Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 2

ข้อแนะนำในการวินิจฉัย

เพื่อป้องกันการฉงนสนเท่ห์ของท่านที่เริ่มศึกษา  ในหนังสือเล่มนี้จึงได้พยายามอย่างยิ่ง  ที่จะเว้นการกล่าวอ้างถึงหลักวิชาอย่างสูงของโหราศาสตร์ในสิ่งที่ไม่จำเป็น

การพยากรณ์เท่ากับเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่ง  แต่เป็นการเสี่ยงอย่างแน่ใจ  ที่ได้ดำเนินงานตามระเบียบของหลักเกณฑ์ในโหราศาสตร์  เป็นต้นว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องกำลังของดาวเคราะห์และเรอืนชะตา  เหตุ 6 ประการ  (ฉัตพละ)  ของการมีกำลังและไม่มีกำลังของดาวเคราะห์เป็นมูลฐานอย่างหนึ่งในการหาค่าของดาวเคราะห์  เหตุ 6 ประการหรือฉัตพละนั้นมีดังนี้ :

1.  สถานะพละ เป็นกำลังที่ได้จากที่อยู่ของดาวเคราะห์ที่มีอยู่ในเรือนมิตร  อยู่ในเรือนของตัวเอง  (เป็นเกษตร)  อยู่ในราศีอุจจ์  ที่สถิตเช่นนี้มิใช่แต่เพียงในราศีจักรแต่ในนวางส์จักรด้วย  และส่วนย่อยอื่น ๆ .

2.  ทิคะพละ พฤหัสบดี  พุธมีกำลังเต็มที่เมื่อร่วมลัคน์  อาทิตย์ อังคาร  ได้ทิคะพละในเรือนที่ 10 เสาร์มีกำลังในเรือนที่ 7 ศุกร์จันทร์มีกำลังในเรือนที่ 4.

3.  เจษฎาพละ หรือกำลังเคลื่อนไหว  อาทิตย์  จันทร์  ในราศีมกร  กุมภ์  มีน,  เมษ,  พฤษภ  และ  มิถุน,  เมื่อเป็นอุตรายัน  อังคาร,  พุธ,  พฤหัสบดี,  ศุกร์,  เสาร์  เมื่อพักร์หรือเมื่อร่วมกับจันทร์เต็มดวง.

4.  กาละพละ หรือกำลังชั่วคราว  จันทร์,  อังคาร,  เสาร์มีกำลังเวลา  กลางคืน  อาทิตย์,  พฤหัสบดี,  ศุกร์มีกำลังเวลากลางวัน  พุธมีกำลังตลอดกาล  บาป


ข้อแนะนำในการวินิจฉัย 19เคราะห์มีกำลังเวลาข้างแรม  ศุภเคราะห์มีกำลังเวลาข้างขึ้น  และในคัมภีร์กล่าวว่าดาวเคราะห์วันเกิด  ดาวเคราะห์วันต้นเดือน ๆ เกิด  ดาวเคราะห์วันต้นปี ๆ เกิด  ก็มีกำลังดีเหมือนกัน.

5  ทรุกะพละ  (กำลังเกณฑ์) ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงความสำคัญของเกณฑ์แล้วเกณฑ์ของศุภเคราะห์ได้ทรุกะพละเต็มที่  เกณฑ์ของบาปเคราะห์ไม่เป็นทรุกพละ.

6.  ในสาระคิถะพละ ดาวเคราะห์หนึ่ง ๆ สมมุติว่าให้เกิดกำลังถาวรโดยไม่จำกัดที่สถิต  อาทิตย์  จันทร์  ศุกร์  พฤหัสบดี  พุธ  อังคาร  และเสาร์  มีกำลังมากน้อยกว่ากันตามลำดับ  อาทิตย์ มีกำลังมากที่สุด  เสาร์มีกำลังน้อยที่สุด.

