Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ชาฎกราชมรรค

óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó


ราชมรรค คือ หนทางอันกว้างใหญ่ไพศาล จึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสมควรแก่การเอาใจใส่ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในโหราศาสตร์ทั้งหลาย ซึ่งใช้ในการประเมินกำลังของดวงดาว แบบง่ายๆ ข้าพเจ้าจึงได้นำมารวมไว้ในเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ในอีกมุมหนึ่ง


ñññññññññññññññññññññññññññõ


พระอาทิตย์


พระอาทิตย์ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. เป็นศุภเคราะห์อย่างเต็มที่ ( เสมอด้วยดาวพฤหัส ) ถ้าพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีธนู

02. เป็นศุภเคราะห์ดีมาก ถ้าเป็นเจ้าเรือนโกณ ( เรือนที่ 05 และ เรือนที่ 09 )


พระอาทิตย์ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. พระอาทิตย์เป็นบาปเคราะห์ ตามธรรมชาติของตัวเอง 1 ใน 2 ส่วน

02. พระอาทิตย์เป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เจ้าเรือนที่ 06 , เจ้าเรือนที่ 08 , เจ้าเรือนที่ 11  และ เจ้าเรือนที่ 12 ในดวงชะตากำเนิด

03. พระอาทิตย์ให้บาปผล ถ้าสถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ และ เรือนโกณ


øøøøø

พระจันทร์


พระจันทร์ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. พระจันทร์ไม่มีกำลังเป็นศุภเคราะห์เพียง 1 ใน 4 ส่วน

02. พระจันทร์ขณะเพ็ญจะเป็นศุภเคราะห์เต็มที่เทียบเท่าดาวพฤหัส

03. ถ้าพระจันทร์มีกำลัง 1 ใน 4  ( เฉลี่ยจากกำลังเต็มที่ ของพระจันทร์ขณะเพ็ญเต็มดวง ) ถือว่าพระจันทร์เป็นศุภเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วนเทียบเท่ากับดาวศุกร์

04. ถ้าพระจันทร์อยู่กึ่งกลางระหว่าพระจันทร์เพ็ญ กับ พระจันทร์ดับ หรือ ระหว่างพระจันทร์ดับ กับ พระจันทร์เพ็ญ ( ข้างขึ้น หรือ ข้างแรม 7 ค่ำ หรือ 8 ค่ำ ) ถือว่าเป็นศุภเคราะห์ครึ่งหนึ่ง

05. ถ้าพระจันทร์ได้เกณฑ์ของดาวพฤหัส ( ไม่จำกัดกำลังของพระจันทร์ ) ถือว่าเป็นศุภเคราะห์เต็มที่

06. แม้เมื่อพระจันทร์ไม่มีกำลังถูกเกณฑ์ของทั้งดาวเสาร์ และ ของดาวพฤหัส ถือว่าเป็นศุภเคราะห์เต็มที่ ( เสมอด้วยดาวพฤหัส )

แม้ว่าพระจันทร์จะเป็นบาปเคราะห์ด้วยประการใดก็ดี เกณฑ์ของดาวพฤหัสที่เป็นเกณฑ์แก่พระจันทร์ ย่อมมีอิทธิพลพอที่จะทำให้พระจันทร์เป็นศุภเคราะห์ได้

07. ถ้าพระจันทร์เพ็ญสถิตอยู่ในราศีธนู หรือ ราศีมีน ถือว่าเป็นศุภเคราะห์เต็มที่เสมอด้วยดาวพฤหัส

08. พระจันทร์เป็นศุภเคราะห์เต็มที่ ถ้าเป็นเจ้าเรือนโกณ

09. พระจันทร์จะให้ผลดี ถ้าพระจันทร์เป็นศุภเคราะห์อยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


พระจันทร์ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. พระจันทร์ที่ไม่มีกำลังถือว่าเป็นบาปเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วน

02. พระจันทร์จะให้ผลร้าย ถ้าพระจันทร์เป็นบาปเคราะห์อยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ

03. ถ้าพระจันทร์ได้ตำแหน่งนิจจ์ ( ไม่จำกัดกำลังของพระจันทร์ เมื่อใกล้เป็นพระจันทร์เพ็ญ หรือ พระจันทร์ดับ ) และ เมื่อเป็นอัสตางคต์ด้วย ถือว่าพระจันทร์เป็นบาปเคราะห์เต็มที่เสมอด้วยดาวเสาร์

04. พระจันทร์เป็นบาปเคราะห์เต็มที่ ( เสมอด้วยดาวเสาร์ ) ถ้าถูกเกณฑ์ของดาวเสาร์

05. แม้พระจันทร์จะสถิตอยู่ในราศีกรกฎ แต่ถ้าถูกบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ เกณฑ์ ถือว่าพระจันทร์เป็นบาปเคราะห์เต็มที่

06. พระจันทร์เป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 และ เรือนที่ 12


