Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นักษัตร หรือ กลุ่มดาวฤกษ์ เป็นกลุ่มดาวคงที่(Fixed Star) ที่สถิตรายล้อมจักราศี ซึ่งมีทั้งหมด 27 นักษัตร ( 28 รวมทั้งอภิชิต) นักษัตรฤกษ์ คือ นักษัตรที่จันทร์เสวยในขณะใช้ฤกษ์ยามขณะนั้นๆ เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการหาฤกษ์ยาม(มุหูรตะ) ซึ่งแต่ละฤกษ์(นักษัตร) ก็มีพลังศุภอิทธิพลแตกต่างกัน และมีความเหมาะสมกับการใช้วางฤกษ์ยามในแต่เรื่องที่ต้องการ เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จตามความประสงค์

๑          अश्विनी नक्षत्र จันทร์เสวยอัศวินีนักษัตร-บูรณฤกษ์        ดาวเกตุเป็นเจ้านักษัตร       อัศวิน-นักรบเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรแจ่มใส-รุ่งโรจน์ (ลฆุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลดีเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เริ่มใช้เครื่องประดับ พิธีรื่นเริง งานมงคล การกีฬาแข่งขันการปรุงยา การักษาโรค เปิดโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางไกล การเริ่มต้นศึกษาศิลปต่างๆ ประติมากรรม ดนตรี จิตรกรรม การป้อนอาหารครั้งแรกแก่ทารก, การเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู ตัดผมขนเล็บ, ศิลปะการวาดภาพ, ซื้อเสื้อผ้าใหม่, ซื้อเครื่องประดับ, ซื้ออัญมณี, การเกษตร,รับข้าทาสหญิง ,การก่อสร้างคอกปศุสัตว์ คอกม้าและช้าง

๒          भरणी नक्षत्र จันทร์เสวยภรณีนักษัตร-บูรณฤกษ์            ดาวศุกร์เป็นเจ้านักษัตร      พญายมราช         เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ การวางแผนชั่วร้าย การตัด ,การหลอกลวง การจับกุมคุมขัง การเผาผลาญ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย, งานที่ต้องใช้ความทารุณ หรืองานที่ทำได้ยาก มีอุปสรรคมาก,งานที่ใช้ความกล้าหาญ,งานที่เกี่ยวข้องกับไฟ,การทำลายศัตรู, เกี่ยวกับการใช้พิษ,อาวุธยุทธภัณฑ์,บุกยึดป้อมปราการของศัตรู,การขุดบ่อ สระน้ำ ,การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ,การจำนองทรัพย์สิน,การฝากทรัพย์,การเริ่มต้นการศึกษา ครอบครูวิชาคณิตศาสตร์ คัมภีร์พฤหัตไทวยาวคณะ ราณจัน กล่าวว่า ในช่วงเวลาพิษะฆฏิกะ(วัชรยาม) ในวาระที่ครองด้วยดาวร้าย และเป็นริกตะดิถีด้วย การกระทำความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นในเวลา

๓          कृत्तिका नक्षत्र จันทร์เสวยกฤตติกานักษัตร-ฉินทฤกษ์      ดาวอาทิตย์เป็นเจ้านักษัตร  พระอัคนี-เจ้าแห่งไฟเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรรวม-ผสมผสาน (มิษระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรวมจากพลังงานของนักษัตรอื่นๆ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่ดีทั่วไป

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ งานที่ต้องใช้อันตราย ความหวาดเสียว,งานที่ต้องใช้ความกล้าหาญ,การทำลายศัตรู,การสงคราม,การเจรจา,สนธิสัญญาสันติภาพ,การร่วมประชุมกัน,การแสดงสุนทรพจน์,การปรุงยา-เภษัช,ความรู้เกี่ยวกับเภษัชกรรม เหล็กและอัญมณี,พิธีการบวงสรวงบูชา,การสังเวย,การตั้งเตาไฟ,และไม่ควรให้ใครยืมเงินในนักษัตรนี้จะเป็นโทษในภายหลัง

