Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

49. กาลานิธิโชค

สัมพันธภาพ – พฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนที่ 2 หรือในเรือนที่ 5 มีพุธและศุกร์ร่วมหรือเป็นโยค หรือพฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนที่ 2 หรือในเรือนที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเรือนเกษตรของพุธหรือของศุกร์ – (กาลานิธิ – จันทร์)

ผล – กามารมณ์แรงมาก นิสัยดี ราชาเคารพบูชา ครอบครองยานพาหนะหลายอย่างหลายชนิด มีของใช้ชั้นดีทุกอย่าง และไม่มีโรคร้าย

 

 

ข้อสังเกต – กาลานิธิโชคดูเหมือนไม่ใช่เป็นได้เพียงเฉพาะที่พฤหัสบดีสัมพันธ์กับศุกร์และพุธในเรือนที่ 2 หรือในเรือนที่ 5 หรือพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 2 หรือในเรือนที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเรือนของพุธหรือเรือนของศุกร์ คือเป็นการสัมพันธ์กับเรือนทรัพย์สิน แต่ถ้าพฤหัสบดีร่วมกับศุกร์หรือพุธดาวเคราะห์หนึ่งหรือร่วมกันทั้ง 2 ดาวเคราะห์ และร่วมกันในเรือนที่ 9 เพราะเรือนที่ 9 เป็นเรือนของโชค จะเป็นกาลานิธิโชคได้และให้ผลอย่างเดียวกัน ยิ่งกว่านี้ถ้าชะตาใดมีกาลานิธิโชคที่มีกำลังแรงจริง เจ้าชะตาจะได้รับผลทั้งที่ทำให้ขัดสนและที่ทำให้สมบูรณ์สลับกันไป ชะตาตัวอย่างต่อไปนี้เป็นชะตาที่แสดงให้เห็นว่ากาลานิธิโชคที่มีกำลังแรงจริงให้ผลอย่างไร

ราศี (36)                                                                              นวางศ์ (36)

ชะตา (36)  เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 4 กับ 50 นาที

ทศาราหู 17 ปี 5 เดือน 9 วัน

เจ้าชะตาเป็นผู้บริหารงานใหญ่ยิ่ง เป็นเนติบัณฑิตและเป็นเจ้าหน้าที่ ๆ ฉลาดเยี่ยม ลัคน์อยู่ในราศีมกร มีพฤหัสบดี, พุธ และศุกร์ อยู่ในเรือนที่ 2 (รวมทั้งอาทิตย์และจันทร์ด้วย) ดังนั้นเป็นเหตุให้ตำแหน่งของเจ้าชะตาเทียบได้กับอุปราช มีความสามารถทางการเมืองและเชี่ยวชาญทางธรรมนูญการปกครอง แต่เป็นอิสระอย่างสูงในการปฏิบัติงานถึงขนาดมีอำนาจสิทธิขาด นี่เป็นชะตาที่แสดงให้เห็นว่ากาลานิธิโชคมีกำลังเต็มที่ให้ผลอย่างไร

--------------------------------------------