Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

20. มาลวยโชค

สัมพันธภาพ – ศุกร์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนเกษตรหรือเรือนอุจจ์ของศุกร์ – (มาละวะยะ – ภูเขาไม้จันทร์)

ผล – รูปร่างเจ้าชะตาสมส่วน จิตใจเข้มแข็ง มีทรัพย์สิน มีความสุขด้วยบุตรภรรยา มียานพาหนะ อวัยยะเพศบริสุทธิ์ มีชื่อเสียง และมีความรู้

 

 

ข้อสังเกต – มาลวยโชคเป็นได้เพราะศุกร์เป็นเกษตรหรือเป็นอุจจน์ในเรือนจตุรเกณฑร์ โชคนี้ไม่อาจเป็นได้แก่ทุกราศีเพราะเกี่ยวแก่ลักษณะของศุกร์ มาลวยโชคให้เจ้าชะตาเป็นคนแน่วแน่มั่นคง มีทรัพย์สินมากหลาย ได้ความสุขจากภรรยาและบุตร และมีชื่อเสียง ศุกร์ชี้หมายถึงพาหนะ กามารมณ์ ดนตรี ระบำรำฟ้อน วิจิตรศิลปะ เครื่องสำอาง และเครื่องบำรุงความสุข ตามปกติมาลวยโชคให้ผลในทางความหมายทั้งหมดของศุกร์ พร้อมด้วยผลที่ให้มีจิตใจในทางก้าวหน้า และมีท่าทีที่ตรงข้ามกับเรื่องที่พอใจและชอบใจ นัยหนึ่งว่าทั้งหังสโชคและมาลวยโชคเป็นราชาโชคด้วยกัน แต่หังสโชคทำให้เจ้าชะตายิ่งกว่ากันในทางอุดมคติ ปัญญา ใจกว้าง และไม่เห็นแก่ตัว ส่วนมาลวยโชคแสดงถึงความรักตามความพอใจ และความเด่นในท่าทีของชีวิต มาลวยโชคจะเป็นได้ในเรือนต่าง ๆ สำหรับลัคน์ในราศีต่าง ๆ ดังนี้

พฤษภ, ตุลย์, มิน                    เป็นเรือนที่ 1

เมษ, พฤศจิก, กันย์                 เป็นเรือนที่ 7

มิถุน, สิงห์, มกร                      เป็นเรือนที่ 10

ธนู, กุมภ์, กรกฎ                      เป็นเรือนที่ 4

ชะตา (20) เป็นตัวอย่างสำหรับมาลวยโชคได้ดี เพราะมีศุกร์เป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 10 เป็นที่สังเกตได้ว่าโชคทั้ง 5 เป็นปัญจมหาบุรุษโชค จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่ถูกเบียนหรือไม่มีข้อด่างพร้อย เพราะคุณภาพทั่วไปของชะตาอยู่ในสภาพไม่ปกติ โชคนี้ให้ผลทางการเมืองเพียงเล็กน้อย

--------------------------------------------