Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

67. โคโชค

สัมพันธภาพ – พฤหัสบดีมีกำลังดีต้องอยู่ในเรือนมูลตรีโกณร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 และลัคน์ต้องเป็นอุจจ์ – (โค – รัศมีอาทิตย์)

ผล – กำเนิดจากตระกูลที่น่านับถือ เป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา มีทรัพย์สิน และแข็งแรง


ข้อสังเกต – พฤหัสบดีเป็นธนการก พฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนมูลตรีโกณของพฤหัสบดี (ธนู 1-13 องศา) มีเจ้าเรือนที่ 2 ร่วมด้วยลัคนาธิปติต้องอยู่ในเรือนอุจจ์ ถ้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่ 2 เองก็ไม่มีปัญหาในเรื่องร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2

โชคนี้ไม่เหมือนคชเกศริโชค, วสิโชค หรือเวสิโชค ที่ต้องเป็นเวลาที่พฤหัสบดีเสวยนักษัตรมูล และโชคจะเกิดขึ้นไม่ได้สำหรับราศี สิงห์, ธนู, มกร และมิน เป็นราศีลัคน์

ราศี (48)                                                                              นวางศ์ (48)

ชะตา (48)  เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2445

เวลามัธยมท้องถิ่น 8.0 ล.ท.

ทศาจันทร์ 1 ปี 6 เดือน

ชะตานี้ลัคน์อยู่ในราศีกรกฎ เจ้าเรือนที่ 2 (อาทิตย์) อยู่ในราศีธนูร่วมกับพฤหัสบดี ซึ่งพฤหัสบดีเสวยนักษัตรมูลในองศามูลตรีโกณของพฤหัสบดี ลัคนาธิปติ (จันทร์) เป็นอุจจ์ ฉะนั้นเป็นโคโชคในชะตานี้ แต่การที่จันทร์ร่วมกับเกตุ และเสาร์อยู่ในราศีธนู เป็นการถูกผลร้ายเบียน ดังนั้นผลของโชคไม่เป็นผลดีไปทั้งหมด ชะตานี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นเฉพาะโชคนี้เท่านั้น

--------------------------------------------