Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 13

สูตรต่าง ๆ

˜

118. จาระขัณฑ์  วิถ. เหนือ 1 ถึง 30 องศา

องศา       วิมหานาที        วิมหานาที        วิมหานาที            องศา       วิมหานาที        วิมหานาที        วิมหานาที

1                2.10                  1.68                  0.73                  16              34.40               27.52                11.46

2                4.20                  3.36                  1.40                  17              36.60               29.28                12.20

3                6.30                  5.04                  2.10                  18              39.00               31.20                13.00

4                7.40                  6.72                  2.80                  19              41.00               33.04                13.76

5              10.50                  7.40                  3.50                  20              43.70               34.96                14.56

6              12.60                10.40                  4.20                  21              46.00               36.80                15.33

7              14.70                11.76                  4.90                  22              48.50               38.80                16.16

8              16.90                13.52                  5.63                  23              50.90               40.72                16.96

9              19.00                15.20                  6.31                  24              53.40               42.72                17.86

10             21.20                16.96                  7.06                  25              55.90               44.72                18.63

11             23.30                18.64                  7.76                  26              58.50               46.80                19.50

12             25.50                20.40                  7.50                  27              61.10               48.88                20.36

13             27.00                21.70                  8.80                  28              63.80               51.04                21.26

14             29.90                23.92                  9.96                  29              66.50               53.20                2216

15             32.10                25.68                10.70                  30              69.30               55.44                23.10

119.  เวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก  วิถ. เหนือ 0 องศา  ถึง 30 องศา

อาทิตย์ขึ้น                                                                            อาทิตย์ตก

เดือน       วันที่    0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา                0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา

มกรา          5           6.1           6.18           6.36           6.57                     18.9         17.52          17.34          17.14

,,            10           6.4           6.20           6.37           6.57                     18.11       17.55          17.38          17.18

สูตรต่าง ๆ 77


อาทิตย์ขึ้น                                                                            อาทิตย์ตก

เดือน       วันที่    0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา                0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา

มกรา        15           6.6           6.21           6.38           6.57                     18.13       17.57          17.41          17.22

,,            20           6.7           6.22           6.38           6.56                     18.14       17.0            17.44          17.26

,,            25           6.9           6.23           6.38           6.54                     18.16       18.2            17.47          17.30

,,            30           6.10         6.23           6.36           6.52                     18.17       18.4            17.50          17.35

กุมภา          5           6.10         6.22           6.35           6.49                     18.18       18.6            17.54          17.40

,,            10           6.11         6.21           6.32           6.45                     18.18       18.7            17.56          17.45

,,            15           6.11         6.20           6.30           6.41                     18.18       18.8            17.59          17.48

,,            20           6.10         6.19           6.27           6.36                     18.17       18.10          18.1            17.52

,,            25           6.10         6.17           6.24           6.32                     18.17       18.10          18.3            17.56

มีนา            1           6.9           6.15           6.21           6.27                     18.16       18.10          18.5            15.58

,,              5           6.8           6.13           6.18           6.23                     18.15       18.11          18.6            18.1

,,            10           6.9           6.10           6.14           6.17                     18.14       18.11          18.7            18.4

,,            15           6.6           6.8             6.9             6.11                     18.13       18.11          18.30          18.8

,,            20           6.10         6.5             6.5             6.5                       18.11       18.11          18.11          18.11

,,            25           6.3           6.2             6.1             5.59                     18.10       18.11          18.12          18.4

,,            30           6.2           5.59           5.56           5.53                     17.8         18.11          18.14          18.17

เมษา           5           6.0           5.56           5.51           5.46                     18.6         18.10          18.15          18.20

,,            10           5.58         5.53           5.47           5.41                     18.5         18.10          18.16          18.24

,,            15           5.57         5.50           5.43           5.34                     18.4         18.10          18.17          18.26

,,            20           5.56         5.48           5.39           5.29                     18.2         18.11          18.19          18.30

78                                                                    โหราวิทยา


อาทิตย์ขึ้น                                                                            อาทิตย์ตก

เดือน       วันที่    0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา                0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา

เมษา          25        5.55           5.45           5.35           5.26                     18.2         18.11          18.21          18.33

,,             30        5.54           5.43           5.32           5.19                     18.1         18.11          18.25          18.26

พฤษภ          5        5.53           5.42           5.29           5.15                     18.0        18.12          18.25          18.39

,,             10        5.53           5.40           5.26           5.11                      18.0        18.13          18.26         18.42

,,             15        5.53           5.39           5.24           5.7                        18.0        18.14          18.28         18.46

