Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ลัคน์  ( ลั ) ในดวงชะตา

การตรวจสอบชะตาหนึ่งชะตาใด  ความจำเป็นสูงสุดขั้นแรกอยู่ที่การสอบสวนอย่างละเอียดในเรื่องความยืนยาวของอายุเจ้าชะตา  การพยากรณ์อายุเป็นปัญหาที่คบไม่ได้ง่าย  เพียงความสามารถในความเป็นเลิศทางทฤษฎีของโหราศาสตร์  ยังไม่พอแก่การวินิจฉัยเรื่องนี้

ตำราโหราศาสตร์แนะนำว่า  พุธ,  พฤหัสบดี,  และศุกร์,  ในเรือนเกณฑ์และโกณให้อายุยืน  ถ้าอยู่ในเรือนที่ 2, ที่ 3,  และที่ 11,  อายุปานกลาง (คือ 60) ถ้าอยู่ในเรือนที่ 6, ที่ 7, และที่ 12, อายุต่ำกว่าปานกลาง บาปเคราะห์ในเรือนที่ 8, 12, 1, 4, 7, 10, 5, และ 9, จะไม่ดีสำหรับเจ้าชะตา

ขอเสนอบทความในชาฎกเทศะที่เกี่ยวแก่เรื่องนี้ว่า “ถ้าแบ่งเรือนทั้ง 12 เรือนออกเป็น 3 หมู่ ๆ ละ 4 เรือน โดยนับเรือนที่ 1 ถึงที่ 4 เป็นหมู่ที่ 1, ที่ 5 ถึงที่ 8 เป็นหมู่ที่ 2, และที่ 9 ถึงที่ 12 เป็นหมู่ที่ 3,  ถ้ามีดาวเคราะห์ 4 หรือมากกว่า 4 ดาวเคราะห์สถิตอยู่ในหมู่หนึ่งของเรือนที่กล่าวมาแล้ว  ชีวิตของเจ้าชะตาจะยืนยาวปานกลาง, หรืออายุสั้น, สุดแท้แต่ดาวเคราะห์อยู่ในหมู่ที่ 1, ที่ 2, หรือที่ 3, ตามลำดับ

ถ้าศุภเคราะห์ที่อยู่ในเรือนเกณฑ์หรือเรือนโกณของลัคน์  ไม่เป็นเกณฑ์แก่ลัคนาธิปติ (เจ้าเรือนลัคน์หรือตนุลัคน์) หรือถ้าเจ้าราศีที่ลัคนาธิปติสถิตและลัคน์เองไม่ได้เกณฑ์ของศุภเคราะห์เจ้าชะตาจะอายุสั้น  ทั้งเจ้าชะตาจะไม่ได้ภรรยา, บุตร, และไม่มีปัญญา แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น เจ้าชะตาอายุยืน, โชคดี, มีปัญญาและมีชื่อเสียง

ถ้าลัคน์หรือราศีที่จันทร์สถิตย์ถูกเกณฑ์ของเรือนที่ 8, หรือเจ้าเรือนที่ 8 นับจากลัคน์หรือจากจันทร์ถูกเกณฑ์ของอังคารหรือเสาร์, ถ้าในชะตามีสัมพันธภาพ 2 ประการนี้  และไม่มีศุภเคราะห์เป็นเกณฑ์แก่ลัคนาธิปติหรือแก่เจ้าราศีที่ลัคนาธิปติสถิต  เจ้าชะตาจะอายุสั้นมาก

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของลัคน์สำหรับเรื่องอื่น  ลัคนาธิปติร่วมลัคน์  จะปรากฏผลแก่เจ้าชะตาในทางใช้ความพยายามของตนเอง  และให้มีนิสัยพอใจในทางเป็นอิสระ  ถ้ามีบาปเคราะห์เป็นเกณฑ์ผลจะลดน้อยลง  ถ้าลัคนาธิปติร่วมลัคน์พร้อมด้วยเจ้าเรือนที่ 6, ที่ 8, หรือที่ 12, หรือถูกเกณฑ์ของดาวเคราะห์เจ้าเรือนหนึ่งใดใน 3 เรือนนี้  สุขภาพของเจ้าชะตาจะไม่สมบูรณ์  แต่ถ้ามีศุภเคราะห์เป็นเกณฑ์อยู่ด้วยจะพยากรณ์ผลดังกล่าวแล้วไม่ได้  ลัคนาธิปติร่วมลัคน์พร้อมด้วยบาปเคราะห์  ไม่ให้ผลดีแก่สุขภาพ  ถ้าลัคน์ได้เกณฑ์ของดาวเคราะห์หลายดาวเคราะห์  เจ้าชะตาจะมีร่างกายดี,  มีทรัพย์สินมาก, และอายุยืน  สำหรับความสมบูรณ์ของสุขภาพ  ลัคนาธิปติต้องมีกำลัง

