Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

รวมคำทำนาย เกี่ยวกับเนื้อคู่

ดูคู่ตัวผัวเมีย

ในหนังสือตำราแผนโบราณพื้นเมือง ของญาณรังษี แม่ริม เชียงใหม่ ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยอักษรและ ภาษาไทยกลาง โดยร้านประเทืองวิทยา ๒๕๑๒ มีกล่าวถึงวิธีดูคู่ผัวเมีย ดังนี้

ถ้าท่านอยากรู้ว่าผัวเมียคู่นี้อยู่กินด้วยกันจะดีร้ายอย่างไรบ้าง ก็ให้เอาวันเกิดของเขาทั้งสองมาบวกกัน ได้เท่าไรแล้ว เอา ๑๒ คูณ เอา ๗ หาร เศษเท่าไร ก็ทายตามที่เศษ ดังนี้

เศษ ๑ ทุกข์ยากไร้ไม่มีข้าวของ

เศษ ๒ พอประมาณปานกลาง

เศษ ๓ รักใคร่กันเต็มที่

เศษ ๔ ข้าวของมากหลวงหลาย

เศษ ๕ มิตรสหายรักใคร่ (มีมิตรมีเพื่อนมาก)

เศษ ๖ เมียเป็นใหญ่สอนตน

เศษ ๗ กังวลด้วยพยาธิ์ (เศษ ๐ นั้น เรียกว่า เศษ ๗ นั้นแล)

* ที่ว่าเอาวันเกิดมาบวกกันนั้น คือ วันอาทิตย์ ก็เลข ๑ วันจันทร์ เลย ๒ ลำดับไปจนถึงวันเสาร์ เป็นเลข ๗ แล ฯ


ดูเนื้อคู่

ในตำรากำเนิดพรหมลิขิตเมืองเหนือตำราของน้อยศรีนวล จิตรแปง เชียงใหม่ ซึ่งตีพิมพ์ด้วย อักษรและภาษาไทยกลางเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ มีเรื่องตำราดูเนื้อคู่ด้วย โดยให้รายละเอียดว่า

เกิดวันอาทิตย์ จะได้เนื้อคู่ผิวขาว หน้าแป้น หน้าลายหรือผิวดำแดง มือเท้าเรียว อยู่ทิศตะวันตก

เกิดวันจันทร์ จะได้เนื้อคู่ผิวแดง รูปสวย หน้ามน ท้องใหญ่ อยู่ทิศใต้

เกิดวันอังคาร จะได้เนื้อคู่ผิวขาวนวล อวบอัด ใบหน้ารูปไข่ ดึงดูดเพศตรงข้าม อยู่ทิศเหนือ

เกิดวันพุธ จะได้เนื้อคู่ผิวขาวเหลือร่างน้อย แก้มใหญ่ อยู่ทิศตะวันออก

เกิดวันพฤหัสบดี จะได้เนื้อคู่ผิวเนื้อดำแดง หน้าดูก คางแหลม อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เกิดวันศุกร์ จะได้รูปร่างดำแดง ไม่ก็ขาวแดงปากกว้าง ผมงอ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เกิดวันเสาร์ จะได้รูปร่างผิวขาวซีด มิฉะนั้นดำแดง ลงพุง วันตกเฉียงเหนือ

เกิดวันพุธกลางคืน (ราหู) จะได้รูปร่างดำแดง ร่างใหญ่ ฟันเสีย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

จักได้ผัวเมียเป็นบ่าวสาวร้างหม้ายอย่างใด

เอาจุลศักราชเกิดตั้ง ๗ คูณ ๓ หาร

เศษ ๑ เนื้อคู่เป็นหนุ่มสาวที่ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อน

เศษ ๒ เนื้อคู่อายุมาก

เศษ ๓ เนื้อคู่หากมิใช่ผู้เลิกร้างจากคู่สมรสคนก่อนก็จะเป็นหม้าย

จักได้แต่งงานกันหรือไม่

ให้เอาอายุเจ้าชาตาตั้ง ๕ บวก ๓ คูณ ๗ หาร เศษ ๕,๔,๖,๒ ได้ เศษ ๑,๓,๐ ไม่ได้

ทั้งสองรักกันจะได้หรือไม่

เอาอายุของสองฝ่ายรวมกันตั้ง ๗ หาร เศษ ๒,๔,๖ ได้ เศษ ๕ มีคนห้าม จะได้รับความยุ่งยากเล็กน้อย เศษ ๑,๓,๐ ไม่ได้

เนื้อคู่ว่าจะได้สาวหรือแม่หม้ายผัวทิ้งหรือตาย

ท่านให้เอาอายุเต็มของผู้จะดูลง เอา ๔ คูณ เอา ๗ หาร ถ้าได้เศษเท่าไรให้ทายตามเศษ ดังนี้

ถ้าเศษ ๑ เศษ ๖ ปีนั้นต้องได้สาวแน่นอน

เศษ ๗ เศษ ๕ ปีนั้นได้แม่หม้ายผัวทิ้ง

เศษ ๓-๔-๗ หรือเศษสูญ ปีนั้นได้แม่หม้ายผัวตายแล สำหรับท่านหญิง ก็ให้ทำนายเหมือนกับชายนี้แลฯ

อีกตำราหนึ่ง ว่าจะได้เมียสาวหรือแม่หม้ายนั้น ท่านให้เอาจุลศักราชเกิดของผู้ประสงค์จะดู นั้นตั้ง เอา ๓๖ เข้าบวกเอา ๒ คูณ เอา ๗ หาร ถ้าได้เศษเท่าไรให้ดูตามเศษดังนี้

เศษ ๒-๔-๕-๖ จักได้สาวแล ถ้าเศษ ๑-๓-๗ หรือเศษสูญ ได้คู่เป็นแม่หม้ายผัวอย่าหรือผัวตายแน่นอนแลฯ

ดูว่าจักแต่งงานปีนี้ดีหรือไม่ดี

ในหนังสือตำราแผนโบราณพื้นเมือง ของญาณรังษี แม่ริม เชียงใหม่ ซึ่งร้านประเทืองวิทยา จัดพิมพ์ด้วยอักษรและภาษาไทยกลาง เมื่อ ๒๕๑๒ มีวิธีดูว่าหากจะแต่งงานในปีนั้น ๆ ดีหรือไม่ ดังนี้

ถ้าท่านจะแต่งงานเอาผัวเอาเมียใหม่ ในปีอายุเท่านี้จะดีหรือไม่ดี ก็ให้ท่านนับตามหลักดังนี้

"โรคาโชค, อุตมโชค, มรณโชค, เทวีโชค, ให้ท่านนับอายุของท่าน ๑ ปีลงที่โรคาโชค ๒ ปีที่อุตมโชค ๓ ปีลงที่มรณโชค ๔ ปี ลงที่เทวีโชค แล้วนับ ๕ ปี ลงที่โรคาโชคอีก วนไปจนเท่าอายุปัจจุบันที่ต้องการ แต่งงานกัน แล้วทายดังนี้

ตกที่เทวีโชค และอุตตมโชค ทั้งสองนี้เอาเถิด ดีนัก เจริญทุกประการ

ตกที่โรคาโชค และมรณโชค ทั้งสองนี้ห้ามแต่งในปีนั้น ถ้าขืนแต่งจะมีการหย่าร้าง หรืออยู่ ด้วยกันไม่มีความสุข หาความเจริญมิได้ อย่างหนักก็ต้องหนีหายตายจากกันแต่เมื่อยังหนุ่มแลฯ

ดูว่าจักเอาหญิงคนนี้เป็นเมียจะได้หรือไม่

ในตำราของญาณรังษีดังกล่าว ได้มีวิธีการที่จะทำนายว่าจะได้หญิงคนนั้นเป็นเมียหรือไม่ ดังนี้

ท่านให้เอาอายุของเข้าทั้งสองบวกกัน แล้วเอาวันเกิดของเขาทั้งสองบวกอีก ได้เท่าไร แล้วเอา ๗ หาร เศษเท่าไรให้ดูตามเศษ

