Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

สวัสดีปีใหม่ 2561 แต่ยังเป็นปีระกาอยู่นะครับ ยังไม่ใช่ปีจอ รายละเอียดการเปลี่ยนปีนักษัตรสำหรับปี 2561 นี้ของจีนและไทยจะแตกต่างกัน ดังนั้นเวลาเราเกิดในช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างจีนและไทย ก็จะกลายเป็นคนสองนักษัตร (ถ้าเทียบไทยกับจีน)
การนับปีนักษัตร (ชวด,ฉลู,ขาล) มีความสับสนกันมาก เพราะมีทั้งแบบไทยแบบจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนปีแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
ก.การเปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีน จะเปลี่ยนตามปฎิทินจีน โดยคำนวนจากวันสารท”ลิบชุน” 立春  โดยปกติจะเป็นวันที่ 3-4-5 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งอาจจะห่างจากวันตรุษจีนหลายวัน  ซึ่งหลายๆคนสับสนกับปีไทย  และเข้าใจว่าตรุษจีนคือวันเปลี่ยนนักษัตรแบบจีน ซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้อง

นักษัตรก็คือสิ่งที่แสดงความหมายทางทางดวงชาตาอีกแบบหนึ่ง โดยใช้สัตว์ต่างๆเป็นตัวแทนบุคคลิกนิสัยแทนลักษณะคนที่เกิดปีนั้นๆ เช่น คนเกิดปีจอมักมีนิสัยซื่อสัตย์ เปิดเผยเหมือนสุนัข เป็นต้น นอกจากนี้ในโหราศาสตร์จีนก็ยังมีการคำนวนลึกลงไปอีกว่า นักษัตรเหล่านั้นก็ยังมีแบ่งแยกเป็น หยินและหยาง และธาตุทั้ง 5  คือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาคำนวนร่วมกับดวงชาตาและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น เวลาเกิด ดิถีเกิด เดือนเกิดและปีเกิด (ปีนักษัตร)

การเปลี่ยนปีนักษัตรจีน (ชวด ฉลู ขาล เถาะ ฯลฯ) นั้นมีเหตุผลทางโหราศาสตร์ประกอบ คือยึดตามการคำนวนแบบสุริยคติโดยคำนวนจาก 24 ฤดูสารท โดยเริ่มนับจากสารท ลิบชุน หรือ ลี่ชุน 立春 เป็นจุดเปลี่ยนปีนักษัตร  บางคนสงสัยว่าทำไมไม่เปลี่ยนปีนักษัตรจีนในวันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนปีใหม่หรือขึ้นปีใหม่ คือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 จีน (เจี่ยง้วยชิวอิด)  ก็เพราะตรุษจีนคำนวนจากระบบจันทรคติ โดยใช้ดาวจันทร์เป็นหลัก ซึ่งดาวจันทร์นั้นมีอิทธิพลเพียงแค่ 1 เดือน หรือ ราว 28-29 วันเท่านั้น แต่การใช้สารทลิบชุน โดยฤดูสารททั้ง 24 สารทนั้นจะคำนวนจากดาวอาทิตย์ หรือ ระบบสุริยคติ ซึ่งดาวอาทิตย์สามารถมีอิทธิพลต่อดวงชาตาได้ตลอด 1 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอิทธิพลที่มีต่อดวงชาตาและลักษณะบุคคล ตามปีนักษัตรนั้นๆ


ข.การเปลี่ยนปีนักษัตรแบบไทย อันนี้ก็มีหลายมติและหลายอาจารย์ดังนี้
1.ปฎิทินโหราศาสตร์ของอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว จะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้นปีใหม่สากลหรือทุกๆวันที่ 1มกราคม ของทุกปี
2.ปฎิทินโหราศาสตร์ของ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร จะเปลี่ยนปีนักษัตรทุกๆวันที่ 1เมษายน ของทุกปี
3.ปฎิทินโหราศาสตร์ของ อาจารย์พันเอกสุชาติ ศุภประเสริฐ จะเปลี่ยนปีนักษัตรทุกๆวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี
4.ปฎิทินโหรหลวง ของหมวดโหรพรามณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  จะเปลี่ยนปีนักษัตรทุกๆวันขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้ายของทุกปี หรือประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
ส่วนการคำนวณของทางอาศรมศรีจักรนารทจะใช้ หลักตามข้อ 3 เพราะมาจากพระราชวินิจฉัยของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5และยึดตามการบันทึกของพงศาวดารของไทยมาแต่โบราณ และถูกต้องหลักวิชาของโหราศาสตร์พระเวทของฮินดู