Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

90. สมุทรโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดต้องอยู่ในเรือนคู่ทั้ง 6 เรือน – (สมุทร – ห้วงน้ำใหญ่)

ผล – เจ้าชะตาจะเป็นผู้บัญชาการปกครอง หรือดำรงชีวิตอยู่เสมอด้วยตำแหน่งนั้น โดยปราศจากความกังวลและเดือดร้อน


ข้อสังเกต – นี่เป็นสัมพันธภาพที่หาได้ยากเหลือเกิน เพราะ 7 ดาวเคราะห์ต้องอยู่ในเรือนคู่ 6 เรือนเริ่มตั้งแต่เรือนที่ 2 เรือนคี่ทุกเรือนตั้งแต่เรือนลัคน์ต้องไม่มีดาวเคราะห์สถิต

นี่เป็นโชคหนึ่งใน 20 โชคของกลุ่มอากฤติโชคที่วราหมิหิราบรรยายไว้ ได้พบจากการสังเกตว่าลำพังอากฤติโชคเองไม่อาจสำแดงผลได้แน่ชัด เว้นแต่ในดวงชะตาจะได้กำลังอย่างอื่น

โชคนี้เป็นโชคครบ 20 ของอากฤติโชค เป็นโชคกลุ่มที่ 1 ใน 4 กลุ่มของนภสโชค เรื่องอากฤติโชคนี้ปรากฏในพฤหัตชาฎกว่า ดูเหมือนวราหมิหิราไม่เห็นด้วย สำหรับโชคคี่ ต้องมีดาวเคราะห์สถิตในเรือนจตุรเกณฑร์ เช่น วัชรโชคและยวโชค เป็นแต่เพียงรับรู้ตามทรรศนะของยาวนะ วราหมิหิราตั้งข้อสงสัยเรื่องที่สถิตของดาวเคราะห์ว่า “พุธและศุกร์อยู่ในเรือนที่ 4 จากอาทิตย์ได้อย่างไร” เรื่องนี่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ความสำคัญอยู่ที่สัมพันธภาพสำหรับโชคทั้ง 2 นี้ อ้างถึงที่สถิตของอาทิตย์, พุธ และศุกร์ ในราศีจักรหรือในภวะจักร ถ้าอ้างถึงราศีจักร อาทิตย์ก็อยู่ในจตุรเกณฑร์จากพุธหรือศุกร์ไม่ได้ ถ้าอ้างถึงภวะจักร พุธก็อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากอาทิตย์ได้ ซึ่งอาจเป็นในทิฆันดรสูงสุด ฉะนั้นถ้าอ้างถึงภวะจักรก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของท่านโบราณาจารย์

--------------------------------------------