อาจหาค่าของกำลังเหล่านี้ได้จากมูลเหตุต่าง ๆ รายละเอียดมีในตำรากำลังของดาวเคราะห์และเรือนชะตา  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษา.

การวินิจฉัยดวงชะตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและยากที่สุดของนักโหราศาสตร์  นักศึกษาจะต้องกำหนดความรู้สึกไว้ในใจว่า  ตั้งแต่โบราณกาลมาไม่เคยมีกฎเกณฑ์หรือคำสอนที่ได้กล่าวแนะนำไว้อย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะ  เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาจะต้องค้นคว้าเปรียบเทียบ  กำลังน้ำหนักกระแสอิทธิพลในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเหตุอื่น ๆ ที่ให้เกิดผลตามปรากฏการณ์ที่เป็นจริง  การที่จะตรวจสอบดวงชะตา  ส่วนสำคัญใหญ่ ๆ ของการวินิจฉัย  ได้แก่กำลังของดาวเคราะห์และเกณฑ์เป็นส่วนสำคัญ  นักศึกษาทีเริ่มศึกษามักจะทอดทิ้งละเลยเสีย  คล้ายกับจะถือว่าเป็นสิ่งไม่สำคัญและจะไม่ได้ผล  แต่ขอให้อดทนพยายามให้เคยชินจนเกิดความชำนาญก็จะช่วยให้ได้ประสบความหมายต่าง ๆ ที่จะบรรลุผลที่ต้องการในเวลาไม่จำกัด  กฎต่อไปนี้จะพบเห็นว่าต้องใช้มากในการที่จะให้ได้ผลสมความประสงค์  การดำเนินงานโดยไม่ชำนาญในการใช้ระเบียบงานในที่สุดก็จะนำให้ถึงความผิดพลาดได้.

เจ้าเรือนตรีโกณเป็นศุภผลเสมอ  และให้ผลดี.

เมื่อศุภเคราะห์เป็นเจ้าเรือนจตุรเกณฑ์ให้ผลร้าย  (ไม่ให้ผลดี)  เพื่อบาปเคราะห์เป็นเจ้าเรือนจตุรเกณฑ์  ให้ผลดี.20                                                                    โหราวิทยา


ดาวเคราะห์ดีและร้ายจะเกิดกำลังมากขึ้น  ถ้าเมื่อเป็นเจ้าเรือนที่ 1 ที่ 4 ที่ 7 หรือที่ 10.

เจ้าเรือนที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 11 ให้ผลร้าย  และเป็นสาเหตุของความทุกข์โศกและความขัดสน.

เจ้าเรือนที่ 2 และที่ 12 ถ้าร่วมกับดาวเคราะห์ที่ให้คุณ  จะให้ผลดี.

เจ้าเรือนที่ 8 ถ้าเผอิญเป็นเจ้าเรือนที่ 1 ด้วย  (ได้แก่อังคารศุกร์)  หรือร่วมกับศุภเคราะห์ดี.

ราหูและเกตุถ้าสถิตอยู่ในราศีของดาวศุภเคราะห์ให้ผลดี.

พฤหัสบดและศุกร์   เป็นเจ้าเรือนจตุรเกณฑ์ผลร้ายน้อยกว่าพฤหัสบดี  และศุกร์และจันทร์น้อยกว่าพุธ.

อังคารถ้าครองเรือนที่ 10 อย่างเดียว  (ลัคน์อยู่ในราศีกุมภ์)  ไม่ให้ผลดีจะต้องครองเรือนที่ 5 ด้วย  (ลัคน์อยู่ในราศีกรกฎ)  จึงจะได้ผลดีโดยตลอด.

ถ้าเจ้าเรือนเกณฑ์จตุรเกณฑ์ร่วมกับเจ้าเรือนตรีโกณ  โดยไม่มีเจ้าเรือนอื่น ๆ ร่วมด้วย  มีกำลังแรงมากในการให้ผลดี.

