Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฤกษ์บน-ฤกษ์ล่างจากดวงชาตา

มีคนถามกันมากมากว่า ฤกษ์ดีๆที่เขาว่ากันว่าวันนี้ดีวันนี้ดีแล้วทำไมเราจึงใช้วันนั้นทำการมงคลไม่ได้  คำตอบก็คือเราต้องดูฤกษ์ล่างด้วยครับ ฤกษ์ล่างคืออะไร ความจริงก็คือฤกษ์ที่เราเกิดนั้นแหละครับ เมื่อขณะเท่าเกิดมาวันนั้นพระจันทร์ในดวงชาตาเกาะนักษัตรอะไรก็ตาม เราก็นับว่าฤกษ์นั้นก็คือ ฤกษ์ที่ 1 หรือ ทลิทโทฤกษ์ (ของเราเฉพาะตัว) หรือเรียกว่าฤกษ์ “ภูมิดล” ซึ่งของใครของมัน แล้วเราก็นับจากนักษัตรกำเนิดต่อไปอีกก็เป็น มหัธโณ โจโร ภูมิปาโล ฯลฯ ไปเรื่อยๆ จนครบ สมโณ แล้วก็นับเวียนไปอีกสองรอบให้ครบ 27 นักษัตร อันนี้เรียกว่าฤกษ์ล่าง

ส่วนฤกษ์บน หรือ “นภดล” นั้นท่านนับแบบตายตัวจากอัศวิณีนักษัตรเป็น ทลิลโท มหัธโณ โจโร ฯลฯ ไปเรื่อยๆ ไปจนครบ 3 รอบ หรือ 27 นักษัตร ตามวิธีการเดียวกัน แต่ฤกษ์บนนี้เป็นแบบตายตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือถือกันว่าเป็นฤกษ์ฟ้า

เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำการมงคลในวันใดเราก็ต้องเราฤกษ์ล่างกับฤกษ์บนให้สมพงษ์กันก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อความเป็นศุภผลและความเจริญรุ่งเรืองและถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ เพราะถ้าหากฤกษ์บนดี เช่นดาวจันทร์เกาะภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งเป็นบูรณะฤกษ์หรือฤกษ์ที่ดี แต่เมื่อนับจากฤกษ์ล่างจากดวงชาตาของเราไม่ดีตกฉินทฤกษ์ ภิณทฤกษ์ เช่น ตก โจโร เพฌชฆาต ฤกษ์แล้วละก็มีผลเป็นอันวิบัติอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นจะต้องสอบทานดวงชาตาของเราให้ถูกต้องด้วย ไม่ใช่ว่าวันนี้ฤกษ์บนดีแล้วเราก็จะสามารถทำการมงคลอะไรก็ได้

ลองดูชาตาตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ เจ้าชาตาตอนเกิดดาวจันทร์เกาะอาศเลษะนักษัตร ฤกษ์ที่ 9(สมโณฤกษ์ตามฤกษ์บน) เราก็นับ เป็น ฤกษ์ล่างฤกษ์ที่ 1หรือเป็น***ทลิทโทฤกษ์ของเจ้าชาตา  หากเจ้าชาตาจะทำการมงคลใดใด ก็ต้องดูว่าฤกษ์บนกับฤกษ์ล่างสมพันธ์กันในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ เช่น วันใดที่จันทร์โคจรเกาะอัศวินีนักษัตร ตรงกับ ฤกษ์บนเป็น ทลิโทฤกษ์ และตรงกับฤกษ์ล่างของเจ้าชาตาเป็น มหัธโณฤกษ์ ซึ่งทั้งสองเป็นฤกษ์ดีหรือบูรณะฤกษ์ทั้งคู่ ดังนั้นวันนี้จึงสามารถทำการมงคลได้

แต่หากวันใดจันทร์โคจรเกาะ ภรณีนักษัตรที่ 2 ปุรพผลคุณีนักษัตรที่11 ปูรพาษาฒนักษัตรที่ 20 ซึ่งเป็นมหัทธโณฤกษ์ซึ่งเป็นบูรณะฤกษ์ตามฤกษ์บน แต่ฤกษ์ล่างของดวงชาตากลับเป็นโจโรฤกษ์ ซึ่งเป็นฤกษ์แตก วันนั้นก็ห้ามเจ้าชาตาทำการมงคลใดใดทั้งสิ้น

ฤกษ์ที่

นักษัตร

ฤกษ์บน

ฤกษ์ล่าง

1

อัศวินี

ทลิทโท

มหัธโณ

2

ภรณี

มหัธโณ

โจโร

3

กฤตติกา

โจโร

ภูมิปาโล

4

โรหิณี

ภูมิปาโล

เทศาตรี

5

มฤคศิระ

เทศาตรี

เทวี

6

อารทรา

เทวี

เพชฌฆาต

7

ปุนรวสุ

เพชฌฆาต

ราชา

8

ปุษยะ

ราชา

สมโณ

9

อาศเลศะ

***สมโณ

***ทลิทโท

10

มาฆะ

ทลิทโท

มหัธโณ

11

ปุรพผลคุณี

มหัธโณ

โจโร

12

อุตรผลคุณี

โจโร

ภูมิปาโล

13

หัสตะ

ภูมิปาโล

เทศาตรี

14

จิตรา

เทศาตรี

เทวี

15

สวาติ

เทวี

เพชฌฆาต

16

วิสาขะ

เพชฌฆาต

ราชา

17

อนุราธะ

ราชา

สมโณ

18

เชษฐะ

สมโณ

ทลิทโท

19

มูลละ

ทลิทโท

มหัธโณ

20

ปุรพาษาฒ

มหัธโณ

โจโร

21

อุตราษาฒ

โจโร

ภูมิปาโล

22

สราวณะ

ภูมิปาโล

เทศาตรี

23

ธนิษฐะ

เทศาตรี

เทวี

24

สตภิษัท

เทวี

เพชฌฆาต

25

ปูราภัทรปท

เพชฌฆาต

ราชา

26

อุตราภัทรปท

ราชา

สมโณ

27

เรวดี

สมโณ

ทลิทโท