Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

RaHu Duang

ราหูในโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวอุปเคราะห์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า  แต่จะรู้ได้จากการคำนวณเท่านั้น ราหูในทรรศนโหราศาสตร์พระเวท ของภารตะนั้น มีอิทธิต่อดวงชาตาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าราหูจะถูกจัดให้เป็นดาวปาปเคราะห์ แต่ที่จริงแล้วในด้านดีของราหูก็มีอยู่ไปไม่น้อยกว่าด้านร้ายของราหู แต่สำหรับการวินิจฉัยผลดี-ร้ายของราหูนั้นอาจจะทำได้ยากหากไม่มีหลักการในการวินิจฉัย เพราะราหูนั้นมีลักษณะที่ไม่แน่นอน และมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบและเงื่อนขอื่นๆในดวงชาตาของแต่ละบุคคล

 

สำหรับกฏเกณฑ์ในการวินิจฉัยเบื้องต้น คือ

 

1.ลัคนาของเจ้าชาตา ซึ่งต้องดูว่าเจ้าเรือนลัคน์นั้นมีความสัมพันธ์กับราหูอย่างไร เช่น ลัคนาราศีมังกรและกุมภ์ มีเสาร์เป็นเจ้าเรือน โดยเสาร์เป็นมิตรกับราหู ดังนั้นคนราศีนี้มักได้รับอิทธิพลจากราหูจากเต็มที่ไม่ว่าด้านดีหรือร้าย แต่หากเป็นราศีเมษและพิจิก มีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน ดังนั้นความสัมพันธ์ของราหูกับเจ้าเรือนลัคนานี้ มักจะเป็นศัตรูกัน การให้ผลย่อมรุนแรง และให้โทษมากกว่าผลดี

 

2.เรือนที่ราหูสถิตย์ โดยต้องพิจารณาจากภวจักรประกอบด้วย เรือนที่ราหูสถิตย์โดยทั่วไปที่มักส่งผลดีให้ก็คือเรือนที่เป็นเรือนอุปปัจจัย คือ เรือน ที่3 ที่ 6 ที่ 10 และที่ 11 ทั้งนี้จากหลักทั่วไปของโหราศาสตร์ที่ว่าดาวบาปเคราะห์มักให้ผลดีในเรือนที่เป็นอุปปัจจัย  แต่สำหรับกรณีราหูอาจจะให้ผลแตกต่างจากกฎนี้บ้าง แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นสถิตย์ที่ดีสำหรับราหู

 

3.เจ้าเรือนที่ราหูสถิตย์อยู่ เนื่องจากราหูเป็นอุปเคราะห์และไม่มีตัวตน ผลของราหูจึงต้องแสดงผ่านความหมายของเรือนที่ตนเองสถิตย์ และความหมายของดาวที่เป็นเจ้าเรือนที่ราหูสถิตย์ และการให้ผลดีร้ายย่อมผันแปรไปตามเจ้าเรือนที่ราหูสถิตย์นี้เอง เช่น ลัคน์เมษ มีราหูอยู่ในเรือนที่ 4 เจ้าเรือนคือดาวจันทร์ ดังนั้นผลของราหูจึงแสดงผลตามความหมายของเรือนพันธุ ร่วมกับความหมายของจันทร์ ดังนั้นหากจันทร์ไปสถิตย์ในเรือนที่ไม่ให้คุณ เช่น ภพทุสถานะ ผลของราหูจึงแสดงออกไปในทางร้าย และหากจันทร์ในดวงชาตานี้ไปสถิตย์ในเรือนที่ดี ผลย่อมออกมาเป็นดี

 

4.ดาวอื่นที่เป็นโยคร่วมกับราหู นอกจากนี้ราหูอาจจะแสดงผลดี-ร้ายผ่านดาวเคราะห์อื่นที่สัมพันธ์กับราหู ทั้งการสถิตย์ร่วม หรือเป็นโยค เป็นเกณณ์ต่อกัน ทั้งนี้ต้องดูความสัมพันธ์ว่าระหว่างดาวเคราะห์กับราหูว่าเป็นคุณหรือโทษ และดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าเรือนใด

 

5.อุปราคา การแสดงผลของราหูมักจะแสดงผลดี-ร้ายออกมาในช่วงที่มีปรากฏการณ์อุปราคา และการเสวยอายุตามระบบวิมโษตรีทศา

 

6.อสุภมหาราศี กฎของอสุภมหาราศี การให้ผลดีร้ายของราหูอาจวินิจฉัยผ่านทางกฏของมหาราศี โดยคำนวณจากตำแหน่ง ทุสถานะภพของอาทิตย์- จันทร์ ที่สถิตย์ในดวงชาตา ซึ่งหากดาวทั้ง 3ดวงนี้มีทุกสถานะภพร่วมกัน หรือซ้ำกัน ย่อมให้โทษแก่ราศีนั้น ตัวอย่างเช่น ชาตาหนึ่ง ลัคน์เมษ มีอาทิตย์กุมลัคน์ มีจันทร์อยู่มิถุนภพที่ 3 ดังนั้น

 

1.ทุสถานะ(เรือน 6,8,12) ของอาทิตย์คือ ภพที่ 6 ราศีกันย์ ,ที่ 8ราศีพิจิก* ,ภพที่ 12 ราศีมีน

2.ทุสถานะ(เรือน 6,8,12) ของจันทร์คือ ภพที่ 6 ราศีพิจิก* ,ที่ 8 ราศีมังกร ,ภพที่ 12 ราศีพฤษภ

 

ดังภพที่เป็นทุสถานะร่วมของจันทร์-อาทิตย์ก็คือ ราศีพิจิก และหากราหูสถิตย์ในราศีพิจิกย่อมให้โทษ แก่ดวงชาตา เพราะราหูมาจากการคำนวณจากจุดร่วมของวงโคจรของอาทิตย์และจันทร์ ดั้งนั้นราหูหากสถิตย์ในเรือนทุสถานะของวงโคจรของตัวเอง(อาทิตย์-จันทร์) ย่อมเป็นโทษ

 

7.ตำแหน่งอุจน์-นิจ อุจจ์  - ตำแหน่งเกษตร ของราหู และ เกตุ  มหาฤาษี ปะระสะระ ได้บรรยายเรื่องตำแหน่งของอุจจ์ , เกษตร ฯลฯ สำหรับราหู และ เกตุ ไว้ในคัมภีร์ดังต่อไปนี้

*ราหู เป็นอุจน์ในราศีพฤษภ, จุดปรมอุจน์    ราศีพฤษภ ที่ 16 องศา, นิจจ์     ราศีพิจิก ,   จุดปรมนิจจ์    ราศีพิจิก ที่ 16 องศา  ,เกษตร- ราศีกุมภ์   ,มูลตรีโกณ-  ราศีสิงห์ ,เรือนมิตร-ราศีกันย์,เรือนศัตรู -ราศีมีน

*เกตุ เป็นอุจน์- ราศีพิจิก,จุดอุจจ์-ราศีพิจิก ที่ 16 องศา,นิจจ์- ราศีพฤษภ,จุดนิจจ์-ราศีพฤษภ ที่ 16 องศา,เกษตร-ราศีสิงห์,มูลตรีโกณ- ราศีกุมภ์,เรือนมิตร- ราศีมีน,เรือนศัตรู - ราศีกันย์

ส่วนในคัมภีร์โหรารัตนมาลา - ซึ่งรจนาโดยโหราจารย์พละ ภัทรซึ่งแพร่หลายในอินเดียภาคใต้โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดโหราศาสตร์จากมหาฤาษีคารคะมุนี ในขณะที่แนวคิดของมหาฤาษีปะราสาระที่แพร่หลายในอินเดียภาคเหนือ โดยได้กล่าวถึงตำแหน่งของราหูและเกตุไว้ดังนี้

*ราหู เป็นอุจน์ในราศีพฤษภ, นิจจ์     ราศีพิจิก ,   เกษตร- ราศีกันย์   , เรือนมิตร-ราศีมิถุน กันย์ ตุลย์ ธนู มังกร มีน,เรือนศัตรู -ราศีเมษ กรกฏ สิงห์ กุมภ์

*เกตุ เป็นอุจน์- ราศีมีน, นิจจ์- ราศีกันย์,เกษตร-ราศีกุมภ์,เรือนมิตร- ราศีมิถุน กุมภ์ พิจิก ธนู มังกร มีน,เรือนศัตรู - ราศีเมษ กรกฏ สิงห์

ทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีที่จะต้องนำมาพิจารณาผลของราหูและเกตุโดยหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมในแต่ละทฤษฎี  แต่อาจจะเห็นว่าตำรามีบางส่วนที่ขัดแย้งไม่ตรงกัน ซึ่งนักศึกษาโหราศาสตร์ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาอาจจะทำความเข้าใจได้ยาก เพราะเข้าใจว่าโหราศาสตร์เป็นหลักการ ทฤษฎีที่เหมือนกับวิชาตรรกศาสตร์ โดยมีทฤษฎี สมการหรือกฎเกณฑ์ ที่แน่นอนไม่แปรผัน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด   

