Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เวลานาฬิกาก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ใช้กรุงเทพเป็นเวลามัธยมท้องถิ่น

จังหวัด                                           เพิ่มหรือหัก                                    อยู่ที่วิถันดร (รุ้ง)                               ระยะวิถันดรเหนือ

 

กรุงเทพฯ ธนบุรี                                   -             -                                                            ,,                                      13 องศา 45 ลิปดา

 

กระบี่                                                      - 6 นาที 54 วินาที                                              ,,                                      8    ,,    08    ,,

 

กระบุรี                                                    - 7   ,,    50    ,,                                                   ,,                                      10  ,,    16    ,,

 

กาญจนบุรี                                              - 3   ,,    58    ,,                                                   ,,                                      18  ,,    00    ,,

 

กำแพงเพชร                                            - 3   ,,    42    ,,                                                   ,,                                      16  ,,    34    ,,

 

ขอนแก่น                                               + 9   ,,    46    ,,                                                   ,,                                      16  ,,     32   ,,

 

จันทบุรี                                                 + 8    ,,    18    ,,                                                   ,,                                      12  ,,    38    ,,

 

ฉะเชิงเทรา                                            + 2    ,,    18    ,,                                                   ,,                                      13  ,,    44    ,,

 

ชลบุรี                                                    + 2    ,,    18    ,,                                                   ,,                                      13 ,, 26 ,,

 

ชัยนาท                                                  -  1    ,,     10   ,,                                                   ,,                                      15  ,,    16 ,,

 

ชัยภูมิ                                                    + 6    ,,    02    ,,                                                   ,,                                      15  ,,    40    ,,

 

ชุมพร                                                    -  5    ,,    16    ,,                                                   ,,                                      10  ,,    31    ,,

 

เชียงราย                                                -  2    ,,    46    ,,                                                   ,,                                      19  ,,    52    ,,

 

เชียงใหม่                                               -  6    ,,    14    ,,                                                   ,,                                      18  ,,    46    ,,

 

ตรัง                                                        -  4    ,,    06    ,,                                                   ,,                                        7  ,,    34    ,,

 

ตราด                                                      + 8    ,,    26    ,,                                                   ,,                                      12  ,,    14    ,,

 

ตาก                                                        -  5    ,,    50    ,,                                                   ,,                                      16  ,,    05    ,,

 

นครนายก                                             + 3    ,,    14    ,,                                                   ,,                                      14  ,,    10    ,,

 

นครปฐม                                              - 1    ,,    58     ,,                                                   ,,                                      13  ,,    55    ,,

 

นครพนม                                                  + 16    ,, 58 ,,                                                  ,,                                      17  ,,    24    ,,

 

นครราชสีมา                                     +   6    ,,    24     ,,                                                   ,,                                      19  ,,    58    ,,

 

นครศรีธรรมราช                                  - 2    ,,    06     ,,                                                   ,,                                        8  ,,    26    ,,

 

นครสวรรค์                                          - 1    ,,    34     ,,                                                   ,,                                      15  ,,    36    ,,

 

นนท์บุรี                                            +  0    ,,    04     ,,                                                    ,,                                      13  ,,    50    ,,

 

นราธิวาส                                          +  5    ,,    38     ,,                                                    ,,                                        6  ,,    26    ,,

 

นครราชสีมา                                     +   6    ,,    24    ,,                                                    ,,                                      19  ,,    58    ,,

 

น่าน                                                 +   1   ,,    06    ,,                                                     ,,                                      18   ,,    46    ,,

 

บุรีรัมย์                                             +   6   ,,    42    ,,                                                     ,,                                      15   ,,    00    ,,

 

ปทุมธานี                                          +   0   ,,    22    ,,                                                     ,,                                      14   ,,    06    ,,

 

ประจวบคีรีขันธ์                                 - 1   ,,    34    ,,                                                      ,,                                      11   ,,    50    ,,

 

ปราจีนบุรี                                          +  3   ,,    38    ,,                                                      ,,                                      13   ,,    56    ,,

 

ปัตตานี                                               +  2   ,, 50 ,,                                                           ,, 6 ,,    52    ,,

 

พังงา                                                    -  8   ,,   10     ,,                                                      ,,                                        8   ,,    32    ,,

 

พัทลุง                                                 +  2   ,,    26    ,,                                                      ,,                                        7   ,,    40    ,,

 

พิจิตร                                                   -  0   ,,   38     ,,                                                      ,,                                      16   ,,    20    ,,

 

พิณุโลก                                               -  0   ,,   10     ,,                                                      ,,                                      16   ,,    47    ,,

 

เพชรบุรี                                              +  2   ,,   18     ,,                                                      ,,                                      13   ,,    06    ,,

 

เพชรบูรณ์                                          +  2   ,,    50    ,,                                                      ,,                                      16   ,,    18    ,,

 

แพร่                                                    -   1   ,,    10    ,,                                                      ,,                                      18   ,,    08    ,,

 

ภูเก็ต                                                  -   8   ,,    54    ,,                                                      ,,                                        7   ,,    54    ,,

 

มหาสารคาม                                      +  2   ,,    42    ,,                                                      ,,                                      16   ,,    10    ,,

 

แม่ฮ่องสอน                                       - 10   ,,    46    ,,                                                     ,,                                      19   ,,    12    ,,

 

ยะลา                                                  +  2   ,,    42    ,,                                                      ,,                                        6   ,,    36    ,,

 

ร้อยเอ็ด                                              +12   ,,    50    ,,                                                     ,,                                      15   ,,    58    ,,

 

ระนอง                                               -  7    ,,    26    ,,                                                      ,,                                      10   ,,    04    ,,

 

ระยอง                                                + 3    ,,    14    ,,                                                      ,,                                  12   ,,    46    ,,

 

ราชบุรี                                                 -  2    ,,    18    ,,                                                      ,,                                      13   ,,    38    ,,

 

ลพบุรี                                                 + 3    ,,    34    ,,                                                      ,,                                  14   ,,    50    ,,

 

ลำปาง                                                 - 4    ,,    14     ,,                                                      ,,                                      08   ,,    18    ,,.

 

ลำพูน                                                - 4    ,,     38    ,,                                                      ,,                                      18   ,,    32    ,,

 

เลย                                                     + 4   ,,    50     ,,                                                      ,,                                  07   ,,    28    ,,

 

ศรีษะเกศ                                           + 5   ,,    54     ,,                                                      ,,                                  05   ,,    04    ,,

 

สกลนคร                                             + 14 ,,    10    ,,                                                      ,,                                  17   ,,    08    ,,

 

สงขลา                                                +  0  ,,    42    ,,                                                       ,,                                    7   ,,    16    ,,

 

สตูล                                                    -  0  ,,    38    ,,                                                        ,,                                       6    ,,    40    ,,

 

สมุทรปราการ                                   + 0   ,,    42    ,,                                                        ,,                                  13   ,,    36    ,,

 

สมุทรสงคราม                                  -  0  ,,    53    ,,                                                        ,,                                  13   ,, 34 ,,

 

สมุทรสาคร                                       + 0   ,,    10    ,,                                                       ,,                                  13   ,,    36    ,,

 

สระบุรี                                              + 2   ,,    02    ,,                                                       ,,                                  14   ,,    38    ,,

 

สิงห์บุรี                                             + 0   ,,    24    ,,                                                       ,,                                  14   ,,    52    ,,

 

สุโขทัย                                             -  2   ,,    34    ,,                                                       ,,                                      17   ,,    05    ,,

 

สุพรรณบุรี                                       -  0    ,,    18    ,,                                                       ,,                                      04   ,,    26    ,,

 

สุราษฎร์ธานี                                   -  4    ,,    38    ,,                                                        ,,                                        9   ,,    10    ,,

 

สุรินทร์                                           + 3    ,,    10    ,,                                                        ,,                                  18   ,,    56    ,,

 

หนองคาย                                      + 8    ,,    59    ,,                                                        ,,                                  17   ,,    40    ,,

 

อยุธยา                                           + 0    ,,    18    ,,                                                        ,,                                  14   ,,    22    ,,

 

สิงห์บุรี                                          + 0   ,,    24    ,,                                                         ,,                                  14   ,,    52    ,,

 

อ่างทอง                                         + 0   ,,    18    ,,                                                         ,,                                  14   ,,    40    ,,

 

อุดร                                               + 9   ,,    16    ,,                                                         ,,                                  17   ,,    24    ,,

 

อุตรดิตถ์                                       -  0   ,,    34    ,,                                                          ,,                                      17   ,,    08    ,,

 

อุทัยธานี                                      -  0    ,,    57    ,,                                                         ,,                                      15   ,,    26    ,,

 

อุบลราชธานี                                + 18   ,,    02    ,,                                                        ,,                                  15   ,,    09    ,,

จังหวัด เพิ่มหรือหัก อยู่ที่วิถันดร (รุ้ง) ระยะวิถันดรเหนือ

กรุงเทพฯ ธนบุรี - - ,, 13 องศา 45 ลิปดา

กระบี่ - 6 นาที 54 วินาที ,, 8 ,, 08 ,,

กระบุรี - 7 ,, 50 ,, ,, 10 ,, 16 ,,

กาญจนบุรี - 3 ,, 58 ,, ,, 18 ,, 00 ,,

กำแพงเพชร - 3 ,, 42 ,, ,, 16 ,, 34 ,,

ขอนแก่น + 9 ,, 46 ,, ,, 16 ,, 32 ,,

จันทบุรี + 8 ,, 18 ,, ,, 12 ,, 38 ,,

ฉะเชิงเทรา + 2 ,, 18 ,, ,, 13 ,, 44 ,,

ชลบุรี + 2 ,, 18 ,, ,, 13 ,, 26 ,,

ชัยนาท - 1 ,, 10 ,, ,, 15 ,, 16 ,,

ชัยภูมิ + 6 ,, 02 ,, ,, 15 ,, 40 ,,

ชุมพร - 5 ,, 16 ,, ,, 10 ,, 31 ,,

เชียงราย - 2 ,, 46 ,, ,, 19 ,, 52 ,,

