Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ตำรายามสามตามอญ [ โหราศาสตร์มอญ ]


พระมหาจรูญ  ญาณจารี
แปลเรียบเรียงจากคัมภีร์โลกสิทธิมอญ

ถ้าเป็นข้างขึ้นให้นับเริ่มแต่อาทิตย์เวียนมาจันทร์และอังคารตามลำดับ  
ถ้าเป็นข้างแรมให้นับเริ่มแต่จันทร์เวียนมาอังคารและอาทิตย์ตามลำดับ  แล้วให้ทายไปดังนี้ 
---------------
ถ้าเขาถามว่า ผู้ลักไปเป็นชายหรือหญิง ตกอาทิตย์เป็นเด็กผู้ชาย ตกจันทร์เป็นหญิง ตกอังคารเป็นชาย
ถามถึงสัตว์สี่เท้าหรือสองเท้าที่หายไปจะได้คืนหรือไม่  ตกอาทิตย์จะได้คืนโดยเร็วพลัน ตกจันทร์จะได้คืนแต่นานมาก ตกอังคารไม่ได้คืน 
ถามถึงทิศที่เอาไปซ่อนไว้ ตกอาทิตย์อยู่ทิศเหนือกับทิศอีสาน ตกจันทร์อยู่ทิศตะวันออกกับทิศใต้ ตกอังคารอยู่ทิศตะวันตกกับทิศพายัพ
ถามลักษณะคนที่ลักไป ตกอาทิตย์คนในเรือนลักไปซ่อนไว้ ตกจันทร์หญิงผิวขาวลักไป ตกอังคารผู้ใหญ่ลักไป  
ถ้าเขาถามว่า คนป่วยจะหายหรือป่วย ตกอาทิตย์ต้องตายแน่ ตกจันทร์ต่อนานจึงหาย อังคารจะหายป่วยโดยง่าย 
ถ้าเขาถามว่า คลอดง่ายหรือยาก ตกอาทิตย์คลอดง่าย ตกจันทร์ต่อนานจึงจะคลอด ตกอังคารคลอดยากแล
ถ้าเขาถามว่า ลูกเป็นหญิงหรือชาย ตกอาทิตย์เป็นชาย ตกจันทร์เป็นหญิง ตกอังคารเป็นชาย
ถ้าเขาถามว่า หลงไปทางไหน ตกอาทิตย์ทางขวา ตกจันทร์ไปข้างหน้า ตกอังคารไปทางซ้าย
ถ้าเขาถามว่า ใครทำให้เกิดโทษ ตกอาทิตย์ผีเจ้าป่า ตกจันทร์ผีเรือน ตกอังคารผีตายโหงและผีพราย
ถ้าเขาถามว่า โทษเกิดจากสิ่งใด ตกอาทิตย์เพราะหลุมและบ่อน้ำ ตกจันทร์เพราะแก้วแหวน ตกอังคารเป็นเพราะตอไม้หรือยอดไม้ไผ่
ถ้าเขาถามว่า จะทำการได้หรือไม่ ตกอาทิตย์ได้แน่นอน ตกจันทร์ได้แต่ยากลำบาก ตกอังคารได้อย่างง่ายดาย
ถ้าเขาถามว่า เห็นหรือไม่เห็น ตกอาทิตย์เห็นแล ตกจันทร์เห็นระหว่างทาง ตกอังคารเห็นในเรือนแล
ถ้าเขาถามว่า จะมาหรือไม่มา ตกอาทิตย์ไม่มา ตกจันทร์มาถึงครึ่งทาง ตกอังคารจะมาถึงแน่
ถ้าเขาถามว่า ผู้ใดจะมา ตกอาทิตย์ตัวพระยามาเอง ตกจันทร์ส่งราชบุตรและเสนามา ตกอังคารตัวพระยามาเอง
ถ้าเขาถามว่า เดินทางมาเมื่อไร ตกอาทิตย์ยังมาไม่ถึง ตกจันทร์เริ่มเคลื่อนจากที่ ตกอังคารจะมาถึงโดยเร็ว   
ถ้าเขาถามว่า เดินทางจะเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์พบศัตรูแต่พอต้านทาน ไหว  ตกจันทร์ศัตรูไม่กล้าสู้เรา ตกอังคารศัตรูเก่งกล้ากว่าเรา
ถ้าเขาถามว่า เห็นศึกหรือไม่ ตกอาทิตย์ไม่เห็น ตกจันทร์เห็นกลางทาง ตกอังคารเห็นโดยพลัน
ถ้าเขาถามกองทัพจะชนะหรือแพ้ ตกอาทิตย์เราแพ้เขา ตกจันทร์ไพร่พลเขามากสู้เขาไม่ได้  ตกอังคารเขาแพ้เราแล 
ถ้าเขาถามว่า  ไปสู่ขอหญิงสาวเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์หญิงนั้นไม่ดี ตกจันทร์หญิงนั้นวิวาทกล้า ตกอังคารหญิงนั้นดี 
ถ้าเขาถามว่า จะกลับมาหรือไม่ ตกอาทิตย์ไม่ได้กลับ ตกจันทร์ถูกจับตัวไว้ ตกอังคารกลับมายังไม่ถึง