ถ้าเศษ ๑ เศษ ๐ จะไม่มีหวังได้กันเลย เศษ ๔,๕ ทายว่าจะได้เสียกันลับ ๆ จะไม่ออกหน้าออกตา เศษ ๒,๓,๖ ทายว่าคู่นั้นจะต้องได้กันโดยเร็วพลันแล ฯ

ดูว่าผัวเมียคู่นี้จักมีอนาคตจะดีร้ายอย่างไร

ในตำราของญาณรังษีอีกเช่นกัน มีวิธีดูถึงอนาคตของสามีภรรยาด้วย ดังนี้

ท่านให้เอาจุลศักราชเขาทั้งสองบวกเข้าด้วยกัน เอา ๓ คูณ ได้เท่าไรเอา ๗ หาร เศษ เท่าไรทายตามเศษ คือ

เศษ ๑ ทลิโท ทุกข์ยากตราบถึงแก่เฒ่า

เศษ ๒ มีเมียหนุ่มเหน้าเสียท่านชิงเอาฉิบหาย

เศษ ๓ มีของอันใดก็บ่เหลือหลอได้

เศษ ๔ มีลูกหลานหลายมี่นันซะซ้าว

เศษ ๕ มีงัวควายหลายเตมคอก มีข้าทาสใช้ออกเตมเรือน

เศษ ๖ มีเข้าของกินทั้งปีทั้งเดือนก็บ่หมดเสี้ยง

เศษ ๗ จักได้นั่งเอาหัวเช่าเช็ดน้ำตาทุกข์ยากลำบากในใจตนแล ฯ

ดูว่าหนุ่มสาวคู่นี้จะได้กันหรือไม่

ในตำราของญาณรังษีกล่าวว่า วิธีการจะดูว่าหนุ่มสาวจะได้แต่งงานหรือไม่ มีวิธีดังนี้ ท่านให้เอาอายุเต็มของเขาทั้งสองบวกกัน แล้วเอา ๒ คูณ เอา ๗ หาร เหลือเศษเท่าไรทายตามเศษ

ถ้าเศษ ๑-๓-๕ มักจะได้กันมีเหตุชัดขวางให้ร้างกันไป เศษ ๗ ทายว่าเขาสองจิตสองใจอยู่ ยังตัดสินใจไม่ลง อาจร้างจากกัน เศษ ๔-๖-๒ ว่าจะได้กันไม่ต้องสงสัยหนีไม่พ้นแลฯ

จะอยู่กันตลอด รอดฝั่ง หรือเปล่า
วิธีคำนวณ
ให้เอาอายุของ ทั้งคู่ชายหญิงรวมเข้าด้วย แล้วคูณด้วย 3 ได้ผลเท่าไร ให้หารด้วย 7 เหลือเศษเท่าไรให้มาดูคำทำนาย
เศษ 1 และ 3 ทำนายว่า ชายหญิงคู่นี้มักจะไม่ได้กัน มีอุปสรรค จะต้องเลิกกัน
เศษ 5 ทำนายว่า ชายหญิงคู่นี้ยังไม่ค่อยแน่ใจ อยู่ในระหว่างดูใจกันก่อน
เศษ 2 , 4 , 6 , 0 ทำนายว่า ชายหญิงคู่นี้จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับคู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานกัน ท่านให้เลือกวัน เดือน ปีที่เป็นมิตรกัน    และพึงละเว้น วันเดือนปีที่เป็นศัตรูกัน

ดูสมบัติของคู่ผัวเมีย
ให้เอาอายุเต็มของเขาทั้งสองบวกกัน เอา 3 คูณ เอา 7 หาร เศษเหลือทายตามเศษ
เศษ 1 ได้สมบัติใครไม่สู้ยืน
เศษ 2 สมบัติพระอินทร์ ดีนัก
เศษ 3 สมบัติแม่ค้าปลา พอปานกลาง
เศษ 4 สมบัติฏุมพี มีพอปานกลาง
เศษ 5 สมบัติ เศรษฐี
เศษ 6 สมบัติ พ่อค้า
เศษ 7 สมบัติ เรือปลา จ่ายมากแต่ได้มากไม่ร่ำรวยและไม่เดือนร้อนแล