Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

28. เคาริโชค

สัมพันธภาพ – เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 10 ต้องเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 และร่วมกับลัคนาธิปติ – (เคาริ – ภูมิมณฑล)

ผล – เจ้าชะตาอยู่ในตระกูลที่น่านับถือ เป็นเจ้าของที่ดินมาก ใจบุญ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บุตรนิสัยดีและเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไป

 

 

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 2 สัมพันธภาพอีกเหมือนกัน นอกจากสัมพันธภาพที่กล่าวแล้ว ท่านว่าถ้าเจ้าเรือนที่ 9 และจันทร์เป็นเกษตรหรือเป็นอุจจ์ในเรือนตรีโกณหรือในเรือนจตุรเกณฑร์ เป็นเคาริโชคได้เหมือนกัน บางท่านว่าเคาริโชคจะสำแดงผลแต่ในระหว่างอายุเจ้าชะตาได้ 36 และ 48 ปีเท่านั้น เรื่องนี้ดูไม่สมเหตุผล เพราะไม่ได้กล่าวถึงการร่วมพิเศษอย่างใดที่ประกันให้เชื่อได้ สำหรับในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะสัมพันธภาพที่กล่าวในโศลก และเชื่อว่าสัมพันธภาพนี้เท่านั้นที่เป็นเคาริโชคได้ ท่านว่าเจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 10 ต้องเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 สัมพันธภาพนี้ไม่กีดกันดาวเคราะห์อื่นที่อาจมีอยู่ในเรือนที่ 10

ราศี (29)                                                                              นวางศ์ (29)

ชะตา (29)  เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2451

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 6 ชั่วโมง 12 นาที

ทศาอาทิตย์ 4 ปี 8 เดือน 18 วัน

ชะตานี้จันทร์เป็นเจ้าเรือนที่ 10 เสวยนวางศ์ราศีธนู พฤหัสบดีเจ้านวางศ์เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 เป็นชะตาที่มีเคาระโชคแบบหนึ่ง เจ้าชะตาทำงานในหน้าที่ประชาสงเคราะห์ และได้รับผลของเคาริโชคครบทุกประการ

--------------------------------------------