ในความเป็นจริงนั้นหลักโหราศาสตร์คือศิลปะชั้นสูง  โดยจะต้องทำความเข้าใจกับโหราศาสตร์ในเชิงศิลปะศาสตร์ คล้ายกับวิชาจิตรกรรม วาดรูป ซึ่ง มีทั้งลายเส้น สี และแสงเงาที่เป็นทฤษฎีตายตัวไม่แปรผัน แต่การนำทฤษฎีมาใช้ย่อมผันแปรไปตามความสามารถเฉพาะของแต่ละศิลปิน และผลงานที่ออกมาย่อมมีความงดงามเฉพาะตัวและหลากหลายจนไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับโหราศาสตร์ การคำนวณตำแหน่งต่างๆ เช่น ราศี ดาวเคราะห์โคจร  ดาวนักษัตร ฯลฯ นั้นเป็นทฤษฎีที่มาจากจุดสมมุติจุดๆหนึ่งของแต่ละทฤษฎีโหราศาสตร์ที่มีหลากหลายระบบ แม้การคำนวณจะมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว แต่ก็ผันแปรไปตามสมมุติฐานของแต่ละศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากโหราศาสตร์ระบบสายนะและนิรายนะ ต่างก็มีจุดเริ่มต้นของราศีแตกต่างกัน  ดั้งนั้นจึงไม่มีความผิด-ถูกในหลักโหราศาสตร์จริงๆ

สิ่งที่เราจะทำความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์ที่มีบริบทอันหลากหลายทั้งทางด้านสังคม อารยธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น เราเองจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของบริบทนั้นๆด้วย จึงจะสามารถเข้าใจศาสตร์นี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

 

 

  

วิธีวินิจฉัยผลดี-ร้ายของราหู และตำแหน่งราหูในดวงชาตา

 

ต่อไปนี้เป็นผลของราหูที่สถิตย์อยู่ในเรือนต่างๆในกุณฑลิจักร หรือ พื้นดวงชาตา
ผลกระทบเหล่านี้จะถูกนำมารวบรวมจากงานวิจัยทางโหราศาสตร์ในระบบนิรายนะของโหราจารย์หลายท่านของอินเดีย ผลที่ระบุด้านล่างนี้จากงานวิจัยพบว่ามีความแม่นยำราว 80%  หรือมากกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับอาณาเขตของภวจักรในแต่ละดวงชาตา ซึ่งนักโหราศาสตร์สามารถตรวจสอบตำแหน่งของราหูในเรือนต่างๆในพื้นดวงชาตาและผลดี-ร้าย จากตารางด้านล่างนี้

เรือนที่สถิตย์

ผลดี-ร้าย

ผล

เรือนที่ 1

ผลดี

เจ้าชาตาจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูในการทำงานสิ่งใดยิ่งหากเจ้าชาตาลงทุนลงแรงไปมากเท่าใด เจ้าชาตาก็ย่อมได้รับผลมากขึ้น เจ้าชาตาสามารถใช้พลังและความสามารถของคนอื่นมาช่วยให้งานของเจ้าชาตาสัมฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้น ชีวิตคู่ของเจ้าชาตาอาจจะไม่ปกตินัก เพราะเจ้าชาตามีพลังทางเพศอันรุนแรง และจะต้องเปลี่ยนคู่อยู่บ่อยๆ

 

ผลร้าย

ปัญหาจะเกิดขึ้นกับเจ้าชาตาในระหว่างอายุ 12- 40 ปี และปัญหาที่เกิดนั้นก็มักจะเกิดจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราหู หรือหากเจ้าชาตาทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการ เจ้าชาตาอาจจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยหรือถูกโยกย้ายไปต่างถิ่น แต่เจ้าชาตาจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใดใดทั้งสิ้น  นอกจากนี้ก็จะเกิดปัญหาที่ต้องเกี่ยวข้องกับราชการ หรือความเชื่อในศาสนา หรือปัญหาในครอบครัวที่เกี่ยวกับมารดา เจ้าชาตาจะมีลักษณะที่ไม่ดีและเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว และจะมีโรคประจำตัวบางอย่าง

เรือนที่ 2

ผลดี

เจ้าชาตาถึงแม้ไม่ได้เป็นราชา แต่เจ้าชาตาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเยี่ยงราชา นอกจากนี้จะมีความรุ่งเรืองในดินแดนต่างถิ่นหรือต่างประเทศ มากกว่าแผ่นดินแม่ของตนเอง เจ้าชาตาจะมีชาตาชีวิตที่ขึ้นๆลงๆหลายต่อหลายครั้งในชีวิต

