Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Kojara Pala

ในคัมภีร์โหราศาสตร์ชั้นสูงของภารตะท่านได้ให้หลักสำคัญในการพิจารณาผลของดาวเคราะห์จรจาก"ชนมราศี"เอาไว้ ซึ่ง"ชนมราศี"ก็คือราศีที่จันทร์สถิตย์ในพิ้นดวงกำเนิดและมีความสำคัญเทียบเท่ากับลัคนา บางทีก็เรียกว่า"ชนมจันทร์" บ้างก็ว่า "จันทรลัคน์"   โดยคัมภีร์ได้กล่าวถึงผลของดาวเคราะห์จรที่สัมพันธ์กับชนมราศีของดวงชาตาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและจะปรากฏผลดี-ร้ายแก่ดวงชาตา และนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงผลดี-ร้ายที่ได้จากดาวเคราะห์นั้นๆก็อาจจะถูกขัดขวางจากดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรในเรือนอื่นๆได้อีกด้วย (เวธะ-วิปริตะเวธะ)

 

และทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัวในการให้อิทธิพลดี-ร้ายในแต่ภาคส่วนของราศีที่ตนเองโคจรไปสถิตย์ เช่น ดาวอาทิตย์ และอังคารมีอิทธิพลในการให้ผลในภาคต้นของราศี ( 3 นวางศ์แรก) จันทร์และเสาร์ให้ผลในภาคปลายของราศี ( 3 นวางศ์สุดท้าย) พฤหัสและศุกร์ให้ผลในท่ามกลางของราศี (นวางศ์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ของราศี) ส่วนดาวพุธและดาวราหูจะให้ผลตลอดทั้งราศี

(1)ผลของดาวอาทิตย์จรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ,สูญเสียความมั่งคั่ง,ให้เกรงโรคของลำไส้, การสูญเสียเงินทอง,การเดินทางมีอุปสรรค, การสูญเสียชื่อเสียง,สูญเสียตำแหน่งหน้าที่,และผิดหวังจากการทำงาน

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 2จากชนมราศี

ผล-การสูญเสียเงินทอง,ชีวิตไม่มีความสุข, การเจ็บป่วยของดวงตา,การถูกหลอกลวง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 3จากชนมราศี

การได้รับตำแหน่งใหม่-เลื่อนตำแหน่ง,มีโชคลาภเรื่องเงินทอง,มีความสุข,สุขภาพดีและการเอาชนะต่อศัตรู *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 4จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดโรคภัย ,เกิดอุปสรรค ,ชีวิตสมรสไร้ความสุข,การทนทุกข์ทรมานจากโรคกระเพาะอาหาร *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 4 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล-เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งจากศัตรูและการเจ็บป่วย *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 6จากชนมราศี

ผล-ขจัดความเจ็บป่วย,เอาชนะศัตรูและความเศร้าโศก ,จิตใจมีความสงบสุข *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 7จากชนมราศี

ผล-ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเดินทาง, โรคของกระเพาะอาหาร,ความอัปยศอดสู,การสูญเสียอำนาจ

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล-เจ้าชาตาจะทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและความกลัว; การขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกับคู่สมรส,การถูกขับไล่,และภัยจากผู้มีอำนาจ

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 9จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดอันตราย,ความยากจน ,ความอัปยศอดสู,เกิดโรค,ทรัพย์สิน หน้าที่การงานถูกแย่งชิง, ภัยพิบัติทุกอย่าง, ความขาดแคลน,โรคที่รุนแรง,และการถูกทำลายอาชีพ *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 10จากชนมราศี

ผล-ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน กิจการขนาดใหญ่ และจะได้ผลสำเร็จในทุกๆด้าน *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอาทิตย์ในเรือนที่ 10 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 11จากชนมราศี

ผล-เจ้าชาตาจะได้ตำแหน่ง,มีชื่อเสียงเกียรติยศ,มีความมั่งคั่ง,หายจากโรค,ได้กระทำการที่เป็นบุญกุศล *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผลของอาทิตย์ในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอาทิตย์สถิตย์ในเรือนที่ 12จากชนมราศี

ผล-เจ้าชาตาจะไม่ได้รับผลของคุณงามความดีที่ได้กระทำ *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นเสาร์) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผลของอาทิตย์ในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

 

(2)ลของดาวจันทร์จรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่1จากชนมราศี

ผล-จะได้อาหารดี,ได้เสื้อผ้าดี,ได้นอนในที่นอนหนานุ่ม,และได้ของมีค่าต่างๆ  *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 1 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่2จากชนมราศี