øøøøø


ดาวอังคาร

ดาวอังคาร จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ถ้าดาวอังคารสถิตร่วมลัคนา หรือ เป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


ดาวอังคาร จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวอังคารเป็นบาปเคราะห์ตามธรรมชาติอยู่ 3 ใน 4 ส่วน

02. ดาวอังคารเป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 ,เรือนที่ 11 และ เรือนที่ 12

03. ดาวอังคารเป็นบาปเคราะห์ ถ้าอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


øøøøø


ดาวพุธ

ดาวพุธ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวพุธ ถือว่าเป็นศุภเคราะห์ตามธรรมชาติอยู่ 1 ใน 2 ส่วน

02. ดาวพุธจะเป็นศุภเคราะห์เต็มที่ ผ เสมอด้วยดาวพฤหัส ) ถ้าเข้าร่วมกับพระจันทร์ ทั้งพระจันทร์ที่ไม่มีกำลัง หรือ พระจันทร์เพ็ญ

03. ดาวพุธเป็นศุภเคราะห์ถ้าเป็นเจ้าเรือนโกณ

04. ดาวพุธจะได้ศุภผล ถ้าเมื่อดาวพุธเป็นศุภเคราะห์อยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เป็นเจ้าเรือนลัคนา และ เป็นเจ้าเรือนที่ 10 ด้วย ( สำหรับลัคนากันย์ )


ดาวพุธ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวพุธจะเป็นบาปเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วนถ้าเข้าร่วมกับบาปเคราะห์

02. แม้ดาวพุธจะสถิตอยู่ในราศีกันย์ หรือ ราศีเมถุน ถ้ามีบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ ก็ถือว่าดาวพุธนั้นเป็นบาปเคราะห์

03. ดาวพุธเป็นบาปเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วน ถ้ามีบาปเคราะห์เข้าร่วม หรือ เป็นเกณฑ์

04. ดาวพุธเป็นบาปเคราะห์ 3 ใน 4 ส่วน ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 3 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 หรือ เรือนที่ 12


øøøøø


ดาวพฤหัส

ดาวพฤหัส จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวพฤหัสถือว่าเป็นศุภเคราะห์สูงสุด ของศุภเคราะห์ทั้งหลาย หรือ เป็นศุภเคราะห์ธรรมชาติ

02. ดาวพฤหัสเป็นศุภเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนโกณ

03. ดาวพฤหัสเป็นศุภเคราะห์ ถ้าอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เป็นเจ้าเรือนลัคนา และ เป็นเจ้าเรือนที่ 10 ด้วย ( สำหรับลัคนามีน )


ดาวพฤหัส จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวพฤหัสเป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ , เป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 10 และ เรือนที่ 12

02. ดาวพฤหัสเป็นบาปเคราะห์ ถ้าสถิตอยู่ในเรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 หรือ เรือนที่ 12


øøøøø


ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวศุกร์เป็นศุภเคราะห์ตามธรรมชาติ 3 ใน 4 ส่วน

02. ดาวศุกร์เป็นศุภเคราะห์เต็มที่ ถ้าเข้าร่วมกับพระจันทร์ที่ไม่มีกำลัง หรือ จันทร์ที่เพ็ญ

03. ดาวศุกร์เป็นศุภเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนโกณ

04. ดาวศุกร์จะให้ศุภผล ถ้าอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ เป็นเจ้าเรือนลัคนา


ดาวศุกร์ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวศุกร์เป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเรือนเกณฑ์ เจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 หรือ เรือนที่ 12


øøøøø


ดาวเสาร์

ดาวเสาร์ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวเสาร์เป็นศุภเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


ดาวเสาร์ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ดาวเสาร์เป็นบาปเคราะห์โดยธรรมชาติเต็มที่

02. ดาวเสาร์เป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 หรือ เรือนที่ 12

03. ดาวเสาร์จะให้บาปผล ถ้าสถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์


øøøøø


ราหู


ราหู จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ราหูจะเป็นศุภเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ

02. ราหูจะเป็นศุภเคราะห์ ( เสมอด้วยดาวพฤหัส ) ถ้าสถิตอยู่ในราศีมกร


ราหู จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. ราหูมีธรรมชาติเป็นบาปเคราะห์เต็มที่

02. ราหูเป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 หรือ เรือนที่ 12

03. ราหูจะให้บาปผล ถ้าสถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


øøøøø


เกตุ


เกตุ จะเป็นศุภเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. เกตุเป็นศุภเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


เกตุ จะเป็นบาปเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

01. เกตุมีธรรมชาติเป็นบาปเคราะห์เต็มที่

02. เกตุเป็นบาปเคราะห์ ถ้าเป็นเจ้าเรือนที่ 03 , เรือนที่ 06 , เรือนที่ 08 , เรือนที่ 11 หรือ เรือนที่ 12

03. เกตุจะให้บาปผล ถ้าสถิตอยู่ในเรือนเกณฑ์ หรือ โกณ


øøøøø