7

ดี  ศุภเคราะห์ต้องอยู่ในเรือนเกณฑ์และเรือนตรีโกณ  และลัคน์ต้องไม่ถูกเกณฑ์ของบาปเคราะห์ หรืออยู่ภายใต้ปาปะกรรติโยค  (ดาวร้ายอยู่ในเรือนที่ 2 กับเรือนที่ 12)  ถ้าอังคาร,  เสาร์,  และราหู, ร่วมลัคน์  เจ้าชะตาจะทรมานเพราะโรคที่อวัยวะสืบพันธ์  พฤหัสบดีหรือศุกร์อยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือตรีโกณจากลัคน์  ให้ศุภผล  ถ้าลัคนาธิปติอยู่ในจรราศีและได้เกณฑ์ของเจ้าราศี  ให้ผลดีแก่สุขภาพและทรัพย์สิน  ถ้าลัคนาธิปติอยู่ในเรือนที่ 8 กับมีบาปเคราะห์ร่วม  สุขภาพไม่สู้จะดี

ถ้าเสาร์ร่วมลัคน์ให้เกรงโจร, ขโมย, และการหลอกลวง ถ้าอังคารหรือเสาร์เป็นลัคนาธิปติหรือถูกเกณฑ์ของบาปเคราะห์อื่น  จะเป็นอันตรายเพราะถูกทำร้ายหรือบาดเจ็บที่ศีรษะ  ถ้าราศีธนูเป็นราศีลัคน์ ทำให้เจ้าชะตาตกจากหลังสัตว์พาหนะ  เช่น ม้า ฯลฯ  หรือตกจากยานพาหนะ  ถ้าลัคน์หรือลัคนาธิปติได้ปาปะกรรตริโยค  (เสาร์หรือราหู)  จะเป็นอันตรายเพราะโจรหรือขโมย  ราหูในเรือนที่ 12 ไม่ได้โทษร้ายแรงเหมือนอยู่ในเรือนที่ 2 และทำนองเดียวกันเสาร์ในเรือนที่ 2 ไม่ให้โทษร้ายแรงเหมือนอยู่ในเรือนที่ 12

ร่างกายของเจ้าชะตาจะล่ำสันแข็งแรงบึกบืน  ถ้าลัคนาธิปติเป็นจันทร์หรือศุกร์มีกำลังดี และได้สัมพันธ์ที่ดี คัมภีร์ชาฎกตัดตระบรรยายว่า  “ร่างกายของเจ้าชะตาจะแข็งแรง  ถ้าลัคน์ได้เกณฑ์ หรือร่วมของพฤหัสบดี”  ถ้าลัคนาธิปติเป็นศุภเคราะห์  และเจ้านวางค์ของลัคนาธิปติอยู่ในราศีธาตุน้ำ  ร่างกายของเจ้าชะตาจะล่ำสันแข็งแรง

ถ้าลัคนาธิปติอยู่ในที่สถิตที่ดีเลิศ  ชีวิตเจ้าชะตาจะอุดมสมบูรณ์และมีความสงบสุข นอกจากนี้ถ้าเรือนที่ 10 ได้เป็นที่สถิตที่ดีเลิศของลัคนาธิปติหรือมีศุภเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนที่ 10 จะได้ศุภผลดีพิเศษขึ้นอีกดุจนมสดที่ผสมน้ำตาล