เชียงใหม่ - 6 ,, 14 ,, ,, 18 ,, 46 ,,

ตรัง - 4 ,, 06 ,, ,, 7 ,, 34 ,,

ตราด + 8 ,, 26 ,, ,, 12 ,, 14 ,,

ตาก - 5 ,, 50 ,, ,, 16 ,, 05 ,,

นครนายก + 3 ,, 14 ,, ,, 14 ,, 10 ,,

นครปฐม - 1 ,, 58 ,, ,, 13 ,, 55 ,,

นครพนม + 16 ,, 58 ,, ,, 17 ,, 24 ,,

นครราชสีมา + 6 ,, 24 ,, ,, 19 ,, 58 ,,

นครศรีธรรมราช - 2 ,, 06 ,, ,, 8 ,, 26 ,,

นครสวรรค์ - 1 ,, 34 ,, ,, 15 ,, 36 ,,

นนท์บุรี + 0 ,, 04 ,, ,, 13 ,, 50 ,,

นราธิวาส + 5 ,, 38 ,, ,, 6 ,, 26 ,,

นครราชสีมา + 6 ,, 24 ,, ,, 19 ,, 58 ,,

13

น่าน + 1 ,, 06 ,, ,, 18 ,, 46 ,,

บุรีรัมย์ + 6 ,, 42 ,, ,, 15 ,, 00 ,,

ปทุมธานี + 0 ,, 22 ,, ,, 14 ,, 06 ,,

ประจวบคีรีขันธ์ - 1 ,, 34 ,, ,, 11 ,, 50 ,,

ปราจีนบุรี + 3 ,, 38 ,, ,, 13 ,, 56 ,,

ปัตตานี + 2 ,, 50 ,, ,, 6 ,, 52 ,,

พังงา - 8 ,, 10 ,, ,, 8 ,, 32 ,,

พัทลุง + 2 ,, 26 ,, ,, 7 ,, 40 ,,

พิจิตร - 0 ,, 38 ,, ,, 16 ,, 20 ,,

พิณุโลก - 0 ,, 10 ,, ,, 16 ,, 47 ,,

เพชรบุรี + 2 ,, 18 ,, ,, 13 ,, 06 ,,

เพชรบูรณ์ + 2 ,, 50 ,, ,, 16 ,, 18 ,,

แพร่ - 1 ,, 10 ,, ,, 18 ,, 08 ,,

ภูเก็ต - 8 ,, 54 ,, ,, 7 ,, 54 ,,

มหาสารคาม + 2 ,, 42 ,, ,, 16 ,, 10 ,,

แม่ฮ่องสอน - 10 ,, 46 ,, ,, 19 ,, 12 ,,

ยะลา + 2 ,, 42 ,, ,, 6 ,, 36 ,,

ร้อยเอ็ด +12 ,, 50 ,, ,, 15 ,, 58 ,,

ระนอง - 7 ,, 26 ,, ,, 10 ,, 04 ,,

ระยอง + 3 ,, 14 ,, ,, 12 ,, 46 ,,

ราชบุรี - 2 ,, 18 ,, ,, 13 ,, 38 ,,

ลพบุรี + 3 ,, 34 ,, ,, 14 ,, 50 ,,

ลำปาง - 4 ,, 14 ,, ,, 08 ,, 18 ,,.

ลำพูน - 4 ,, 38 ,, ,, 18 ,, 32 ,,

เลย + 4 ,, 50 ,, ,, 07 ,, 28 ,,

ศรีษะเกศ + 5 ,, 54 ,, ,, 05 ,, 04 ,,

สกลนคร + 14 ,, 10 ,, ,, 17 ,, 08 ,,

สงขลา + 0 ,, 42 ,, ,, 7 ,, 16 ,,

สตูล - 0 ,, 38 ,, ,, 6 ,, 40 ,,

สมุทรปราการ + 0 ,, 42 ,, ,, 13 ,, 36 ,,

สมุทรสงคราม - 0 ,, 53 ,, ,, 13 ,, 34 ,,

สมุทรสาคร + 0 ,, 10 ,, ,, 13 ,, 36 ,,

สระบุรี + 2 ,, 02 ,, ,, 14 ,, 38 ,,

สิงห์บุรี + 0 ,, 24 ,, ,, 14 ,, 52 ,,

สุโขทัย - 2 ,, 34 ,, ,, 17 ,, 05 ,,

สุพรรณบุรี - 0 ,, 18 ,, ,, 04 ,, 26 ,,

สุราษฎร์ธานี - 4 ,, 38 ,, ,, 9 ,, 10 ,,

สุรินทร์ + 3 ,, 10 ,, ,, 18 ,, 56 ,,

หนองคาย + 8 ,, 59 ,, ,, 17 ,, 40 ,,

อยุธยา + 0 ,, 18 ,, ,, 14 ,, 22 ,,

สิงห์บุรี + 0 ,, 24 ,, ,, 14 ,, 52 ,,

14

อ่างทอง + 0 ,, 18 ,, ,, 14 ,, 40 ,,

อุดร + 9 ,, 16 ,, ,, 17 ,, 24 ,,

อุตรดิตถ์ - 0 ,, 34 ,, ,, 17 ,, 08 ,,

อุทัยธานี - 0 ,, 57 ,, ,, 15 ,, 26 ,,

อุบลราชธานี + 18 ,, 02 ,, ,, 15 ,, 09 ,,