ถ้าเขาถามว่า ตายหรือไม่ตาย ตกอาทิตย์ตายในเวลานั้น ตกจันทร์ตายในเวลาเย็น ตกอังคารหายแล
ถ้าเขาถามว่า อาการป่วยเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์โยคีรักษา ตกจันทร์หญิงรักษาผิดวิธี ตกอังคารเหนื่อยใจแล
ถ้าเขาถามว่า ให้ของผู้อื่นไปเป็นประการใด ตกอาทิตย์ให้หนึ่งได้ร้อย ตกจันทร์ให้เสียของเปล่า ตกอังคารเหมือนทิ้งน้ำเสีย 
ถ้าเขาถามว่า ปลูกบ้านเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์ไม่ดี ตกจันทร์ดี ตกอังคารปานกลาง
ถ้าเขาถามว่า จะจับได้หรือไม่ ตกอาทิตย์จะจับได้แต่ต้นทาง ตกจันทร์จับได้แน่นอน ตกอังคารจับได้แล้วปล่อยทิ้งเสีย  
ถ้าเขาถามว่า ถูกจับเป็นเชลยเมื่อไรจะกลับ ตกอาทิตย์กลับมาแล้วไปอีก ตกจันทร์กลับมาครึ่งทางแล้ว ตกอังคารสามวันมาถึง
ถ้าเขาถามว่า  น้ำมีหรือไม่ ตกอาทิตย์ไม่มี ตกจันทร์มีดื่มจนอิ่มหน่ำ ตกอังคารน้ำเขาใส่ยาพิษไว้
ถ้าเขาถามว่า เรือที่นำมาเป็นเช่นไร ตกอาทิตย์มีตำหนิที่หัวเรือหรือเคยถูกไฟไหม้ ตกจันทร์ ท้องกว้างไม่ได้ส่วน ตกอังคารมีตำหนิที่แอกหัวท้าย 
ถ้าเขาถามว่า  จะคลอดเมื่อไร ตกอาทิตย์ช่วงเช้าถึงสาย ตกจันทร์ช่วงสายถึงเย็น ตกอังคารช่วงเย็นถึงเช้า
ถ้าเขาถามว่า ค้าขายเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์ทุนหาย ตกจันทร์พอทุนคืน ตกอังคารมีกำไร
ถ้าเขาถามว่า ข่าวเป็นจริงหรือไม่ ตกอาทิตย์ไม่จริง ตกจันทร์ค่อนข้างจะไม่จริง ตกอังคารเป็นจริง
ถ้าเขาถามว่า ไถ่ทาสชายหญิงซื้อโคกระบือเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์ทำได้ ตกจันทร์ปานกลาง ตกอังคารของชำรุดเสียหาย
ถ้าเขาถามว่า แต่งงานกันเป็นเป็นอย่างไร ตกอาทิตย์ชายตายก่อน ตกจันทร์หญิงตายก่อน ตกอังคารอยู่กันจนแก่เฒ่า 
ถ้าเขาถามว่า จัดงานดีหรือไม่ประการใด ตกอาทิตย์จัดงานดี ตกจันทร์จัดงานพอประมาณ ตกอังคารจัดงานไม่ดี
ถ้าเขาถามว่า ศึกจะมาหรือไม่ ตกอาทิตย์ไม่มา ตกจันทร์มาถึงครึ่งทางแล้วกลับไป ตกอังคารมาถึงแล้ว
ถ้าเขาถามว่า ผู้ใดจะมา ตกอาทิตย์มาแต่ไพร่พล ตกจันทร์มาแต่ท้าวพระยา ตกอังคารกษัตริย์มาเอง
ถ้าเขาถามว่า ข่าวดีหรือร้าย ตกอาทิตย์เป็นแค่เพียงข่าว ตกจันทร์เป็น ข่าวร้ายตกอังคารเป็นข่าวศัตรู
ถ้าเขาถามว่า ศึกจะมาเดือนใด ตกอาทิตย์เดือน ๕,๖,๗.๘ ตกจันทร์เดือน ๙,๑๐, ๑๑,๑๒ ตกอังคารเดือน ๑,๒,๓,๔ 
ถ้าเขาถามว่า ศึกจะมาวันใด ตกอาทิตย์ วันพุธพฤหัสและศุกร์ ตกจันทร์ วันจันทร์และอังคาร ตกอังคาร วันอาทิตย์และวันเสาร์    
ถ้าเขาถามว่า จันทรคราสเวลาใด ตกอาทิตย์ตอนเช้า ตกจันทร์ก่อนเที่ยงคืน ตกอังคารหลังเที่ยงคืน
ถ้าเขาถามว่า เกิดทางทิศใด ตกอาทิตย์ทิศอีสาน ตกจันทร์ทิศตะวันออกและอาคเนย์ ตกอังคารทิศหรดี
ถ้าเขาถามว่า กลืนหมดดวงหรือไม่ ตกอาทิตย์หมด ตกจันทร์กลืนหนึ่งส่วนเหลือสามส่วน ตกอังคารเหลือแต่ขอบ
ถ้าเขาถามว่า ถ่ายออกหรือคายออกอย่างไร ตกอาทิตย์ถ่ายออกด้านข้าง ตกจันทร์นานกว่าจะคายออกหมด ตกอังคารถ่ายออกจากด้านใน