เรือนที่ 1  ให้ความหมายถึงตัวตน  และเรือนที่ 8 ให้ความหมายถึงความตาย  อาทิตย์ และจันทร์หมายถึงชีวิตหรือการทรงชีพ  ชีวิตของเจ้าชะตาจะได้รับผลดีพิเศษ  ถ้าลัคนาธิปติร่วมลัคน์เจ้าเรือนที่ 8 อยู่ในเรือนที่ 8 และอาทิตย์และจันทร์ไม่ถูกเบียน ถ้า 2 บาปเคราะห์ไม่ได้เป็นอุจจ์อยู่ในเรือนที่ 8 หรือบาปเคราะห์หนึ่งร่วมลัคน์  และอีกบาปเคราะห์หนึ่งอยู่ในเรือนที่ 8 หรือทั้ง 2 บาปเคราะห์ร่วมลัคน์  เจ้าชะตามีชีวิตอยู่ได้ 10 ถึง 12 ปี  สัมพันธภาพต่อไปนี้ชี้หมายถึงผลอย่างเดียวกัน (1) ลัคนาธิปติและเจ้าเรือนที่ 8 เป็นคราสหรือเป็นอัสดางคต์  (อยู่ใกล้ชิดอาทิตย์)   (2) อาทิตย์อยู่ในที่ร้าย  (3) อาทิตย์เสาร์ร่วมกัน   (4) บาปเคราะห์ในเรือนที่ 1, ที่ 2, และที่ 12 หรือ   (5)  บาปเคราะห์ในเรือนที่ 1, ที่ 7,  และที่ 8 หรือ   (6) บาปเคราะหืในเรือนที่ 2, และที่ 7, หรือ   (7) บาปเคราะห์ในเรือนที่ 6, ที่ 7, และที่ 8

รูปร่างเจ้าชะตาจะน่าดูน่าชมและมีเกียรติ  ถ้าราศีธาตุดินหรือธาตุลมเป็นราศีลัคน์  ถ้า

8

ลัคน์และดาวเคราะห์

ราศีกันย์เป็นราศีลัคน์  รูปร่างลักษณะเจ้าชะตาไม่แก่ตามอายุ  ถึงอายุมากก็ยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาว  ผมไม่เปลี่ยนสี  หน้าไม่เหี่ยวไม่ย่น  และฟันแข็งแรง  ราศีพฤษภ,  มิถุน,  และตุลย์  ก็ให้ผลอย่างเดียวกัน  ศุกร์หรือจันทร์เพิ่มความสวยงาม  คัมภีร์ชาฎาอัตตวะบรรยายว่า  “ถ้าเกตุอยู่ในราศีธนูจะแก่เร็ว  ถ้าราหู, อาทิตย์, หรือเสาร์, ร่วมลัคน์  เจ้าชะตาแก่ก่อนอายุสมควร  ถ้าอังคารมีกำลังดีอยู่ในเรือนที่ 11 แม้อายุมากก็ยังดูหนุ่มสาว”

หลักในเรื่องความสูงจากราศีทั้ง 12 ราศี  ราศีเมษ, พฤษภ,  และมีน,  เป็นราสีสั้น  (เตี้ย)  ราศีสิงห์, กันย์, ธนู, และกุมภ์, เป็นราศียาว (สูง) และอีก 5 ราศีเป็นราศีปานกลาง  อาทิตย์, อังคาร, มฤตยู, เนปจูน, และราหู ร่วมลัคน์  (ซึ่งเป็นราศีคี่)  ให้รูปร่างสูง  ถ้าราหู (ราศีคู่), เกตุ, พุธ, จันทร์แรม, หรือเสาร์ ร่วมลัคน์  ให้รูปร่างเตี้ย พฤหัสบดีให้รูปร่างปานกลาง

จันทร์, ศุกร์, พฤหัสบดี, ให้ผิดพรรณสวยงาม  ราศีมิถุน, สิงห์, มกร, ให้ผิวดำ  ราศีเมษ, พฤศจิก, อังคาร, ให้ผิวสีดำแดง  อาทิตย์, พุธ, เสาร์, ราหู, ให้ผิวดำ ศุกร์ให้สวยงามมาก พุธร่วมลัคน์ให้เจ้าชะตามีความรู้และช่างพูด  พฤหัสบดีให้อยู่ในศิลธรรมและอายุยืน

ถ้าลัคน์และลัคนาธิปติอยู่ในจรราศี  ถ้าเจ้าเรือนที่ 10 และเจ้านวางค์ของลัคนาธิปติทั้งนี้อยู่ในจรราศี  เจ้าชะตาจะสามารถเลี้ยงตัวได้เอง  ถ้าลัคน์, ลัคนาธิปติ, เจ้าเรือนที่ 10,  และเจ้านวางค์ของลัคนาธิปติ,  ทั้งนี้อยู่ในสถิระราศี  เจ้าชะตาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ยาก

