Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

300Yog 00Power

กำลังของโชค

โชค ประกอบเป็นรูปขึ้นได้ด้วยสัมพันธภาพของดาวเคราะห์มากกว่า 1 ดาวเคราะห์

ธรรมชาติของดาวเคราะห์มี 3 อย่าง คือ ศุภ  บาป  และกลาง

ศุภเคราะห์ ได้แก่ พฤหัสบดี  ศุกร์  พุธสัมพันธ์ดี  และจันทร์ข้างขึ้น

บาปเคราะห์ ได้แก่ อาทิตย์  อังคาร  เสาร์  พุธสัมพันธ์ร้าย  และจันทร์แรม

แต่ตำรานี้อ้างถึงการเป็นเจ้าการบาปและศุภ  ในความหมายของการเป็นเจ้าเรือนบาปและเป็นเจ้าเรือนศุภ  เว้นแต่จะกล่าวไว้ชัดเจนว่าเป็นบาปหรือศุภเพราะเหตุอื่น

เจ้าการศุภ คือ  เจ้าเรือนศุภ  ได้แก่ เจ้าเรือนลัคน์หรือลัคน์ธิปติ  ,เจ้าเรือนที่ 5  และเจ้าเรือนที่ 9 , เจ้าเรือนจตุรเกณฑร์ที่เป็นบาปเคราะห์ธรรมชาติ

เจ้าการบาป คือ  เจ้าเรือนบาป  ได้แก่ เจ้าเรือนที่ 3  เจ้าเรือนที่ 6  และเจ้าเรือนที่ 11 ,เจ้าเรือนจตุรเกณฑร์ที่เป็นศุภเคราะห์ธรรมชาติ เจ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 12 ถือว่าเป็นกลาง  เพราะจะให้ผลดีหรือร้ายนั้นสุดแต่การร่วมกับดาวเคราะห์อื่นสำหรับเจ้าเรือนที่ 8 คัมภีร์ชาฎกจันทริกาว่าเป็นบาป  แต่ในความมุ่งหมายสำหรับการใช้ทั่วไปถือว่าเจ้าเรือนที่ 8 เป็นกลาง

 

เรื่องนี้รวมความได้ว่า

ศุภ – เจ้าเรือนที่ 1  เจ้าเรือนที่ 5  เจ้าเรือนที่ 9  และบาปเคราะห์ธรรมชาติที่เป็นเจ้าเรือนที่ 4  เจ้าเรือนที่ 7  และเป็นเจ้าเรือนที่ 10

บาป – เจ้าเรือนที่ 3  เจ้าเรือนที่ 6  และเจ้าเรือนที่ 11  และศุภเคราะห์ธรรมชาติที่เป็นเจ้าเรือนที่ 4  เจ้าเรือนที่ 7  และเจ้าเรือนที่ 10

กลาง – เจ้าเรือนที่ 2  เจ้าเรือนที่ 8  และเจ้าเรือนที่ 12

เจ้าเรือนที่ 8  เป็นบาปหรือดาวร้ายแน่นอน  เว้นแต่อาทิตย์หรือจันทร์จะเป็นเจ้าเรือนที่ 8  สำหรับการตีความหมายของโชคให้ถือว่าเจ้าเรือนที่ 8 เป็นกลาง  โดยอยู่เหนือข้อขัดแย้งทั้งมวล

ต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตทั่วไป

เรื่องศุภ  บาป  และกลาง  ที่กล่าวแล้วไม่มีกล่าวถึงการเป็นเจ้าเรือน 2 เรือน  เช่น สำหรับราศีกุมภ์ – อังคารเป็นเจ้าเรือนที่ 10 (จตุรเกณฑร์) ดี  แต่นอกจากเป็นเจ้าเรือนที่ 10  อังคารยังเป็นเจ้าเรือนที่ 3 อีกด้วย  การเป็นเจ้าเรือนที่ 3 ไม่ดี หรือนัยหนึ่งว่าอังคารบาปเคราะห์ธรรมชาติ  กลายเป็นเจ้าการศุภเพราะได้คุณภาพที่เป็นเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์  และมีอำนาจในการเป็นเจ้าเรือนที่ 3 ด้วย  จะเห็นว่านอกจากอาทิตย์และจันทร์  ดาวเคราะห์อื่นทุกดาวเคราะห์เป็นเจ้าเรือน 2 เรือน  ดังนั้น วินิจฉัยเรื่องของดาวเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือน 2 เรือนได้อย่างไร  ว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าการศุภหรือบาป  ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เป็นเจ้าการ (ศุภ, บาป)  จะถูกกระทบกระเทือนจากเหตุ 2 ประการ คือ

(1)          ด้วยการเป็นเจ้าเรือนอีกเรือนหนึ่ง  และ  (2)  ด้วยการสัมพันธ์

การเป็นเจ้าเรือนอีกเรือนหนึ่ง  เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะในราศีต่าง ๆ  ฉะนั้นถ้าลัคน์อยู่ในราศีมิน  อังคารก็เเจ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 9   ถ้าเมษเป็นราศีลัคน์  อังคารก็เป็นเจ้าเรือนที่ 1 และเจ้าเรือนที่ 8  ดังนั้นลัคน์จึงมีความสำคัญที่สุดในการชี้ขาดว่า  ดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าการศุภหรือเป็นเจ้าการบาป