๔          रोहिणी नक्षत्र จันทร์เสวยโรหิณีนักษัตร-บูรณฤกษ์          ดาวจันทร์เป็นเจ้านักษัตร    ประชาปติ-พระพรหมเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรมั่นคงถาวร(สถิระ)-ให้พลังงานที่คงที่สม่ำเสมอเหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น พิธีบรมราชาภิเษก พิธีตั้งหลักเมือง ปลูกบ้านเรือน สร้างบ้าน ยกเสาเอก  ตอกเสาเข็ม สร้างวัด อาราม อุโบสถ วิหารและสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  พิธีเข้าอยู่บ้านใหม่พิธีเปิดเมือง,บ้าน,หรือหมู่บ้าน การเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร การสร้างมิตรภาพ ความรัก พิธีประดับเกียรติยศ,เลื่อนตำแหน่ง, พิธีวินายกะ ศานติ, เริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครูดนตรี ,สร้างมิตรภาพระหว่างเพศ สวมใส่เครื่องประดับ ใช้เสื้อผ้าใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ งานที่เกี่ยวกับศาสนา วัดหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้งหลาย,การซื้อเสื้อผ้าใหม่, เครื่องประดับ, เครื่องเพชรพลอย, การก่อสร้าง,เริ่มงานใหม่, พิธีแรกนาขวัญปลูกต้นไม้ยืนต้น ทำสวน,เริ่มต้นเพาะปลูกการเกษตรและ, ฝึกม้า-ช้าง, เฉพาะกิจกรรมที่เป็นมงคลจะได้รับผลดีเมื่อดาวจันทร์เสวยนักษัตรนี้ หากการกระทำที่ชั่วร้ายเป็นบาปหรือไม่เป็นมงคลได้กระทำในช่วงเวลานี้จะได้ผลร้ายตอบสนองโดยเร็ว ฯลฯ ให้ผลดีคงที่ถาวร

๕          मॄगशिरा  नक्षत्र จันทร์เสวยมฤคศิระนักษัตร-ภินทฤกษ์    ดาวอังคารเป็นเจ้านักษัตร   จันทรเทพเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรอ่อนโยน (มฤธุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลอ่อนโยน ละมุนลมัย เหมาะสำหรับการพิธีทรงเครื่องต้น เริ่มใช้เครื่องแต่งกายใหม่ เริ่มหัดระบำรำฟ้อน ดนตรี วิจิตรศิลป์ การติดต่อทางชู้สาวและความรัก พิธีมงคลต่างๆ ให้ผลดี นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ การสร้างวัด เทวสถาน การประดิษฐานรูปเคารพ งานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การทำบุญบริจาคทาน ,การประดับยศ,การทำปศุสัตว์,ซื้อเครื่องประดับ,การตัดผม,กิจกรรมที่เกี่ยวกับช้าง-ม้า-วัว-ควาย-อูฐ,การเดินทาง,การพักผ่อน,การนั่งในตำแหน่งใหม่,กิจการที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ,การเริ่มต้นศึกษาวิชา ครอบครู ฯลฯ

๖          आद्रा नक्षत्र จันทร์เสวยอารทรานักษัตร-บูรณฤกษ์         ดาวราหูเป็นเจ้านักษัตร       พระรุทระ-ศิวะเทพ            เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรเฉียบขาด-ยำเกรง(อุคระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรุนแรง เฉียบขาด เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เช่น การใช้เวทมนต์ คาถาอาคม สะกดภูติผีปิศาจ  งานที่อันตราย รุนแรงและน่ากลัว, การต่อสู้, การสงคราม, การจับกุมคุมขัง, การซุ่มโจมตีการเจาะ,เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, การใช้ไฟ,อาวุธ, สร้างกำแพงป้องกัน,ปักธง ,การทำสนธิสัญญาและการทำลายสนธิสัญญา ,การตีตนออกห่างจากมิตร การใช้เสื้อผ้าใหม่ การโยกย้าย การย้ายถิ่นที่อยู่ การเริ่มต้นการฝึกหัดขับร้อง การฝึกสัตว์ให้เชื่อง การเข้าทำงานใหม่ให้ความรุ่งเรืองก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ  งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้,การเกษตรและฟาร์ม, การเริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู ครอบครู

๗          पुनर्वसु नक्षत्र จันทร์เสวยปุนรวสุนักษัตร-ฉินทฤกษ์        ดาวพฤหัสเป็นเจ้านักษัตร    พระอทิต-เทพมารดรเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่นเริ่มต้นหัดขับขี่ ช้าง ม้า ยานพาหนะ ออกรถใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ การตัดผมและเล็บ, การรักษาพยาบาล, การอดอาหาร, การก่อสร้างบ้านเรือน, เครื่องจักร, การเดินทาง,, การเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู, ซื้อเสื้อผ้า, ซื้ออาวุธ, ซื้อเครื่องเพชรพลอย

๘          पुष्य नक्षत्र จันทร์เสวยปุษยะนักษัตร-บูรณฤกษ์            ดาวเสาร์เป็นเจ้านักษัตร      พฤหัสบดีเทพ      เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรแจ่มใส-รุ่งโรจน์ (ลฆุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลดีเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เริ่มใช้เครื่องประดับ พิธีรื่นเริง งานมงคล การกีฬาแข่งขันการปรุงยา การักษาโรค เปิดโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางไกล การเริ่มต้นศึกษาศิลปต่างๆ ประติมากรรม ดนตรี จิตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ งานมงคลต่างๆทุกชนิด(ยกเว้นงานมงคลสมรส) ,ประดิษฐานเทวรูป พระพุทธปฏิมา, เข้าบ้านใหม่, การสถาปนาสันติภาพ,  พิธีบรมราชาภิเษก, การก่อสร้างวัด โบสถ์ วิหาร เทวสถาน ฯลฯ

๙          अश्लेशा नक्षत्र จันทร์เสวยอาศเลษะนักษัตร-บูรณฤกษ์    ดาวพุธเป็นเจ้านักษัตร        พญานาคเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรเฉียบขาด-ยำเกรง(อุคระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรุนแรง เฉียบขาด เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เช่น การใช้เวทมนต์ คาถาอาคม สะกดภูติผีปิศาจ การจับกุมคุมขัง การจู่โจมทำลายศัตรู ,งานที่เกี่ยวกับไฟ การจุดเพลิงและการดับ, การใช้พิษ, การกระทำที่ต้องเสี่ยงอันตราย การตีตนออกห่างจากมิตร การใช้เสื้อผ้าใหม่ การโยกย้าย การย้ายถิ่นที่อยู่ การเริ่มต้นการฝึกหัดขับร้อง การฝึกสัตว์ให้เชื่อง การเข้าทำงานใหม่ให้ความรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ,การปรุงยา, การสกัดน้ำผลไม้, สร้างถังเก็บน้ำ, ขับขี่ยานพาหนะและการขนส่ง, งานที่เกี่ยวกับวัว, เมล็ดพืช, การจัดการทรัพย์สินและพิธีกรรมเกี่ยวกับบรรพบุรุษ

๑๐        मघा नक्षत्र           จันทร์เสวยมาฆะนักษัตร-บูรณฤกษ์   ดาวเกตุเป็นเจ้านักษัตร       ปิตรุ-วิญญาณพรรพบุรุษเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ การวางแผนชั่วร้าย การตัด วางยาพิษ ,การจับกุมคุมขัง การกระทำที่กล้าหาญ,การสงครามขนาดย่อย, ,การเผาผลาญ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย การใช้เพลิง-ไฟ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ พิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ,งานที่เกี่ยวกับดนตรี,นาฏศิลป์,การเต้นรำ ,งานที่เกี่ยวกับการเกษตร ปลูกต้นไม้ หว่านเมล็ดพันธุ์ ปลูกธัญพืชและขุดบ่อ, ผสมพันธุ์สัตว์ เช่น วัว ควาย ฯลฯ , การค้าขาย และรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอาศเลษะนักษัตรข้างต้น

๑๑        पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र จันทร์เสวยปุรพผลคุนีนักษัตร-บูรณฤกษ์         ดาวศุกร์เป็นเจ้านักษัตร      ภะคะ-พละศักติ    เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ การวางแผนชั่วร้าย การตัด วางยาพิษ การหลอกลวง การจับกุมคุมขัง การเผาผลาญ การสงครามขนาดใหญ่,งานที่ยากลำบาก,เกี่ยวกับอาวุธ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย การใช้เพลิง-ไฟ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงาน,ง่านช่างและงานฝีมือ, งานศิลปะภาพวาด, การประชุมและอภิปราย, การค้าขาย,การค้าที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์และรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ มาฆะนักษัตรข้างต้น

๑๒        उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र จันทร์เสวยอุตรผลคุนีนักษัตร-ฉินทฤกษ์        ดาวอาทิตย์เป็นเจ้านักษัตร  อรัยยมัน-อาทิตยเทพ        เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรมั่นคงถาวร(สถิระ)-ให้พลังงานที่คงที่สม่ำเสมอเหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น พิธีราชาภิเษก พิธีตั้งหลักเมือง พิธีแรกนาขวัญปลูกต้นไม้ยืนต้น สร้างบ้านเรือน สร้างวัด อาราม อุโบสถ วิหารและสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  พิธีเข้าอยู่บ้านใหม่ การเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร การสร้างมิตรภาพ ความรัก พิธีประดับเกียรติยศ พิธีวินายกะ ศานติ เริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู,งานนาฏดนตรี ,การสร้างมิตรภาพระหว่างเพศ สวมใส่เครื่องประดับ ใช้เสื้อผ้าใหม่ ฯลฯ ให้ผลดีคงที่ถาวร นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ งานมงคลทุกชนิด,การประดับยศ, การก่อสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม และการเข้าบ้านใหม่ ,การประดิษฐานเทวรูป,สร้างเทวสถาน ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ  , พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีการรับตำแหน่งใหม่, สวมใส่เสื้อผ้าใหม่, เครื่องประดับ, เครื่องเพชรพลอย, งานที่เกี่ยวกับวัว / ม้า / ช้าง, งานที่เกี่ยวกับเหล็ก , การเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่ง, และงานที่ต้องการความมั่นคงและคงที่

 

๑๓        हस्त नक्षत्र           จันทร์เสวยหัสตะนักษัตร-บูรณฤกษ์   ดาวจันทร์เป็นเจ้านักษัตร    สาวิตร-อาทิตยเทพ           เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรแจ่มใส-รุ่งโรจน์ (ลฆุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลดีเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เริ่มใช้เครื่องประดับ พิธีรื่นเริง งานมงคล การกีฬาแข่งขันการปรุงยา การักษาโรค เปิดโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางไกล การเริ่มต้นศึกษาศิลปต่างๆ ประติมากรรม ดนตรี จิตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง,ประดับยศ, การเริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู  ,การตัดผมขนเล็บ, การเดินทาง,ซื้อยานพาหนะ, เสื้อผ้า, การทำเครื่องประดับ , พิธีบวงสรวงบูชารถศึกและอาวุธ, สร้างถังเก็บน้ำ, เริ่มต้นการก่อสร้างบ้าน ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม, พิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ

 

๑๔        चित्रा नक्षत्र จันทร์เสวยจิตรานักษัตร-ภินทฤกษ์ ดาวอังคารเป็นเจ้านักษัตร   สวัษต-มงคลศุภะ  เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรอ่อนโยน (มฤธุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลอ่อนโยน ละมุนลมัย เหมาะสำหรับการพิธีทรงเครื่องต้น เริ่มใช้เครื่องแต่งกายใหม่ เริ่มหัดระบำรำฟ้อน ดนตรี วิจิตรศิลป์ การติดต่อทางชู้สาวและความรัก พิธีมงคลต่างๆ ให้ผลดี

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงาน ที่ต้องการการพัฒนาและการขยายตัวของงาน, งานเกี่ยวกับความปรองดองและสันติภาพ, การเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู, งานฝีมือ, ก่อสร้างบ้าน ,สถานที่จัดเก็บทรัพย์สิน, การก่อสร้างสะพาน,ผลิตและจัดเก็บน้ำดื่ม, สร้างป้อมปราการ,งานการป้องกัน, อาวุธ, การค้าขาย, การแพทย์, การชำระร่างกายครั้งแรกหลังจากฟื้นจากเจ็บป่วย, งานเครื่องจักร, เครื่องประดับอัญมณี, ตัดผมตัดเล็บ , การเข้างานใหม่,รับตำแหน่งใหม่ , งานที่ต้องการความมั่นคงและคงที่

 

๑๕        स्वाती नक्षत्र จันทร์เสวยสวาตินักษัตร-บูรณฤกษ์           ดาวราหูเป็นเจ้านักษัตร       วายุ-เทพแห่งลม   เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร  นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่นเริ่มต้นหัดขับขี่ช้าง ม้า ยานพาหนะ ออกรถใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงาน ที่ต้องการการพัฒนาและการขยายตัวของงาน, งานเกี่ยวกับความปรองดองและสันติภาพ, การเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู, งานฝีมือ, ก่อสร้างบ้าน ,สถานที่จัดเก็บทรัพย์สิน, การก่อสร้างสะพาน,ผลิตและจัดเก็บน้ำดื่ม, สร้างป้อมปราการ,งานการป้องกัน, อาวุธ, การค้าขาย, การแพทย์, การชำระร่างกายครั้งแรกหลังจากฟื้นจากเจ็บป่วย, งานเครื่องจักร, เครื่องประดับอัญมณี, สวมเสื้อผ้าใหม่ ,ตัดผมตัดเล็บ , การเข้างานใหม่,รับตำแหน่งใหม่ , และงานที่ต้องการความมั่นคงและคงที่ (เหมือนกับจิตรานักษัตร)

 

๑๖        विशाखा नक्षत्र จันทร์เสวยวิสาขะนักษัตร-ฉินทฤกษ์        ดาวพฤหัสเป็นเจ้านักษัตร    อินทราคณี-ชายาอินทรเทพ เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรรวม-ผสมผสาน (มิษระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรวมจากพลังงานของนักษัตรอื่นๆ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่ดีทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงาน ศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ, เสื้อผ้า, เหล็กและเหล็กกล้า, นาฏศิลป์ คนตรี, การขนส่ง, รถม้า, การเดินทาง, การผูกสัตว์, โจมตี, การค้า การทำยาและการค้า, น้ำผลไม้, การสะสมเสบียงอาหาร,เมล็ดพันธุ์และสิ่งของต่างๆ

 

๑๗        अनुराधा नक्षत्र จันทร์เสวยอนุราธะนักษัตร-บูรณฤกษ์      ดาวเสาร์เป็นเจ้านักษัตร      มิตร-อาทิตยเทพเป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรอ่อนโยน (มฤธุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลอ่อนโยน ละมุนลมัย เหมาะสำหรับการพิธีทรงเครื่องต้น เริ่มใช้เครื่องแต่งกายใหม่ เริ่มหัดระบำรำฟ้อน ดนตรี วิจิตรศิลป์ การติดต่อทางชู้สาวและความรัก พิธีมงคลต่างๆ ให้ผลดี

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงานมงคลทุกชนิด, การก่อสร้างบ้าน ยกเสาเอก  ตอกเสาเข็ม, เข้าบ้านใหม่,ย้ายบ้านและย้ายที่ทำ,งานเขียน การประพันธ์ หนังสือ, งานเกี่ยวกับปศุสัตว์ ม้า, ช้าง, การเดินทาง, ซื้อเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, การสร้างและยกเลิกสนธิสัญญา,การสร้างมิตรภาพถาวร,  งานเกี่ยวข้องกับความลับ,งานการบัญชี และการจ่ายเงิน

 

๑๘        ज्येष्ठा नक्षत्र จันทร์เสวยเชษฐนักษัตร-บูรณฤกษ์          ดาวพุธเป็นเจ้านักษัตร        พระอินทร์-เจ้าสวรรค์เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรเฉียบขาด-ยำเกรง(อุคระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรุนแรง เฉียบขาด เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เช่น การใช้เวทมนต์ คาถาอาคม สะกดภูติผีปิศาจ การจับกุมคุมขัง ,งานที่เสี่ยงอันตราย,การสงคราม,การโจมตีศัตรู,การสอดแนม,การซื้อขายอาวุธ,การตีตนออกห่างจากมิตร การใช้เสื้อผ้าใหม่ การโยกย้าย การย้ายถิ่นที่อยู่ การเริ่มต้นการฝึกหัดขับร้อง การฝึกสัตว์ให้เชื่อง การเข้าทำงานใหม่ให้ความรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ เหล็กและงานเกี่ยวกับหิน,เหมืองหิน,ศิลปะที่แกะสลักจากหิน, งานศิปละบทกวี, ภาพวาด จิตรกรรม, การเขียน, การประชุม อภิปราย, นาฏศิลป์, งานที่เกี่ยวกับความรัก, การสกัดน้ำมันและน้ำผลไม้, การค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำ,งานปศุสัตว์, ตัดผม ตัดเล็บ, พิธีบรมราชาภิเษก,การบัญชาการกองทัพ,ตั้งเสาหลักเมือง,สถาปนาเมืองใหม่ และหมู่บ้าน ,ซื้อหรือขับขี่ยานพาหนะขนาดเล็ก

๑๙        मूल नक्षत्र จันทร์เสวยมูลละนักษัตร-บูรณฤกษ์ ดาวเกตุเป็นเจ้านักษัตร       ไนรฤตะเทพ        เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรเฉียบขาด-ยำเกรง(อุคระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรุนแรง เฉียบขาด เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เช่น การใช้เวทมนต์ คาถาอาคม สะกดภูติผีปิศาจ การจับกุมคุมขัง การฆาตกรรม การตีตนออกห่างจากมิตร การใช้เสื้อผ้าใหม่ การโยกย้าย การย้ายถิ่นที่อยู่ การเริ่มต้นการฝึกหัดขับร้อง การฝึกสัตว์ให้เชื่อง การเข้าทำงานใหม่ให้ความรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับพิธีมงคลต่างๆ,งานการเกษตร, เกษตรกร, สวนป่า, ขุดบ่อ, การประชุม ,การเจรจาสันติภาพ,พิธีบรมราชาภิเษก,เกี่ยวกับยานพาหนะ, นาฏศิลป์, การเขียน การประพันธ์, ศิลปะ, การแพทย์,  การค้าขาย, ยังเหมาะแก่การย้ายเข้าไปอยู่ต่างเมืองหรือต่างประเทศเมื่อดาวจันทร์เสวยนักษัตรนี้

๒๐        पूर्वाषाढा नक्षत्र จันทร์เสวยปุรพาษาฒนักษัตร-บูรณฤกษ์  ดาวศุกร์เป็นเจ้านักษัตร      วิศเวเทวะ-พระอิศวร          เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ การวางแผนชั่วร้าย การตัด วางยาพิษ งานที่ยากลำบาก,การสงคราม,การใช้อาวุธหนัก, การใช้เพลิงไฟ, ยาพิษ การจับกุมคุมขัง การเผาผลาญ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย การใช้ไฟ ให้ผลเป็นความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ, การอภิปรายที่ดุเด็ดเผ็ดร้อน,การปลดปล่อยจากที่คุมขัง,การค้าขายเนื้อสัตว์,ขุดสระขุดบ่อ, การเกษตร, การตัดต้นไม้, การค้าขายอื่นๆ

๒๑        उत्तराषाढा नक्षत्र     จันทร์เสวยอุตราษาฒนักษัตร-ฉินทฤกษ์         ดาวอาทิตย์เป็นเจ้านักษัตรพราหมัณ-พราหมณ์            เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส  ***บาทที่ 4(หรือประมาณ 6 ชั่วโมงสุดท้าย) ของนักษัตรนี้เป็นนักษัตรอภิชิต अभिजित नक्षत्र   เป็นมหามงคลประกอบการมงคลได้ทุกชนิด