ชาฎกเทศะบรรยายว่า  “ถ้าจันทร์ร่วมลัคน์ในราศีเมษ กลิ่นตัวแรง”  ถ้าราศีสิงห์เป็นราศีลัคน์ ความเป็นไปในชีวิตดีอย่างยิ่ง  มีชื่อเสียง, แข็งแรง, มีความมั่นใจในตนเอง  และพยายามกระทำสิ่งที่ดี  เจ้าชะตาเช่นนี้มีความสามารถมาก  ในการกระทำกิจสาธารณและกิจการทางการปกครอง  มีนิสัยเมตตากรุณาปรานี  อัธยาศัยดี  แต่มีนิสัยโกรธง่ายอยู่เล็กน้อย  ลัคน์อยู่ในราศีกรกฎไม่มีดาวเคราะห์อื่นใดร่วม  เจ้าชะตาเอาใจใส่ต่อภรรยาและครอบครัวเสมอ  เจ้าชะตาเช่นนี้รู้จักใช้ความคิด  มีอำนาจเหนืออารมณ์  จิตใจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ไม่มีความกังวลในสิ่งใด  เห็นการณ์ไกล  ฉลาดมาก  เอาการเอางาน  สามารถในกิจการ  ถ้าลัคน์อยู่ในราศีมิถุนหรือกันย์ เจ้าชะตามีไหวพริบ มีปัญญาเลิศ อารมณ์ร่าเริง  ใช้ความคิดพิจารณา  แต่ขาดความสามารถในการเพ่งเลง  จะเป็นคนเห็นแก่ตัวและเจ้ามารยา  หรือมีความไม่จริงใจ  ถ้าศุกร์เป็นลัคนาธิปติ  ผิวพรรณเจ้าชะตาจะสวยงามสุภาพและสงบเสงี่ยม  ถ้าเป็นสตรีจะสวยงาม  มีระเบียบเรียบร้อยและสงบเสงี่ยม  สนใจทางวิจิตรศิลปะ  เครื่องประดับ  การขับร้อง  การระบำรำฟ้อน ฯลฯ เจ้าชะตาเช่นนี้มีความเห็นแต่ในแง่ดี  มีโชค  และมีความสุขสำราญในชีวิตสมรส  ถ้าลัคนาธิปติเป็นนิจหรือดาวเคราะห์นิจร่วมลัคน์  เจ้าชะตาจะโหดร้าย  หยิ่ง  อกตัญญู  และเป็นคนไม่มีค่า  ไม่มีความสำเร็จในใด ๆ เว้นแต่

9

ลัคน์และดาวเคราะห์

เจ้าชะตาจะพยายามขันสู้โชคเคราะห์อย่างเข้มแข็งจริงจัง  ถ้าอังคารเป็นลัคนาธิปติ  ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเร่งร้อยเล็กน้อย  แต่ขยันขันแข็ง  มีเสรีภาพในความรักและมีทิษฐิ  เจ้าชะตาไม่ชอบการพึ่งพาอาศัย  การข่มเหงรังแก  และการอยู่ใต้บังคับบัญชา  ถือเอาการตัดสินตกลงใจและกระทำตามนั้น

พฤหัสบดีเป็นลัคนาธิปติ  ทำให้เจ้าชะตามีนิสัยร่าเริง  เห็นแต่ในแง่ดี  สุขุมและใจเย็น  เป็นที่รักที่ชอบ  เจ้าชะตามีความสามารถในการใช้ความคิดได้อย่างดี  มีความเมตตากรุณา  ใจบุญ  ทำสิ่งไรเป็นประโยชน์ได้ดี  นิสัยมีศิลธรรม  มีความกระตือรือล้านและฟังความคิดเห็นผู้อื่น  เจ้าชะตาพอใจการมีระเบียบวินัย  แต่ไม่ใช้อำนาจที่ละเมิดสิทธิ, จารีต, และประเพณีนิยม  ถ้าเสาร์เป็นลัคนาธิปติ  ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเข้มงวด  เงียบขรึมเศร้าโศก มืดมัว  มีความอดกลั้น  มีความสม่ำเสมอเป็นปกติ  มีความแน่นอน  ประพฤติตามระเบียบ  กล้าต่อความยากลำบาก  มีความทะเยอทะยาน  และความปรารถนาแรงกล้า  และเห็นการณ์ไกล  ไม่มีลัคน์ในราศีใดเว้นแต่ราศีกุมภ์ ที่สามารถในการบังคับใจฝืนใจ  และความตกลงใจแน่วแน่อย่างเข้มแข็ง  ถ้าลัคน์อยู่ในราศีมกร  เป็นคนทำการจริงจัง  ฉลาดในการดำเนินงานตามระเบียบวิธี  แต่งกายตระหนี่  จิตใจบริสุทธิ์  มีความเมตตากรุณา  แต่ไม่พอใจการขัดคำสั่งหรือการท้าทายของบุตร,  ผู้อาศัย, หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เจ้าชะตาจะมึความสุขความสบายตลอดชีวิต  ถ้าลัคนาธิปติเสวยวรรคอุดม  (นวางค์ราศีเดียวกันกับราศีที่สถิตอยู่)  หรือเป็นอุจจ์  หรือเสวยตรียางค์มิตร  (ดาวเคราะห์เจ้าตรียางค์เป็นมิตรกับดาวเคราะห์ลัคนาธิปติ)  เจ้าชะตาจะมีความสุขสบายตอนต้นอายุและกลางอายุ  ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 1, ที่ 11, และที่ 12,  และลัคนาธิปติมีกำลังดีอยู่ในเรือนตรีโกณ  ถ้าลัคนาธิปติมีกำลังดีหรือพฤหัสบดีร่วมลัคน์  ทำให้เจ้าชะตามีความสุขสบายตอนต้นอายุ  เจ้าชะตาจะมีความสุขสบายภายหลังอายุ 16 ปี  ถ้าลัคนาธิปติอยู่ในเรือนที่ 9 เจ้าชะตามีความสุขสบายภายหลังอายุ 20 ปี  ถ้าเจ้าเรือนที่ 11, หรือเจ้านวางค์ของลัคนาธิปติอยู่ในเรือนที่ 2 ถ้าดาวเคราะห์ที่กล่าวมานี้อยู่ในเรือนเกณฑ์  ทำให้เจ้าชะตามีความสุขสบายภายหลังอายุ 30 ปี

