Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

60. คันธรรพโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในเรือนกามตรีโกณ  ลัคนาธิปติร่วมกับพฤหัสบดี อาทิตย์มีกำลังเป็นอุจจ์ และจันทร์อยู่ในเรือนที่ 9 – (คันธรรพ – นักดนตรีสวรรค์)

ผล – เจ้าชะตามีฝีมือทางวิจิตรศิลปะเป็นเยี่ยม แข็งแรง พอใจเรื่องกามารมณ์ แต่งกายปราณีต มีชื่อเสียง และอายุยืนถึง 68 ปี


ข้อสังเกต – โชคนี้ทำให้เจ้าชะตาชำนาญทางวิจิตรศิลปะ เช่น การดนตรี, ระบำรำฟ้อน, การวาด และระบายภาพ ฯลฯ กามตรีโกณคือเรือนตรีโกณจากเรือนที่ 7 ได้แก่ เรือนที่ 7, ที่ 11 และเรือนที่ 3 จากลัคน์ เจ้าเรือนที่ 10 ต้องอยู่ในเรือนหนึ่งใดใน 3 เรือนนี้ พฤหัสบดีต้องร่วมลัคน์ อาทิตย์มีกำลังดีต้องเป็นอุจจ์ และจันทร์ต้องอยู่ในเรือนที่ 9 ถ้าได้ครบทั้ง 3 อย่างนี้โชคจะมีกำลังดีเต็มที่ มิฉะนั้นจะมีเพียงร่องรอยของโชค ซึ่งทำให้เจ้าชะตาสนใจวิจิตรศิลปะ แต่ไม่ทำให้เจ้าชะตาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิจิตรศิลป

--------------------------------------------