ผล-จะเสียเกียรติยศและชื่อเสียง ,สูญเสียเงินทอง,จะต้องเผชิญกับอุปสรรค *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 7 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 2 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่3จากชนมราศี

ผล-จะเสื้อผ้าอาภรณ์,ได้โชคจากสตรีหรือหญิงสาวพรหมจารี,ได้เงินทองทรัพย์สิน,และได้รับความสุข *เวธะ(จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ(ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่4 จากชนมราศี

ผล-จะสูญเสียความไว้วางใจในผู้อื่นเช่นเดียวกับในภูเขาเต็มไปด้วยอสรพิษ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 4 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่5 จากชนมราศี

ผล-นำมาซึ่งความอัปยศอดสู ความเจ็บป่วยความเศร้าโศกและอุปสรรคในการเดินทาง ปัญหาของทุกประเภท *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่6 จากชนมราศี

ผล-ได้รับความมั่งคั่งและความสุขศัตรูและโรคภัยไข้เจ็บจะถูกทำลาย *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่7 จากชนมราศี

ผล-ได้รับยานพาหนะ ชื่อเสียงเกียรติ ความสุขสบาย, อาหารและทรัพย์สินเงินทองของขวัญจากคนอื่นๆ นอนหลับสบายความเพลิดเพลินจากผู้หญิง *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 2 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 7 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่8 จากชนมราศี

ผล-เป็นใครก็ต้องหวาดกลัวราวกับได้เหยียบอสรพิษ เมื่อดาวจันทร์จรไปอยู่เรือนที่ 8 จากชนมราศี  ปัญหาจากอัคคีภัย *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 8 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่9 จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดการถูกจำคุก ทุกข์ทรมาน เหนื่อยล้าและโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนนี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่10 จากชนมราศี

ผล-ได้รับตำแหน่งที่มีอำนาจและความสำเร็จจากงานบางอย่าง, ได้รับประโยชน์จากรัฐบาล เจ้านาย ผู้ใหญ่ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 10 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่11 จากชนมราศี

ผล-นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ได้สังสรรค์กับเพื่อนๆ ,ได้ทรัพย์สินและความสุข การเยี่ยมเยียนจากญาติๆ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวจันทร์สถิตย์ในเรือนที่12 จากชนมราศี

ผล-ทำให้เสียทรัพย์และเกียรติยศชื่อเสียงจากความผิดพลาดของตนเอง เปรียบเสมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เสียทั้งเงินและเวลาที่ได้ทำไป *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของจันทร์ในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

 

(3)ลของดาวอังคารจรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวอังคารในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย อุปสรรคในกิจการงาน การประกอบกิจทั้งปวง

ดาวอังคารในเรือนที่ 2 จากชนมราศี

ผล-ทำให้เกิดปัญหาจากผู้ใหญ่และศัตรู การทะเลาะวิวาท อารมณ์ขี้โมโหเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ถูกโจรกรรมและโรคภัยไข้เจ็บ เกิดขึ้นแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยความไม่สบายกายอันเนื่องมาจากจิตใจที่เศร้าโศก หดหู่

ดาวอังคารในเรือนที่ 3 จากชนมราศี

ผล-ได้รับประโยชน์จากหัวขโมยและเด็กข้างถนน,มีพลังงานอำนาจ,ความมั่งคั่ง ได้ของที่ทำจากขนสัตว์หรือแร่ธาตุที่มีค่า  จะเป็นที่โปรดปรานของพระขันทกุมาร และการเอาชนะศัตรูได้โดยง่าย *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 4 จากชนมราศี

ผล-ต้องประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ,โรคกระเพาะอาหารและ เคราะห์ร้ายเลือดตกยางออก และอันตรายที่เกิดจากการคบกับคนชั่ว มัวเมาในกามรมณ์

ดาวอังคารในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล-ทำให้มีศัตรู,เกิดโทสะ,ความเจ็บป่วย,ความกลัว,ความทุกข์จากไม่มีบุตร และการสูญเสียพละกำลังอย่างรวดเร็วดุจดังพวงมาลัยหลุดร่วงจากศีรษะวานรฉะนั้น *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 6 จากชนมราศี

ผล-จะปลอดภัยจากศัตรู การทะเลาะเบาะแว้ง และความกลัว ,จะได้รับแร่มีค่าเช่น ทองคำ กัลปังหา ทองแดง,ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 7 จากชนมราศี

ผล-ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคู่สมรส,ให้ระวังโรคเกี่ยวกับตาและกระเพาะอาหาร

ดาวอังคารในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล-ทำให้อ่อนแอจนถึงเลือดตกยางออก สูญเสียทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศ ภาวะจิตซึมเศร้า เลือดตกยางออกหรือแขนขาหัก

ดาวอังคารในเรือนที่ 9 จากชนมราศี

ผล-ทำให้ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสมบัติ จะพบกับอุปสรรคในสิ่งที่กำลังดำเนินการ ทำให้ท้อถอย เสียทรัพย์และได้รับความพ่ายแพ้ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 10 จากชนมราศี

ผล-เรื่องทั่วไปมีผลกลางๆ ส่วนผลประโยชน์ หรือกำไรมีในทุกๆ ทาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 11 จากชนมราศี

ผล-จะประสบกับความร่ำรวยในรูปแบบต่างๆ และความสำเร็จสมปรารถนา สามารถใช้พลังและอำนาจในการปกครองได้เต็มที่, ได้เป็นผู้นำ และมีความสุข *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวอังคารในเรือนที่ 12 จากชนมราศี

ผล-จะเสียทรัพย์ตลอดทั้งต้องเผชิญกับภัยพิบัตินับไม่ถ้วน,สตรีเพศจะให้โทษเพราะความหึงหวง และอิจฉาตาร้อน *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอังคาร) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของอังคารในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

(4)ลของดาวพุธจรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวพุธในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองให้กับคนฉ้อฉล ตลบตะแลง หรือศัตรู, การทะเลาะวิวาทถึงขั้นติดคุกติดตะราง การเดินทางก็จะไม่ได้รับการต้อนรับ การทะเลาะวิวาทเพราะความเข้าใจผิดกับผู้ที่คบหา เสียเงินจากคำพูด การเขียน และการเดินทางไปยังต่างถิ่น *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 1 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 2 จากชนมราศี

ผล- จะประสบความอัปยศอดสู แต่ได้มาซึ่งความมั่งคั่ง ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติและมีอิทธิพลและความเจริญรุ่งเรือง *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 2 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 3 จากชนมราศี

ผล- จะได้พบเพื่อนใหม่,เกิดเกรงกลัวศัตรูและผู้ที่เหนือกว่า และจะต้องหลบหนีไปเพราะกระทำที่ชั่วร้ายของตนเอง

ดาวพุธในเรือนที่ 4 จากชนมราศี

ผล- ญาติพี่น้องและครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จและได้รับทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 4 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล- จะมีการทะเลาะวิวาทกับคู่สมรสและบุตรและจะไม่สามารถมีความสุขกับคู่สมรส *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 2 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 6 จากชนมราศี

ผล- จะได้รับความนิยม,ชัยชนะและได้รับการเชิดชู ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง มีโชคดีและมีผู้สนับสนุน *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 7 จากชนมราศี

ผล- จะสูญเสียความคุณงามความดีและจะมีการทะเลาะวิวาทบ่อยๆ

ดาวพุธในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล- จะได้รับผลประโยชน์ความสำเร็จ ได้บุตร เสื้อผ้า เงินทอง ความสุขใจ ชัยชนะความสงบทางจิตและการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 8 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 9 จากชนมราศี

ผล-จะพบกับอุปสรรคในการประกอบกิจการงานทั้งปวง,หลากหลายโรครุมเร้า *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 10 จากชนมราศี

ผล-จะได้ทำลายศัตรูและได้ความมั่งคั่ง ได้สตรีที่สุภาพเจรจาอ่อนหวานพร้อมทรัพย์สินของต่างๆ *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 10 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 11 จากชนมราศี

ผล-จะเพลิดเพลินกับความสำเร็จและความมั่งคั่ง,ได้มีบุตร,ความสุข,ได้คู่ครอง,เพื่อนและยานพาหนะ เจ้าชาตาจะได้เจรจาพาทีด้วยความสุขสนุกสนาน  ได้รับผลประโยชน์ ความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่ง *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพุธในเรือนที่ 12 จากชนมราศี

ผล-ศัตรูจะสร้างปัญหาให้ การถูกดูหมิ่น และโรคภัยไข้เจ็บ ,ไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่รัก *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพุธ) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพุธในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

(5)ลของดาวพฤหัสจรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-จะสูญเสียทรัพย์สิน ปัญญาความคิดและตำแหน่งหน้าที่การงานและยังจะมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย จิตใจเศร้าสลดหดหู่

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 2 จากชนมราศี

ผล-จะได้รับความมั่งคั่งและได้รับอิสรภาพจากฝ่ายตรงข้าม และจะได้รับประทานของโปรด  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัส ในเรือนที่ 2 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 3 จากชนมราศี