2

พยากรณ์ได้ว่าจะได้รับผลของเรือนที่ประสงค์รู้ผล  เมื่อลัคนาธิปติจรถึงราศีตรีโกณหรือราศีนวางค์ของเจ้าเรือนประสงค์ หรือเจ้าเรือนประสงค์จรถึงเรือนของตัวเอง  หรือเจ้าเรือนประสงค์จรถึงราศีตรีโกณหรือราศีนวางค์ของลัคนาธิปติ  หรือเจ้าเรือนประสงค์จรถึงเรือนลัคน์  หรือเจ้าเรือนประสงค์และเจ้าเรือนลัคน์  จรมาร่วมกันหรือเป็นเกณฑ์แก่กันและกัน  และอาจพยากรณ์ผลอย่างเดียวกันได้  ถ้าการกของเรือนประสงค์จรเข้าร่วมกับเจ้าราศีลัคน์หรือเจ้าราศีจันทร์  เมื่อใดก็ตามถ้าลัคนาธิปติจรเข้าร่วมกับเจ้าเรือนประสงค์ มีหวังที่จะได้รับศุภผลตามความหมายของเรือน  ถ้าหากว่าเจ้า

10

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนมีกำลังดี  ถ้าเจ้าเรือนอ่อนไม่มีกำลัง  ผลที่ได้รับจะเป็นบาปผล  ความหมายของเรือนนับได้ทั้งจากลัคน์และจากจันทร์แทนลัคน์ก็ได้

ถ้าลัคน์มีกำลังดีที่สุด  ในระหว่างทศาของลัคนาธิปติ  เจ้าชะตาจะเจริญขึ้นถึงฐานะที่เด่นจะได้มีความสุขความสบายในชีวิต  ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส  ความสมบูรณ์พูลสุขจะเพิ่มขึ้น  ชีวิตจะมีความเจริญแจ่มใสยิ่งขึ้นดุจดวงจันทร์ข้างขึ้น  ถ้าลัคนาธิปติอยู่ในฐานะเสื่อมเสีย  ในระยะทศาของดาวเคราะห์ลัคนาธิปติ  เจ้าชะตาจะถูกจับกุมคุมขังจองจำ  จะนำชีวิตเข้าสู่ที่มืดมัวอับเฉา  ไม่มีใครสนใจรู้จัก  จะทรมานหวาดเสียวด้วยความกลัว, โรค , และจิตใจกระวนกระวาย มีหวังอยู่ในพิธีทำศพ  จะละทิ้งการงาน  จะไปทำงานอื่น จะเดือดร้อนสูญเสียฐานะ  และเกิดโชคร้ายอื่น ๆ

ลัคน์เป็นหลักของดวงชะตา  และกำลังดีทั่วไปของลัคน์เป็นสิ่งจำเป็นในเนื้อหา  สำหรับการสังเกตเทียบเคียงความสงบสุดของชีวิต