Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

SolarLunar Eclipse

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรบังดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมายังโลก ซึ่งมี 2 ประเภทใหญ่ๆคือ คราสแบบบางส่วน (สุริยุปราคาวงแหวน) หรือ คราสแบบเต็มดวง (สรรพคราส) เวลาที่เกิดคราสจะก่อให้เกิดพลังงานเชิงลบ(ประจุไฟฟ้าลบ)ซึ่งมีผลต่อพลังของจักรวาล สนามแม่เหล็กโลก แม้กระทั่งมีผลต่อดวงชาตาของเราเอง ซึ่งหากเรารับพลังงานเชิงลบ(คราส)นี้โดยตรงและไม่มีวิธีป้องกันพลังร้ายของคราส   ก็จะส่งผลร้ายและรุนแรงต่อดวงชาตา

สุริยุปราคาบางส่วนมีผลกระทบพลังงานน้อยกว่าแบบสรรพคราส แต่ยังคงมีประสิทธิภาพมากในการสร้างพลังเชิงลบที่ทำร้ายเราได้ - แต่เราก็สามารถใช้โอกาสที่เกิดพลังงานเชิงลบนี้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำให้เรามีโอกาสที่จะแปลงพลังเชิงลบนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตา

โดยเราจะต้องความเข้าใจกลไกในพลังของคราสก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อที่เราจะได้สามารถนำพลังนี้ไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่พลังงานด้านลบ(ประจุไฟฟ้าลบ) จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมหาศาล และก็จะเป็นโอกาสที่ดีในพัฒนาจิตใจและยกระดับทางจิตวิญญาณ

สุริยุปราคามีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างไร

ภายใต้สถานการณ์ปกติหรือในช่วงที่ไม่มีคราส ร่างกายของเราจะส่งประจุไฟฟ้าลบ(-)ลงไปในพื้นดินผ่านช่วงปลายเท้าลงไป แต่ในช่วงเวลาของการเกิดคราส พลังงานเชิงลบ(ประจุลบ)จากอวัยวะต่างๆในร่างกายจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้น และสูงจนกระทั่งครอบคลุมจักระต่างๆที่อยู่ช่วงส่วนบนของร่างกาย และจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความนึกคิด และอารมณ์ของเราให้เป็นไปในด้านลบ (เกิดประจุกรรมในด้านลบ) ในช่วงนี้ให้ระวังความนึกคิด การตัดสินใจ การกระทำ อารมณ์   และคำพูดคำจาให้มาก เพราะจะเกิดผลลบมากกว่าด้านบวก แต่จะให้ผลดีในเรื่องการนึกคิดเชิงวิเคราะห์ การเรียนปรัชญา ศาสตร์ลี้ลับ การทำสมาธิ การบำเพ็ญและชำระล้างจิตใจให้สะอาด

เราลองสังเกตดูว่าในช่วงที่เกิดคราส มักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆไปในเชิงลบ เช่น การฆาตกรรม อุบัติเหตุ สงคราม การจลาจล ปล้นชิง การทะเลาะเบาะแว้ง การตัดสินใจที่ผิดพลาดมากกว่าปกติหลายเท่า  และเมื่อเราเข้าใจในหลักการนี้เราจะได้หาวิธีการป้องกัน และใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ กลับมาให้เป็นพลังงานเชิงบวกและป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้น

ผลกระทบจากพลังคราส

1.ห้ามให้ตัวเองได้รับรังสีของดวงอาทิตย์ในขณะที่เกิดคราสหรือดูคราสด้วยตนเอง ซึ่งรังสีของคราสจะทำลายโชค และดวงชาตา หรือทำความเสียหายให้กับพลังออร่าในตัวเรา และหลีกเลี่ยงการดูคราสแม้แต่การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ (ต้องตรวจสอบเวลาท้องถิ่น สำหรับเวลาคราสในแต่ละสถานที่)

2.ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในช่วงเวลาที่เกิดคราส และควรเว้นช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดคราสเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีถึง 3 ชั่วโมง เพราะอาหารนั้นจะนำอิทธิพลรังสีของคราสเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้น

3.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ผลกระทบเหล่านี้สามารถทำให้เด็กทารกเกิดไฝและปานดำ หรือแม้กระทั่งความพิการ หรือผิดปกติบางอย่างทางจิตใจ และรวมถึงสำหรับผู้ที่เกิดในขณะที่จันทร์เสวยฤกษ์ที่ 18และ 19  (มูละนักษัตรและเชษฐะนักษัตร) อีกด้วย

4.ในบางคติ บางความเชื่อ เชื่อว่าผลกระทบของรังสีจากคราสเหล่านี้สามารถเป็นผลดีกับบุคคลบางประเภท หรือบางอาชีพ เช่นนักบวช นักพรต โยคี ผู้บำเพ็ญเพียรทางจิต นักโหราศาสตร์ โหร หมอดู คนทรงเจ้า ผู้ที่เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ ไสยเวทย์ คาถาอาคมฯลฯ