ลัคน์ในราศีหนึ่ง ๆ มีดาวเคราะห์ประกอบแสดงข้อไข  เช่นโยคการก  (ดาวเคราะห์ที่เป็นมูลเหตุในการให้ผลดี)  และมารกหรือมารการก  (ดาวเคราะห์ที่เป็นมูลเหตุในการให้ผลร้ายถึงตาย  หรือดาวเคราะห์มรณะ)


ตารางต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้มาก.


ลัคน์                   กรูระ                  เสามะยะ                   โยคการก                    มารการก

ในราศี         (บาปเคราะห์)           (ศุภเคราะห์)

เมษ                  ศุกร์  พุธ  เสาร์              อาทิตย์  อังคาร                                                     พุธ  เสาร์

พฤหัสบดีข้อแนะนำในการวินิจฉัย 19ลัคน์                    กรูระ                  เสามะยะ                   โยคการก                    มารการก

ในราศี         (บาปเคราะห์)           (ศุภเคราะห์)

พฤษภ             จันทร์  พฤหัสบดี          อาทิตย์  อังคาร              เสาร์                                พฤหัสบดี

ศุกร์                               พุธ  เสาร์                                                                                ศุกร์

มิถุน               อาทิตย์  อังคาร              ศุกร์   เสาร์                    ศุกร์  เสาร์                       อังคาร

พฤหัสบดี                                                                                                                 พฤหัสบดี

กรกฎ              พุธ  ศุกร์  เสาร์              อังคาร  พฤหัส              อังคาร                             พุธ  ศุกร์

สิงห์                พุธ  ศุกร์  เสาร์              อาทิตย์  อังคาร           อังคาร                                                พุธ  ศุกร์

กันย์                  อังคาร  จันทร์               ศุกร์                                                  พุธ  ศุกร์                            อังคาร

พฤหัสบดี                                                                    พฤหัสบดี

ตุลย์                  อาทิตย์  อังคาร             พุธ  ศุกร์  เสาร์              จันทร์  พุธ   เสาร์         พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

พฤศจิก            พุธ  เสาร์  อังคาร         พฤหัสบดี  อาทิตย์         อาทิตย์  จันทร์                พุธ  ศุกร์

จันทร์

ธนู                   เสาร์  ศุกร์  พุธ             อาทิตย์  อังคาร              อาทิตย์   จันทร์               ศุกร์

มกร                  จันทร์   อังคาร              พุธ  ศุกร์  เสาร์              พุธ         ศุกร์                  อังคาร

พฤหัสบดี                                                                                                                                 พฤหัสบดี

กุมภ์                 พฤหัสบดี  จันทร์         ศุกร์  อังคาร                  อังคาร  ศุกร์                    พฤหัสบดี

อาทิตย์  เสาร์

มีน                    อาทิตย์  พุธ  ศุกร์         อังคาร  จันทร์               อังคาร  พฤหัสบดี           พุธ  ศุกร์

เสาร์                                                                      เสาร์                                เสาร์


โยค  โยคเป็นรูปขึ้นได้เมื่อดาวเคราะห์หนึ่งหรือราศีหนึ่งสัมพันธ์แก่กันโดยการเป็นเกณฑ์

หรือร่วมกัน  การวินิจฉัยทั่ว ๆ ไปของดวงชะตา  เป็นความสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าลัคน์และเจ้าเรือนมีกำลังแรง  มีความสำคัญที่ดีและไม่มีบาปเคราะห์เป็นเกณฑ์  ในวิธีเดียวกันนี้จะต้องตรวจสอบถึงจันทร์ด้วย  ถ้าลัคน์อยู่ในระหว่างขนาบ22                                                                   โหราวิทยาของบาปเคราะห์สองข้าง  การร่วมเช่นนี้ได้ชื่อว่าปาปะการะถาวิโยค  แต่ถ้าเป็นศุภเคราะห์ขนาบทั้ง 2 ข้างเป็นศุภะการะถาริโยค  ปาปะการะถาริโยคจะให้เจ้าชะตาไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นล่ำสันเป็นหลักฐานได้  การอาชีพมักจะลุ่ม ๆ ดอน ๆ และศุภะการะถาริโยคจะเพิ่มคุณความดีขึ้น.

