Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำนำ

หลังจากที่ท่านได้ผูกดวงชะตาแล้ว  เกิดมีปัญหาสำหรับนักศึกษาผู้เริ่มต้นใหม่ขึ้นมาว่า  “จะพิจารณาดวงชะตาเบื้องต้นอย่างไร”  ปัญหานี้ ได้มีคำตอบอยู่ในโหราวิทยาเล่ม 7 นี้แล้ว  ท่านจะสามารถให้คำพยากรณ์สำหรับพื้นชะตาได้โดยพิจารณาไปทีละขึ้น  เริ่มจาก ลัคนา แล้วก็ดาวเคราะห์แต่ละดวง ๆ ไปตามลำดับ  เมื่อได้นำผลการพยากรณ์เหล่านั้นมารวมกันเข้า  เพื่อการตัดสินพื้นดวงชะตาแล้วและทำความเข้าใจในการผสมผลดีและร้ายจากอิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ท่านก็สามารถพยากรณ์พื้นดวงชะตาได้  แต่อย่างไรก็ดี  ขอเรียนว่าก่อนที่ท่านจะอ่านโหราวิทยาเล่ม 7 นี้เข้าใจดี  ท่านควรจะต้องมีความรู้ในการผูกดวง  และรู้จักดวงชะตาได้ดีเสียก่อน  นอกจากผูกดวงได้แล้ว  ท่านก็จำต้องจำกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของโหราศาสตร์ได้พอสมควรด้วย  ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป  พูดให้สั้นเข้าก็คือท่านควรจะได้ผ่านและทำความเข้าใจให้ชัดเจนในหนังสือโหราวิทยาเล่มต้น ๆ มาแล้วนั่นเอง

โหราวิทยาจะมีพิมพ์ออกเป็นลำดับต่อไปอีก  โดยจะทวีความกว้างขวางในวิทยาการทางโหราศาสตร์นี้ออกไปทุกที  และขอเรียนว่า  จะขอเรียนว่า  จะได้พยายามรวบรวมนำมาเสนอให้หมดสิ้นโดยไม่มีกรปิดบังแต่อย่างใด

ในการพิมพ์ตำราเกี่ยวกับโหราศาสตร์นั้น  ทางสำนักงานได้แบ่งออกเป็นสองชุดคือ ชุดโหราวิทยานี้  และชุดคัมภีร์โหราศาสตร์  ซึ่งบัดนี้ได้กำลังพิมพ์คัมภีร์ภวารถรัตนากรอยู่  เพื่อความสะดวกโปรดบอกรับเป็นประจำไว้ที่สำหนักงานเสียทีเดียว  เล่มใดพิมพ์เสร็จก็จะได้แจ้งมายังท่านเพื่อส่งเงินไปชำระ  ท่านก็จะมีตำราโหราศาสตร์ของสำนักงานของเราทุกเล่มเสมอไป

ขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า  ตำราของเราไม่มีการวางขายในตลาดทั่วไป

ศิวะ   นามสนธิ

สำหนักพิมพ์ศิวะ  พระนคร