,,             20        5.53           5.38           5.22           5.4                        18.0        18.15          18.30         18.49

,,             25        5.53           5.38           5.21           5.2                        18.0        18.16          18.32         18.52

,,             30        5.54           5.38           5.20           5.0                        18.1        18.17          18.34         18.55

มิถุนา           5        5.54           5.38           5.20           4.59                     18.2        18.38          18.37          18.58

,,             10        5.55           5.38           5.20           5.59                      18.3        18.20          18.38         18.0

,,             15        5.56           5.39           5.20           5.58                      18.4        18.21          18.40         19.2

,,             20        5.57           5.40           5.21           4.59                      18.5        18.22          18.41         19.4

,,             25        5.58           5.41           5.22           5.0                        18.6        18.24          18.42         19.4

,,             30        6.0             5.42           5.23           5.1                        18.7        18.24          18.43         19.5

กรกฎ           5        6.0             5.43           5.25           5.3                       18.8        18.25          18.43          19.5

,,             10        6.1             5.45           5.27           5.6                        18.9        18.25          18.43         19.4

,,             15        6.2             5.46           5.28           5.7                        18.9        18.25          18.43         19.3

,,             20        6.2             5.47           5.30           5.11                      18.10      18.25          18.42         19.1

,,             25        6.3             5.48           5.32           5.34                      18.10      18.24          18.40         18.58

,,             30        6.3            5.49            5.34           5.37                      18.10      18.23          18.38         18.55

สิงหา           5        6.2             5.50           5.36           5.20                      18.9        18.22          18.35          18.51

,,             10        6.2             5.50           5.18           5.24                      18.9        18.20          18.32          18.47

สูตรต่าง ๆ 79


อาทิตย์ขึ้น                                                                            อาทิตย์ตก

เดือน       วันที่    0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา                0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา

สิงหา         20        6.0             5.51           5.41           5.29                      18.7        18.16          18.26          18.37

,,             25        5.59           5.51           5.42           5.32                      18.6        18.13          18.22          18.32

,,             30        5.57           5.51           5.44           5.35                      18.4        18.10          18.18          18.36

กันยา           5       5.56           5.50           5.45           5.37                      18.2        18.7            18.13          18.19

,,             10        5.54           5.50           5.46           5.41                      18.0        18.4            18.8            18.13

,,             15        5.52           5.50           5.47           5.44                      17.59      18.1            18.4            18.7

,,             20        5.50           5.49           5.47           5.46                      17.57      17.58          17.59          18.0

,,             25        5.49           5.49           5.49           5.49                      17.55      17.55          17.54          17.54

,,             30        5.47           5.49           5.50           5.52                      17.54      17.52          17.50          17.47

ตุลา             5        5.46           5.47           5.52           5.55                      17.52       17.49          17.46          17.42

,,             10        5.44           5.48           5.53           5.58                      17.50       17.46          17.41          17.36

,,             15        5.43           5.48           5.54           6.1                        17.49       17.43          17.37          17.30

,,             20        5.42           5.49           5.56           6.4                        17.48       17.41          17.14          17.25

,,             25        5.41           5.50           5.59           6.8                        17.48       17.39          17.30          17.20

,,             30        5.40           5.50           6.0             6.12                      17.47       17.37          17.39          17.16

พฤศจิก        5        5.40           5.51           6.3             6.16                     17.47        17.36          17.24          17.11

,,             10        5.40           5.53           6.6             6.20                     17.48        17.35          17.22          17.7

,,             15        5.41           5.54           6.8             6.24                     17.47        17.35          17.20          17.4

,,             20        5.42           5.56           6.11           6.28                     17.49        17.35          17.20          17.2

,,             25        5.43           5.58           6.14           6.33                     17.51        17.35          17.19          17.1

,,             30        5.45           6.1             6.18           6.37                     17.52        17.36          17.19          17.0

80                                                                    โหราวิทยา


อาทิตย์ขึ้น                                                                            อาทิตย์ตก

เดือน       วันที่    0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา                0 องศา     10 องศา     20 องศา     30 องศา

ธันวา           5        5.47           6.3             6.20           6.41                      17.54      17.38          17.20          17.0

,,             10        5.49           6.6             6.24           6.44                      17.56      17.39          17.21          17.0

,,             15        5.51           6.8             6.27           6.48                      17.57      17.41          17.23          17.2

,,             20        5.54           6.11           6.30           6.51                      18.1        17.44          17.25          17.4

,,             25        5.56           6.11           6.32           6.53                      18.3        17.46          17.28          17.6

,,             30        5.57           6.16           6.34           6.55                      18.6        17.49          17.30          17.9

120.  อันโตนาที 1 ถึง 30 องศา  วิถ. เหนือ

วิถ.                 ราศี    ราศี                  ราศี                 ราศี                 ราศี                           ราศี

เหนือ             เมษ  มีน         พฤษภ  กุมภ์         มิถุน  มกร           กรกฎ  ธนู       สิงห์  พฤศจิก       กันย์  ตุลย์

องศา          นาที  วินาที        นาที  วินาที        นาที  วินาที          นาที  วินาที       นาที  วินาที        นาที  วินาที

1                 110        46         119           1        129        26          129          2        120        18         112       27

2                 109        40         117         23        128        12          129        20        121          5         113       20

3                 109          5         117         40        127        52          129        35        121        42         114         7

4                 108        13         116         58        127        42          129        50        122        20         115       57

5                 107        23         116         17        127        18          130          7        123          1         115       54

6                 306        34         115         38        127          3          130        25        123        42         116       38

7                 106        15         114         51        126        39          130        35        124        18         117       22

8                 104        50         114         16        126        29          130        58        125          5         118       22

9                 104        00         113         35        126        12          131        16        125        45         119       12

10               103          7         112         53        125        55          131        34        126        27         120         5

11               102        17         112         13        125        36          131        51        127          8         120       55

12               101        24         111         31        125        20          132          7        127        50         121       48

13               100        48         111         00        125          1          102        25        129        20         122       24

14                99         38         110           6        124        45          102        43        129        14         123       34

สูตรต่าง ๆ 81


วิถ.                 ราศี    ราศี                  ราศี                 ราศี                 ราศี                           ราศี

เหนือ             เมษ  มีน         พฤษภ  กุมภ์         มิถุน  มกร           กรกฎ  ธนู       สิงห์  พฤศจิก       กันย์  ตุลย์

องศา          นาที  วินาที        นาที  วินาที        นาที  วินาที          นาที  วินาที       นาที  วินาที        นาที  วินาที

16                97         50         109         40        124          9          133        19        130        40         125       22

17                96         58         107         58        123        50          133        37        111        23         120       14

18               96            2         107         12        123        32          133        53        132          9         127       12

19               95            5         106         27        121        13          134        13        132        55         127         7

20               95            7         105         42        122        55          134        34        133        40         129         6

21              93           12         104         57        122        36          134        52        134        23         130       00

22              92           12         104           8        122        16          135        12        135        12         131       00

23              91           14         103         21        121        56          135        31        135        58         131       58

24              90           14         102         35        121        37          135        51        116        46         132       57

25              89           14         101         47        121        16          336        11        137        34         133       58

26              88           12         100         57        120        56          136        32        138        23         135       00

27              87           11         100           7        120        35          136        52        139        13         136         2

28              86             5           99         15        120        14          137        14        140          5         137         9

29              85             0           98         23        119        52          137        36        140        57         137       12

30              83           53           97         30        119        29          137        58        141        51         139       19

121  อัตราเวลาทีฆันดร  และวิถันดรจังหวัดต่าง ๆ  ในประเทศสยาม

จังหวัด

จังหวัด

อัตราเวลา                วิถันดร อัตราเวลา                วิถันดร

ทีฆันดร                 เหนือ ทีฆันดร                  เหนือ

นาที   วินาที   องศา    ลิปดา                                                  นาที   วินาที   องศา    ลิปดา

กรุงเทพฯ ธนบุรี    -        -        13      45                 เพชรบุรี               + 2     18       13       6

กระบี่                  - 6      54         8        8                               เพชรบูรณ์            + 2     50       16     18

กระบุรี                - 7      50       10      16                                แพร่                      - 1     10       18     08

กาญจนบุรี          - 3      57       18      00                                 ภูเก็ต                     - 8     54         7     54

11

82                                                                    โหราวิทยา


อัตราเวลา                วิถันดร อัตราเวลา                วิถันดร

จังหวัด ทีฆันดร                  เหนือ จังหวัด ทีฆันดร                  เหนือ

นาที   วินาที   องศา    ลิปดา                                                  นาที   วินาที   องศา    ลิปดา

กำแพงเพชร         - 3     42       16       34                               มหาสารคาม        +  2    42      16       10

ขอนแก่น            + 9     46       16        32                               แม่ฮ่องสอน         - 10    46      19       12

จันทบุรี              + 8     18       12        38                               ยะลา                    +  2    42       6        36

ฉะเชิงเทรา         + 2     18       13       44                                ร้อยเอ็ด                 + 12   50      15       58                             ชลบุรี                 + 2     18       13       26                                 ระนอง                  -  7    26      10         4

ชัยนาท                - 1     10       15       16                               ระยอง                   +  3    14      12       46

ชัยภูมิ                 + 6       2       15       40                               ราชบุรี                  -  2    18       13       38

ชุมพร                  - 5     16       10       31                               ลพบุรี                   +  3     34      14        50

เชียงราย              - 2      46       19      52                                ลำปาง                  -  4     14        8        18    เชียงใหม่            - 6       14      18       46                                ลำพูน                    -  4     38      18        32

ตรัง                    - 4         6        7        34                             เลย                        +  4     50        7        28

ตราด                 + 8       26      12        14                              ศรีษะเกศ               +  5     54        5         0

ตาก                    - 5       50      16          5                             สกลนคร               + 14    10      17         8

นครนายก         + 3       14      14        10                                สงขลา                  +   0    42       7        16

นครปฐม           - 1       58      13         55                               สตูล                      -   0    38       6        40

นครพนม          + 16    58      17         24                                สมุทรปราการ        +  0    42      13       36

นครราชสีมา     +  6     24      19         58                                สมุทรสงคราม       -  0    53      13       34

นครศรีธรรมราช - 2    06        8         26                                  สมุทรสาคร              + 0    10      13       36

นครสวรรค์         - 1    34      15         36                                 สระบุรี                   + 2      2       14       38

นนท์บุรี             + 0       4      13         50                               สิงห์บุรี                  + 0     24      14       52    นราธิวาส          + 5     38        6          26                           สุโขทัย                   - 2     34      17        5

นครราชสีมา     + 6     24      19         58                                 สุพรรณบุรี             - 0     18        4      26

สูตรต่าง ๆ 83


อัตราเวลา                วิถันดร อัตราเวลา                วิถันดร

จังหวัด ทีฆันดร                  เหนือ จังหวัด ทีฆันดร                  เหนือ

นาที   วินาที   องศา    ลิปดา                                                  นาที   วินาที   องศา    ลิปดา

บุรีรัมย์                 + 6    42       15        0                                สุราษฎร์ธานี        - 4      38       9        10

ปทุมธานี             + 0    22        14       6                                 สุรินทร์               + 3       10     18        56

ประจวบคีรีขันธ์   - 1    34        11     50                                   หนองคาย          + 8       59      17       40

ปราจีนบุรี           + 3    38         13     56                                 อยุธยา                 + 0      18      14        22

ปัตตานี               + 2    50           6     52                                 อ่างทอง              + 0      18      14        40

พังงา                    - 8    10           8      32                               อุดร                     + 9      16      17        24

พัทลุง                + 2     26           7      40                               อุตรดิตถ์             - 0       34      17         8

พิจิตร                  - 0     38         16      20                                อุทัยธานี             - 0       57      15       26

พิษณุโลก          - 0      10         16      47                                 อุบลราชธานี      + 18       2      15         9

อัตราเวลาทีฆันดรที่ให้ไว้นี้  ถือเอากรุงเทพ ฯ ถือเอากรุงเทพฯ ธนบุรีเป็นศูนย์กลาง  ฉะนั้นเมื่อต้องการตัดเวลาจังหวัดอื่น ๆ  ต้องตัดจากเวลามัธยมท้องถิ่น  กรุงเทพ ฯ ธนบุรี.

ถ้าเวลาประสงค์หรือเวลาเกิดนั้นก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 เวลานั้นก็เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพฯ ธนบุรีอยู่แล้ว  ถ้าต้องการเวลาสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็เอาอัตราทีฆันดรสำหรับจังหวัดนั้น ๆ + กับหรือ – จากเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ ธนบุรี  ได้เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดนั้น ๆ.

ถ้าเวลาประสงค์หรือเวลาเกิดนั้นภายหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา  เวลานั้นเป็นเวลาอัตราของประเทศ  ต้องตัดเวลานั้นเป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพ ฯ ธนบุรีเสียก่อน  โดยเอา 18 นาที 2 วินาทีลบเวลานั้นได้เท่าใดเป็นเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพฯ ธนบุรี  ถ้าต้องการเวลาสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็เอาอัตราเวลาทีฆันดรสำหรับจังหวัดนั้น  ๆ + กับหรือ – จากเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพฯ ธนบุรี  ได้เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดนั้น ๆ˜

พิมพ์ที่ ร.พ. อักษรประเสริฐ  563 – 565  ถนนจักรพรรดิพงษ์  พระนคร

โทร  24530  นายไชย  เอี่ยมประเสริฐ  ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา  2497