Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

68. โคลโชค

สัมพันธภาพ – จันทร์เต็มดวง (มีกำลังดี) อยู่ในเรือนที่ 9 ร่วมกับพฤหัสบดีและศุกร์ และพุธอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ – (โคละ – ทรงกลม)

ผล – สุภาพ มีความรู้ เป็นนายอำเภอหรือหัวหน้าตำบล อายุยืน และกินอาหารที่เหมาะสมแก่สุขภาพ


ข้อสังเกต – จะเป็นโชคนี้ได้จริง ต่อเมื่อจันทร์เป็นจันทร์เต็มดวง มิฉะนั้นเป็นโชคนี้ไม่ได้ พุธต้องอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ จันทร์เต็มดวงต้องอยู่ในเรือนที่ 9 มีพฤหัสบดีและศุกร์ร่วม กล่าวได้ว่าโชคนี้เป็นคชเกศริโชคร่วมกับโคลโชค เพราะถ้าพฤหัสบดีกับจันทร์เต็มดวงร่วมกัน ก็หมายถึงอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ของกันและกัน

--------------------------------------------