Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

50. อมศัพตารโชค

สัมพันธภาพ – ศุกร์และพฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ลัคน์อยู่ในจรราศี และเสาร์ต้องเป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์ – (อะมะศัพตาระ – เสียงที่รุ่งโรจน์)

ผล – ชื่อเสียงไม่มีมลทินด่างพร้อย มีความรู้หลายอย่าง พอใจทางกามารมณ์แต่สามารถควบคุมกามตัณหาได้ เชี่ยวชาญทางปรัชญาศาสตร์ เป็นผู้บัญชาการปกครองหรือเสมอด้วยผู้บัญชาการปกครอง

 

 

ข้อสังเกต – ผลสำคัญของโชคอยู่ที่การไม่มีที่ติ หรือชื่อเสียงบริสุทธิ์ ดังนั้นเจ้าชะตาไม่เป็นคนขาดศีลธรรม แต่อย่างไรก็ดีการวิจัยดวงชะตา ถ้าในชะตามีอิทธิพลอื่นปะปนอยู่ด้วย จะวินิจฉัยลักษณะนิสัยของเจ้าชะตาเพียงที่ผลของโชคอย่างเดียวไม่ได้ แม้โชคนั้นจะมีกำลังดีเต็มที่ก็ตาม

ราศี (37)                                                                              นวางศ์ (37)

ชะตา (37)  เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2438

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 3 กับ 5 นาที

ทศาเสาร์ 18 ปี 2 เดือน 9 วัน

ชะตานี้พฤหัสบดีและศุกร์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ 10 และจตุรเกณฑร์ 1 ตามลำดับ เสาร์เป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์ 1 ด้วย ฉะนั้นเป็นอมศัพตารโชค เจ้าชะตาปกครองอาณาจักรที่ยึดเอามาได้

--------------------------------------------