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรมั่นคงถาวร(สถิระ)-ให้พลังงานที่คงที่สม่ำเสมอเหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น พิธีราชาภิเษก พิธีตั้งหลักเมือง พิธีแรกนาขวัญปลูกต้นไม้ยืนต้น การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร เทวสถาน,การสร้างบ้าน ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม,การเข้าบ้านใหม่ สร้างวิหารและสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  พิธีเข้าอยู่บ้านใหม่ การเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร การสร้างมิตรภาพ ความรัก พิธีประดับเกียรติยศ การเลื่อนตำแหน่งและการให้รางวัล พิธีวินายกะ ศานติ เริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครูดนตรี สร้างมิตรภาพระหว่างเพศ สวมใส่เครื่องประดับ ใช้เสื้อผ้าใหม่

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ,   การเดินทาง, การหว่านเมล็ดพันธุ์, ซื้อเครื่องประดับ, เสื้อผ้าใหม่, ขับขี่ม้าช้าง, งานที่เกี่ยวกับหินและเหล็ก, เกี่ยวกับราชวัตรฉัตรธง , เกี่ยวกับที่ดิน, เกี่ยวกับยานพาหนะ, งานที่เกี่ยวกับสันติภาพ, พิธีกรรมเกี่ยวกับเทวะ ,ฯลฯ ให้ผลดีคงที่ถาวรและมีเสถียรภาพ

๒๒        श्रवण नक्षत्र  จันทร์เสวยศรวณะนักษัตร-บูรณฤกษ์         ดาวจันทร์เป็นเจ้านักษัตร    พระวิษณุ-นารายณ์เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร **1ชม 36 นาทีแรกของนักษัตรนี้เป็นนักษัตรอภิชิต अभिजित नक्षत्र  เป็นมหามงคลประกอบการมงคลได้ทุกชนิด

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่นเริ่มต้นหัดขับขี่ ช้าง ม้า ยานพาหนะ ออกรถใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับการปลูกบ้านเรือน,สร่างหมู่บ้าน,สถาปนาเมือง และพิธีการเข้าไปอยู่อาศัย , การสร้างวัด โบสถ์วิหาร เทวสถาน, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, งานที่เกี่ยวกับภาพวาด, ศิลปะ  ,ตัดผมและเล็บ, ปรุงยา-เภษัชกรรม,การกสิกรรม งานที่การพัฒนาและการขยายตัว ,การเลื่อนตำแหน่ง และพิธีมงคลต่างๆ

๒๓        धनिष्ठा नक्षत्र บาทที่ 3 ของนักษัตรนี้เป็นนักษัตรปัญจก ห้ามเดินทางไปทิศใต้ ซ่อมแซมอาคาร สร้างบ้าน ซื้อที่นอน ซื่ออาหารสัตว์จันทร์เสวยธนิษฐะนักษัตร-ภินทฤกษ์        ดาวอังคารเป็นเจ้านักษัตร   พระวาสุ-วิษณุเทพ            เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น ออกรถใหม่ เข้าบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ ,การขับขี่ม้า อูฐ ช้าง, การขนส่ง, ยา-เภษัชกรรม, การสงคราม, งานที่เกี่ยวกับอาวุธ,พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์, การตัดผม,เล็บ, การทำสวน,หว่าน เพาะ ปักดำ ,เกี่ยวกับปศุสัตว์, สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ การประดับยศ เลื่อนตำแหน่ง และการเริ่มต้น ประศาสน์วิชา ครอบครู เพื่อการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครูทุกชนิด

๒๔       शतभिषा नक्षत्र จันทร์เสวยสตภิษัทนักษัตร-บูรณฤกษ์    ดาวราหูเป็นเจ้านักษัตร       พระวรุณ-เจ้าแห่งฝน          เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น การก่อสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก และการเข้าบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับงานการขนส่ง,การขนย้าย,การเคลื่อนขบวนช้างศึกหรือรถม้าศึก, การเริ่มต้นการขับขี่ม้า, เรือ, งานที่เกี่ยวกับแร่เงิน,ไข่มุกด์, ดอกไม้,  ยา เวชภัณฑ์, การเลื่อนตำแหน่ง, ตัดผม ตัดเล็บ, การสงคราม,การใช้อาวุธ,การให้และการรับ,เพาะปลูก, การเกษตร, การคบเพื่อใหม่,การไหว้ครู,งานที่เกี่ยวกับการรักษาสัตว์, การก่อสร้างคอกสัตว์

๒๕       पूर्वभाद्र्पद नक्षत्र จันทร์เสวยปูราภัทรปทนักษัตร-ฉินทฤกษ์          ดาวพฤหัสเป็นเจ้านักษัตร    พระอไชกปะตะ-นรเทพ      เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ การวางแผนชั่วร้าย การตัด การกระทำที่กล้าหาญหรือเสี่ยงอันตราย,การตัด,การใช้พิษ,เกี่ยวกับอาวุธ, เกี่ยวกับไฟ การจับกุมคุมขัง การเผาผลาญ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย การใช้ไฟ ให้ผลเป็นความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ งานศิลปะ,และการเกษตร, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในน้ำ, การค้าวัวควายอูฐ,การค้าขาย,การขายเนื้อสัตว์ รวมถึงงานที่เกี่ยวกับ ศตภิษกนักษัตรข้างต้น

๒๖        उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र             จันทร์เสวยอุตราภัทรปทนักษัท-บูรณฤกษ์       ดาวเสาร์เป็นเจ้านักษัตร      อาหิพุธยะ-เจ้าแห่งงู          เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร  นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภท นักษัตรมั่นคงถาวร(สถิระ)-ให้พลังงานที่คงที่สม่ำเสมอเหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่น พิธีราชาภิเษก พิธีตั้งหลักเมือง พิธีแรกนาขวัญปลูกต้นไม้ยืนต้น การประดิษฐานพระปฏิมา เทวรูป การสร้างวัด โบสถ์วิหาร ,การก่อสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม และ การเข้าไปอยู่อาศัย พิธีขึ้นบ้านใหม่,พิธีราชาภิเษกและสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  การเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร การสร้างมิตรภาพ ความรัก พิธีประดับเกียรติยศ การเลื่อนตำแหน่ง, พิธีวินายกะ ศานติ เริ่มต้นการเริ่มต้นการศึกษา ครอบครู ,งานดนตรี สร้างมิตรภาพระหว่างเพศ สวมใส่เครื่องประดับ ใช้เสื้อผ้าใหม่

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ, การสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ งานที่เกี่ยวข้องกับม้าช้างหรือยานพาหนะทุกชนิด,สร้างคอกปศุสัตว์,การไหว้ครู ,งานเหล็กและงานที่เกี่ยวกับหิน, การเดินทาง,การกลับไปอยู่บ้านเดิม,ฯลฯ ให้ผลดีคงที่ถาวรและกิจกรรม อื่นๆตามความหมายของ หัสตะนักษตร ,ปุษยะนักษัตร ,มูละนักษัตร,ศราวณะนักษัตร ก็สามารถกระทำได้

 

๒๗       रेवती नक्षत्र          จันทร์เสวยเรวดีนักษัตร-บูรณฤกษ์    ดาวพุธเป็นเจ้านักษัตร        ปูษัณ-อาทิตยเทพ            เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร นักษัตรนี้เป็นนักษัตรพิเศษสำหรับฤกษ์มงคลสมรส

นักษัตรนี้ เป็นประเภทนักษัตรอ่อนโยน (มฤธุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลอ่อนโยน ละมุนลมัย เหมาะสำหรับการพิธีทรงเครื่องต้น เริ่มใช้เครื่องแต่งกายใหม่ การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร เทวสถานเทวะ,การสร้างบ้าน ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม,การเข้าบ้านใหม่, การทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน  เริ่มหัดระบำรำฟ้อน ดนตรี วิจิตรศิลป์ การติดต่อทางชู้สาวและความรัก พิธีมงคลต่างๆ ให้ผลดี

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับ  การทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ,การแพทย์และเภษัชกรรม ,การเดินทาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, ม้า,ขนส่ง , ยานพาหนะ, การไหว้ครู ,ส่วนการฌาปนกิจศพไม่ควรทำในขณะที่ดาวจันทร์เสวยนักษัตรนี้