Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำนำ

˜

เมื่อนักศึกษาได้รู้หลักโหราศาสตร์ภารตะขั้นต้นจากโหราวิทยาเล่ม 2 แล้ว ประสงค์ความรู้ต่อไปในรายละเอียดของดาวเคราะห์และเรือนชะตา  เพื่อหวังผลที่ถูกต้องในการพยากรณ์  จำต้องปฏิบัติงานคำนวณตามวิธีคณิตศาสตร์  ข้อความในหนังสือเล่มนี้แนะนำถึงสิ่งสำคัญที่เป็นหลักของโหราศาสตร์ภาคคำนวณ  ซึ่งมีสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาโหราศาสตร์ที่ปรารถนาผลพยากรณ์ที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีตำรากำลังดาวเคราะห์และเรือนชะตา (โหราวิทยาเล่ม 4)  ซึ่งเป็นตำราคู่กับตำรานี้  การได้ศึกษาจากตำรา 2 เล่มนี้  จะให้นักศึกษาเข้าใจวิธีโหราศาสตร์ได้ไม่ยากนัก  และสามารถให้นักศึกษาเตรียมพร้อมที่จะพยากรณ์ได้  ในตำราเล่มนี้ได้พยายามรวบรวมแต่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาในขั้นนี้.

การขาดการศึกษาแม้แต่หลักขั้นต้นของโหราศาสตร์  เป็นของแน่นอนที่จะนำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ๆ ในมูลฐานแห่งการพิสูจน์ของวิธีวินิจฉัยดวงชะตา  แต่ทว่าถ้าหลงยึดถือแต่ในวิธีคำนวณอย่างเดียวก็จะเป็นภัยให้หย่อนความสามารถในการวินิจฉัยและนำประเด็นต่าง ๆ เข้าเปรียบเทียบ  ฉะนั้นความรู้ทางโหราคณิตศาสตร์เพียงปานกลาง  จะเป็นสิ่งมีค่ามากสำหรับการผูกดวงชะและตีความหมายดวงชะตา.

ข้อความแนะนำในหนังสือเล่มนี้  ให้ประโยชน์แก่ท่านที่เริ่มศึกษาและทั้งท่านที่มีความรู้อยู่แล้ว.

ข้อความในหนังสือนี้อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง  ถ้าท่านผู้รู้ได้พบเห็นและกรุณาแนะนำเพื่อประโยชน์ให้นักศึกษาได้ความรู้สมบูรณ์ในวิทยานี้  ข้าพเจ้าขอรับไว้ด้วยความจริงใจและขอขอบคุณอย่างสูงล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้.

วิธีคำนวณในตำราเล่มนี้และในโหราวิทยาเล่ม 4 เป็นวิธีทำเลขอย่างสามัญมีบวก, ลบ, คูณ, หาร มีพิเศษอยู่ที่ทศนิยมซึ่งทำได้ง่ายกว่าเศษส่วน  ท่านที่สนใจถ้า


มีผู้รูปแนะนำให้ก็จะเข้าใจได้โดยง่าย  เรื่องสับสนยุ่งยากในตำราเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่วิธีทำเลข  แต่อยู่ที่การดำเนินงานซับซ้อนตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลักวิชา  เพราะเรื่องนี้เชื่อมโยงกับหลายชั้นหลายเชิง วิธีที่จะได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งควรอ่านทบทวนทีละบททีละข้อตามลำดับจนเข้าใจดี ในการอ้างอิงเชื่องโยงกัน  และจึงฝึกทำไปตามวิธีที่กล่าวไว้ทีละขั้น  เมื่อจำกฎต่าง ๆ และเข้าใจดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ยากนัก.

ศัพท์ที่ใช้ในโหราศาสตร์ภารตะโดยมากเป็นภาษาสันสกฤต  เมื่อแปลงอักษรไทยได้พยายามรักษาพยัญชนะ, สะกด, การันต์, ครบถ้วนตามรูปเดิมในสันสกฤต  ซึ่งได้จาก “สันสกฤต – ไทย – อังกฤษ อภิธาน”  ของ ร.อ. หลวงบวรบรรณารักษ์พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2469 เกือบทั้งหมด.

อนึ่งศัพท์สันสกฤตโดยมากคำหนึ่งมีความหมายตั้งหลายอย่าง  บางคำเกือบ 20 อย่าง  และหนังสือเล่มนี้เป็นตำราเป็นต้องพยายามรักษาศัพท์ไว้ตามรูปเดิมของสันสกฤตเท่าที่จะทำได้  ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถผันแปรเป็นอักษรไทยให้ออกเสียงตามถนัดโดยให้ความหมายคงเดิมได้ทุกคำ

รัตน์

บางคลองแค

ราชบุรี