5. ในช่วงเวลาการเกิดคราส จะเกิดผลดีกับผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรทางจิต ทำสมาธิ บำเพ็ญฌาณ ปฏิบัติวิปัสสนาศึกษาโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ เวทย์มนต์คาถา ฯลฯ

6. ในช่วงเวลาการเกิดคราส ห้ามประกอบกิจการมงคลทั้งปวง เช่นแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ โดยโหร จะห้ามไม่ให้ฤกษ์ใดใด ก่อน 7 วันและหลัง 7วัน ในช่วงที่เกิดคราส

7.ในช่วงเวลา การเกิดคราส ห้ามซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับ เงินทอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ จะทำให้เสียง่ายและสูญหายได้ง่าย

วิธีการแก้เคล็ด จากอิทธิพลร้ายของคราส

•ให้ใส่ใบตุลสี  ( ใบกะเพรา ) ในอาหาร และ ในน้ำดื่ม ในวันที่เกิดคราส (คนไทยแนะนำให้ทานผัดกะเพรา)
•อย่า ดื่ม หรือ กินอะไร ในช่วงเวลาที่เกิดคราสหรือเป็นเวลา 15 นาที ถึง 3ชั่วโมงก่อนและหลังการเกิดคราส
•หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ , และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันนี้
•ในขณะที่เกิดคราสให้สวดพระปริตรตามชนิดของคราส คือ สุริยปริตร สำหรับ คราสอาทิตย์ และ จันทปริตร สำหรับคราสจันทร์

•ในขณะที่เกิดคราสให้ใช้อัญมณีพกติดตัวเป็นตัวช่วยบำบัดคราส โบราณมักใช้ 2 ชนิดคือ 1.อุลกมณี และ 2ทับทิมด่าง ส่วนโลหะที่สามารถแก้ หรือบำบัดคราสได้อีกอย่างหนึ่งคือ ตะกั่ว หรือ เงินบริสุทธิ์ ให้ใช้ตะกั่วลงยันต์พุทธคุณ และม้วนไว้พกติดตัว หรือขันเงินสำหรับใส่น้ำดื่ม

•ในขณะที่คราสออกหมดแล้วก็ควรรีบอาบน้ำชำระร่างกาย และผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่สด ๆ ร้อนๆ ไม่ควรทานอาหารที่ถูกปรุงไว้ก่อนการเกิดคราส

•ในขณะที่คราส ไม่ควรนอนหลับ หรือทำกิจกรรมที่สำคัญ และห้ามการเดินทางไกล ท่องเที่ยวในสถานที่ไม่เคยไปมาก่อน

•ในขณะที่คราสออกหมดแล้วก็ควรรีบอาบน้ำชำระร่างกาย และผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่สด ๆ ร้อนๆ ไม่ควรทานอาหารที่ถูกปรุงไว้ก่อนการเกิดคราส

•ไทยและชาวอินเดียแต่โบราณเชื่อว่า หญ้าคา (darbha) สามารถล้างพิษของคราสได้ โดยนำมาต้มดื่มแทนน้ำ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า หญ้าคาสามารถถูกดูดซึมรังสีเอ็กซ์เรย์ได้

•ในขณะที่เกิดคราส ชาวฮินดูจะทำพิธีกรรม “ตาระประณาม” เป็นพิธีกรรมสรรเสริญคุณของบรรพชนและอุทิศบุญกุศลให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษ  เพราะประตูสู่สวรรค์ที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จะเปิดออกในช่วงคราส  และวิญญาณสามารถที่จะติดต่อกับโลกมนุษย์ได้ง่ายขึ้น

•ในขณะที่เกิดคราส ชาวฮินดูจะทำพิธีกรรมบูชาพระแม่ทุรคาอยู่ที่บ้านเพื่อปัดเป่าผลร้ายจากอิทธิพลของคราส เพราะทุกวัดในศาสนาฮินดูจะปิดในช่วงเวลาที่เกิดคราส และวัดจะเปิดหลังจากคราสได้ออกไปแล้ว  ยกเว้นบางวัดที่บูชาพระศิวะจะยังคงเปิดให้บูชาในระหว่างคราส เพราะพระศิวะทรงเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความมืด

•ให้บริจาคสิ่งของต่างๆในวันที่เกิดคราส โดยเตรียมนำเสื้อผ้าเก่าของคุณที่สะอาด และธัญพืช 7 ชนิด พร้อมกับ , น้ำตาล, เนย , เกลือ ( ให้แยกออกเป็นถุงๆ )  และทำการบริจาคของเหล่านี้ให้กับคนย้ากไร้ โดยทำการบริจาคหลังจากการเกิดคราส  และถ้าเป็นไปได้ให้ทำในวันเดียวกันของการเกิดคราส และนอกจากนี้ชาวฮินดูนิยมบริจาคสิ่งของ 10 ชนิด เพื่อการกุศลและเพื่อปัดเป่าผลกระทบที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นจากคราสมีดังนี้:
1. วัว (ผู้ที่ไม่สามารถที่จะให้วัวได้ ซึ่งมีราคาแพงสามารถใช้แทนโดยให้มะพร้าว) 2. งา
3.ที่ดิน ( ที่ดิน มีราคาแพง ให้ใช้รองเท้าเป็นตัวแทนของที่ดิน) 4. ทอง (อาจจะปิดทองเปลวที่องค์พระเป็นการบูชาแทน) 5. เนยใส  6. เสื้อผ้า 7.ข้าวสาร 8. น้ำตาลโตนด 9. โถเงิน 10.เกลือ นอกจากนี้ก็ยังมี การให้ โคมไฟ หนังสือ ระฆัง  ผ้า และเรือ เพื่อปัดเป่าผลร้ายจากอิทธิพลของคราส

