Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***


61. ศิวโชค
สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 5 อยู่ในเรือนที่ 9, เจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในเรือนที่ 5 – (ศิวะ – อิศวร)

ผล เจ้าชะตาเป็นพ่อค้าใหญ่ยิ่ง เป็นผู้ชนะ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ จะมีปัญญาและฉลาดดุจเทพเจ้า มีคุณงามความดี

ข้อสังเกต สัมพันธภาพนี้ดูเป็นสัมพันธภาพสามัญ แต่เต็มไปด้วยความสำคัญ เรือนที่ 5, ที่ 9 เป็นเรือนตรีโกณมีกำลังเต็มที่ และเจ้าเรือนที่ 10 เป็นเรือนจตุรเกณฑร์มีกำลังเต็มที่ การมีดาวเคราะห์สถิตใน 3 เรือนนี้ตามที่กำหนดในสัมพันธภาพ ทำให้เรือนโชคและเรือนกรรมมีกำลังแรงมาก ดังนั้นเจ้าชะตาจะได้ผลดี ในความหมายของการค้า, ความรู้ทางปรัชญา และการกระทำอย่างอื่น การประมาณกำลังของโชคต้องพิจารณาการสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของเจ้าเรือนที่ 9, เจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10 เช่นสำหรับเมษลัคน์จะมีศิวโชคได้ ด้วยเจ้าเรือนที่ 5 (อาทิตย์) อยู่ในเรือนที่ 9 (ธนู) เจ้าเรือนที่ 9 (พฤหัสบดี) อยู่ในเรือนที่ 10 (มกร) และเจ้าเรือนที่ 10 (เสาร์) อยู่ในเรือนที่ 5 (สิงห์). นี่จะเห็นได้ว่าทั้งพฤหัสบดี และเสาร์ไม่มีกำลัง เพราะพฤหัสบดีเป็นนิชค์และเสาร์อยู่ในราศีศัตรู เว้นแต่พฤหัสบดีจะได้นิชคภังคะ และเสาร์ได้มูลตรีโกณพละอย่างพอเพียง ดังนี้ศิวโชคสำหรับเมษลัคน์ไม่มีความสำคัญอะไรนัก

 


ศิวโชคสำหรับพฤษภลัคน์ก็เป็นได้แต่ในนาม ด้วยการที่เจ้าเรือนที่ 5 (พุธ) อยู่ในเรือนที่ 9 (มกร) เจ้าเรือนที่ 9 (เสาร์) อยู่ในเรือนที่ 10 (กุมภ์) หรืออยู่ในเรือนที่ 5 (กันย์) เพราะเรือนที่ 9 กับเรือนที่ 10 เสาร์ดาวเคราะห์เดียวเป็นเจ้าเรือน พุธอยู่ในเรือนที่ 9 และเสาร์อยู่ในเรือนที่ 10 มีกำลังดีกว่าพุธกับเสาร์สับเรือนกัน เพราะสัมพันธภาพแรกเสาร์เป็นเกษตร
สำหรับราศีกรกฎ – อังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10 ฉะนั้นเป็นศิวโชคได้บางส่วนเท่านั้น ไม่สมบูรณ์เหมือนสำหรับพฤษภ
สำหรับราศีกันย์ – จะมีศิวโชคไม่ได้ คือถ้าเจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) อยู่ในเรือนที่ 10 (มิถุน) แต่เจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) จะอยู่ในเรือนที่ 5 (มกร) ไม่ได้
สำหรับธนู – ก็เหมือนกัน ถ้าเจ้าเรือนที่ 9 (อาทิตย์) อยู่ในเรือนที่ 10 (กันย์) เจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) จะอยู่ในเรือนที่ 5 (เมษ) ไม่ได้ เพราะระยะจรของอาทิตย์กับพุธห่างกันมากที่สุดเพียง 27 องศา
สำหรับมกร – มีศิวโชคได้เพียงบางส่วน เพราะศุกร์เป็นทั้งเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 10
สำหรับพฤศจิก – จะมีศิวโชคได้ดีเลิศ ทั้งมีนด้วยศิวโชคจะมีกำลังดีเท่ากัน เพราะเจ้าเรือนที่ 5 (จันทร์) แม้จะเป็นนิชค์ในเรือนที่ 9 (พฤศจิก) ก็ได้นิชคภังคะ เพราะเจ้าเรือนที่ 9 (อังคาร) อยู่ในเรือนที่ 10 (ธนู) เป็นเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคน์

--------------------------------------------