Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

59. วิทยุตโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 11 เป็นมหาอุจจ์และร่วมกับศุกร์ในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคนาธิปติ – (วิทยุต – สายฟ้าแลบ)

ผล – ใจบุญ เป็นผู้ควบคุมทรัพย์สินหรือการเงิน เป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา พอใจทางกามารมณ์

 

 

ข้อสังเกต – ถ้า 2 เจ้าเรือนที่เป็นโชคการกมีกำลังดีจริง เจ้าชะตาจะเป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา จะเป็นผู้ควบคุมทรัพย์สิน และมีนิสัยในทางกุศล ศุกร์เจ้าเรือนที่ 11 และเจ้าเรือนลัคน์ ต้องอยู่ในที่ ๆ กำหนดไว้ ศุกร์เป็นดาวเคราะห์สำหรับความชื่นชมยินดี และความสุขกายสบายใจ ส่วนเจ้าเรือนที่ 11 ชี้หมายถึงการได้ ตามปกติถ้าลัคน์มีกำลังดี เรือนสำหรับการได้และเจ้าการความชื่นชมยินดีก็มีกำลังดีทัดเทียมกัน เจ้าชะตาจะอยู่ในข่ายของการมีทรัพย์สิน

--------------------------------------------