ทับทิม "กิมบ่อเซี่ยง" หรือ "กิมบ่เสี้ยง" หรือ "กินบ่เซี่ยง" หรือ "กินบ่อเสี้ยง"
"กิมบ่อเซี่ยง" เป็นอัญมณี อยู่ในตระกูล Corundum (คอรันดัม) ในกลุ่มของ "รูบี้" 

สะเก็ดดาว บางทีก็จะเรียกว่า อุกมณี อุลกมณี หรือ คดปลวก

บทสวดบำบัดอิทธิพลร้ายของคราส จันทรคราส-สุริยคราส

จนฺทปริตฺตปาโฐ


เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยนจนฺทิมา เทวปุตฺโต ราหุนา อสุรินฺเทน คหิโต โหติ ฯ อถโข จนฺทิมา เทวปุตฺโต ภควนฺตํ อนุสฺสรมาโน ตายํ เวลายํ อิมํ คาถํ อภาสิ

นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ สมฺพาธปฏิปนฺโนสฺมิ ตสฺส เม สรณํ ภวาติ
อถโข ภควา จนฺทิมํ เทวปุตฺตํ อารพฺภ ราหุ อสุรินฺทํ คาถาย อชฺฌภาสิ

ตถาคตํ อรหนฺตํ จนฺทิมา สรณํ คโต ราหุ จนฺทํ ปมุญฺจสฺสุ พุทฺธา โลกานุกมฺปกาติ
อถโข ราหุ อสุรินฺโท จนฺทิมํ เทวปุตฺตํ มุญฺจิตฺวา ตรมานรูโป เยน เวปจิตฺติ อสุรินฺโท เตนุปสงฺกมิตฺวา สํวิคฺโค โลมหฏฺฐชาโต เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ ฯ เอกมนํตํ ฐิตํ โข ราหุ อสุรินฺทํ เวปจิตฺติ อสุรินฺโท คาถาย อชฺฌภาสิ

กินฺนุ สนฺตรมาโน ว ราหุ จนฺทํ ปมุญฺจสิ สํวิคฺครูโป อาคมฺม กินฺนุ ภีโต ว ติฏฺฐสีติสตฺตธา เม ผเล มุทฺธา ชีวนฺโต น สุขํ ลเภ พุทฺธคาถาภิคีโตมฺหิ โน เจ มุญเจยฺย จนฺทิมนฺติ จนฺทปริตฺตปาโฐ นิฏฺฐิโต ฯ

สุริยปริตฺตปาโฐ


เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สุริโย เทวปุตฺโต ราหุเน อสุรินฺเทน คหิโต โหติ ฯ อถโข สุริโย เทวปุตฺโต ภควนฺตํ อนุสฺสรมาโน ตายํ เวลายํ อิมํ คาถํ อภาสิ ฯ

นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ สมฺพาธปฏิปนฺโนสฺมิ ตสฺส เม สรณํ ภวาติ
อถโข ภควา สุริยํ เทวปุตฺตํ อารพฺภ ราหุ อสุรินฺทํ คาถาย อชฺฌภาสิ

ตถาคตํ อรหนฺตํ สุริโย สรณํ คโต ราหุ สุริยํ ปมุญฺจสฺส พุทฺธาโลกานุกมฺปกา
โย อนฺธกาเร ตมสี ปภงฺกโร เวโรจโน มณฺฑลิ อุคฺคเตโช มา ราหุ คิลี จรมนฺตลิกฺเข
ปชํ มม ราหุ ปมุญฺจ สุริยนฺติ ฯ อถโข ราหุ อสุรินฺโท สุริยํ เทวปุตฺตํ มุญฺจิตฺวา ตรมานรูโป เยน เวปจิตฺติ อสุรินฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สํวิคฺโค โลมหฏฺฐชาโต เอกมนฺตํ อฎฺฐาสิ ฯ เอกมนฺตํ ฐิตํ โข ราหุ อสุรินฺทํ เวปจิตฺติ อสุรินฺโท คาถาย อชฺฌภาสิ.

กินฺนุ สนฺตรมาโน ว ราหุ สุริยํ ปมุญฺจสิ สํวิคฺครูโป อาคมฺม กินฺนุ ภีโต ว ติฏฺสีติ สตฺตธา เม ผเล มุทฺธา ชีวนฺโต น สุขํ ลเภ พุทฺธคาถาภิคีโตมฺหิ โน เจ มุญฺเจยฺย สุริยนฺติ สุริยปริตฺตปาโฐ นิฏฺฐิโต ฯ