Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata 146 160

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๗ ว่าด้วยราชาโชค โศลกที่ ๑๔๖- ๑๖๐

มัตสยะโยค

โศลกที่ ๑๔๖

             ในดวงชะตาถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา และในภพที่ ๕ จากลัคนา มีทั้งบาปเคราะห์และศุภเคราะห์ และในจตุรสรภพ คือภพที่ ๔ หรือภพที่ ๘ จากลัคนา มีบาปเคราะห์อีกด้วย เจ้าชะตาได้มัสยะโยค หรือมัตสยาโยคหรือโยคปลา ฯ

หมายเหตุ

              ในมัตสยาโยคนี้ บังคับให้มีบาปเคราะห์อยู่ในภพตรีโกณกับลัคนาและยังมีบาปเคราะห์ในภพจตุรสรอีกด้วย  ส่วนศุภเคราะห์ให้มีอยู่ในภพที่ ๕ ภพเดียว โดยธรรมดาก็มีบาปเคราะห์อยู่เพียง ๓ เคราะห์ คืออาทิตย์ อังคารและเสาร์ เมื่อคิดตามโยคนี้มัตสยาโยคที่เข้มแข็งจริงๆ ลัคนาควรอยู่ราศีมิน อาทิตย์ร่วมกับพฤหัสบดีอยู่ราศีกรกฏ เสาร์อยู่ราศีตุลย์ และอังคารอยู่ราศีพิจิก

โศลกที่ ๑๔๗

             ผู้ใดในชะตามีมัตสยะโยค จะเป็นผู้มีความรู้ดีทางโหราศาสตร์ มีความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยนน่ารักใคร่ ชอบบำเพ็ญความดี มีศีลธรรม มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม มีกำลังกายดี มีรูปร่างงดงาม  มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง มีความรู้ในวิทยาการต่างๆ เป็นคนรอบรู้คงแก่เรียน และชอบในศาสนกิจ ธรรมะธัมโม ใจบุญ ฯ

กูรมะโยค

โศลกที่ ๑๔๘

             ในดวงชะตาถ้ามีศุภเคราะห์อยู่ในภพที่ ๕-6 และ ๗ จากลัคนาและมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๑-๓ และ ๑๑ จากลัคนา โดยที่ตำแหน่งของดาวพระเคราะห์เหล่านี้เข้มแข็ง คือเป็นอุจจ์หรือเกษตร์ หรืออยู่ในเรือนมิตร  ทั้งนี้จะเป็นในราศีหรือนวางค์ใดก็ได้  เจ้าชะตาได้กูรมะโยคหรือโยคเต่า ฯ

หมายเหตุ

             การที่เอาปลาและเต่ามาเป็นชื่อโยค เพราะเชื่อกันว่าในครั้งโบราณโน้น พระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกหลายปางด้วยกัน และมีบางปางได้อวตารมาเกิดเป็นเต่าและเป็นปลา เมื่อคิดดูตามโศลกนี้ กูรมะโยคที่ดีควรจะให้ลัคนากุมเสาร์อยู่ในราศีมังกร อาทิตย์อยู่ในนวางค์ที่ ๒ ในราศีมิน  พุธอยู่ในราศีเมษ   ศุกร์อยู่ในราศีพฤษภ จันทร์อยู่ในราศีเมถุน นวางค์ที่ ๘ พฤหัสบดีอยู่ในราศีกรกฏ และอังคารอยู่ในราศีพิจิก

โศลกที่ ๑๔๙

             ถ้ามีผู้ใดในชะตามีกูรมะโยค จะมีชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดังมาก จะได้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชา จะได้เป็นผู้ที่มีเกียรติสูงในทางความดี เป็นคนมีศีลธรรม มีความผาสุก มีความเจริญรุ่งเรือง มีใจโอบอ้อมอารีเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน และจะได้เป็นใหญ่ ฯ

ขัฑคะโยค

โศลกที่ ๑๕๐

             ในชะตาถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๒ และภพที่ ๙ จากลัคนาอยู่สลับเรือนกัน คือเจ้าเรือนภพ ๒ มาอยู่ภพ ๙  เจ้าเรือนภพ ๙ มาอยู่ภพ ๒ และมีเจ้าเรือนของลัคนาอยู่เป็นเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาได้ ขัฑคะโยค ฯ