ในตารางดาวเคราะห์ข้อไข  เป็นที่เห็นได้แจ่มแจ้งแล้วว่าลัคน์ในราศีหนึ่ง ๆ มีดาวเคราะห์เป็นเจ้าแสดงคุณภาพแต่ละอย่าง ๆ โดยเฉพาะ  ด้วยเหตุนี้ถ้าเจ้าเรือนตรีโกณร่วมกับเจ้าเรือนมุม  (เจ้าเรือนจตุรเกณฑ์)  ด้วยมีการติดต่อสัมพันธ์กับเจ้าเรือนที่ 1 เป็นราชาโยคชี้หมายถึงอิทธิพลและอำนายใหญ่ยิ่ง  ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีและนวางส์  ให้ผลประโยชน์ในราชาโชคเหมือนกัน.

โยคสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอำนวยโชคดีในดวงชะตามีต่อไปดังนี้ :

คชาเกศาริโยค จันทร์และพฤหัสบดีสถิตในราศีที่เป็นเรือนมุมแก่กัน  เป็นผลให้อายุยืน  ชื่อเสียงดี  มีอิทธิพลมาก  ความสำเร็จผลทั่วไป  เป็นผู้นำที่ดีในการเมือง  การสังคม  และองค์การสาธารณกุศาต่าง ๆ .

อธิโยค ศุภเคราะห์สถิตในเรือนที่ 6  ที่ 7  และที่ 8 จากจันทร์  เป็นผลให้ความสุขสำราญ   ปราศจากศัตรู  ฐานะสูง  มีอิทธิพล  อายุยืน.

ศุนัภภะโยค ดาวเคราะห์ 2 หรือมากกว่า 2 (เว้นอาทิตย์)  สถิตอยู่ในเรือนที่ 2 จากจันทร์  เป็นผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด  รับความยกย่องนับถือ  จะได้ครองตำแหน่งสูง  และได้ผลประโยชน์จากการที่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่.

อนัภภะโยค ดาวเคราะห์ 2 หรือมากกว่า 2  (เว้นอาทิตย์)  สถิตอยู่ในเรือนที่ 12 จากจันทร์  เป็นผลให้มีความสุขสำราญ  พอใจและยินดีในทุก ๆ อย่างนิสัยและอารมณ์ไม่ชอบความสงบเงียบ.

ทุระทุราโยค ดาวเคราะห์ 2 ข้างขนาบจันทร์  เป็นผลให้มีลักษณะพิเศษหายากในการยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว  มีผู้รับใช้ที่ดี  ทรัพย์สินและยานพาหนะ.


ข้อแนะนำในการวินิจฉัย 23เกมะทรุมโยค ไม่มีดาวเคราะห์อื่นใดเคียงข้างจันทร์  เป็นผลให้นิสัยทราม  หรือการแต่งกายไม่เรียบร้อย  ทุกข์ทรมาน  เจ้ามารยา  เสียเปรียบผู้อื่น  และความเศร้าใจทุกข์ใจ  ถ้ามีดาวเคราะห์เป็นจตุรเกณฑ์จากจันทร์จะบรรเทาผลร้ายของโยคนี้.

ยังมีโยคอื่น ๆ อีกที่สัมพันธ์แก่อาทิตย์  แก่จันทร์  แก่ลัคน์  ในตำราเล่มเล็กนี้ไม่อาจรวมโยคต่าง ๆ ไว้ได้หมด.

