Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ศนิบรรพ

ดาวเสาร์สถิตในเรือนต่างๆ

ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 01

มักทรมานเพราะโรคปวดข้อ และ โรคเกี่ยวกับน้ำดี

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ – มักมีตำแหน่งปกครองหมู่บ้าน หรือ จังหวัด , ได้ประโยคทรัพย์สินจากการลงทุน และ การกสิกรรม

02. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตร – ฝ่ายบิดารุ่งเรืองดี

03. ถ้าเจ้าเรือนที่ 04 หรือ เจ้าเรือนที่ 09 หรือ เจ้าเรือนที่ 10 เข้าร่วม – มีความรุ่งเรืองอย่างสูง และ เป็นราชาโยค


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 02

ฐานะการเงินมักไม่ค่อยมั่นคง , มีคู่ครอง 2 คน

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งนิจจ์ หรือ บาปเคราะห์เข้าร่วม – มักกระทำการหยาบช้า , หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าสินค้าของชนชั้นต่ำ , เป็นโรคที่นัยน์ตา , มีหนี้สินมาก


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 03

มักเสียพี่น้อง เฉพาะอย่างยิ่งเสียน้อง , อาชีพค้าของคนชั้นต่ำ

01. บาปเคราะห์เข้าร่วม - เกลียดชังพี่น้อง

02. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เป็นเกษตร – พี่น้องเจริญรุ่งเรือง


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 04

มักสูญเสียมารดา และ อาจมีมารดา 2 คน , ชีวิตไม่ค่อยสุขสบาย , ยากจน

01. ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนลัคนา - มารดาอายุยืน

02. ดาวเสาร์เป็นอุจจ์ เป็นเกษตร – ได้รับผลประโยชน์จากยวดยานพาหนะ


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 05

มีบุตรยาก , ยากจน , ชอบทำบาปหยาบช้า , ค้าของชั้นต่ำเป็นอาชีพ , รับบุตรของผู้อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรม

01. ดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ – มีคู่ครอง 2 คน

02. ดาวเสาร์มีกำลังดี – มีคู่ครองคนเดียว


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 06

มักมีชัยเหนือศัตรู , การเงิน และ การกสิกรรมรุ่งเรือง

01. ดาวอังคารเข้าร่วม – มักท่องเที่ยวไปไกลๆ และ กว้างขวางในผลของราชโยคแบบอ่อนๆ , มีความสุขเนื่องจากฐานะสูงในอาชีพ

02. ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่ 08 -  โดยทั่วไปจะเป็นผลร้าย เป็นโรคปวดข้อ และ เกิดแผลที่ร่างกาย


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 07

คู่ครองผอม , สมสู่กับคนที่มีนิสัยอันไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ , เศร้าโศกเสียใจมาก

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร – สมสู่กับคู่ครอง หลายคน

02. เกตุเข้าร่วม – ปฏิบัติกามารมณ์ในทางที่ผิดปกติแปลกกว่าคนธรรมดาทั่วไป

03. ศุกร์เข้าร่วม – ชอบปฏิบัติทางกามารมณ์ในทางที่ผิด ชอบสมสู่กับคนชั้นต่ำกว่า , ติดของมึนเมา


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 08

ยากจน , สมสู่กับคนที่ดำเนินชีวิตในทางที่เลวทราม

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร - อายุยืนเต็มที่

02. ดาวเสาร์เป็นนิจจ์ หรือ สถิตอยู่ในเรือนของศัตรู – อายุสั้น , หาเลี้ยงชีพด้วยงานแบบกรรมกร


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 09

อายุ 39 ปี จะกระทำการที่เป็นสาธารณะกุศลอย่างสูง อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร - บิดาอายุยืนเต็มที่

02. ดาวเสาร์ไม่มีกำลัง – บิดาอายุสั้น ถ้าในชะตามีราชาโยคดาวเสาร์อันไม่มีกำลังในเรือนนี้จะยังผลทำลายซึ่งราชาโยคนั้น


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 10

อายุ 25 ปี จะชำระร่างกายในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือ เริ่มเข้าใจในสัจธรรมการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร , อารมณ์ร้อนชอบฉุนเฉียว

01. บาปเคราะห์เข้าร่วม – อาชีพมักไม่ค่อยถาวร และ มักทรุดโทรมลง

02. ศุภเคราะห์เข้าร่วม – จะได้ผลสำเร็จ และ กล้าหาญในการประกอบอาชีพ , ถือตัว , ได้รับความเคารพนับถือจากชนชั้นสูง , รุ่งเรืองอย่างสูง , ใช้เครื่องอุปโภคดุจราชา


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 11

การเงินรุ่งเรืองอย่างสูง , ได้ผลประโยชน์จากที่ดิน และ ก่อสร้าง , ได้รับการยอมรับนับถือจากชนชั้นสูง

01. ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือ เกษตร – มีความรู้สูง , มียวดยานพาหนะ


ดาวเสาร์สถิตในเรือนที่ 12

อวัยวะบางอย่างไม่สมประกอบ

01. บาปเคราะห์เข้าร่วม – สายตาจะไม่ดีจะเสื่อมลง หรือ สูญเสียนัยน์ตา

02. ศุภเคราะห์เข้าร่วม – สายตาจะดี , เมื่อตายแล้วดวงวิญญาณจะไปสู่สวรรค์ , ใช้จ่ายเปลือง


êêêêê