 

ผลร้าย

เจ้าชาตาจะเป็นคนชอบโกหก หรืออาจจะเป็นโจร ฐานะของเจ้าชาตาแม้ไม่ได้เป็นคนมั่งมีแต่ก็ไม่ได้ยากจนค้นแค้น เจ้าชาตาอาจจะต้องติดคุกหากเจ้าชาตามีอาชีพเป็นโจร หรือกระทำการผิดกฏหมาย

เรือนที่ 3

ผลดี

เจ้าชาตาเป็นคนกล้าหาญและมีความตื่นตัวอยู่เสมอโดยธรรมชาติ นี่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของราหู เจ้าชาตาจะเป็นคนมีเครดิตสูงและทรัพย์สินมาก ถ้าราหูสถิตย์ในเรือนนี้แต่ดวงเดียวโดยไม่ดาวเคราะห์อื่นร่วม เจ้าชาตาจะมีเงินทองมากมายและอายุยืนนาน เจ้าชาตาสามารถมองเห็นอนาคตได้ล่วงหน้าโดยผ่านความฝัน และจะกลายเป็นจริงได้ในอนาคต  เจ้าชาตาจะมีบุตรชายเพียงหนึ่งคนและลูกชายของเจ้าชาตาจะมีอายุยืน เจ้าชาตาจะได้ไปเที่ยวดินแดนต่างประเทศ อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นข้าราชการระดับสูง

 

ผลร้าย

หากเจ้าชาตาให้พี่ชายหรือญาติกู้ยืมเงินก็จะกลายเป็นหนี้เสีย ไม่สามารถได้คืน

เรือนที่ 4

ผลดี

เจ้าชาตาอาจจะเป็นคนร่ำรวย แต่จะใช้เงินทองตามอำเภอใจเพื่อสนองความต้องการของเจ้าชาตาเอง  เจ้าชาตาอาจได้รับทรัพย์สินจากผลประโยชน์ในทางกฎหมาย หรือความมั่งคั่งจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนับจากวันที่เจ้าชาตาได้แต่งงาน เจ้าชาตาอาจจะมีตำแหน่งสูงในวงราชการ หรือได้เป็นรัฐมนตรี

 

ผลร้าย

แม่เจ้าชาตาอาจจะป่วยด้วยโรคเรื้องรัง หรือเจ้าชาตาจะขาดความสุขจากแม่ ราหูไม่ได้ให้โทษอะไรแก่เจ้าชาตาในเรือนที่ 4 นี้เว้นแต่ตัวเจ้าชาตาจะทำความชั่วเสียเอง สำหรับชีวิตสมรสเจ้าชาตาอาจจะต้องแต่งงานสองครั้ง

เรือนที่ 5

ผลดี

เจ้าชาตาจะมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายและจะเป็นคนรักสวยรักงาม

 

ผลร้าย

เจ้าชาตาจะไม่มีลูกหรือมีปัญหาการในการมีบุตรหรือหากมีลูกก็ลูกๆของตนก็จะนำปัญหามาให้ ,มีอุปสรรคในการศึกษา,มีปัญหาความตึงเครียดทางจิตใจ

เรือนที่ 6

ผลดี

ชีวิตของเจ้าชาตาจะเต็มไปด้วยความหรูหรา,จะได้ชัยชนะจากศัตรู ,หากเผชิญปัญหาจะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ,เจ้าชาตาจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือได้รับตำแหน่งสูงในวงราชการ

 

ผลร้าย

หากเจ้าชาตาทะเลาะกับพี่ชายหรือน้องสาวเมื่อใด ก็จะเกิดความหายนะแก่เจ้าชาตาเมื่อนั้น  เจ้าชาตาจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพี่ชายของแม่หรือลุงของเจ้าชาตา เจ้าชาตาจะเสียเงินทิ้ง โดยไร้ประโยชน์อยู่เสมอและจะมีโรคปวดหลังเป็นโรคประจำตัว

เรือนที่ 7

ผลดี

เจ้าชาตาได้รับผลประโยชน์จากรัฐหรือทางราชการ และเจ้าชาตาจะเป็นคนมีอำนาจ วาสนา และไม่เคยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องร้องความช่วยเหลือจากใคร

 