ความจริงโยคทั้งหลาย  (ถึงแม้โยคที่แรง)  เป็นแต่เพียงกำลังที่อัดตัวอยู่เฉย ๆ เท่านั้น  ความสำคัญที่จะให้กำลังของโยคบังเกิดผลนั้นต้องได้กำลังสนับสนุนจากกำลังดาวเคราะห์  กำลังเกณฑ์อุจจ์ ฯลฯ  จึงเป็นความจำเป็นยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาคุณภาพของกำลังเหล่านี้  แล้วจึงถือเอากำลังเหล่านี้เป็นเหตุให้โยคนั้น ๆ ปรากฏคุณภาพออกมาได้  รวมความว่าผลของโยคจะมีหรือไม่นั้นสุดแท้แต่กำลังของดาวเคราะห์  กำลังของเกณฑ์  กำลังของอุจจ์  โยคต่าง ๆ มีละเอียดในตำรา  ‘สตโยคมันจารี’

เจ้าเรือนที่ 9 และเจ้าเรือนที่ 10 สับเรือนกัน  ได้ชื่อว่าปริวาระฐานะโยค ชะตาผู้ใดได้โยคนี้  เจ้าชะตาจะเป็นใหญ่และมีอำนาจมาก.

ถ้าเจ้าเรือนที่ 1  และเจ้าเรือนที่ 10 สับเรือนกัน  เจ้าชะตามีชื่อเสียงดี  มีชัยชนะ  มีที่ดินมากหลาย.

ถ้าจันทร์และอังคารร่วมกัน  ชื่อว่าจันทร์มังคลาโยค ถ้าพฤหัสบดีและอังคาร  ร่วมกันชื่อว่า  คุรุมังคลาโยค โยคทั้งนี้เป็นผลให้องอาจกล้าหาญ  มีปัญญาเฉลียวฉลาดโชคดีในสิ่งทั่วไป.


ส่วนสำคัญในโหราศาสตร์ภารตะที่ผิดแปลกจากโหราศาสตร์อื่น ๆ อยู่ที่การพิจารณาเรื่องโยค  เมื่อได้ดวงชะตามาแล้ว  นักโหราศาสตร์จะพิจารณาหาโยคจากชะตานั้นอย่างถี่ถ้วน  โดยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการแปลความหมายที่ถูกต้อง  และแสดงคุณค่าของดวงชะตา.

ในการตรวจสอบเรือนชะตาจะต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ :24                                                                   โหราวิทยา1.  กำลังที่เจ้าเรือนรับจากดาวเคราะห์ที่เป็นเกณฑ์  และกำลังที่ดาวเคราะห์ร่วม.

2.  ลักษณะเกณฑ์และการถูกครองของเรือนที่ต้องการรู้ผล.

3.  คุณภาพโดยธรรมชาติของเรือน  ของเรือน ของดาวเคราะห์ที่สถิตในเรือน  และของดาวเคราะห์ที่เป็นเกณฑ์แก่เรือน.

4.  อิทธิพลของโยค.

ถ้าเจ้าเรือนมีกำลังดี  เรือนนั้นก็จะมีอิทธพลแรงดีด้วย.

ระหว่างเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่ครอบคลุมหรือเข้าเกี่ยวข้องแก่เรือนหนึ่ง ๆ จะต้องคัดเลือกเหตุการณ์เหล่านั้นจากดาวเคราะห์หนึ่งใด  ที่มีความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ  สำหรับความเป็นอยู่ ณ เวลานั้น ๆ .

ลักษณะศุภเคราะห์ หรือศุภผลของเกณฑ์  จะต้องพิจารณาถึงเครือสัมพันธ์โดยธรรมชาติและชั่วคราวทั้ง 2 อย่าง  นอกจากนี้  จันทร์  ลัคน์  และเรือนที่ 10 จะต้องอยู่ในราศีที่ดีและนวางส์ที่ดี  และมีศุภเกณฑ์.