ผล-จะเป็นทุกข์จากการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานและความหายนะของกิจการที่กำลังดำเนินอยู่บางกรณีจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 7 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 4 จากชนมราศี

ผล-จะเดือดร้อนเป็นทุกข์กังวลสาเหตุจากวงศาคณาญาติ จนต้องพึ่งสุราเมรัย  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 4 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล-ได้คนรับใช้ มีโอกาสกระทำความดีความชอบ (หรือพิธีกรรมมงคล) ได้บุตร ได้สัตว์สี่เท้าได้ทรัพย์สินเงินทองได้บ้านในเมืองได้แต่งงานกับหญิงสาวได้เสื้อผ้าได้อัญมณีและมีโอกาสเรียนรู้และแสดงความกล้าหาญ ได้ยานพาหนะ  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 6 จากชนมราศี

ผล-จะรู้สึกไม่มีความสุขถึงแม้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ได้ลดความลุ่มหลงและถ่อมตนให้มากขึ้น

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 7 จากชนมราศี

ผล-จะได้พักผ่อน ความสุขทางกามารมณ์อาหารเลิศรส ดอกไม้ ยานพาหนะ คำพูดที่ไพเราะและโดดเด่นทางปัญญา พบความสำเร็จในการดำเนินการทั้งปวง *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 7 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล-การถูกจำคุก โรคภัยเบียดเบียน พบกับความเศร้าโศกอย่างรุนแรง ความยากลำบากในการเดินทางและเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเจียนตาย การสูญเสียอิสรภาพ ต้องฝ่าฟันอย่างมาก และเหนื่อยอกเหนื่อยใจ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 8 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 9 จากชนมราศี

ผล-จะมีทักษะในการทำงาน มีอำนาจ บุตรชายเเละประสบความสำเร็จ ความมั่งคั่งและได้ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีกำไรความสุขกับคู่สมรสและบุตร และการได้มาซึ่งอำนาจ *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 10 จากชนมราศี

ผล-ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานภาพ สุขภาพและความมั่งคั่งจะถูกทำลาย ความพยายามทั้งหมดจะไม่เกิดผลใดๆ *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 10 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 11 จากชนมราศี

ผล-ได้เลื่อนตำแหน่ง มีสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง ประสบความสำเร็จในการดำเนินการทั้งปวงและการยกระดับความเป็นอยู่ประสบความสำเร็จในชีวิต *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวพฤหัสบดีในเรือนที่ 12 จากชนมราศี

ผล-พบกับความเสียใจเพราะการตัดสินใจเลือกเดินทางที่ผิด,ความเหนื่ยอล้าจาการเดินทางไกลและประสบกับความยากจนขัดสน  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวพฤหัสบดี) สถิตย์ในเรือนที่ 2 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของพฤหัสในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

 

(6)ลของดาวศุกร์จรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-จะเกี่ยวข้องกับกามรมณ์ทั้งหลายน้ำหอมและเครื่องหอมดอกไม้และเสื้อผ้าเตียงนอนบ้านที่นั่งและอาหารที่อร่อย รู้สึกเบิกบานใจ  หรือมภาคภูมิใจ  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ ในเรือนที่ 1 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 2 จากชนมราศี

ผล-จะมีบุตร ความร่ำรวยมั่งคั่ง พืชพันธุ์ธัญญาหารผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองดอกไม้และอัญมณีเครื่องประดับ สำหรับคนที่อายุมากจะมีความสุขทางเพศ สมาชิกในครอบครัวจะมีความสุข  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 7 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 2 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี

ผล-จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีความร่ำรวยมั่งคั่ง มีเกียรติมีความเจริญรุ่งเรือง ศัตรูจะถูกทำลาย จะได้รับเคารพและความคิดเห็นได้รับการยอมรับ  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี

ผล-จะมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนๆ มีพลังประดุจ พระรุทร (พระศิวะ) และความแข็งแกร่งดังพระอินทร์ที่ถือวัชระ จะพบกับความสุขในหมู่ญาติพี่น้องและพบกับความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 4 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล-จะนำไปสู่ความเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่มีอายุมากกว่าและครูบาอาจารย์ มีการประชุมกับวงศาคณาญาติ การได้มาของทรัพย์สินความมั่งคั่ง ได้มิตรและสหาย ได้บุตรและศัตรูจะเสื่อมถอย   *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ ในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี

ผล-จะประสบความอัปยศอดสูโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ปัญหาจากศัตรู ถูกลดขั้นตำแหน่ง  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 7 จากชนมราศี

ผล-เป็นเหตุให้เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือสาเหตุเกิดจากผู้หญิง (เพศตรงข้าม) *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 2 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 7 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล-จะได้บ้าน คนรับใช้ หุ้นส่วน คู่สมรสที่ร่ำรวย  ได้รับความสุขจากเพศตรงข้ามซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว ความสุขที่เกิดจากเพศตรงข้าม ได้ข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับ  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 8 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี

ผล-ได้รับกุศลผลบุญ ได้สมาชิกใหม่ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามหรือมีการแต่งงาน มีความสุข ความร่ำรวยมั่งคั่งและได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้รับผลบุญจากการการสร้างกุศลผลบุญในอดีต  *เวธะ (จุดขัดขวาง)หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี

ผล-จะเป็นทุกข์จากการถูกเหยียดหยาม การพูดไม่กี่คำก็จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทเป็นประจำรวมถึงการชิงดีชิงเด่นการทะเลาะวิวาทและพบกับความอัปยศ *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 10 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี

ผล-จะมีเพื่อนมากมาย ได้ทรัพย์สินเงิน ทอง อาหารและของหอม ได้รับการช่วยเหลือจากญาติๆ  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวศุกร์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี

ผล-จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคั่งและเสื้อผ้า แต่จะสูญเสียบางส่วนในภายหลัง ได้กําไรจากหลายช่องทาง  ได้เสื้อผ้าอาภรณ์  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวศุกร์) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของศุกร์ในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

(7)ลของดาวเสาร์จรที่สัมพันธ์กับชนมราศี

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 1 จากชนมราศี

ผล-จะได้รับทุกข์จากยาพิษและไฟ ถูกญาติกีดกัน อาจจะทำร้ายญาติของตนเอง ร่อนเร่ในต่างแดนจะไม่มีเพื่อนหรือแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัย จะเป็นที่เกลียดชัง ยากจน ปราศจากบุตร หน้าซีดและเร่ร่อน

ดาวเสารในเรือนที่ 2 จากชนมราศี

ผล-จะสูญเสียของภาพลักษณ์ สูญเสียความสุข ความภาคภูมิใจและความมีชีวิตชีวากระปรี้กระเปร่า แม้ว่าจะได้รับทรัพย์สินมากมายผ่านช่องทางอื่นๆ แต่จะไม่เพียงพอ หรือมั่นคงยั่งยืน มีสุขภาพไม่ดี

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี

ผล-จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวาร อูฐ กระบือ ช้าง ม้า ลา บ้าน ความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยจะสยบศัตรูที่ทรงพลังได้ถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนขี้ขลาด จะประสบความสำเร็จในทุกการดำเนินการทั้งหมด  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 3 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 4 จากชนมราศี

ผล-จะแยกตัวออกจากเพื่อนๆ สุญทรัพย์สิน แยกกันอยู่หรือหย่าร้างกับคู่สมรส ทุกขณะจิตจะคิดชั่ว ใจบาปหยาบช้า และคดในข้องอในกระดูกเหมือนการเลื้อยของงู เหมือนถูกเมฆบดบังจิตใจและหาเรื่องทะเลาะวิวาทได้กับทุกคน

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี

ผล-จะไม่มีทรัพย์สมบัติและลูกหลาน และจะเป็นต้นเหตุในการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 5 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี

ผล-ศัตรูจะแพ้พ่าย โรคภัยก็จะหาย จะมีความสุขสมปรารถนา  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 6 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 7 จากชนมราศี

ผล-จะจากบ้านเกิด ถิ่นอาศัย มีการเดินทางไกล มีความใกล้ชิดหญิงรับใช้

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 8 จากชนมราศี

ผล-จะไม่มีคู่และบุตร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เกิดความเข้าใจผิดกับคนใกล้ชิด

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 9 จากชนมราศี

ผล-จะประสบปัญหาคล้ายๆ กัน (จะไม่มีคู่และบุตรและจะชอบออกสังคม ไปเกิดความเข้าใจผิดกับคนใกล้ชิด) และเกิดความขัดแย้งในพิธีกรรมทางศาสนาเช่น การบูชาไฟจะมีการแตกแยกจนกลายเป็นความเกลียดชัง มีโรคเกี่ยวกับหัวใจและการถูกจำคุก เห็นทุกคนเป็นศัตรูและมักขัดขวางการทำบุญ  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 6 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 9 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 10 จากชนมราศี

ผล-จะได้งานทำ แต่จะประสบความสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง การศึกษาและชื่อเสียง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 11 จากชนมราศี

ผล-จะกลายเป็นคนก้าวร้าวและคบหาอยู่กับภรรยาของผู้อื่นและได้สมบัติจากคนอื่นๆ จะมีความใกล้ชิดกับผู้หญิงอื่น ค้าขายได้กำไรมหาศาล มีเกียรติยศและอำนาจเพิ่มขึ้น  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 5 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 11 นี้จะถูกขัดขวาง

ดาวเสาร์ในเรือนที่ 12 จากชนมราศี

ผล-เหมือนกระโจนเข้าสู่ความทุกข์ทรมาน  *เวธะ (จุดขัดขวาง) หากมีดาวเคราะห์ใดๆ (ยกเว้นดาวอาทิตย์) สถิตย์ในเรือนที่ 3 จากชนมราศี ผล(ดี-ร้าย)ของดาวเสาร์ในเรือนที่ 12 นี้จะถูกขัดขวาง

 

วิธีการแก้เคราะห์ "ครหะศานติ"จากคัมภีร์ต่างๆ

ถ้าหากดาวเสาร์ดับ(เป็นอัสตะ) เพราะรัสมีอาทิตย์ อำนาจของเสาร์จะกลายเป็นให้โทษเพิ่มมากขึ้น ยกเว้นบุคคลผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบ เหมือนความพิโรธย่อมสูญไปเพราะได้รับความสุข แต่จะให้โทษแก่คนที่ไม่จำกัดการบริโภคอาหาร

"เมื่อดาวเคราะห์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นศุภผล  จะทำให้เจ้าชาตาเกิดความอัปยศอดสู และการทำงานใดๆ ที่กระทำจะเกิดความล้มเหลว  ความสุขสบายใดใดที่มีจนมากเกินไปย่อมทำลายลงเพราะตัวของมันเอง เช่น เดียวกับพิธีอาถรรพ์ใดๆที่กระทำไม่ถูกต้อง ย่อมไม่เป็นผลดีกับผู้ประกอบพิธี."

"บุคคล แม้ว่าเกิดในตระกูลต่ำและมีความประพฤติเลวทราม ก็ยังกลายเป็นที่นับถือในโลกเมื่อดาวเคราะห์โคจรไปในตำแหน่งที่เป็นศุภผล หรือแม้แต่ราชา ที่มีกองทัพเล็กๆ หรือมีความกล้าหาญเพียงน้อยนิด การเริ่มต้นเคลื่อนพลในเวลาที่เหมาะสม ก็จะประสบกับความสำเร็จ. "

คัมภีร์พฤหัตสัมหิตา กล่าวว่า:

เมื่อดาวเคราะห์ที่เข้มแข็งปกติย่อมให้ผลดีหรือเป็นศุภผล แต่ขณะเดียวกันกับได้รับโยคสัมพันธ์จากดาวบาปเคราะห์ดวงอื่น หรือ เมื่อดาวเคราะห์ทีให้ผลดีได้รับโยคสัมพันธ์กับดาวร้าย ผลย่อมกลายเป็นกลาง หรือจะไม่ส่งผลดี หรือจะเป็นโมฆะถ้าดาวเคราะห์อยู่ในภาวะตกต่ำ (นิจ) อยู่ในเรือนคู่ศัตรู เป็นคราส หรือถูกมุมเล็งจากดาวคู่ศัตรู ผลดีดังกล่าวย่อมไร้ผล เปรียบดังหญิงสาวที่ชำเลืองมองทอดสะพานให้กับชายตาบอดดาวเคราะห์จะให้คุณหรือให้ผลดี เมื่อได้ผ่านการเสวยอายุในระบบมหาทศา ซึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เจ้าชาตาได้เคยทำไว้  เฉกเช่น ท้องฟ้าที่มีเมฆมากในฤดูใบไม้ผลิย่อมไม่สามารถผลิตน้ำฝนได้เพียงพอ แม้แต่สำหรับรอยเท้าของโค

เกี่ยวกับคราส:

ถ้าคราสเกิดขึ้นในชนมนักษัตร (นักษัตรที่จันทร์เสวยเวลาเกิด) เจ้าชาตาจะตาย หรือ ถ้าเกิดขึ้นในชนมราศี(ราศีที่จันทร์สถิตย์ในเวลาเกิด)เจ้าชาตาจะได้รับความเจ็บปวดทางร่างกาย, หากเกิดในเรือนที่ 2 จะเกิดการสูญเสีย,หากเกิดในเรือนที่ 3 ได้รับพรจะพระแม่ลักษมีหรือมีความมั่งคั่ง,หากเกิดในเรือนที่ 4 จะทุกข์ทรมานใจ,หากเกิดในเรือนที่ 5 จะเกิดความวิตกกังวล ,หากเกิดในเรือนที่ 6 จะได้รับความสุข ,หากเกิดในเรือนที่ 7 ภรรยาจะเจ็บป่วย ,หากเกิดในเรือนที่ 8 เจ้าชาตาจะตาย,หากเกิดในเรือนที่ 9 จะสูญเสียของการเคารพนับถือจากผู้คน, ,หากเกิดในเรือนที่ 10 จะได้รับความสุข ,หากเกิดในเรือนที่ 11 จะได้กำไร ,หากเกิดในเรือนที่ 12 วิบัติหรือสูญเสียทรัพย์สิน

คัมภีร์มุหูรตะจินดามณี:

อัญมณีและเพชรที่ควรสวมใส่สำหรับป้องกันผลร้ายที่เกิดจากดาวบาปเคราะห์หรือผลที่ไม่ดีจากดาวเคราะห์ในทางจร ควรสวมใส่ทับทิมซึ่งจะถูกโฉลกกับดวงอาทิตย์,ไข่มุกสำหรับดวงจันทร์,ปะการังสำหรับดาวอังคาร, มรกตสำหรับดาวพุธ,บุษราคัมสำหรับดาวพฤหัสบดี,เพชรสำหรับดาวศุกร์,ไพลินสำหรับดาวเสาร์, โกเมนสำหรับพระราหูและไพฑูรย์สำหรับพระเกตุ และทองคำก็เหมาะสำหรับดาวพุธด้วยเช่นกัน

คัมภีร์ปรัศนมรรคา:

ตอนนี้เราจะแสดงถึงอัญมณีหรือแร่รัตนชาติที่ถูกครอบครองโดยดาวเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรบริจาคออกเป็นทานเพื่อบุญกุศล หรือเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม และเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อดาวเคราะห์มีการโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ให้โทษ ดังนี้  ดวงอาทิตย์-ทับทิม,ดวงจันทร์-ไข่มุก,ดาวอังคาร-ปะการังแดง,ดาวพุธ-มรกต,ดาวพฤหัสบดี-บุษราคัม,ดาวศุกร์-เพชร ,ดาวเสาร์-ไพลิน,พระราหู-โกเมนและพระเกตุ-ไพฑูรย์

คัมภีร์พฤหัตสัมหิตา:

การบูชาเทพประจำดาวนพเคราะห์,ดวงอาทิตย์และดาวอังคารควรได้รับการบูชาด้วยดอกไม้สีแดงน้ำหอมสีทองแดง,ทองคำ,วัวตัวผู้ ,ใบของต้นพากุละ,และดอกไม้ ส่วนดวงจันทร์บูชาด้วยวัวตัวเมีย ดอกไม้สีขาว,เงินและของหวาน,ดาวศุกร์บูชาด้วยยาบำรุงกำหนัดและของที่มีสีขาว ,ดาวเสาร์บูชาด้วยของสีดำ, ดาวพุธบูชาด้วยอัญมณีเงินและดอกตาลิกะ ,ดาวพฤหัสบดีบูชาด้วยของสีเหลือง เมื่อเทวะประจำดาวเคราะห์เหล่านี้มีความพอใจในการบูชา อันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดกับผู้ที่บูชาแม้ว่าเขาจะตกลงมาจากที่สูงหรือตกอยู่ในท่ามกลางอสรพิษ

คัมภีร์พระเวท

หากดาวเคราะห์โคจรผ่านมาอยู่ในราศีที่ให้คุณจากจันทร์กำเนิด เป็นเหตุให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จ แต่ก็อาจจะถูกบดบังด้วยดาวเคราะห์ดวงอื่นที่โคจรในจักราศี ในทำนองเดียวกันเมื่อดาวเคราะห์โคจรอยู่ในราศีที่ให้โทษจากจันทร์กำเนิด แต่มีกำลังอ่อนลงหรือถูกเอาชนะจากดาวเคราะห์อื่นที่กำลังโคจรอยู่  โดยเรียกว่า "เวธะ"(อุปสรรค-การขัดขวาง)

ในตารางข้างล่างนี้ได้แสดงตำแหน่ง "เวธะ"สำหรับดาวเคราะห์ต่างๆ และจะเกิดการขัดขวาง(เวธะ)เสมอ เมื่อดาวเคราะห์ใดใดโคจรไปยังราศีที่ให้คุณนับจากชนมราศี แต่ก็จะไม่เกิดการขัดขวาง(เวธะ)ขึ้นเมื่อดาวเคราะห์โคจรไปยังไปยังราศีที่ให้โทษ

