Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

29. ภรติโชค

สัมพันธภาพ – เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 2, ที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 11 ต้องเป็นอุจจ์ และร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 (ภะระติ – นักฟ้อนรำ)

ผล – ชื่อเสียงกว้างขวาง มีชื่อทางการศึกษา ชอบดนตรี อารมณ์โน้มน้อมในทางกามารมณ์ สวยงาม มีลักษณะจูงใจคน นัยน์ตามีเสน่ห์ เคร่งศาสนา

 

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 3 สัมพันธภาพ เพราะเจ้าเรือนที่ 9 ไม่อาจร่วมกับเจ้านวางศ์ (ของเจ้าเรือน 2, 5 และ 11) พร้อมกันทีเดียวได้ทั้ง 3 เจ้านวางศ์ ดังนั้นสัมพันธภาพสำหรับภรติโชคมี 3 สัมพันธภาพ

(ก)       เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 2 เป็นอุจจ์ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9

(ข)       เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 5 เป็นอุจจ์ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9

(ค)       เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 11 เป็นอุจจ์ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9

ภรติโชคไม่ใช่เป็นโชคสามัญทีเดียว

ราศี (30)                                                                              นวางศ์ (30)

ชะตา (30)  เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2436

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 20 ชั่วโมง 48 นาที

ทศาราหู 7 ปี 7 วัน

ศุกร์เจ้าเรือนที่ 5 เสวยนวางศ์ราศีมิถุน พุธเจ้านวางศ์เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 4 และร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 (เสาร์) ฉะนั้นชะตานี้มีภรติโชคแบบหนึ่ง มีปัญหาว่าสัมพันธภาพร้ายอย่างอื่นจะลบล้างโชคนี้ได้หรือไม่

--------------------------------------------