ต่อไปจะได้พิจารณาลักษณะที่เป็นเจ้าการของดาวเคราะห์ต่าง ๆ

อาทิตย์ – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีสิงห์  พฤษภ  กุมภ์  พฤศจิก  เมษ  และธนู  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  ที่ 4  ที่ 7  ที่ 10  ที่ 5  และที่ 9  ตามลำดับ

เป็นกลาง – สำหรับราศีกรกฎ กันย์  และมกร  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  ที่ 12  และที่ 8  ตามลำดับ

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีมิถุน  มิน  และตุลย์  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  ที่ 6  และที่ 11  ตามลำดับ

จันทร์ – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีกรกฎ  มิน  และพฤศจิก  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  ที่ 5  และที่ 9  ตามลำดับ

เป็นกลาง – สำหรับราศีมิถุน  สิงห์  และธนู  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  ที่ 12  และที่ 8  ตามลำดับ

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีพฤษภ  กุมภ์  กันย์  เมษ  มกร  และตุลย์  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  ที่ 6  ที่ 11  ที่ 4  ที่ 7  และที่ 10  ตามลำดับ

อังคาร – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีเมษ  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 8

ราศีตุลย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 7

ราศีมิน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 9

ราศีกุมภ์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 10

ราศีกรกฎ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 9

ราศีสิงห์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 10

ราศีธนู – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 12

ราศีพฤษภ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 7  และที่ 12

การพิจารณากำลัง  การเป็นเจ้าการศุภหรือเป็นเจ้าการบาปของดาวเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือน 2 เรือน  ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะของเรือนอีกเรือนหนึ่งที่ดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าการ  เช่น อังคาร สำหรับราศีธนู – อังคารเป็นศุภเพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5 (ตรีโกณ)  และอังคารเป็นกลางเพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 12  อังคารเป็นเจ้าเรือนตรีโกณมีกำลังเหนือการเป็นเจ้าเรือนที่ 12  ฉะนั้นอังคารเป็นเจ้าการศุภสำหรับราศีธนู

เป็นกลาง – สำหรับราศีพฤศจิก  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 6

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีกันย์  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 8

ราศีมกร – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 11

ราศีมิถุน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 6  และที่ 11

พุธ – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับพฤษภ  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 5

ราศีมกร – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 6  และที่ 9

ราศีตุลย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 9  และที่ 12

เป็นกลาง – สำหรับราศีมิถุน  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 4

ราศีกันย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 10

ราศีกุมภ์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 8

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีกรกฎ  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 12

ราศีมิน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 7

ราศีธนู – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 7  และที่ 10

ราศีพฤศจิก – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 8  และที่ 11

ราศีสิงห์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 11

ราศีเมษ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 6

พฤหัสบดี – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีพฤศจิก  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 5

ราศีกรกฎ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 6  และที่ 9

ราศีเมษ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 9  และที่ 12

เป็นกลาง – สำหรับราศีธนู  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 4

ราศีมิน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 10

ราศีสิงห์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 8

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีกุมภ์  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 11

ราศีตุลย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 6

ราศีมกร – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 12

ราศีกันย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 7

ราศีมิถุน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 7  และที่ 10

ราศีพฤษภ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 8  และที่ 11

ศุกร์ – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีตุลย์  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 8

ราศีกันย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 9

ราศีกุมภ์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 9

ราศีมกร – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 10

ราศีมิถุน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 12

เป็นกลาง – สำหรับราศีพฤษภ  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 6

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีเมษ  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 7

ราศีมิน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 8

ราศีสิงห์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 10

ราศีกรกฎ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 10

ราศีธนู – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 6  และที่ 11

ราศีพฤศจิก – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 7  และที่ 12

เสาร์ – เป็นเจ้าการศุภ – สำหรับราศีมกร  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 2

ราศีกุมภ์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 1  และที่ 12

ราศีตุลย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 4  และที่ 5

ราศีพฤษภ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 9  และที่ 11

เป็นกลาง – สำหรับราศีพฤศจิก  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 3  และที่ 4

ราศีกันย์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 5  และที่ 6

ราศีสิงห์ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 6  และที่ 7

ราศีกรกฎ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 7  และที่ 8

เป็นเจ้าการบาป – สำหรับราศีธนู  เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 3

ราศีมิน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 11  และที่ 12

ราศีมิถุน – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 8  และที่ 9

ราศีเมษ – เพราะเป็นเจ้าเรือนที่ 10  และที่ 11

จะหาเจ้าการศุภหรือเจ้าการบาป  ในชะตาได้ง่ายจากรายการที่กล่าวแล้ว (ไม่ต้องคำนึงถึงบาปหรือศุภธรรมชาติของดาวเคราะห์)

ตามตัวอย่างข้างบน

ชะตานี้  ลัคน์อยู่ในราศีกุมภ์  ต่อไปนี้เป็นดาวเคราะห์เจ้าการศุภ  กลาง  และบาป  สำหรับหรับชะตานี้

ศุภ – อาทิตย์ (เจ้าเรือนที่ 7)   อังคาร (เจ้าเรือนที่ 3  และที่ 10)  ศุกร์ (เจ้าเรือนที่ 4  และที่ 9)  และเสาร์ (เจ้าเรือนที่ 1  และที่ 12)

กลาง – พุธ (เจ้าเรือนที่ 5  และที่ 8)

บาป – จันทร์ (เจ้าเรือนที่ 6)  พฤหัสบดี (เจ้าเรือนที่ 2  และที่ 11)