ผลร้าย

เจ้าชาตาไม่ควรจะแต่งงานก่อนอายุ 21 มิฉะนั้นจะตายหรือเลิกร้างจากคู่ครอง ,เจ้าชาตาจะไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงาน, คู่สมรสของเจ้าชาตาจะตายก่อนวัยอันควร, เจ้าชาตาอาจจะต้องแต่งงานสองครั้ง, เจ้าชาตาจะมีคู่ครองที่ไม่ดี ,เจ้าชาตาจะถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน

เรือนที่ 8

ผลดี

เจ้าชาตาอาจจะได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องจากทางการปกครองหรือราชการ

 

ผลร้าย

ชีวิตเจ้าชาตาจะขึ้นๆลงๆในทุก 4 ปี ราหูในเรือนนี้แทบจะไม่มีสิ่งดีๆในชีวิตให้กับเจ้าชาตา ถ้าเจ้าชาตาได้เงินหรือทรัพย์สินจากการที่ฉ้อฉลหรือไม่เป็นธรรม เจ้าชาตาจะต้องสูญเสียกลับคืนไปมากกว่า 8 เท่าของมูลค่าเงินของที่เจ้าชาตาได้รับจากการฉ้อฉลนั้น  ,เจ้าชาตาจะ มักชอบใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ,ให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลัน, สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง มีปัญหาด้านสุขภาพ, เจ้าชาตาอาจจะเป็นโจรหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

เรือนที่ 9

ผลดี

เจ้าชาตาอาจจะเป็นนักจิตวิทยา หรือ มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนอื่น หากเจ้าชาตากระทำการทุจริตจะเป็นเหตุให้เกิดความหายนะในชีวิตของเจ้าชาตา ,เจ้าชาตาจะได้รับผลประโยชน์ รายได้ จากต่างดินแดน หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ด้านการงานเจ้าชาตาจะเป็นคนเอาจริงเอาจังแบบกัดไม่ปล่อย

 

ผลร้าย

เจ้าชาตาอาจจะสูญเสียเงินไปกับพวกนักบวช หรือเจ้าลัทธิ และ เจ้าชาตาจะบริจาคเงินจำนวนมากให้กับวัดหรือองค์กรทางศาสนา แต่เจ้าชาตาจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อ ,ลูกของเจ้าชาตาจะตายในครรภ์ ถ้าหากเจ้าชาตาทะเลาะกับผู้สูงอายุกว่า เจ้าชาตาจะสูญเสียเงินทอง ,ลูกของเจ้าชาตาอาจประสบกับความทุกข์ทรมานด้วยเหตุบางอย่าง

เรือนที่ 10

ผลดี

เจ้าชาตาจะเป็นคนกล้าหาญ มีชีวิตที่อุดมไปด้วยความมั่งคั่งและมีอายุยืนยาว, เจ้าชาตาจะได้รับผลประโยชน์จากพ่อและธุรกิจต่างที่เจ้าชาตากระทำจะประสบความสำเร็จ , เจ้าชาตาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นข้าราชการระดับสูง

 

ผลร้าย

ไม่เป็นผลดีสำหรับสุขภาพเจ้าชาตาและแม่ของเจ้าชาตา,เจ้าชาตาจะเป็นคนใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย เจ้าชาตาอาจติดเหล้าหรือสิ่งเสพติดอื่นๆ เจ้าชาตาอาจจะเป็นที่เห็นแก่ตัวและหยิ่งยะโส

เรือนที่ 11

ผลดี

เจ้าชาตาควรจะอาศัยอยู่กับพ่อของเจ้าชาตา เพื่อความมั่งคั่ง สุขภาพและความสุขในครอบครัว เจ้าชาตาอาจจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูง เจ้าชาตามักจะต้องออกไปทำงานยังต่างถิ่นหรือเจ้าชาตาจะต้องเดินทางบ่อยๆ

 

ผลร้าย

เจ้าชาตาอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหู,ขา,กระดูกสันหลัง และเจ้าชาตาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อ

เรือนที่ 12

ผลดี

เจ้าชาตาจะมีความสุขและชอบใช้ชีวิตกลางคืน เจ้าชาตาจะร่ำรวยเพราะญาติให้ความสนับสนุน

 

ผลร้าย

ชีวิตของเจ้าชาตามักจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่นที่ไม่ถูกต้อง เจ้าชาตาจะเป็นคนชอบโกหก เป็นพวกสิบแปดมงกุฎและมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ชอบใช้จ่ายสิ้นเปลือง เจ้าชาตาจะมักต้องจะทะเลาะเบาแว้งกับคนอื่น ๆ,มักถูกโจรกรรมและชอบการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อครอบครัว