ตำราสัตตวาร

ถ้าเขาถามว่า ของหายอยู่ที่ใดและใครลักไป
อาทิตย์ว่าอยู่ที่ดิน

จันทร์ว่า อยู่ซอกประตู
อังคารว่าอยู่ในน้ำ
พุธว่าอยู่ในหม้อ
พฤหัสบดีซ่อนไว้ในสวน
ศุกร์ว่าอยู่ข้างบน
เสาร์ว่าอยู่ห่างชั่วระยะบ้านหลังหนึ่ง
อาทิตย์ว่าชายลักไป
จันทร์ว่าหญิงสาวลักไป 
อังคารว่าชายหนุ่มลักไป 
พุธว่าหญิงลักไป 
พฤหัสบดีว่าบริวารนักบวชลักไป
ศุกร์ว่าผู้เฒ่าผมหงอกลักไป 
เสาร์ว่าหญิงลักไปแล

ตำรายามวันเกาะสี

ม    ร     
ฑ    ว
ท่านให้ทำตาราง ๔ ตา แล้วจารึกอักษร ๔ ตัว นี้ คือ ม ร ฑ ว ให้ผู้ที่มาถามจับเอาอักษรตัวหนึ่ง
ถ้าจับได้อักษรตัว ม ได้เมื่อพระเจ้าโจรณีพ่ายแพ้ต่อมโหสถในการสงครามทุกคราวไป  ถ้าทวงถามถึงหนี้สินไม่มีทางได้คืน  ถ้าถามถึงอาการป่วยไข้  คนป่วยไม่ถึงตาย  ถามถึงของหาย อยู่ทางทิศตะวันตก ถามถึงการปลูกบ้าน บ้านนั้นอยู่แล้วตายแล และจะสูญสิ้นสิ่งของทุกประการ
ถ้าจับได้อักษรตัว ร  ได้เมื่อพระเจ้ากลิงคะราชชนะในการทำสงครามและในคดีความ มีโอกาสต้องเดินทางไกล  จะมีภัยอันตรายจากสัตว์ ๔ เท้าและ ๒ เท้า  ให้กู้เงินจะไม่ได้คืน บ่าวไพร่วัวควายจะหนีหาย แต่ภายใน ๓ ปีจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
ถ้าจับได้อักษรตัว ฑ  ได้เมื่อวรรณฤๅษีจำพรรษาในป่าพบพระนาง มหาเทวีแล้วฌานสมาบัติเสื่อมไปในท่ามกลางอากาศ สัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า ยังไม่ถึงคราวตายก็มาด่วนตายสิ้น ถ้าเขาถามถึงคู่สามีภรรยา  มีฝ่ายหนึ่ง ทำให้เสียหาย พวกบ่าวไพร่หนีไปทางทิศหรดี  ถ้าสิ่งของหาย ทายว่าอยู่บนบ้าน ถามว่าตายหรือไม่แล เป็นหญิงตาย เป็นชายมิตายแล
ถ้าจับได้อักษรตัว ว  คนยากคนจนได้วัวได้ควาย ลูกเจ้าลูกนาย ได้คานหามได้ช้างได้ม้า เหล่าทาสบริวารพ้นความเป็นทาสจวบจนสิ้นกาลอวสานแห่ง อายุขัยแล

ภาคภาษามอญ