fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

D0b677165d17818c5e230a82cc89984b

วันสิทธิโชค

 

ในสมัยโบราณการคำนวนฤกษ์ บางครั้งก็มีปรากฏการณ์ ในเรื่องของฤกษ์ยามชนิดพิเศษกว่าฤกษ์ยามอื่นๆขึ้นมาในหลายๆ กฏเกณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็น”ฤกษ์พิเศษ หรือโชคพิเศษ หรือโยคพิเศษ”ก็เรียก เช่ย เกณฑ์สิทธิโชค เกณฑ์เพชรฤกษ์ ฯลฯ   แต่พวกเราชาวบ้านธรรมดาๆก็มักไม่ค่อยรู้จักและไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของวิชาโหร  แต่เราชาวบ้านอาจจะได้ยินว่า วันเสาร์ 5 เป็นวันแข็ง คือวันขึ้น/แรม 5ค่ำในวันเสาร์ซึ่งนานจะมีสักครั้งหนึ่ง มักจะมีการทำพิธีกรรมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ เวทย์มนต์คาถานัยให้เกิดความขลังแบบพิเศษ  ซึ่งวันเสาร์ 5 ก็เป็น ฤกษ์ยามพิเศษ ชนิดหนึ่งของวิชาโหร เหมือนกัน

 

อธิบายง่ายๆว่าเป็นฤกษ์พิเศษซึ่งนานๆจะปรากฏมีกันสักครั้ง เชื่อกันว่าหากได้ฤกษ์นี้ไปถือว่าจะได้โชคและศุภอิทธิพลอันยิ่งใหญ่

 

ซึ่งกฏเกณฑ์ที่ว่านี้ ก็คือการคำนวนความสัมพันธ์ ของ 3 สิ่งเข้าด้วยกัน คือ

 

1. ระหว่างนักษัตรทั้ง 27 นักษัตรที่ดาวจันทร์เข้าไปเสวย

 

2.ดิถีซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

 

3.วันในสัปดาห์

 

และสัมพันธภาพที่ออกมาก็จะเป็นโชคพิเศษหรือฤกษ์พิเศษ และเหนือว่าฤกษ์อื่นๆทั่วๆไป ซึ่งก็นานๆครั้งจึงจะปรากฏ

 

และในทางโหรภารตะและทางโหรไทยก็มีนัยคล้ายๆกันในเรื่องกฏเกณฑ์ที่ว่านี้  ก็คือ”วันสิทธิโชค”

 

เราลองมาดูกฏเกณฑ์ที่ว่านี้กันครับ

 

1.วันอาทิตย์-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 1,4,6,7 หรือ 12 ค่ำ และมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ ปุษยะ หัสตะ อุตรผลคุณี อุตตราษาฒ มูละ ศรวณะ อุตตรภัทร เป็น วันสิทธิโชค

 

2.วันจันทร์-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 2,7 หรือ 12 ค่ำ และมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ โรหิณี มฤคศิระ ปุรนวสุ จิตต ศรวณะ ธนิษฐ ปุรพภัทร เป็น วันสิทธิโชค

 

3.วันอังคาร-ไม่กำหนดดิถี และมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ อัศวิณี มฤคศิระ จิตต อนุราธ มูล อุตรผลคุณี ธนิษฐะ ปูรพภัทร  เป็น วันสิทธิโชค

 

4.วันพุธ-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 2,7 หรือ 12ค่ำ /และดิถี 3,8,13 ค่ำ มีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ โรหิณี มฤคศิระ อารทร อุตรผลคุณี อุตตราษาฒ เป็น วันสิทธิโชค

 

5.วันพฤหัส-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 4,5,7,9,13 หรือ 14 ค่ำ และมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ มาฆะ ปุษยะ ปุนรวสุ สวาติ ปูรพาษาฒ ปูรพภัทร เรวดี อัศวิณี เป็น วันสิทธิโชค

 

6.วันศุกร์-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 3,6 หรือ 11 ค่ำ /และดิถี 2, 7, 12และมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ อัศวิณี ภรณี อารทรา อุตรผลคุณี จิตต สวาติ ปูรพาษาฒ เรวดี เป็น วันสิทธิโชค

 

7.วันเสาร์-ตรงกับดิถีขึ้น/แรม 2,7 หรือ 12 ค่ำ /และ 4,9,14 ค่ำและมีสัมพันธภาพร่วมกับนักษัตรดังต่อไปนี้ คือ สวาติ โรหิณี วิศาข อนุราธ ศตภิษา เป็น วันสิทธิโชค

 

ส่วนการคำนวนวันสิทธิโชคของวันทางสัปดาห์ก็มีดังนี้

 

ดิถี 1,6,11 (นันทะ) ตรงกับวันศุกร์

 

ดิถี 2,7,12 (ภัทร) ตรงกับวันพุธ

 

ดิถี 3,8,13 (ชัยะ)ตรงกับวันอังคาร

 

ดิถี4,9,14 (ริกตะ) ตรงกับวันเสาร์

 

ดิถี 5,10,15 (ปูรณะ) ตรงกับวันพฤหัสบดี ทั้งนี้เป็น”สิทธิโชค”

 

แล้วก็มีกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกดังนี้ครับ

 

ถ้าวันอาทิตย์ นักษัตรหัสตะเป็นเจ้าการ

 

วันจันทร์ นักษัตรศรวณะ เป็นเจ้าการ

 

วันอังคาร นักษัตรอัศวิณี เป็นเจ้าการ

 

วันพุธ นักษัตรอนุราธเป็นเจ้าการ

 

วันพฤหัส นักษัตรปุษยะ เป็นเจ้าการ

 

วันศุกร์ นักษัตรเรวดี เป็นเจ้าการ

 

วันเสาร์ นักษัตรโรหิณี เป็นเจ้าการ ทั้งนี้เป็นวัน “อมิตสิทธิโชค”

 

โบราณท่านกล่าวว่า หากวันในสัปดาห์ในฤกษ์สำคัญต่างๆนี้มีกำลังก็ จะเพิ่มพูนบารมีเพิ่มขึ้นไปอีก และหากลัคน์มีกำลังดีก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง