Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

กรหะบรรพ

ราหู หรือ เกตุ สถิตในเรือนต่างๆ


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 01

มักแท้งบุตร ( ถ้าเป็นชะตาของสตรี )

01. ราหู หรือ เกตุ สถิตในราศีเมษ , ราศีพฤษภ หรือ ราศีกรกฎ – จิตใจดี , มีความสุขใจ

02. ศุภเคราะห์เป็นเกณฑ์ – มีตำหนิที่ใบหน้า


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 02

มักทรมานเพราะโรคต่างๆ , สูญเสียบุตร และ เศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุนี้เป็นอย่างมาก , ผิวคล้ำ

01. บาปเคราะห์เข้าร่วม – มีคู่ครอง 2 คน หรือ สมรส 2 ครั้ง


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 03

จะอุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร และ การกสิกรรม

01. ศุภเคราะห์เข้าร่วม – มีตำหนิที่คอ , อายุยืนเต็มที่ , กล้าหาญ


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 04

มีเครื่องประดับ เครื่องตกแต่งต่างๆ , มีความสุขอยู่ด้วยคู่ครอง 2 คน , สูญเสียมารดาและมักเศร้าโศกเสียใจเพราะเรื่องนี้อย่างมาก

01. บาปเคราะห์เข้าร่วม - สูญเสียมารดาตั้งแต่อายุยังน้อย

02. ศุภเคราะห์เข้าร่วม – มารดามีอายุยืน


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 05

ไม่มีบุตร , เสียบุตรเพราะความพิโรธของนาคเทวะ หรือ ให้กำเนิดบุตรหลังที่ได้ทำพิธีบูชารูปนาคเทวะตามวิธี , มักเป็นโรคปวดข้อ , ชอบกระทำการหยาบช้า , ไม่ค่อยเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจ , ชอบคบค้าสมาคมกับคนพาล


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 06

นิสัยกล้าหาญ , ชีวิตมีความสุขดีมาก

01. พระจันทร์เข้าร่วม – มักสมสู่กับคู่รักที่ดำเนินชีวิตในสังคมชั้นสูง , ชอบมีพฤติกรรมลักขโมย , การเงินไม่ค่อยสู้ดี


ราหู หรือเกตุสถิตในเรือนที่ 07

มีคู่ครอง 2 คน หรือ สมรส 2 ครั้ง , คู่ครองคนที่ 2 จะทรมานเพราะโรคเนื้องอก , ชอบสมสู่กับคนที่เป็นหม้าย , ไม่ค่อยสนใจประเพณี และ ศาสนา


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 08

อายุ 32 ปี มักเป็นโรคร้ายแรง ถ้าเจ้าเรือนที่ 08 มีกำลังดี อายุเจ้าชะตาจะยืนถึง 60 ปี


ราหู หรือเกตุสถิตในเรือนที่ 09

ไม่มีบุตร , ชอบสมสู่กับคนชั้นต่ำโดยกำเนิด เป็นทาส , ไม่นับถือศาสนา , สูญเสียบิดาตั้งแต่อายุยังน้อย , ไม่เคารพครูบาอาจารย์


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 10

สมสู่กับคนที่เป็นหม้าย , ดำเนินอาชีพในทางที่ผู้อื่นมองว่าไม่ค่อยดี , ชอบคบหาสมาคมกับคนพาล , มีความรู้น้อย , ความประพฤติไม่ค่อยดี


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 11

มีบุตรมาก , การเงิน และ การกสิกรรมรุ่งเรืองดี , ดำเนินอาชีพในแบบธุรกิจ และ ได้ผลประโยชน์ที่ดีจากการดำเนินธุรกิจนั้น


ราหู หรือ เกตุสถิตในเรือนที่ 12

มีบุตรน้อย , มักมีโรคที่นัยน์ตา

01. ศุภเคราะห์เข้าร่วม - เมื่อตายแล้วดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์

02. หาวพฤหัส หรือ ดาวพุธเข้าร่วม – จะสละโลกีย์ หรือ ออกบวชเป็นนักพรตนักบวชïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï