Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

80. จักรโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนที่ 1, ที่ 3, ที่ 5, ที่ 7, ที่ 9 และในเรือนที่ 11 – (จักร – ล้อ)

ผล – เจ้าชะตาจะเป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา จะได้ความเคารพนับถือและการอ่อนน้อมจากผู้อื่น และจะได้ผลประโยชน์ในทางที่ดี และจ่ายทรัพย์สินในทางดี


ข้อสังเกต – สมุทรโชค (90) เป็นได้เพราะดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนคู่ แต่สำหรับโชคนี้ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนคี่ สัมพันธภาพอย่างนี้หาได้ยาก ดูตามเหตุผลของสัมพันธภาพ ผลของโชคนี้ไม่ได้ให้เจ้าชะตาเป็นราชาหรือเป็นมหาราช แต่ผู้ที่ได้โชคนี้จะเป็นที่เคารพยำเกรงของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

--------------------------------------------