ยกตัวอย่างเช่น ดาวอาทิตย์ดูเหมือนจะให้คุณในราศีที่ 3 จากชนมราศี และเวธะของราศีที่ 3 คือราศีที่ 9 จากชนมราศี และดังนั้นถ้าดาวเคราะห์ใดใดโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ 9 การให้คุณของดาวอาทิตย์จะถูกขัดขวาง และดวงอาทิตย์จะให้โทษในราศีที่ 4 จากชนมราศี แต่ถ้ามีเป็นดาวเคราะห์ใดใดโคจรในราศีที่ 10 จากชนมราศี ผลร้ายที่ให้โทษก็จะถูกขัดขวาง เช่นกัน

จุดสำคัญมากในการใช้"กฏเวธะ" ดาวเคราะห์ที่มีความสัมพันธ์ลักษณะพ่อ/ลูก จะไม่ก่อให้เกิดเวธะหรือการขัดขวางซึ่งกันและกัน เช่น ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์มีความสัมพันธ์ลักษณะพ่อกับลูก เช่นเดียวกับ ดาวจันทร์กับดาวพุธ ดังนั้นการโคจรของอาทิตย์จะไม่ก่อให้เกิด เวธะกับดาวเสาร์ ทำนองเดียวกันดาวเสาร์จะไม่ก่อให้เกิดเวธะกับดาวอาทิตย์  เช่นเดียวกับ ดาวจันทร์ไม่ก่อให้เกิดเวธะกับดาวพุธ และดาวพุธไม่ก่อนให้เกิด เวธะกับดาวจันทร์

กฏของเวธะนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก –หากไม่นำกฎของเวธะนี้มาพิจารณาในทางจร  ก็จะขาดความแม่นยำลงไป

ส่วนดาวจันทร์,การกะและดาวเจ้าเรือนที่ใช้บ่งชี้หรือแสดงเหตุการณ์ ไม่จำเป็นที่จะต้องโคจรไปยังราศีที่ให้คุณจากชนมราศีเสมอไป แต่จะต้องไม่เป็นดาวเคราะห์ขัดขวาง หรืออยู่ในราศีที่เป็นเวธะ แต่ถ้าดาวจันทร์ ,การกะ หรือดาวเจ้าเรือนโคจรไปยังราศีที่ให้โทษจากชนมราศี และถ้ามีดาวเคราะห์โคจรไปยังราศีที่เป็นเวธะ ผลดีอาจจะพอเป็นที่ยอมรับได้แม้ว่ามันจะไม่ให้คุณมากเท่ากับดาวเคราะห์ที่เคลื่อนไปยังราศีที่ให้คุณ

ต่อไปนี้เป็นตารางแสดงราศี(เรือน)ที่ให้คุณ (+) หรือให้โทษ (-) จากดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจร นับจากชนมราศี:

อาทิตย์

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

ที่ 10

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 9

10th

ที่ 11

+

ที่ 12

ที่ 3

+

ที่ 4

+

ที่ 5

ที่ 6

เวธะ

จันทร์

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 5

ที่ 7

+

ที่ 9

10th

ที่ 1

+

ที่ 12

+

ที่ 2

ที่ 11

ที่ 3

+

ที่ 4

+

ที่ 8

ที่ 6

เวธะ

อังคาร

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 12

ที่ 11

+

ที่ 9

ที่ 6

+

ที่ 5

ที่ 3

เวธะ

พุธ

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

ที่ 8

+

ที่ 5

ที่ 4

+

ที่ 3

ที่ 2

+

ที่ 9

+

ที่ 1

ที่ 6

+

ที่ 8

+

ที่ 12

ที่ 11

เวธะ

พฤหัส

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 12

ที่ 7

ที่ 5

+

ที่ 4

+

ที่ 3

ที่ 11

+

10th

ที่ 9

+

ที่ 8

ที่ 2

เวธะ

ศุกร์

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 8

+

ที่ 7

+

ที่ 1

+

10th

+

ที่ 9

ที่ 12

ที่ 2

+

ที่ 5

+

ที่ 11

ที่ 4

+

ที่ 3

+

ที่ 6

เวธะ

เสาร์ 

ราศี

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

ที่ 4

ที่ 5

ที่ 6

ที่ 7

ที่ 8

ที่ 9

10th

ที่ 11

ที่ 12

+/–

+

ที่ 12

ที่ 11

+

ที่ 9

ที่ 6

+

ที่ 5

ที่ 3

เวธะ