หมายเหตุ

                คำว่า ขัฑคะ แปลว่าแรด นอแรด โลหะ เหล็ก มีดหมอ ดาบ กระบี่ หรือพระขรรค์ ในที่นี้เข้าใจหมายถึงดาบหรือกระบี่ คิดดูตามโศลกนี้ ลัคนาอยู่ในราศีพิจิกและกุมภ์ จะได้เปรียบกว่าราศีอื่นๆ เพราะเจ้าเรือนของภพที่ ๒ และ ๙ อยู่สลับเรือนกันนั้น มีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์ด้วย ส่วนที่น่าคิดอีกคือลัคนาอยู่ราศีกันย์และมิน เจ้าเรือนของภพที่ ๒ และภพที่ ๙ เป็นดาวดวงเดียวกัน และลัคนาอยู่ราศีมังกร เจ้าเรือนภพที่ ๑ ก็เป็นดาวดวงกันอีก

โศลกที่ ๑๕๑

               ถ้าผู้ชายเกิดมาในชะตาได้ขัฑคะโยค จะสนใจและใช้ชีวิตศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทและไสยศาสตร์ จะเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนและถือขนบประเพณีอย่างเคร่งครัด และกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั้งหลายด้วย มีความรุ่งเรืองผาสุก และมีเกียรติสูง เป็นผู้ที่ตัดกิเลสต่างๆได้ ไม่อิจฉาริษยาผู้ใด เป็นที่นับถือเคารพของผู้อื่น มีความกล้าหาญและความพยายามอย่างยิ่งยอด มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและฉลาดหลักแหลม ฯ

 ลักษมีโยค

โศลกที่ ๑๕๒

            ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๙ จากลัคนา อยู่ในภพเกนทระกับลัคนา และได้ตำแหน่งมูละตรีโกณด้วย เจ้าเรือนของลัคนาต้องได้ตำแหน่งอุจจ์ และมีกำลังเข้มแข็ง เจ้าชะตาจะได้ลักษมีโยค

หมายเหตุ

              ในโศลกนี้เอาชื่อพระนางลักษมีมาเป็นชื่อโยค เพราะส่วนมากผลของโยคนี้สูงส่งไปในทางความผาสุกและความงาม เมื่อท่านเข้าใจคำว่าพระเคราะห์ในเรือนมูละตรีโกณแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจในโยคนี้ดีขึ้น ในโยคนี้มีลัคนาทั้ง ๑๒ ราศีมีโอกาสได้ลักษมีโยคเพียงสองราศีเท่านั้นเอง คือลัคนาอยู่ราศีพฤษภ มีเสาร์อยู่กุมภ์ และศุกร์อยู่มิน  และลัคนาอยู่ราศีพิจิก มีจันทร์อยู่พฤษภ และมีอังคารอยู่มังกร นอกนั้นถ้าลัคนาสถิตในราศีใดๆ เจ้าเรือนของภพที่ ๙ จากลัคนาจะไม่เป็นเกนทระกับลัคนา ในเมื่อได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ

โศลกที่ ๑๕๓

            ถ้าผู้ใดในชะตาได้ลักษมีโยค จะได้เป็นราชาหรือจักรพรรดิ์ มีคุณงามความดีมากมาย มีความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ จะมีพื้นที่กว้างขวางและหลายแห่ง มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับความรอบรู้ มีรูปร่างลักษณะน่ารักเป็นที่สะดุดตาต้องใจของเพศตรงข้าม เป็นที่เคารพนับถือ  แม้แต่ราชาด้วยกันในต่างแคว้น จะเป็นผู้ที่มีครอบครัวใหญ่ด้วยความผาสุกยิ่ง คือมีคู่ครองและบุตรมากมาย ฯ

กุสุมะโยค

โศลกที่ ๑๕๔

            ถ้าศุกร์อยู่ในสถิระราศี และเป็นเกนทระกับลัคนา มีจันทร์เข้มแข็งอยู่เป็นตรีโกณกับลัคนา และมีเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาได้กุสุมะโยค ฯ

หมายเหตุ

             คำว่ากุสุมะหรือกุสมา  แปลว่าประจำเดือนของสตรี โรคตาอักเสบ  ผลไม้ต่างๆและดอกไม้ต่างๆ ในที่นี้เข้าใจว่าหมายถึงดอกไม้ต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ให้ไว้ในโศลกนี้บังคับศุกร์ให้อยู่ในสถิระราศี และเป็นเกนทระกับลัคนาด้วยและยังให้มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนาด้วย เพราะฉะนั้นลัคนา   ศุกร์และเสาร์ต่างก็อยู่ในสถิระราศีด้วยกันทั้งสิ้น        โยคที่น่าจะให้คุณมากน่าจะได้แก่ลัคนากุมศุกร์ในราศีพฤษภ  มีเสาร์อยู่ราศีกุมภ์ มีจันทร์อยู่ราศีกันย์  และลัคนาอยู่ราศีพิจิก ศุกร์อยู่ราศีพฤษภ จันทร์อยู่ราศีกรกฏ  และเสาร์อยู่ราศีสิงห์

โศลกที่ ๑๕๕

            ชะตาผู้ใดได้กุสุมโยคจะได้เป็นใหญ่ เป็นราชาที่เข้มแข็งและมีอำนาจอิทธิพลมาก จะมีชื่อเสียงและเกียรติยศปรากฏในโลก และจะเป็นเด่นในตระกูลของตัว หรือในราชวงศ์นั้น จะเป็นผู้ที่มีความผาสุก มีโชคดี และเป็นที่เคารพยำเกรงต่อราชาอื่นๆด้วย ฯ

ปาริชาตโยค

โศลกที่ ๑๔๖

             ท่านให้พิจารณาจากดวงชะตาดังนี้ ขั้นแรกให้ดูว่าอะไรเป็นเจ้าเรือนของลัคนาและเจ้าเรือนของลัคนานั้นไปอยู่ในราศีใด และมีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนอีกต่อหนึ่ง

             ตามกฎเกณฑ์บังคับไว้ว่า    ดาวที่เป็นเจ้าเรือนของเจ้าเรือนลัคนา เป็นอุจจ์หรืออยู่เป็นเกนทระ หรือตรีโกณกับลัคนาเจ้าชะตาได้ ปาริชาตโยค

             อีกประการหนึ่งท่านให้พิจารณาว่า   ดาวที่เป็นเจ้าเรือนของเจ้าเรือนลัคนานั้น  อยู่ นวางค์ซึ่งครองด้วยดาวใด ถ้าเจ้านวางค์ของดาวนี้เป็นอุจจ์ หรืออยู่ในภพเกนทระ หรือตรีโกณกับลัคนา ก็ถือว่าได้ปาริชาตโยคเช่นกัน ฯ

หมายเหตุ

              คำว่า ปาริชาต หมายถึงต้นไม้ในสวรรค์ชนิดหนึ่ง หรือหินปะการัง  หรือต้นประวาลก็เรียก  ในโยคนี้ฟังดูออกจะสับสนสักหน่อย สมมุติให้ลัคนาอยู่ราศีมิน และให้พฤหัสบดีอยู่ราศีตุลย์  ฉะนั้นเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในราศีซึ่งครองด้วยศุกร์     ศุกร์เป็นเจ้าเรือนของเจ้าเรือนลัคนานี้แหละ  เป็นดาวที่แสดงบทบาทสำคัญที่สุด สำหรับปาริชาตโยค ตามกฎในข้อที่ ๑ ของโศลกนี้ ถ้าศุกร์เป็นอุจจ์ คือกุมลัคนา หรือเป็นเกนทระกับลัคนา คืออยู่เมถุน กันย์หรือธนู หรืออยู่เป็นตรีโกณกับลัคนา คืออยู่กรกฏ หรือพิจิก      เจ้าชะตาได้ปาริชาตโยคทั้งสิ้น       แต่ความเข้มแข็งของโยคผิดกัน เพราะกำลังดาวไม่เหมือนกัน และให้พิจารณาต่อไปอีกว่าศุกร์นั้นอยู่ในนวางค์ซึ่งครองด้วยดาวใด สมมุติว่าศุกร์กุมลัคนาอยู่ในราศีมิน ซึ่งมีพฤหัสบดีอยู่ในราศีตุลย์ และศุกร์นั้นอยู่ในนวางค์ที่ ๑ ของราศีมิน ซึ่งเป็นนวางค์กรกฏ จันทร์เป็นอุจจ์ อยู่เป็นเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนาก็ได้ปาริชาตโยคทั้งสิ้น

                ตัวอย่างปาริชาตโยคที่เข้มแข็ง เช่นลัคนาอยู่เมษ อังคารเจ้าเรือนลัคนาอยู่มังกร  เสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของอังคารอยู่ตุลย์ ๒๐ องศาได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์ และเสาร์อยู่ในนวางค์ที่ ๖ ของราศีตุลย์ คือนวางค์มินครองด้วยพฤหัสบดี  ในชะตาพฤหัสบดีอยู่กรกฏ เป็นอุจจ์และเป็นเกนทระกับลัคนาด้วย

โศลกที่ ๑๕๗

                ชะตาผู้ใดได้ปาริชาตโยค จะได้เป็นใหญ่ จะได้รับความผาสุกในบั้นกลางและบั้นปลายของชีวิต จะเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปและรวมทั้งพระราชา  เป็นคนชอบการต่อสู้ ชอบการสงคราม  มีฐานะดี มีทรัพย์สิน ช้าง ม้า วัว ควายมาก เป็นคนเอาการเอางาน มีสมรรถภาพดี และสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ฯ

กลานิธิโยค

โศลกที่ ๑๕๘

               ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๒ หรือ ภพที่ ๕ จากลัคนา  พฤหัสบดีนั้นต้องร่วมหรือรับแสงจากพุธและศุกร์  หรือพฤหัสบดีนั้นต้องอยู่ในเรือนพุธหรือเรือนศุกร์  เจ้าชะตาจะได้กลานิธิโยคฯ

หมายเหตุ

             คำว่ากลานิธิหมายถึงพระจันทร์ ตามความเชื่อถือทางภารตะเข้าใจว่าพระจันทร์นี้อยู่ใกล้โลกมาก และมีแสงมากรองลงมาจากอาทิตย์และโคจรเร็วที่สุดในบรรดาพระเคราะห์ทั้งหลายซึ่งน่าจะมีอิทธิพลมากที่สุดในชะตา หรือ สำคัญที่สุดในชะตา  จึงเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นโยคแห่งความยิ่งใหญ่      ในโศลกนี้บังคับเกี่ยวกับศุภเคราะห์ทั้งสิ้น        คือพฤหัสบดีต้องร่วมกับพุธและศุกร์  หรือพฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนพุธหรือเรือนศุกร์ แต่ยกเว้นศุภเคราะห์อันเดียวที่ไม่ได้พูดถึงคือจันทร์ เข้าใจว่าเมื่อพฤหัสบดีซึ่งเป็นศุภเคราะห์ที่สำคัญ ได้ตำแหน่งตามกฏนี้แล้ว แม้พระจันทร์จะอ่อนก็ยังทำให้เจ้าชะตาใหญ่โตได้

โศลกที่ ๑๕๙

            ผู้ใด้เกิดมาได้กลานิธิโยคในชะตา จะเป็นผู้สุภาพอ่อนโยน กล้าหาญ ค่อนข้างเจ้าชู้ มีความดีเด่นหลายประการ  เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปรวมทั้งผู้ใหญ่หรือราชา เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่มีผู้คนบ่าวไพร่ช้างม้ามากมาย จะห้อมล้อมไปด้วยเครื่องประโคมต่างๆเช่น สังข์ กลอง ฯลฯ จะเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัย  มีสุขภาพดี  ปราศจากศัตรูและวิบัติต่างๆ ฯ

อำศาวตารโยค

โศลกที่ ๑๖๐

             ในชะตาถ้าลัคนาอยู่ในจรราศี มีเสาร์เป็นอุจจ์ในภพเกนทระกับลัคนา และมีพฤหัสบดีและศุกร์อยู่ในภพเกนทระกับลัคนาอีกด้วย เจ้าชะตาได้อำศาวตารโยค ฯ

 หมายเหตุ

              ในเมื่อบังคับให้ลัคนาอยู่ในจรราศี  ดาวต่างๆที่เป็นเกนทระกับลัคนา ก็ต้องอยู่ในจรราศีด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับเสาร์บังคับให้เป็นอุจจ์ด้วย แต่พฤหัสบดีและศุกร์ไม่ได้บังคับไว้ ตามความเห็นของข้าพเจ้า อำศาวตารโยคที่เข้มแข็งที่สุด ควรมีลัคนาอยู่ราศีตุลย์กุมเสาร์และศุกร์ มีพฤหัสบดีอยู่ราศีกรกฏ

              คำว่า อำศาวตาร หมายความว่า การแบ่งภาคของพระนารายณ์มาจุติในโลกมนุษย์ เพื่อปราบความยุคเข็ญต่างๆ  เช่น ในเรื่องพระนารายณ์สิบปาง เป็นต้น