Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พุทธมงคลคาถา

ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ   รัตติมาภาติ   จันทิมา   สันนัทโธ   ขัตติโย   ตะปะติ

พราหมะโณ   อะถะ   สัพพะมะโหรัตตัง   พุทโธ   ตะปะติ   เตชะสา   เอเตนะ

สัจจะวัชเชนะ   สุวัตถิ   โหตุ   สัพพะทาฯ

พระพุทธมงคลคาถาบทนี้เป็นพระคาถามหาวิเศษยิ่งนัก

***************


พุทธมงคลคาถา - อาศรมศรีจักรนารท พระเวทโหราศาสตร์ | อาศรมศรีจักรนารท พระเวทโหราศาสตร์

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พุทธมงคลคาถา

ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ   รัตติมาภาติ   จันทิมา   สันนัทโธ   ขัตติโย   ตะปะติ

พราหมะโณ   อะถะ   สัพพะมะโหรัตตัง   พุทโธ   ตะปะติ   เตชะสา   เอเตนะ

สัจจะวัชเชนะ   สุวัตถิ   โหตุ   สัพพะทาฯ

พระพุทธมงคลคาถาบทนี้เป็นพระคาถามหาวิเศษยิ่งนัก

***************