ข้อสังเกต – การพยากรณ์สาเหตุของการได้ผลประโยชน์เป็นงานยาก สัมพันธภาพทั้ง 2 นี้แนะให้เห็นว่าเจ้าชะตาจะได้เงินเพราะพี่น้อง เพราะเจ้าเรือนที่ 3 อยู่ในเรือนที่ 2

--------------------------------------------